Patočkiana (sekundární literatura)

 

      Abrams, Erika: Avertissement. In: Jan Patočka, L'écrivain, son "objet", vyd. E. Abrams, Paris (P.O.L.) 1990, str. 7-13

      Abrams, Erika: "Mezi řečí a mlčením, mezi řečí a myšlením nebo prostě jen mezi řečí". i-Forum 2007, http://www.cuni.cz/IFORUM-3981.html

      Abrams, Erika: Avertissement. Comédie Francaise - Les Cahiers, Paris 1993, č. 6, str. 70-72

      Abrams, Erika: [entretien avec O. Gandon, 23. 2. 1982]. https://editions-verdier.fr/2014/03/13/liberation-23-fevrier-1982-propos-recueillis-par-odile-gandon/

      Abrams, Erika: Bibliographie complète des oeuvres de Jan Patocka. Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), č. 11-12 (Jan Patočka: le soin de l'âme), str. 250-266

      Abrams, Erika: Avertissement. In: Jan Patočka, Papiers phénomenologiques, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1996, str. 7-9

      Abrams, Erika: De la phénoménologie à la dissidence (entretien avec O. Gandon). Libération, 23.1.1982

      Abrams, Erika: N[ote] d[u] T[raducteur]. Cahiers philosophiques (Paris 1992), č. 50, str. 37-43

      Abrams, Erika: Patočkovy Kacířské eseje ve Francii. Svědectví XVII (1982), č. 66, str. 375-378

      Abrams, Erika: Avertissement. In: Jan Patočka, L'idée de l'Europe en Bohème, ed. E. Abrams, Grenoble (Jérôme Millon) 1991, str. 5-11

      Abrams, Erika: Avertissement. In: Jan Patočka, Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (Jérôme Millon) 1990, str. 5-10

      Abrams, Erika: viz též Chvatík, Ivan

      Adams, Suzi: Jan Patočka and the Three Movements of Human Existence: From A-Subjective to Trans-Subjective Contexts. Příspěvek na konferenci Judgment, Responsibility and Lifeworld, Perth, listopad 2011; strojopis, 17 s.

      Adams, Suzi: Jan Patočka and the Three Movements of Human Existence: From A-Subjective to Trans-Subjective Contexts. In: Judgement, Responsibility and the Life-World. Perth Workshop 2011 Conference Proceedings, Perth (Murdoch University) 2012, str. 29-36

      Adams, Suzi: The Commonality of the World and the Intercultural Element. Meaning, Culture and Chora. In: Xie, M. (ed.), The Agon of Interpretations. Essays toward a Critical Intercultural Hermeneutics, Toronto 2013, str. …

      Adams, Suzi: The Commonality of the World and the Intercultural Element. Meaning, Culture and Chora. Výzkumná zpráva CTS 11-03, 2011, 17 s.

      Adams, Suzi: On the Significance of the Ancient Greek Polis for Patočka and Castoriadis. Philosophy, Politics, History. In: Tava, F., Meacham, D. (vyd.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 217-236

      Adams, Suzi, Arnason, Johann P.: Sociology, Philosophy, History: A Dialogue. Social Imaginaries 2, 2016, č. 1, str. 151-190

      Afeissa, Hicham-Stéphane: Le Journal de pensée de Jan Patocka. Nonfiction - Le quotidien des livres et des idées, 30. septembre 2021, https://www.nonfiction.fr/article-10966-le-journal-de-pensee-de-jan-patocka.htm

      Aleksandrov, Ivan: Filosofat na Charta 77. Literaturen vestnik 4, 10.5.1992, str. 8

      Altieri, Lorenzo: A même des „choses mêmes“. La jonction de sentir et mouvement dans la phénoménologie de Jan Patočka. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), str. 285-302

      Ampleman, Luc: Le problème humain du monde. Diplomová práce, Université Laval 1996, 244 s.

      Andreanský, Eugen: Sokrates ako filologický a (historicko)filozofický problém. In: Ješič, M., Leško, V. a kol., Patočka a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 201-222

      Andreanský, Eugen: Patočka, Bolzano, Jungmann - rôzne predstavy o pojme národaIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 427-447

      Andreanský, Eugen: Patočkova kritika (českého) pozitivizmu. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 421-440

      Angus, Ian: An Encounter With: Francesco Tava, The Risk of Freedom. PhaenEx 12, 2017, č. 1, str. 106-112

      Anonym: Tchécoslovaquie. Les autorités multiplient les pressions contre les signataires de la Charte 77. Le Monde 5. 3. 1977, str. ...

      Anonym: La mort de Jan Patocka. Le Quotidien de Paris 15. 3. 1977, str. ...

      Anonym: Le testament de la liberté. Le Quotidien de Paris 15. 3. 1977, str. ...

      Anonym: Avec les opposants tchécoslovaques. Interview de Loly Clerc et Brigitte Lacombe de retour de Tchécoslovaquie. Le Quotidien du Peuple 15. 3. 1977, str. ...

      Anonym: "Skalní demokrat". In: Ztroskotanci a samozvanci, Knihovna Rudého práva, Praha 1977, str. 95

      Anonym: Verbotenes Denken. Anmerkungen zu Leben und Werk des tschechischen Philosophen Jan Patočka. Wiener Zeitung, 20.3.1989, Extra zum Wochenende, str. 5

      Anonym: Pocta pro filosofa. Svobodné slovo 50 (1994), č. 273, 21.11.1994, str. 2

      Anonym: Skalní demokrat. Rudé právo 3.3.1977, str. ...

      Anonym: Jan Patočka's collected works. Scheme II. Acta (Scheinfeld 1987, angl. verze), č. 2, str. 12-26

      Anonym: Patockas universitet, Petlice, Expedice - den andra kulturen. Listy (Nordisk utgåva), č.1, srpen 1978, str. 21-22

      Anonym: I. Forschungsleistungen. Jan Patocka (1907 bis 1977). …, str. 71

      Anonym: Archivní soubor prací Jana Patočky, nepublikovaný strojopis, 2 s.

      Anonym: Prof. Patočka očima ekumenického časopisu. Nový život (Řím) 29, 1977, str. 234-235

      Anonym: Jan Patočka (1907- ). Nepublikovaný strojopis, 3 s.

      Anonym: Jan Potocka [!] og "Frihetsbrevet 77". Morgenbladet 16.3.1977, str. 3

      Anonym [Biemel, Walter]: An die Regierung der ČSSR. Strojopis, 6 s. (dopis profesorů západních univerzit vládě ČSSR z 28.4.1977, text formuloval W. Biemel).

      Anonym: In der Tradition der Schriftbegeisterten. Zum Tod des tschechischen Philosophen Jan Patočka. Frankfurter allgemeine Zeitung 18.3.1977, č. 65, str. 25

      Anonym: Konferenc uczczą pamięć filozofa. Gazeta Wyborcza Rzeszów 24.5.2007, str. 4

      Anonym: Poźegnanie (1907-1977). Jan Patoczka. Gazeta Wyborcza Rzeszów 25.5.2007, str. 11

      Anonym: Poznámka redakce. Od Ještěda k Troskám, vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí 14, 2007, č. 2, str. 91

      Anonym: Kdo je profesor Jan Patočka? Lidová demokracie 23.2.1977, str. 3

      Anonym: Jan Patočka, Evropa a doba poevropská. In: Nakladatelství Lidové noviny - ediční plán na I. pololetí '92

      Anonym: Zneužívají i smrti. In: Ztroskotanci a samozvanci, Knihovna Rudého práva, Praha 1977, str. 122-123

      Anonym: Ztroskotanci a samozvanci. In: Ztroskotanci a samozvanci, Knihovna Rudého práva, Praha 1977, str. 11-17

      Anonym: Ztroskotanci a samozvanci. Rudé právo 12.1.1977, str. ...

      Anonym: Zneužívají i smrti. Rudé právo 17.3.1977, str. ...

      Anonym: Ztroskotanci a samozvanci. In: Charta 77, 1977-1989, ed. Vilém Prečan, Čs. Středisko nezávislé literatury, Scheinfeld-Schwarzenberg a Archa Bratislava 1990, str. 23-31

      Anonym: Jan Patočka, Eseje heretyckie z filozofii historii. Tygodnik powszechny ... 1989, str. ...

      Anonym: Rodině prof. dr. Jana Patočky. In: J. Vladislav (vyd.), První skica k podobizně, Praha (Kvart) 1977, str. 30

      Anonym: Nečisté úmysly v rouše "čisté filosofie". Tvorba, 23.1.1977, str. ...

      Anonym: Hommage a Jan Patočka. Revue Istina 22 (Paris 1977), č. 2, str. 113-115

      Anonym: Vměšování, jež nemá obdoby. Odpověď holandskému ministrovi. Rudé právo 5.3.1977, str. ...

      Anonym: Vměšování, jež nemá obdoby. Odpověď holandskému ministrovi. In: Ztroskotanci a samozvanci, Knihovna Rudého práva, Praha 1977, str. 99-102

      Anonym: Filozof a hlasatel občanských práv. Aktuell-časopis z Německa 1994, č. 1, str. 39-41

      Anonym: Zpráva o pohřbu. In: J. Vladislav (vyd.), První skica k podobizně, Praha (Kvart) 1977, str. 61-63 [jako autoři jsou mylně uvedeni L. Vaculík a J. Boreš]

      Anonym: Vita, opere e morte di Jan Patočka, il "Socrate di Praga", http://www.unisi.it/ricerca/philab/2001/Patocka%20vita.pdf

      Anonym: [přehled francouzských překladů Patočkových textů do r. vydaných do r. 1983]. Esprit (1983), č. 4, str. 82

      Anonym: Zpráva o pohřbu. In: Osobnost a dílo, vyd. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 117-121 [jako autoři jsou mylně uvedeni L. Vaculík a J. Boreš]

      Anonym: Nečisté úmysly v rouše "čisté filosofie". In: Ve jménu socialismu a šťastného života proti rozvratníkům a samozvancům, Praha (Svoboda) 1977, str. 99-102

      Anonym [Biemel, Walter]: Vládě ČSSR. In: J. Vladislav (vyd.), První skica k podobizně, Praha (Kvart) 1977, str. 55n.

