Archiv Jana Patočky 

ve spolupráci s nakladatelstvím Triáda 

pořádá

 

Pravidelný interpretační seminář - komentovanou četbu

děl Jana Patočky a souvisejících textů

 

Seminář se koná každý čtvrtek od 13.30,
seminární místnost CTS (Husova 4, 3. patro). 
První seminář tohoto semestru bude 23. února 2017.

 

     Předběžný seznam textů pro tento semestr:
  • Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filosofie (Péče o duši I, OIKOYMENH 1996, str. 58nn.) 
  • O dvojím pojetí smyslu filosofie (Tamtéž, str. 68nn.)
  • Existuje definitivní kánon filosofického života? (Tamtéž, str. 101nn.)
  • Ideologie a život v ideji (Umění a čas I, OIKOYMENH 2004, str. 121nn.)
  • Jiří Němec: Zápisníky (četba je součástí ediční přípravy v nakladatelství Triáda)

Všichni zájemci jsou srdenzváni!