Aktuality / News

.    30. listopadu 2022 proběhl ve Vídni workshop Patočka a umění - Patočka und Kunst - Patočka and Art - doprovodná akce výstavy Jan Patočka - Philosoph und Staatsfeind.

Promluvil Jan Frei (zahájení: akční umění a povaha filosofického aktu), Jan Josl (Pravda tragédie), Daniela Blahutková (Zur Philosophie der Literatur bei Jan Patočka: Der Schriftsteller und seine Sache, Fauststudien), Miloš Ševčík (K Patočkovým úvahám o soudobém umění: umění jako "část naší reality"/On Patočka's Reflections on Contemporary Art: Art as "Part of our Reality"), Jaroslava Vydrová (O sochárstve, dotyku a prírode) a Lenka Kerdová (Setkání Petra Rezka s konceptuálními umělci). V diskusi dále vystoupili Ludger Hagedorn a Michal Zvarík.

Akci podpořila AV ČR, v.v.i. (program Strategie AV 21), Institut für die Wissenschaften vom Menschen a České centrum Vídeň.

 


.    5. 10. 2021 – 5. října, ve výroční den každoročního udělování Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, vzpomínáme loňského udělení Ceny Ivanu Chvatíkovi, spoluzakladateli Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu AV ČR, resp. již jeho disentní existence z let 1977-89 a samizdatové edice Patočkových sebraných spisů. Jestliže nemohla být loni z důvodu covidové karantény Cena za r. 2020 Ivanu Chvatíkovi udělena, rozhodla se paní Dagmar Havlová předat ji v mezičase v náhradní improvizované ceremonii (Youtube video zde).

 

Své laudatio neměl loni příležitost veřejně proslovit dnes už zvěčnělý Jan Sokol: jeho pozdrav, jeden z posledních, lze zaslechnout na internetu (Youtube video zde), příp. číst v úvodu ke sborníku Chvatíkových textů Úsilí rozumět. Filosofické klopýtání od Patočky k Platónovi, který byl u příležitosti udělení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 vydán.   

 


.  5. 10. 2020 – Laureátem Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se pro rok 2020 stal Ivan Chvatík.  (https://www.vize.cz/22-rocnik-udileni-ceny-vize-97/). Udělení Ceny VIZE 97 Ivanu Chvatíkovi je uznáním jeho více než padesátileté péče o dílo Jana Patočky: v podmínkách disentu 70. a 80. let zajistil jeho dokumentaci, archivní soustředění a konzervaci, editorské zpracování a početné samizdatové edice; v těchto aktivitách pokračuje v dnešním Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu AV ČR a Centru pro teoretická studia, mimo jiné třicetiletou editorskou prací na Sebraných spisech Jana Patočky. Ivan Chvatík zasloužil se o filosofický život u nás, o naši "péči o duši".

 


.   9. 1. 2020 – Archiv Jana Patočky otevírá své interpretační semináře odborné veřejnosti. Více v sekci Semináře pro veřejnost.    

 


 

.   Kolokvium Patočkovo myšlení a dnešní svět se koná 28. 3. 2017 v Akademickém konferenčním centru, Jilská 1, Praha 1. Více na http://www.flu.cas.cz/cz/patockovo-mysleni-a-dnesni-svet.    

 


 

.   Záznam projevů k připomínce setkání Jana Patočky, mluvčího Charty77, a Maxe Van der Stoela, nizozemského ministra zahraničních věcí, v hotelu InterContinental z 1.3.2017 odkaz zde. Program zde.   

 


.   Unikátní audio záznam ze setkání Jana Patočky a Maxe Van der Stoela odkaz zde. (české a německé titulky k dispozici).

 


.   Národní knihovna, Archiv Jana Patočky a Památník národního písemnictví,  si vás dovolují pozvat na koncert k uctění památky 40. výročí úmrtí  Jana Patočky, mluvčího Charty 77. Pozvánka a program zde.

 


.   Archiv Jana Patočky a Ministerstvo zahraničních věcí ČR Vás srdečně zvou k uctění památky Jana Patočky, který se jako mluvčí Charty77 sešel 1. března 1977 s nizozemským ministrem zahraničí Maxem Van der Stoelem a 13.března při výkonu své funkce tragicky zemřel. Pozvánka a program zde.  

 


.   Archiv Jana Patočky pořádá pravidelný interpretační seminář - komentovanou četbu děl Jana Patočky a souvisejících textů. Zahájení 23. února  2017, bližší informace naleznete zde.

 


.   Archiv Jana Patočky pořádá mezinárodní konferenci "The current crisis of Europe from the point of view of phenomenology" ve dnech 15.-16. května 2015. Bližší informace naleznete zde.

 
 

.   Záznam projevů k připomínce setkání Jana Patočky, mluvčího Charty77, a Maxe Van der Stoela, nizozemského ministra zahraničních věcí, v hotelu InterContinental z 1.3.2017 odkaz zde. Program zde.   

 


.