      Anonym [Biemel, Walter]: Vládě ČSSR. Filosofický časopis 55, 2007, č. 3, str. 336-338

      Anonym: Souhrnná zpráva o opatřeních StB podniknutých v souvislosti s úmrtím a pohřbem prof. Jana Patočky... In: P. Blažek, R. Schovánek, Prvních 100 dnů Charty 77. Praha (Academia) 2018, str. 413-419

      Anonym: viz též Biemel, Walter; čtk; p.m.p.; vs; DN

      Antonetti, Luciano: Jan Patočka: Un filosofo tra gli artefici del risveglio della societa civile cecoslovacca. In: Jervolino, D. (ed.): L' eredità filosofica di Jan Patočka, Napoli 2002, str. 185-193.

      Arimany: viz Llorca Arimany

      Arnason, Johann P.: Interpreting Europe from East of Centre. In: Arnason J. P., Doyle, N. J. (vyd.), Domains and Divisions of European History, Liverpool (Liverpool University Press) 2010, str. 139-157

      Arnason, Johann P.: Civilizations in Dispute. Historical Questions and Theoretical Traditions. Leiden - Boston (Brill) 2003, 380 s.

      Arnason, Johann P.: Praxis und Interpretation. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1988, 344 s.

      Arnason, Johann P.: Heidegger, Patočka und die Hermeneutik der Moderne. Strojopis, 31 S.

      Arnason, Johann P.: Civilizations in Dispute 3. Patterns and Processes. Strojopis, 51 s.

      Arnason, Johann P.: The Idea of Negative Platonism. Jan Patočka's Critique and Recovery of Metaphysics. Thesis Eleven č. 90, 2007, str. 6-26

      Arnason, Johann P.: Heidegger, Patočka und die Hermeneutik der Moderne. In: Pappenfuss, D., Pöggeler, O. (vyd.), Zur philosophischen Aktualität Heideggers 3, Frankfurt/M. (Klostermann) 1992, str. 240-263

      Arnason, Johann P.: Negativní platonismus. Mezi dějinami filosofie a filosofií dějin. In: Chvatík, I. (vyd.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, str. 493-507

      Arnason, Johann P.: Negative Platonism: Between the History of Philosophy and the Philosophy of History. In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 215-227

      Arnason, Johann P.: Myšlenkové a politické pozadí Patočkovy konfrontace s modernitou. In: Arnason, J. P., Benyovszky, L., Skovajsa, M. (vyd.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha (Togga) 2010, str. 9-19

      Arnason, Johann P.: Nadcivilizace a její různé podoby. Patočkova koncepce modernity ve světle dnešních diskusí. In: Arnason, J. P., Benyovszky, L., Skovajsa, M. (vyd.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha (Togga) 2010, str. 23-55

      Arnason, Johann P.: viz též Adams, Suzi

      Ascárate, Luz: La fidélité des hérétiques. Ricœur et Patočka sur les Méditations Cartésiennes de Husserl. Meta 9, 2017, č. 2, str. 416-436

      Auer, Stefan: 1938 and 1968, 1939 and 1969, and the Philosophy of Czech History from Karel H. Mácha to Jan Patočka. Europe-Asia Studies 60, 2008, č. 10, str. 1677-1696

      Auer, Stefan: Aussichten auf die Revolution. Politisches Denken in West und Ost im 20. Jahrhundert. Osteuropa 58, 2008, č. 2, str. 81-90

      Babík, Michal: Jan Patočka [česky]. In: Anděl, R. et al., Libereckým krajem - osobnosti, Liberec 2007, str. 107

      Babík, Michal: Jan Patočka [english]. In: Anděl, R. et al., Libereckým krajem - osobnosti, Liberec 2007, str. 108

      Babík, Michal: Jan Patočka [polski]. In: Anděl, R. et al., Libereckým krajem - osobnosti, Liberec 2007, str. 109

      Babík, Michal: Jan Patočka [deutsch]. In: Anděl, R. et al., Libereckým krajem - osobnosti, Liberec 2007, str. 108n.

      Backhouse, Anthony: Listening responsibly. Reflections on Music and Ethical Experience in the Thought of Jan Patočka. In: Judgement, Responsibility and the Life-World. Perth Workshop 2011 Conference Proceedings, Perth (Murdoch University) 2012, str. 37-43

      Backhouse, Anthony: Observations on the Meaning of Beauty in Ancient Greece. In: Učník, Ľ., Chvatík, I., Williams, A. (vyd.), Asubjective Phenomenology. Nordhausen (Verlag Traugott Bautz) 2015, str. 199-210

      Bacsó, Béla: Szerkesztöi elöszó. Gond 13-14, 1997, str. 5-6

      Baffo, Giancarlo: Vita, opere e morte di Jan Patočka, il "Socrate di Praga". Prospettiva EP 27, 2004, fasc. 1, str. …

      Bakewell, Sarah: At the Existentialist Café. Freedom, Being & Apricot Coctails. London (Chatoo & Windus) 2016, 440 s.

      Bakewell, Sarah: No café existencialista. O retrato da época em que a filosofia, a sensualidade e a rebeldia andavam juntas. Rio de Janeiro (Objetiva) 2017, 415 s.

      Bakoš, Vladimír: Patočka a Slovensko. Filozofia 65, 2010, č. 1, str. 1-11

      Baluch, Jacek: Wstęp. In: Jan Patočka: Kim są Czesi? Kraków (Miedzynarodowe Centrum Kultury) 1997, str. 5-12

      Bambušek, Miroslav: Kacířské eseje - modlitba za nepřítele. Scénář (2020). Strojopis, 20 s.

      Banaszak, Tomasz: Historie und Ontologie in den Schriften von Heidegger und Patočka. In: Leśniewski, N., Nowak-Juchacz, E. (vyd.), Die Zeit Heideggers, Frankfurt/M. (P. Lang) 2002, str. …

      Baran, Bogdan: Jana Patočki "Eseje heretyckie". Znak 36, 1984, č. 7, str. 984-989

      Barbaras, Renaud: L'ouverture du monde. Lecture de Jan Patočka. Chatou (Les Éditions de La Transparence), 300 s.

      Barbaras, Renaud: Le mouvement de l'existence. Études sur la phénoménologie de Jan Patočka. Chatou (Les Éditions de la Transparence) 2007, 140 s.

      Barbaras, Renaud: L'unité originaire de la perception et du langage chez Jan Patočka. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), str. 241-257

      Barbaras, Renaud: Le tournant de l'expérience. Récherches sur la philosophie de Merleau-Ponty. Paris (Vrin) 1998, 287 s.

      Barbaras, Renaud: Il problema dell'apparire in J. Patocka. Fenomenologia dinamica e dinamica fenomenologica. (Příspěvek 9.6.2005 na konferenci v Lecce. Text není k dispozici.)

      Barbaras, Renaud: Avant-Propos. In: Barbaras, R. (ed.), Jan Patočka: Phénoménologie asubjective et existence, Paris-Milano (Mimesis) 2007, str. 7

      Barbaras, Renaud: La phénoménologie comme dynamique de la manifestation. Les Études philosophiques 2011, č. 3 (Juillet), str. 331-349

      Barbaras, Renaud: La fenomenología como dinámica de la manifestación. Aporía 2019, zvl. č. 3, str. 48-68

      Barbaras, Renaud: L'être et la manifestation. Sur la phénoménologie de Jan Patočka. Revue de métaphysique et de morale, 2006, č. 4, str. 483-494

      Barbaras, Renaud: Le mouvement de l'existence chez Patočka. Vers une phénoménologie du devenir, 2003. In: Barbaras, R., Vie et intentionnalité, Paris (Vrin) 2003, str. 93-112

      Barbaras, Renaud: Fenomenologie pohybu u Patočky. In: Chvatík, I., Kouba, P. (vyd.), Fenomén jako filosofický problém, Praha (OIKOYMENH) 2000, str. 342-356

      Barbaras, Renaud: La phénoménologie du mouvement chez Patočka. In: Barbaras, R., Vie et intentionnalité, Paris (Vrin) 2003, str. 81-92

      Barbaras, Renaud: Jan Patočka e la fenomenologia della percezione. Materiali di estetica (Milano) 1, 2004, str. 240-255

      Barbaras, Renaud: Fenomenologie a henologie u Jana Patočky. In: Chvatík, I. (ed.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, str. 247-259

      Barbaras, Renaud: Phenomenology and Henology. In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 99-110

      Barbaras, Renaud (ed.): Jan Patočka. Phénoménologie asubjective et existence. Paris-Milano (Mimesis) 2007, 236 s.

      Barbaras, Renaud: Postface. In: Duicu, D., Phénoménologie du mouvement. Patočka et l'héritage de la physique aristotélicienne, Paris (Hermann) 2014, str. 535-544

      Barcaro, Marco: Le condizioni di accesso al mondo nel pensiero di Jan Patočka. Una lettura fenomenologica. Disertace (Università degli Studi di Padova), [2015], 538 s. 

      Barcaro, Marco: Il mondo come paradosso. Patočka e lo sviluppo della Lebenswelt. Milano-Udine (Mimesis) 2016, 352 s.

      Barcaro, Marco: World and World experience in "Nitro a svět" (The inner and the world). Strojopis, 14 s. (referát na konferenci The World and the Real, Praha, 13. 6. 2018)

      Barcaro, Marco: Intentionality according to Jan Patočka. Phänomenologische Forschungen 2018, str. 53-65

      Barcaro, Marco: Patočka et le langage. Les Études philosophiques 2018, č. 4, str. 569-584

      Barcaro, Marco: Patočka and the critique of Husserlian time consciousness. Revue Philosophique de Louvain 118, 2020, č. 1, str. 65-86

      Barcaro, Marco: El problema de la donación en la reflexión de Patočka. Investigaciones fenomenológicas č. 16, 2019, str. 19-41

     Barcaro, Marco: L'ambiguità dell'apparire nel pensiero di Jan Patočka: tre problemi. Verifiche 50, 2021, č. 1, str. 203-230

     Barcaro, Marco: La fenomenologia del mondo e della vita in Patočka nei primi anni Quaranta. Il cannocchiale. Rivista di studi filosofici XLVI, 2021, č. 1, str. 127-150

      Baring, Heidi: Erinnerung an Patočka. Strojopis (2004), 2 s.

