Čtvrteční odpolední semináře

Archiv Jana Patočky pořádá pravidelné semináře, jejichž náplní je společná kontinuální četba a interpretace vybraných textů Jana Patočky a autorů souvisejících s jeho dílem.

Semináře probíhají vždy ve čtvrtek odpoledne v seminární místnosti CTS, Husova 4, 3. patro.

Aktualita: semináře jsou kvůli epidemii pozastaveny. Obnoveny budou, jakmile to situace umožní; podrobnosti budou uvedeny zde.

 

 

.   Jan Patočka (aktuálně: Negativní platonismus)

 • Seminář probíhá každý čtvrtek (s výjimkou letních a vánočních prázdnin) od 14.30 do 16.00.
 • Seminář vede Jan Frei, dotazy směřujte na adresu frei@cts.cuni.cz .
 • V případě potřeby můžeme poskytnout fotokopie právě probíraného textu, doporučujeme však, aby účastníci měli vlastní exempláře.
 • Příští seminář se bude konat ... a bude věnován četbě Negativního platonismu (in: Péče o duši I, od str. 324, v samostatném vydání z r. 2007 od str. 47).

 


 

.   Maurice Merleau-Ponty II  Tělo jako fenomenální pole (Fenomenologie vnímání, 1. část)

 • Seminář bude probíhat v letním semestru, a to každý lichý čtvrtek od 13.00 do 14.30.
 • Seminář vede Alexander Matoušek, dotazy směřujte na adresu matousek@cts.cuni.cz .
 • V případě potřeby můžeme poskytnout fotokopie právě probíraného textu, doporučujeme však, aby účastníci měli vlastní exempláře.
 • Příští seminář se bude konat ... .

 


 

.   Spisy Jiřího Němce

 • Seminář bude probíhat v letním semestru, a to každý sudý čtvrtek od 13.00 do 14.30.
 • Seminář vede Robert Krumphanzl (nakladatelství Triáda), dotazy nicméně směřujte na některou z výše uvedených adres.
 • Aktuálně čteme Němcova interview a (auto)biografické texty; podklady jsou k dispozici vždy na semináři.
 • Seminář je součástí přípravy Spisů Jiřího Němce v nakladatelství Triáda; diskuse o edičních a filologických problémech proto může mít navrch nad filosofickou interpretací.
 • Příští seminář se bude konat ... .

 


Semináře jsou určeny primárně studentům, jsou však otevřeny všem;

předpokládá se pouze zkušenost s četbou filosofických textů.