      Bartning, Gerhard: Philosoph, Streiter, Christ. Jan Patočka ging seinen Weg ohne feige Anpassung. Die Zeichen der Zeit (1999), č. 2, str. 22-24.

      Bartning, Gerhard: Für die Menschen gedacht und gestritten. Erinnerung an Jan Patočka (1907-1977). Freies Christentum 51 (1999), č. 2, str. 21-25.

      Bartošek, Pavel: Život v pravdě. K filosofickému konceptu Jana Patočky. A2 7, 2012, č. 6, str. 36-37

      Bass, Ludvík: Setkání s Patočkou. In: Bass, L., Eseje z obou džbánů, Praha (Dokořán) 2004, str. 36-45

      Bass, Ludvík: K výročí Charty 77. Moje setkání s Patočkou. Revue Prostor č. 52, 2001, str. 131-137

      Baumann, Gerhard: * * *. In: Vladislav, J. (ed.), První skica k podobizně, Praha (Kvart) 1977, str. 31

      Bayerová, Marie: Jan Patočka ve Filosofickém ústavu ČSAV v letech 1958-1968. Studia Comeniana et historica 24, 1994, č. 52, str. 37-51

      Bęben, Dariusz: Z dziejów filozoficznej korespondencji. O Komeńskim, przyjaźni i polityce. Logos i Ethos 30, 2011, č. 1, str. 273-280

      Bęben, Dariusz: Jan Patočka o Europie. Fenomenologia [Poznań] 10, 2012, str. 172-174

      Bęben, Dariusz: Anaximandrov výrok ako počiatok filozofie. In: Ješič, M., Leško, V. a kol., Patočka a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 91-109

      Bęben, Dariusz: Ingarden a Patočka o dejinách filozofie. In: Stojka, R., Škára, M. (vyd.), Patočka a dejiny filozofie. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 109-117. Přel. E. Andreanský

      Bęben, Dariusz: Ingardenova fenomenológia na pozadí Patočkovej fenomenológie. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 493-510. Přel. E. Andreanský

      Bednář, Miloslav: Nation, Community and World-Citizenship. Current Politics and Economics of the United States 1, 1996, č. 4, str. 255-259

      Bednář, Miloslav: Jan Patočka a Martin Heidegger. Reflexe 14 (1995), 3, 18 s.

      Bednář, Miloslav: Současný filosofický význam Masarykova pojetí české otázky. In: Bednář, M., České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, str. 167-195

      Bednář, Miloslav: Spravedlnost, demokracie a česká filosofie politiky. Praha (Votobia) 1998, 169 s.

      Bednář, Miloslav: Svár ducha a dějiny. Literární noviny 30.6.1994, č. 26, str. 5

      Bednář, Miloslav: Filosofické zdroje a současná krize rozmanitosti v jednotě. In: Bednář, M., České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, str. 323-356

      Bednář, Miloslav: Zjevování se a logos jako principy překonání Heideggerova pojetí bytí ve filosofii Jana Patočky a jejich problémový kontext. Strojopis (1996), 10 s.

      Bednář, Miloslav: Patočkova filosofie dějin a politiky jako přirozeného světa. Filosofický časopis 55, 2007, č. 4, str. 497-509

      Bednář, Miloslav: Zjevování se a logos jako principy překonání Heideggerova pojetí bytí ve filosofii Jana Patočky a jejich problémový kontext. In: Bednář, M., České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, str. 259-269

      Bednář, Miloslav: Obnova československé demokracie a československá tradice filosofie politiky. In: Bednář, M., České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, str. 37-55

      Bednář, Miloslav: Ethics and Politics in Plato, Tomáš Garrigue Masaryk and Jan Patočka. In: Bednář, M., Vejražka, M. (vyd.), Traditions and Present Problems of Czech Political Culture, Washington (The Council for Research in Values and Philosophy) 1994, str. 143-157

      Bednář, Miloslav: Patočkova filosofie dějin jako tematizace přirozeného světa. In: Hermann, T., Navrátil, I. (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 168-174

      Bednář, Miloslav: Platonism in the Czech Philosophy of Politics. Symposium: Greek Philosophical Tradition and Czech Thought. Athens (Municipality of Athens) 1997, str. 141-151

      Bednář, Miloslav: Filosofické předpoklady výchovy k demokratickému občanství v ČR na sklonku prvního desetiletí po sametové revoluci. Sborník z konference "Výchova k evropskému demokratickému občanství", Praha 1998, str. 88-95

      Bednář, Miloslav: Introduction. In: Bednář, M., Vejražka, M. (vyd.), Traditions and Present Problems of Czech Political Culture. Czech Philosophical Studies I, Washington 1994 (Cultural Heritage & Contemporary Change, Ser. 4A, Vol. 3), str. 1-7

      Bednář, Miloslav: Co je noc jako polemos. Filosofický časopis 46, 1998, str. 304-314

      Bednář, Miloslav: Fenomén lidské důstojnosti po střetnutí s totalitní alternativou. In: Bednář, M., České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, str. 309-321

      Bednář, Miloslav: Filozofický a filozoficko-politický význam Masarykova pojetí české otázky v minulosti a současnosti. In: Sto let Masarykovy České otázky, Praha (Ústav T. G. Masaryka) 1997, str. 34-40

      Bednář, Miloslav: Přítomný význam Patočkovy filosofie dějin. In: Bednář, M., České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, str. 251-258

      Bednář, Miloslav: Jan Patočka a Martin Heidegger. In: Bednář, M., České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, str. 209-237

      Bednář, Miloslav: The Character of the 1989 in East-Central Europe and Czech Political Traditions. In: Bednář, M., Vejražka, M. (vyd.), Traditions and Present Problems of Czech Political Culture. Czech Philosophical Studies I, Washington 1994 (Cultural Heritage & Contemporary Change, Ser. 4A, Vol. 3), str. 129-142

      Bednář, Miloslav: Národ, obec a světoobčanství. In: Bednář, M., České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, str. 287-296

      Bednář, Miloslav: [recenze knihy] Jan Patočka: Tři studie o Masarykovi. In: Machovec, M. (ed.), Masarykův sborník VIII, Praha 1993, str. 176-178

      Bednář, Miloslav: Jan Patočka und Martin Heidegger. Daseinsanalyse 11, 1994, str. 181-191

      Bednář, Miloslav: Postmoderní zacházení s Janem Patočkou. Literární noviny 6 (1995), č. 7, str. 3

      Bednář, Miloslav: Problém hodnocení v Patočkově koncepci tří základních pohybů lidského života. In: Bednář, M., České myšlení, Praha (Filosofia) 1996, str. 239-249

      Bednář, Miloslav. HO PLATONISMOS KAI HÉ TSECHIKÉ POLITIKÉ FILOSOFIA. Symposium: Greek Philosophical Tradition and Czech Thought, Athens (Municipality of Athens) 1997, str. 53-140

      Bednář, Miloslav: Problèmes contemporains de la démocratie régénérée dans la République Tchèque, a la lumière de la tradition de la philosophie politique tchèque et tchécoslovaque. Philosopher (Québec), 1994, č. 15, str. 87-94

      Bednář, Miloslav: Selhali intelektuálové? Týden 52, 22.12.1997, str. 22-23

      Bednář, Miloslav: Obnova československé demokracie a československá tradice filosofie politiky. Filosofický časopis 41, 1993, č. 2, str. 237-250

      Bednář, Miloslav: Die Beziehung zwischen Ethik und Politik bei Plato, T. G. Masaryk und Jan Patočka. Mesotes (Wien) 1, 1991, č. 1, str. 71-80

      Bednář, Miloslav: Die Wertung in Patočkas Konzeption von den drei Grundbewegungen des menschlichen Lebens. In: Bloss, J., Stróžewski, W., Zumr, J. (vyd.), Intentionalität-Werte-Kunst. Husserl, Ingarden, Patočka. Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, Praha (Filosofia) 1995, str. 174-182

      Bednář, Miloslav: Pohyb a řád. Pokus o fenomenologickou ontologii. Praha (Togga) 2018, 336 s.

      Bednář, Miloslav (vyd.): Patočkovo myšlení a dnešní svět. Praha (Academia) 2019, 113 s.

      Bednář, Miloslav: Předmluva. In: Bednář, M. (vyd.), Patočkovo myšlení a dnešní svět, Praha (Academia) 2019, str. 9-13

      Bednář, Miloslav: Patočkova polemika s marxismem. In: Bednář, M. (vyd.), Patočkovo myšlení a dnešní svět, Praha (Academia) 2019, str. 33-47

      Bednář, Miloslav: viz též Lesák, Václav

      Bégout, Bruce: La phénoménologie décapitée? Perspectives et difficultés de la phénoménologie asubjective de Jan Patocka. Chiasmi international 2002, č. 4, str. 377-409

      Bégout, Bruce: Monde et apparaître chez Patočka. In: Bégout, B., Le Phénomène et son ombre. Récherches phénoménologiques sur la vie, le monde et le monde de la vie II. Chatou (Les Éditions de La Transparence) 2008, str. 82-126

      Bégout, Bruce. Surcivilisation et nihilisme. L'ère industrielle selon Patočka, 2008. In: Bégout, B., Le Phénomène et son ombre. Récherches phénoménologiques sur la vie, le monde et le monde de la vie II. Chatou (Les Éditions de La Transparence) 2008, str. 51-80

      Behnke, Elizabeth A.: Embodiment Work for the Victims of Violation: In Solidarity with the Community of the Shaken. http://o-p-o-phenomenology.org, Essays in Celebration of the Founding of the Organization of Phenomenological Organizations (Prague 2002), essay No. 5

      Belejkaničová, Michaela: Solidarity of the shaken. From experience (Erlebnis) to history. Studies in East European Thought 73, 2021, č. 3, str. 287-307

      Belejkaničová, Michaela, Bosáková, Kristína: Guest editors' introduction. Studies in East European Thought 73, 2021, č. 3, str. 227-238

      Bellerate, Bruno M.: Jan Patočka, Die Philosophie der Erziehung des J. A. Comenius [recenze]. Salesianum: periodicum trimestre 34, 1972, č. 4 (Octobre-Dicembre), str. 728

      Bellón Aguilera, José Luis: Los sócrates enzarzados. Jan Patočka, Antonio Tovar. Nostromo (blog de libros, películas y otras historias), 2016 (jlbellon-aguilera.blogspot.cz/2016/05/los-socrates-enzarzados-jan-patocka.html) [recenze na Patočkovu knihu Sókratés]

      Bělohlávek, Karel: Pohyb existence u Jana Patočky. Bakalářská práce, UK Praha 2008, 81 s.

      Bělohradský, Václav: Krize eschatologie neosobnosti. K Patočkovu pojetí evropského dědictví. Studie (Řím) č. 66 (1979), str. 448-473; 67 (1980), str. 12-27; 68 (1980), str. 122-144

      Bělohradský, Václav: Introduzione. In: J. Patočka, Saggi eretici sulla filosofia della storia, Bologna (CSEO) 1981, str. 11-35

      Bělohradský, Václav: Přirozený svět jako politický problém. In: Bělohradský, V., Přirozený svět jako politický problém, Praha (Čs. spisovatel) 1991, str. 147-157

      Bělohradský, Václav: Evidence a norma. In: Bělohradský, V., Přirozený svět jako politický problém, Praha (Čs. spisovatel) 1991, str. 158-178

      Bělohradský, Václav: Krize eschatologie neosobnosti. K Patočkovu pojetí evropského dědictví. London (Rozmluvy) 1982, 79 s.

      Bělohradský, Václav: Krize eschatologie neosobnosti. K Patočkovu pojetí evropského dědictví. Praha (Edice Expedice) 1980, 85 s.

      Bělohradský, Václav: Evidence a norma. In: J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, München (Edice Arkýř) 1980, str. 137-163

      Bělohradský, Václav: Krize eschatologie neosobnosti. K Patočkovu pojetí evropského dědictví. In: Bělohradský, V., Přirozený svět jako politický problém, Praha (Čs. spisovatel) 1991, str. 61-125

      Bělohradský, Václav: Sekáč, který se nezakecal. První světová válka jako filosofický problém. Právo 8, 1998, č. 283, 3.12.1998, Salon č. 94, str. 1-3

      Bělohradský, Václav: Politika a eschatologie (poznámky k otázce míru). In: Bělohradský, V., Přirozený svět jako politický problém, Praha (Čs. spisovatel) 1991, str. 193-208

      Bělohradský, Václav: Filosofické otázky (rozhovor s M. Škabrahou). Texty č. 30 (2003), str. 8-13

      Bělohradský, Václav: Les scrupules et l'Etat. L'idée de monde de la vie dans la philosophie de Jan Patočka, 1985. Strojopis, 21 s.

      Bělohradský, Václav: La modernité comme passion du neutre. Le messager européen, 1988, č. 2, str. 19-79

      Bělohradský, Václav: Les scrupules et l'Etat. L'idée de monde de la vie dans la philosophie de Jan Patočka. In: Mácha, K. (vyd.), Das Wesen des Menschen (Integrale Anthropologie Bd. 6), München (Minerva Publikation) 1985, str. 298-311. Z it. přel. J. Rolland

      Bělohradský, Václav: Absolutno uprostřed všedního dne. Nad několika motivy Patočkova fragmentu "Nadcivilizace a její vnitřní konflikt". In: Arnason, J. P., Benyovszky, L., Skovajsa, M. (vyd.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha (Togga) 2010, str. 173-200

      Beneš, Jiří: Ein verspätetes Andenken: Jan Patočka (1907-1977).  Acta Comeniana 9 (XXXIII), 1991, str. 189-191

      Bernard, Marion. Le monde comme problème philosophique. Les Études philosophiques 2011, č. 3, str. 351-373

      Bernard, Marion: Patočka’s Figures of Political Community. In: Tava, F., Meacham, D. (vyd.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 259-276

      Besse, J.-M., Tassin, E.: Naufrages. Les Cahiers de Philosophie (Lille) 1990/1991, č. 11-12, str. 5-9

      Biemel, Walter: Zu Patočkas Deutung der Kunst. In: Gatzemeier, M. (ed.), Jan Patočka: Ästhetik, Phänomenologie, Pädagogik, Geschichts- und Politiktheorie, Aachen (Alano-Verlag) 1994, str. 1-14

      Biemel, Walter: Quelques remarques à propos de l'interprétation de l'art chez Patočka. In: Tassin, E., Richir, M. (vyd.), Jan Patočka: Philosophie, phénoménologie, politique, Grenoble (Jérôme Millon) 1992, str. 65-81. Přel. F. Fédier

      Biemel, Walter: Vysvětlující poznámky k udělení čestného doktorátu Janu Patočkovi. In: Vladislav, J. (ed.), První skica k podobizně, Praha (Kvart) 1977, str. 76

      Biemel, Walter: Laudatio für Jan Patočka anläßlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde. In: Gatzemeier, M. (ed.), Jan Patočka: Ästhetik, Phänomenologie, Pädagogik, Geschichts- und Politiktheorie, Aachen (Alano-Verlag) 1994, str. 83-87

      Biemel, Walter: Versuch eines Portraits von Jan Patočka. Strojopis, 4 s. (2007)

      Biemel, Walter: Brev fra en bortvist deltager i sörgehöytideligheten. In: Jan Patočka, Kjetterske Studier i Historiens Filosofi, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 269-270

      Biemel, Walter: Jan Patočka, philosophe de l'art et de la culture. In: Declève, H. (ed.), Profils de Jan Patočka, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, str. 35-50.

      Biemel, Walter: Laudatio anläßlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an Professor Dr. Jan Patocka in Prag am 24. November 1975. In: Orth, E. W. (ed.), Phänomenologische Forschungen 4: Mensch, Welt, Verständigung, Freiburg/München (Alber) 1977, str. 131-137

      Biemel, Walter: Schein und Erscheinung in der Kunst. Internationale Zeitschrift für Philosophie, 1998, č 1, str. 5-14

      Biemel, Walter: ... [dopis Pavlu Kohoutovi]. Die Zeit, 25. 3. 1977, str. …

      Biemel, Walter: Patocka, un pensador Checo. El Urogallo 1987, č. ..., str. 46-53

      Biemel, Walter: Dopis Pavlu Kohoutovi. In: Vladislav, J. (ed.), První skica k podobizně, Praha (Kvart) 1977, str. 35 n.

      Biemel, Walter: Remarques sur l'interprétation de l'art par Patočka. Les Cahiers de Philosophie (Lille) 1990/1991, č. 11-12, str. 235-248

      Biemel, Walter: Pokus o portrét Jana Patočky. Filosofický časopis 55, 2007, č. 3, str. 331-335

      Biemel, Walter: Jan Patočka: Le philosophe en tant que conscience de son peuple. In: Lories, D., Steven, B. (vyd.), Recueil 2 - Phénoménologie et politique, Bruxelles (OUSIA) 1989, str. 115-136

      Biemel, Walter: Introduction aux Essais sur l'art et le temps. Cahiers philosophiques (Paris) 1992, č. 50, str. 47-66, přel. G. Guest

      Biemel, Walter: Laudatio u příležitosti propůjčení čestného doktorátu university v Cáchách prof. dr. Janu Patočkovi dne 24. 11. 1975 v Praze. In: Vladislav, J. (ed.), První skica k podobizně, Praha (Kvart) 1977, str. 72-75

      Biemel, Walter: Bemerkungen zu Jan Patočkas Deutung der Kunst. In: Orth, E. W. (ed.), Studien zur Philosophie von Jan Patočka, Freiburg - München (Alber) 1985, str. 32-52

      Biemel, Walter: Jan Patočka - der Philosoph als Gewissen seines Volkes. Perspektiven der Philosophie, Neues Jahrbuch, Bd. 20, 1994, str. 201-218

      Biemel, Walter: Dopis rodině. In: Vladislav, J. (ed.), První skica k podobizně, Praha (Kvart) 1977, str. 34

      Biemel, Walter: Jan Patočka - filosof jako svědomí svého národa. Filosofický časopis 56, 2008, str. 331-343

      Biemel, Walter. Einleitung. In: Jan Patočka, Kunst und Zeit, vyd. K. Nellen a I. Srubar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, str. 14-30

      Biemel, Walter (ed.): Die Welt des Menschen - die Welt der Philosophie. Festschrift für Jan Patočka. Den Haag (M. Nijhoff) 1976, 318 s. (Phaenomenologica 72)

      Biemel, Walter: viz též Anonym

      Bican, Vítězslav: Pověst o Faustovi ve filosofii Jana Patočky. https://www.phil.muni.cz/fil/studenti/soutez2001/bican_faust.html

      Blahutková, Daniela: Patočkovy úvahy o dramatu. AUC Philosophica et Historica 2011, č. 1 (Studia Aesthetica IV), str. 95-105

      Blahutková, Daniela: Patočkovy rozbory literárních děl a jejich vztah k Patočkově filozofii umění a dalším oblastem jeho myšlení. AUC Philosophica et Historica 2013, č. 1 (Studia Aesthetica VI), str. 33-46

      Blahutková, Daniela: Patočka's Reflections on Faustus and Modern Art. AUC Philosophica et Historica 2014, č. 1 (Studia Aesthetica VII), str. 65-72

      Blahutková, Daniela, Ševčík, Miloš: Patočkovy interpretace literatury. Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2014, 122 s. 

      Blaschek, Helga: Ein Philosoph aus Prag. Jan Patočkas Werk "Kunst und Zeit" über das Wesen europäischer Kultur. Die Furche, 13. 11. 1987

      Blaschek-Hahn, Helga: Vom Erscheinen als solchem. Patočkas "Erscheinen als solches" - eine "neuartige Subjektivität"? In: Sepp, H. R., Wildermuth, A. (vyd.), Konzepte des Phänomenalen, Würzburg (Königshausen & Neumann) 2010, str. 153-168

      Blaschek-Hahn, Helga: [recenze knih] Jan Patočka, Ausgewählte Schriften [3-5]. Philosophisches Jahrbuch 102, Freiburg - München (Alber) 1995, str. 200-206

      Blaschek-Hahn, Helga: [recenze knih] Jan Patočka, Ausgewählte Schriften [1-2]. Philosophisches Jahrbuch 97, Freiburg - München (Alber) 1990, str. 210-213

      Blaschek-Hahn, Helga: "Leben in der Wahrheit". Betrachtungen zum Lebens-Werk Jan Patočkas. Strojopis, 12 s. (1995)

      Blaschek-Hahn, Helga: Erscheinen-Welt-Struktur. Heinrich Rombach und Jan Patočka im Welten-Gespräch. In: Blaschek-Hahn, H., Sepp, H. R. (vyd.), Heinrich Rombach. Strukturontologie-Bildphilosophie-Hermetik. Würzburg (Königshausen` 2010, str. 166-181

      Blaschek-Hahn, Helga: Die Sorge für die Seele. Aus dem Nachlass des tschechischen Philosophen Jan Patočka (1907-1977). Die Furche, 20. 1. 1989

      Blaschek-Hahn, Helga: Analysen zur Lebenswelt. Phänomenologische Schriften des Prager Philosophen Jan Patočka. Die Furche, 9. 11. 1990

      Blaschek-Hahn, Helga: Vom tschechischen Volks-Geist. Die Furche, 4. 11. 1995, str. 12

      Blaschek-Hahn, Helga: [recenze knih] Jan Patočka, Ausgewählte Schriften [3-5]. Strojopis, 12 s. (1995)

      Blaschek-Hahn, Helga: Fenomenální sféra a strukturní dění. Filosofický časopis 45, 1997, č. 5, str. 768-786

      Blaschek-Hahn, Helga: Die "asubjektive phänomenale Sphäre" Patočkas: Spiel-Raum autogenetischer Kon-Kreativität? In: Bloss, J., Stróžewski, W., Zumr, J. (vyd.), Intentionalität-Werte-Kunst. Husserl, Ingarden, Patočka. Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992 Praha (Filosofia) 1995, str. 268-273

      Blaschek-Hahn, Helga: Europäisches Denken. Die Furche, 23. 4. 1992

      Blaschek-Hahn, Helga: Phänomenale Sphäre und Strukturgeschehen. Jan Patočkas "asubjektive Phänomenologie" und Heinrich Rombachs Konzeption einer "Strukturgenese". In: Vetter, H. (ed.), Siebzig Jahre Sein und Zeit, Frankfurt/M. (Peter Lang) 1999, str. 223-240

      Blaschek-Hahn, Helga: "Leben in der Wahrheit": Betrachtungen zum Lebenswerk Jan Patočkas. Bohemia 36, 1995, č. 2, str. 407-415

      Blaschek-Hahn, Helga, Schifferová, Věra: Vorwort (zum Briefwechsel zu Jan Patočka und zur Charta 77 zwischen Milada Blekastad und Ludwig Landgrebe aus den Jahren 1977-1979). Focus Pragensis IX, 2009, str. 11-16

      Blaschek-Hahn, Helga, Schifferová, Věra: Vorwort. In: Blaschek-Hahn, H., Schifferová, V. (vyd.), Jan Patočka - Klaus Schaller - Dmitrij Tschižewskij. Philosophische Korrespondenz 1936-1977, Würzburg (Königshausen & Neumann) 2010, str. 9-14

      Blaschek-Hahn, Helga: Zjevování - svět - struktura. Heinrich Rombach a Jan Patočka ve světovém rozhovoru. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 65-84. Přel. V. Schifferová

      Blažek, Petr: viz Chuchma, Josef

      Blažíček, Přemysl: Patočka, Jan. In: Janoušek, P. a kol., Slovník českých spisovatelů od r. 1945, sv. 2, Praha (Brána/Knižní klub) 1998, str. 175-179

      Blecha, Ivan: Intentionalität in der asubjektiven Phänomenologie. In: Bloss, J., Stróžewski, W., Zumr, J. (vyd.), Intentionalität-Werte-Kunst. Husserl, Ingarden, Patočka. Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, Praha (Filosofia) 1995, str. 76-83

      Blecha, Ivan: Jan Patočka a ohlas fenomenologie v české filosofii. Olomouc (Vydavatelství Univerzity Palackého), 1995, 88 s.

      Blecha, Ivan: Patočka a Rádl. Filosofický časopis 45, 1997, č. 5, str. 863-878

      Blecha, Ivan: Nietzsche in der tschechischen Phänomenologie. Patočka und die Frage nach dem Sinn. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), str. 493-520

      Blecha, Ivan: Patočkova filosofie - situace člověka ve světě a v dějinách. In: Havel, I. M., Třeštík, D. (vyd.), Co daly naše země Evropě a lidstvu III, Praha (ELK) 2000, str. 274-288

      Blecha, Ivan: Jan Patočka. Olomouc (Votobia) 1997, 241 s.

      Blecha, Ivan: Jan Patočka a nové problémy fenomenologie (autoreferát). Autoreferát kandidátské disertace, strojopis, 20 s. (1992)

      Blecha, Ivan: Naše osobnost. Křížovka a hádanka 2007, č. 19, str. 14

      Blecha, Ivan: Jan Patočka a ohlas fenomenologie. In: Gabriel, J., Nový, L., Zouhar, J. (vyd.), Česká filozofie ve 20. století I, Brno (Vydavatelství Masarykovy univerzity) 1995, str. 167-191

      Blecha, Ivan: Czasowość egzystencji ludzkiej i życia w prawdzie. Patočka jako krytyk Husserlowskiego pojęcia czasu. Folia philosophica (Katowice) č. 10, 1992, str. 177-188 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Nr. 1302)

      Blecha, Ivan: Zeitspielraum - Erscheinungsfeld / Weltganzes. Voraussetzungen in der Auffassung von Welt bei Eugen Fink und Jan Patocka. In: Sepp. H. R. (ed.) Metamorphosen der Phänomenologie, Freiburg-München (Alber) 1999. str. 211-228

      Blecha, Ivan: Nietzsche v české fenomenologii. Patočka a otázka po smyslu. Strojopis, 21 s. (2005)

      Blecha, Ivan: Filosofie Jana Patočky - zamyšlení nad postavením člověka ve světě a v dějinách. Strojopis, 16 s.

      Blecha, Ivan: Jan Patočka a nové problémy fenomenologie. Kandidátská disertační práce, ...

      Blecha, Ivan (ed.): Fenomenologie v pohybu. Olomouc (Univerzita Palackého) 2003, 306 s.

      Blecha, Ivan: Edmund Husserl a česká filosofie. Olomouc (Nakladatelství Olomouc) 2003, 204 s.

      Blecha, Ivan: Patočkova Antigoné. In: Ješič, M., Leško. V. a kol., Patočka a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 71-90

      Blecha, Ivan: Patočka a BolzanoIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 411-425

      Blecha, Ivan: Hegelova Estetika a role výtvarného umění v Patočkově filosofii. In: Stojka, R., Škára, M. (vyd.), Patočka a dejiny filozofie. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 118-138

      Blecha, Ivan: Proces jevení u Husserla a u Patočky. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 17-34

      Blecha, Ivan: Pojem světa u Finka a Patočky. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 151-168

      Blecha, Ivan: Pojetí tělesnosti a dějin u Patočky a Landgrebeho. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 199-217

      Blecha, Ivan: Patočka a Rádl. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 375-392

      Blecha, Ivan: Patočka a otázka po smyslu. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 575-599

      Blecha, Ivan: Patočkova péče o duši mezi Sókratem, Platónem a AristotelemFilozofia 70, 2015, č. 6, str. 409-419

      Blecha, Ivan: Bytie a svet. Heidegger v kontext. Košice (UPJŠ, Filozofická fakulta) 2018, 435 s. (Přel. D. Bujnovský a O. Gutter)

      Blekastad, Milada: Filosofen Jan Patočka. In: Spor etter mennesket. Essays til minne om A. H. Winsnes, Oslo (Aschehoug) 1989, str. 305-319

      Blekastad, Milada: Jan Patočka - et attiarsminne. Aftenposten, 16. 6. 1987

      Blížkovský, Bohumír: Kacířské eseje Jana Patočky. In: Kučerová, S. (ed.), Česká a slovenská otázka v soudobém světě, Brno (Konvoj) 2002, str. 115-118

      Blondeaux, Georges (Gébé): Casse-têtes [text písně pro Y. Montanda], 1978.

      Bloss, Jochen, Stróżewski, Władysław, Zumr, Josef (vyd.): Intentionalität-Werte-Kunst. Husserl, Ingarden, Patočka. Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992. Praha (Filosofia) 1995, 284 s.

      Blum, Paul Richard: Jan Patočkas Sokrates und die Renaissance. In: Hagedorn, L., Sepp, H. R. (vyd.), Andere Wege in die Moderne. Forschungsbeiträge…, Würzburg (Königshausen & Neumann) 2006, str. 60-76

      Blüml, Josef: Jan Patočka o českých dějinách. In: Zilynská, B., Svobodný, P. (vyd.), Česká věda a Pražské jaro (1963-1970), Praha (Karolinum) 2001, str. 313-318

      Böhmer, Anselm: Epoché und Engagement. Perspektiven endlicher Freiheit in der asubjektiven Phänomenologie Jan Patočkas, 2008. in: Hagedorn, L., Staudigl, M. (vyd.), Über Zivilisation und Differenz. Beiträge zu einer politischen Phänomenologie Europas, Würzburg (Königshausen & Neumann) 2008, str. 161-183

      Böhmer, Anselm: Fragliche Freiheiten. Zur politischen Theorie kontroverser Solidarität nach Jan Patocka. In: Philosophisches Jahrbuch 115, sv. 2, Freiburg - München (Alber) 2008, str. 328-352.

      Böhmer, Anselm: Lernen als Forschen. Vorüberlegungen zu einer a-subjektiven Bildungstheorie. In: Hilt, A., Nielsen, K. (vyd.), Bildung im technischen Zeitalter, Freiburg-München (Alber) 2005, str. 98-125

      Bolger, Brian Patrick: War and History. Jan Patocka, Martin Heidegger, and the Crisis of History. VoegelinView, 20. 1. 2023 (https://voegelinview.com/war-and-history-jan-patocka-martin-heidegger-and-the-crisis-of-history/)

      Bonicalzi, Francesca: Postfazione. Patočka oltre Patočka. In: Jan Patočka, Lo spazio e la sua problematica, Milano-Udine (Mimesis edizioni) 2014, str. 81-92

      Bonner, Charles: Crisis and Responsibility: Enviroment, Lifeworld and the Elemental. Disertační práce, Boston 1995, 321 s.

      Borecký, Felix: Dva typy reflexe a umění u Jana Patočky. AUC Philosophica et Historica 2011, č. 1 (Studia Aesthetica IV), str. 31-41

      Borecký, Felix: Teorie ozvěnovitosti. K Patočkově filozofii literatury. AUC Philosophica et Historica 2013, č. 1 (Studia Aesthetica VI), str. 47-66

      Borecký, Felix: The Significance of the Concept of Thauma in Patočka's Philosophy of the History of Art. AUC Philosophica et Historica 2014, č. 1 (Studia Aesthetica VII), str. 47-56

      Borecký, Vladimír: Zur Phänomenologie der Imagination. In: Bloss, J., Stróžewski, W., Zumr, J. (vyd.), Intentionalität-Werte-Kunst. Husserl, Ingarden, Patočka. Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, Praha (Filosofia) 1995, str. 234-238

      Borek, Filip: Das Wesen der Phänomenologie und die Idee des Ursprünglichen bei Jan Patočka. Strojopis, 8 s. (referát na konferenci The World and the Real, Praha, 13. 6. 2018)

      Borek, Filip: Das Wesen der Phänomenologie und die Idee der Ursprünglichkeit bei Jan Patočka. In: Novotný, K., Nielsen, C. (eds.), Die Welt und das Reale/The World and the Real/Le monde et le réel. Nordhausen (Verlag T. Bautz) 2020, str. 155-165

      Boreš, Jiří: Němý pohřeb. In: Vladislav., J. (ed.), První skica k podobizně, Praha (Kvart) 1977, str. 64-66

      Boreš, Jiří: Den tause begravelse. Strojopis, 4 s. (1977)

      Boreš, Jiří: Den tause begravelse. In: Jan Patočka, Kjetterske Studier i Historiens Filosofi, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 257-261

      Borne, Etienne: Le philosophe assassiné. La Croix, 22. 4. 1977

      Borne, Etienne: Le philosophe assassiné. Revue Istina 22, 1977, č. 2, str. 144-146

      Bosáková, Kristína: Eleatská filozofia bytia a večnosti. In: Ješič, M., Leško, V. et al., Patočka a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 133-152

      Bosáková, Kristína: Against the self-sufficiency of reason. Concept of corporeity in Feuerbach and Patočka. Studies in East European Thought 73, 2021, č. 3, str. 327-345

      Bosáková, Kristína: viz též Belejkaničová, Michaela

      Bouckaert, Bertrand: Les rapports entre la République tchèque, la Belgique et l'Europe: Les conférences de Patocka à Louvain en 1965. Strojopis, 14 s.

      Bouckaert, Bertrand: An Attempt at a Critical Reading of the Relationship Between the Transcendental and the Political in J. Patočka's '36 Thesis. Strojopis, 14 s. (2000)

      Bouckaert, Bertrand: Patočka et la méthode phénoménologique. Penser dans un monde de fous. Études Phénoménologiques (Bruxelles) 29-30, 1999, str. 79-92

      Bouckaert, Bertrand: Patočka e il metodo fenomenologico (Pensare in un mondo di folli). In: Jervolino, D. (ed.), L' eredità filosofica di Jan Patočka, Napoli 2002, str. 53-64.

      Bouckaert, Bertrand: The J. Patocka's Heretical Essays and the Question of the Self. A rough draft. Strojopis, 10 (13?) s. (1997)

      Bouckaert, Bertrand: De l'autre côté du miroir: les motifs phénoménologiques de la réduction chez Husserl, Fink et Patočka. Recherches Husserliennes 17, 2002, str. 87-116

      Bouckaert, Bertrand: Les Essais hérétiques de J. Patočka et la question de l'identité du sujet. Strojopis, 11 s. (1997)

      Bouckaert, Bertrand: Introduction. In: Jan Patočka: Conférences de Louvain…, vyd. V. Löwit a F. Karfík, Bruxelles 2001 (OUSIA), str. 7-24

      Bourke, Vernon J.: J. Patočka, Le Monde naturel… Modern Schoolman 70, 1992, č. 1, str. 68-70

      Boušek, Karel: Za socialistickou knižní kulturu. Rudé Právo, 6. 4. 1970, str. 4

      Bouzek, Jan: Nadcivilizace a starší dějiny; její předchůdci, podněty pro globální svět. Strojopis, 6 s.

      Bouzek, Jan: Nadcivilizace a starší dějiny; její předchůdci, podněty pro globální svět. In: Arnason, J. P., Benyovszky, L., Skovajsa, M. (vyd.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha (Togga) 2010, str. 305-317

      Boven, Frederik: Caring for the 'soul' with Hannah Arendt and Michel Foucault. https://www.frederikboven.nl/downloads/Hannah_Arendt_Michel_Foucault.pdf

      Brabec, Jiří: Knihovnička LtN. Literární noviny 14. 2. 2001 [recenze sborníku: Chvatík, I., Kouba, P. (vyd.), Fenomén jako filosofický problém]

      Brambora, Josef: Dnešní stav komeniologických studií. Acta Comeniana - archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 19, 1960, č. 1, str. 59 n.

      Brambora, Josef: Poznámky k Patočkovu doslovu k vydání Komenského Obecné porady. Strojopis, 8 s. (1963)

      Brenner, Christiane: Již nikdy Mnichov/Nie wieder München! "München" im tschechischen politischen Denken: Peroutka, Tigrid, Patočka. Mythos München (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 98), München (R. Oldenbourg) 2002, str. 175-202

      Brinton, Aspen: Confronting Totalitarian Minds. Jan Patočka on Politics and Dissidence. Praha (Karolinum) 2020, 430 s.

      Brisart, Robert: Phénoménologie et historicité selon Jan Patočka. Revue philosophique de Louvain č. 48, 1982, str. 669-681

      Brodin, Jonas: A Community of the Shattered: Patočka, Havel and the Philosophy of Charter 77. East European Politics and Societies Vol. 16, 2002, č. 1, str. 326-331

      Brotti, Giulio: La rivoluzione etica di Patocka. L'Eco di Bergamo 127, č. 338, 11. 12. 2007, příloha Cultura, str. 36

      Brotti, Giulio: L'adesione dei grandi intellettuali europei. L'Eco di Bergamo 127, č. 338, 11. 12. 2007, příloha Cultura, str. 36

      Broulík, Petr: Děti filosofa stále opatrují jeho drahokamy. Východní Čechy dnes, 31. 5. 1997, str. 1

      Brunet-Lacaze, Jean-Marie: Aux origines de la Charte 77. Revue Istina 22, 1977, č. 2, str. 121-127

      Brünner, Jakub: Nevítané epištoly. Severočeský regionální deník 3, 1993, č. 63, 17. 3. 1993, str. 5

      Bruzina, Ronald: Jan Patočka - Ojgen Fink. Sagovornici u mišljenju koje se uzdiže iznak privida. Filozofski godišnjak 10, 1997, str. 293-306

      Bruzina, Ronald: Edmund Husserl & Eugen Fink. Beginnings and Ends in Phenomenology 1928-1938. New Haven & London (Yale University Press) 2004, 627 s.

      Bruzina, Ronald: Leben in der Welt, Welt im Leben? Thesen zwischen Landgrebe, Fink und Patočka. In: Vetter, H. (ed.), Lebenswelten: Landgrebe-Fink-Patočka, Frankfurt etc. (P. Lang) 2003, str. 29-43

      Bruzina, Ronald: Jan Patočka und Eugen Fink, Gesprächspartner im Denken über den Schein hinaus. Internationale Zeitschrift tür Philosophie 1998, č. 1, str. 110-124

      Bruzina, Ronald: Jan Patočka a Eugen Fink v rozhovoru: myšlení jevu jako myšlení toho, co jev přesahuje. In: Chvatík, I., Kouba, P. (vyd.), Fenomén jako filosofický problém, Praha (OIKOYMENH) 2000, str. 283-301

      Březina, Jan: Der Versuch einer tschechischen Natinalphilosophie und sein Scheitern. In: Bloss, J., Stróžewski, W., Zumr, J. (vyd.), Intentionalität-Werte-Kunst. Husserl, Ingarden, Patočka. Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, Praha (Filosofia) 1995, str. 133-144

      Bubeníček, Petr: K Patočkově interpretaci Boží duhy. In: Hermann, T.,  Navrátil, I., (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 278-281

      Cacov, Dimitr: Zaščo ni je Patočka? Kultura (Sofia) 39, 1995, č. 4, str. 7

      Cajthaml, Martin: The Care of the Soul in Plato and Christianity. Its Importance for European Cultural Identity. In: Osolsobě, P., Cajthaml, M. (vyd.), Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, Brno (CDK) 2008, str. 55-64

      Cajthaml, Martin: Nota biografica su Jan Patočka. In: Jan Patočka, Platone e l'Europa, Milano (Vita e Pensiero) 1997, str. 255-263

      Cajthaml, Martin: Je možné pravé lidské bytí bez Boha? Strojopis, 21 s.

      Cajthaml, Martin: Europa als Sorge für die Seele. Strojopis, 9 s. (2002)

      Cajthaml, Martin: Evropa a péče o duši. Patočkovo pojetí duchovních základů Evropy. Praha (OIKOYMENH) 2010, 171 s. 

      Cajthaml, Martin: Europe and the Care of the Soul. Jan Patočka's Conception of the Spiritual Foundations of Europe. Nordhausen (Traugott Bautz) 2014, 198 s. 

      Cajthaml, Martin: Péče o duši u Sókrata a Platóna. In: Ješič, M., Leško, V. et al., Patočka a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 267-287

      Cajthaml, Martin: Sorge um Europas Seele. Die Tagespost, 26. 2. 2015, str. 9 

      Cajthaml, Martin: Europa als Sorge für die Seele. Aithér 26, 2021, str. 60-77. https://doi.org/10.5507/aither.2022.004

      Calvo Gonzalez, José: Jan Patocka y la Carta 77. Antropología fenomenolôgica critica y activismo de los derechos humanos. Contrastes (Málaga) 9, 2004, str. 41-58

      Capps, Walter H.: Interpreting Václav Havel. Cross Currents 47, 1997, č. 3 (www.aril.org/capps.htm)

      Caraus, Tamara: Patočka’s Radical and Agonistic Politics. In: Tava, F., Meacham, D. (vyd.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 237-257

      Carbone, Mauro (ed.): Merleau-Ponty: figures et fonds de la chair: avec une section spéciale sur la phénoménologie de Jan Patocka. Paris (Vrin) - Milano (Mimesis) - Memphis (Penn State University) 2003, 426 s.

      Cauly, Olivier: Patočka, un platonicien sans l'être. Sur le platonisme négatif. In: Barbaras, R. (ed.), Jan Patočka: Phénoménologie asubjective et existence, Paris-Milano (Mimesis) 2007, str. 205-215

      Cavalcante, Marcia: viz Schuback Sá Cavalcante, Marcia

      Cejpek, Jiří: Informace, komunikace a myšlení. Praha (Karolinum) 1998, 179 s.

      Cibulka, Josef: Jan Patočka a studenti pražské Filosofické fakulty v údobí 1945-1949. Bratislava (Filozofia) 52, 1997, str. 234-241

      Cimino, Antonio: Justice, Power, and Truth: Plato and twentieth-century biopower in Karl Popper and Jan Patočka. Studies in East European Thought, 2022, https://doi.org/10.1007/s11212-022-09500-2

     Civín, Jan: Otázka po smyslu dějin v "Rusku a Evropě" a v "Kacířských esejích". In: Kocourek, L. (ed.), Masaryk a studenti, Ústí nad Labem (UJEP) 2000, str. 63-70

      Clerc, Loly: Prague: Les derniers jours de Ian [!] Patocka. Matin de Paris 15. 3. 1977, str. ...

      Clerc, Loly: Les dissidents de Prague. Strojopis, 16 s.

      Clerc, Loly: Les dissidents de Prague. Elle 28. 3. 1977, str. 4-9

      Clerc, Loly: La force et la fragilité. Le Quotidien de Paris, 15. 3. 1977, str. ...

      Clerc, Loly: viz též Anonym

      Collitt, Leslie: Prague: Those Who Never Learned. Maclean's 90, 4. 4. 1977, str. 60

      Connor: viz O'Connor

      Courtine, Jean-François: Nejvlastnější možnost fenomenologie. In: Chvatík, I. (ed.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, str. 225-246

      Crépon, Marc: La guerre continue (la reprise de Patocka). In: Crépon, M., Vivre avec. La pensée de la mort et la mémoire des guerres, Paris (Hermann) 2008, str. 92-112

      Crépon, Marc: Altérités de l'Europe, Strojopis, 18 s.

      Crépon, Marc: Die Sorge für die Seele und das Erbe Europas. In: Leghissa, G., Staudigl, M. (vyd.), Lebenswelt und Politik, Würzburg (Königshausen & Neumann) 2007, str. 131-145

      Crépon, Marc: Strach, odvaha, hněv. Lekce Sókratés. In: Chvatík, I. (ed.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, str. 423-435

      Crépon, Marc: Fear, Courage, Anger. The Socratic Lesson. In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 175-186

      Crépon, Marc: Penser l'Europe avec Patočka. Réflexions sur l'alterité. Esprit č. 310, Décembre 2004, str. 28-44

      Crépon, Marc: Le souci de l'âme, héritage de l'Europe. In: Weill, N. (ed.), Existe-t-il une Europe philosophique? 16. forum "Le Monde", Rennes (Presses Univ. de Rennes) 2005, str. 87-100

      Crépon, Marc: La "valeur" du travail et la "force" des idéologies. Une lecture des Essais hérétiques. Esprit č. 352, Février 2009, str. 177-190

      Crépon, Marc: Postface: Histoire, éthique et politique: la question de l'Europe. In: J. Patočka, L'Europe après l'Europe, Lagrasse (Verdier) 2007, str. 275-295

      Crépon, Marc: La guerre continue: Note sur le sens du monde et la pensée de la mort. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), str. 395-408

      Crepu, Michel: Jan Patočka ou "la solidarité des ébranlés". Panorama d' Aujourd'hui, Mai 1982

      Cristin, Renato: A világ mint mozgás és egzisztencia. Gond 13-14, 1997, str. 183-193

      Cristin, Renato: Il mondo come movimento e come esistenza. Aut aut č. 247, 1992, str. 101-111

      Croce, Caterina: Pólemos e l'articolazione agonica della convivenza. Politica, storia e comunità attraverso il pensiero di Jan Patočka e Roberto Esposito. ACME - Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano 42, 2009, č. 3, str. 247-270

      Croce, Caterina: L'ombra di Polemos, i riflessi del Bios. La prospettiva della cura a partire da Jan Patočka e Michel Foucault. Disertační práce, Como/Lyon 2013, 562 s. www.theses.fr/2013LYO30021

      Crowell, Steven G.: "Ideality přírody". Jan Patočka o reflexi a třech pohybech lidského života. In: Chvatík, I. (ed.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, str. 65-86

      Crowell, Steven G.: "Idealities of Nature". Jan Patočka on Reflection and the Three Movements of Human Life. In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 7-22

      Crowell, Steven G.: [recenze knihy] Jan Patočka: The Natural World as a Philosophical Problem. Notre Dame Philosophical Reviews, January 2017 (http://ndpr.nd.edu/news/the-natural-world-as-a-philosophical-problem/)

      Csák, László: A nyitott értelem jelenkora (Jan Patočka: A jelenkor értelme). Lélek-Jelen-Lét 1, 2000, č. 2-3, str. 90-91 [recenze maďarského vydání knihy O smysl dneška]

      ČSDS: The Patočka Project. Acta (Čtvrtletník Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury - angl. verze) 1, 1987, č. 1, str. 7 n.

      Cudin, Andrea: Jan Patočka e la questione della tecnica. Diplomová práce, Trieste 1997, 175 s.

      Cvek, Boris: Evropa a doba poevropská. Téma 2, 2004, č. 4 (www.gasbag.wz.cz/tema/index3.htm)

      Cvetković, Vladimir: Utemeljenje evropskog sveta. Vreme, 8. 6. 1996, str. 46

      Czaplińska, Joanna: "Czlowiek historyczny" Jana Patočki - przemiany bohatera w najnowszych literaturach slowiańskich. In: Galon-Kurkowa, G. (ed.), Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich, sv. 3, Wrocław 2001, str. 251-258

      Čálek, Oldřich: Domov a výchova. Filosofický časopis 42, 1994, č. 5, str. 841-854

      Čapek, Jakub: Le devoir de l'homme envers lui-même. Patočka, Kant et la Charte 77. Tumultes č. 32-33, novembre 2009, str. 351-370

      Čapek, Jakub: O povinnosti člověka vůči sobě samému: Patočka, Kant a Charta 77. Filosofický časopis 57, 2009, č. 4, str. 491-506

      Čapek, Jakub: Oneself through Another. Ricœur and Patočka on Husserl's Fifth Cartesian Meditation. Meta 9, 2017, č. 2, str. 387-415

      Čapek, Jakub: Existence and Negativity. The Relevance of the Patočka–Bergson Controversy over Nothingness. Journal of French and Francophone Philosophy - Revue de la philosophie française et de langue française, sv. XXIX, č. 1-2 (2021), str. 22-47

      Čapek, Jan Blahoslav: J. Patočka, Symbol země u K. H. Máchy. Naše doba 51, 1944, str. 342 n.

      Čapek, Milič: Vzpomínky na Jana Patočku. Proměny (New York) 19, 1982, č. 2, str. 51-64

      Čermák, Vladimír: Antigoné - opravdu jen "připomínkou beze vší síly?". Svět a divadlo 1991, č. 2, str. 84-92

      Černý, Jiří: Věda, filozofie a svět - o odpovědnosti meditace. Sešity, interní bulletin Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, č. 48, 1977, str. 38-52

      Černý, Jiří a kol.: Temná meditace či reálná přeměna světa? Sešity, interní bulletin Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, č. 48, 1977, str. 33-88

      Černý, Václav: After Jan Patočka. In: Gordon Skilling, H., Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia. London (Allen & Unwin) 1981, str. 240 n.

      Černý, Václav: K problematice Charty a o jednom čísle Svědectví. In: Černý, V., V zúženém prostoru, ed. J. Šulc, Praha (Mladá fronta) 1994, str. 350-357

      Černý, Václav: Za Janem Patočkou. In: Černý, V., V zúženém prostoru, ed. J. Šulc, Praha (Mladá fronta), 1994, str. 348-350

      Černý, Václav: Dvě studie masarykovské. Svědectví 23, 1990, č. 89-90, str. 7-24

      Černý, Václav: Za Janem Patočkou. In: Vladislav, J. (ed.), První skica k podobizně, Praha (Kvart) 1977, str. 37 n.

      Černý, Václav: Dvě studie masarykovské. Svědectví 14, 1978, č. 56, str. 665-680

      Černý, Václav: Za Janem Patočkou. In: Müller, A. (ed.), Osobnost a dílo, Köln (Index) 1980, str. 129-131

      Černý, Václav: K problematice Charty a o jednom čísle Svědectví. Svědectví 15, 1980, č. 60, str. 796-799

      Černý, Václav: Za Janem Patočkou. Strojopis, 2 s. (1977)

      Černý, Václav: Dvě studie masarykovské. In: Černý, V., Tvorba a osobnost, sv. I, ed. J. Šulc et al., Praha (Odeon) 1993, str. 485-545

      čtk: Výročí Jana Patočky. Lidové noviny 31.5.1997, str. 16

      Čyževskyj, Dmytro: K problému filosofického jazyka a jazykové filosofie. Slovo a slovesnost 2, 1936, str. 248-250

      Dadejík, Ondřej: Estetický postoj a věčný návrat minulého rázu umění. Danto a Patočka. AUC Philosophica et Historica 2011, č. 1 (Studia Aesthetica IV), str. 55-74

      Dadejík, Ondřej: Prostor a prostředí: o aktualitě Patočkova pojetí zkušenosti prostoru. AUC Philosophica et Historica 2013, č. 1 (Studia Aesthetica VI), str. 71-88

      Dadejík, Ondřej: Distance and Immersion. Phenomenological Aesthetics and the Question of a 'Paradigm Shift'. AUC Philosophica et Historica 2014, č. 1 (Studia Aesthetica VII), str. 31-46

      Dahrendorf, Ralf: Zranitelná svoboda vnitřní emigrace. In: Dahrendorf, R., Pokoušení nesvobody, Praha (H&H) 2008, str. 108-114

      Daněk, Jaromír: La Philosophie de la responsibilité dans l'horizon du monde. Man and World 11, 1978, str. 270-280

      Dastur, Françoise: Patočka et Heidegger - La phénoménologie et la question de l'homme. Les Cahiers de Philosophie (Lille) 1990/1991, č. 11-12 (Jan Patočka: le soin de l'âme), str. 83-92

      Dastur, Françoise: Réflexions sur la "phénoménologie de l'histoire" de Patočka. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), str. 219-239

      Dastur, Françoise: L'Europe et ses philosophes: Nietzsche, Husserl, Heidegger, Patočka. Revue Philosophique de Louvain 104, 2006, č. 1, str. 1-22

      Dastur, Françoise: Patočka et Heidegger - La phénoménologie de la finitude. Cahiers de l'Ecole des sciences philosophiques et religieuses 18, 1995, str. 99-114

      Dastur, Françoise: Préface. In: Tardivel, E.: La liberté au principe. Essai sur la philosophie de Patočka, Paris (Vrin) 2011, str. 7-14

      Day, Barbara: The Velvet Philosophers. London (Claridge Press) 1999, 344 s.

      Dayová, Barbara: Sametoví filozofové. Brno (Doplněk) 1999, 287 s.

      Deckard, Michael: [recenze knihy] Jan Patočka, The Natural World as a Philosophical Problem. In: Phenomenological Reviews (http://reviews.ophen.org/2017/02/14/jan-patocka-the-natural-world-as-a-philosophical-problem/)

      Declève, Henri: Publications. Strojopis, 7 s.

      Declève, Henri: [recenze knihy] On Masaryk. Les Études philosophiques 3-4, 1989, str. 551-552

      Declève, Henri: Le souvenir de Jan Patocka. Le Soir, 2.4.1977, str. 1 a 3

      Declève, Henri: Přísný myslitel v nesmiřitelném čase. Filosofický časopis 45, 1997, č. 5, str. 723-741

      Declève, Henri: Liberté et philosophie selon Patočka. In: Declève, H. (ed.), Profils de Jan Patočka, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, str. 111-128

      Declève, Henri: Préface. In: Jan Patočka, Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, Dordrecht (Kluwer) 1988, str. VII-XXIII

      Declève, Henri: Préface. In: Jan Patočka, La crise du sens, sv. 1, Bruxelles (OUSIA) 1985, str. 9-18

      Declève, Henri: A mon ami Jan Patocka. Notre temps (Bruxelles), 24.3.1977, str. 1 a 29

      Declève, Henri: De la Charte 77 tchécoslovaque aux marches blanches belges. Le Soir, 29.-31.3.1997, str. 2

      Declève, Henri. Un pensatore rigoroso nel rigore dei tempi. In: Jervolino, D. (ed.), L' eredità filosofica di Jan Patočka, Napoli 2002, str. 23-44.

      Declève, Henri: Patočka et les signes du temps. Études phénoménologiques (Bruxelles) 1, 1985, č. 1, str. 3-40

      Declève, Henri: Introduction. In: Declève, H. (ed.), Profils de Jan Patočka, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, str. 9-16

      Declève, Henri: Philosophie et liberté selon Patočka. In: Declève, H. (ed.), Profils de Jan Patočka, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, str. 111-125

      Declève, Henri: Le mythe de l'Homme-Dieu. In: Tassin, E., Richir, M. (ed.), Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, Grenoble (Jérôme Millon) 1992, str. 121-164

      Declève, Henri: Mýtus o bohočlověku. Filosofický časopis 39 (1991), č. 3, str. 363-399. Přel. M. Sedláčková

      Declève, Henri: De Patočka à Masaryk. Une complexe proximité. In: Jan Patočka, La crise du sens, sv. 2, Bruxelles (OUSIA) 1986, str. 73-195

      Declève, Henri: Jan Patočka et le phénomène de l'écriture littéraire. Laval théologique et philosophique (Québec) 49, 1993, č. 1, str. 3-26

      Declève, Henri (Hg.): Profils de Jan Patočka. Hommages et documents. Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, 198 s. (Travaux et Recherches 23)

      de Gruijter, Dennis: De Solidariteit van de schok. Europa volgens Jan Patočka. Leusden (ISVW Uitgevers) 2018, 224 s.

      Dekarli, Martin: Jan Patočka a olomoučtí dominikáni. Studie filosofické polemiky z třicátých let 20. století. Diplomová práce, Husitská teologická fakulta UK, 2004, 93 s.

      Demetz, Peter: Sprachphilosophie im Nationalitätenkonflikt. Noch einmal: Patočka, Jungmann, Bolzano. Transit 21, 2001, str. 126-142

      Deniau, Guy: La "formalité" de la phénoménologie asubjective et la "mission" de l'homme. In: Barbaras, R. (ed.), Jan Patočka: Phénoménologie asubjective et existence, Paris/Milano (Mimesis) 2007, str. 73-87

      Deniau, Guy: Phénoménologie asubjective et herméneutique. Patocka et Gadamer. Chiasmi International, 2002, č. 4, str. 351-373

      Depraz, Natalie: [recenze knihy] J. Patočka, Introduction à la phénoménologie de Husserl. Revue de Métaphysique et de Morale 1994, č. 1, str. 121-123

      Derrida, Jacques: Warum leidet Europa an der Geschichte? Lesung in memoriam Jan Patočka - "Das Geheimnis - Von der Antwort und der Verantwortung". Der Standard, 14./15. 3. 1992 a 16. 3. 1992. Přel. O. Pfersmann

      Derrida, Jacques: Herezja, tajemnica i odpowiedzialność. Europa Jana Patočki. Logos i Ethos 1993, č. 1, str. 137-158. Přel. A. Drop

      Derrida, Jacques: Donner la mort. In: Rabaté, J.-M., Wetzel, M. (ed.), J. Derrida: Donner la mort / L'éthique du don. J. Derrida et la pensée du don. Paris (Métailié-Transition) 1992, str. 11-108

      Derrida, Jacques: Tajemství, kacířství a odpovědnost. Patočkova Evropa. Filosofický časopis 40, 1992, č. 4, str. 551-573; č. 5, str. 857-867. Přel. M. Petříček

      Derrida, Jacques: Ketzertum, Geheimnis und Verantwortung. Jan Patočkas Europa. Transit 1992, č. 4, str. 141-166. Přel. H.-D. Gondek

      Derrida, Jacques: The Gift of Death. The University of Chicago Press, 1995. Přel. D. Wills

      Derrida, Jacques: Adni a halált. Gond 13-14, 1997, str. 194-216. Přel. T. Ullmann

      Derrida, Jacques: Den Tod geben. In: Haverkamp, A. (ed.), Gewalt und Gerechtigkeit. Derrida - Benjamin, Frankfurt/M. 1994, str. 331-445. Přel. H.-D. Gondek

      Derrida, Jacques: Den Tod geben. Die Geheimnisse der europäischen Verantwortung. In: Hagedorn, L., Sepp, H. R. (ed.): Jan Patočka, Texte, Dokumente, Bibliographie, Freiburg-München/Prag (Alber/OIKOYMENH) 1999, str. 59-87. Přel. H.-D. Gondek

      Derrida, Jacques. Krivoverstvo, skrivnost in odgovornost: Evropa Jana Patočke. Nova revija 13, 1994, str. 138-153. Přel. V. Snoj

      Derrida, Jacques: Donner la mort. Strojopis, 27 s. (1992)

      Despoix, Philippe: Tradition und Häresie - Jan Patočka, eine mitteleuropäische Biographie. Strojopis pořadu vysílaného v NdR 28. 6. 1988, 18 s.

      Despoix, Philippe: Hagyomány és eretnekség. Gond 13-14, 1997, str. 217-223. Přel. K. V. Horváth

      Despoix, Philippe: Ursprung des Politischen. Anmerkungen zu dem bei uns noch immer kaum bekannten tschechoslowakischen Philosophen Jan Patočka. Tageszeitung (Berlin), 5. 4. 1988

      de Warren, Nicolas: He Who Saw the Deep. The Epic of Gilgamesh in Patočka’s Philosophy of History. In: Tava, F., Meacham, D. (vyd.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 135-159

      de Warren, Nicolas: Souls of the Departed. Towards a Phenomenology of the After-Life. Metodo 5, 2017, č. 1, str. 205-237

      de Warren, Nicolas: Homecoming. Jan Patočka's Reflection on the First World War. In: Staudigl, M. (ed.), Phenomenology of Violence, Leiden (Brill) 2014 (Studies in Phenomenology 9), str. 207-243

      de Warren, Nicolas: The Gift of Eternity. In: L. Hagedorn, J. Dodd (vyd.): Religion, War, and the Crisis of Modernity. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 14, 2015, str. 161-180

      de Warren, Nicolas: Introduction [to the Letters between K. Michalski and J. Patočka]. In: L. Hagedorn, J. Dodd (vyd.): Religion, War, and the Crisis of Modernity. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 14, 2015, str. 217-222

      de Warren, Nicolas: Jano Patočkos Eretiškų esė erezijos. In: Jan Patočka, Eretiškos esė apie istorios filosofiją, Vilnius (Phi knygos) 2021, str. 9-37

      di Fazio, Caterina: Pohyb a touha. Od Machiavelliho a Hobbese k Merleau-Pontymu a Patočkovi. In: Vrabec, M. (ed.), Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, Praha (Togga) 2014, str. 343-358

      di Fazio, Caterina: Phenomenology of Movement. Eikasia 2015, str. 151-165

      di Marco, Chiara: Jan Patočka - l'esistenza umana comme "vita nella verità". Aquinas 32 (1989), č. 3, str. 553-561

      Diatka, Cyril: Patočkov koncept filozofie humanizmu ako príspevok k pochopeniu európskej kultúrnej tradície. Acta Nitriensia 4, Nitra (FF UKF) 2001, str. 237-249

      Diatka, Cyril: Patočkov koncept humanizmu ako príspevok k pochopeniu európskej kultúrnej tradície. In: Vonková. E., (ed.), Jan Patočka, Češi a Evropa, Brno (Masarykova Univerzita) 2000, str. 61-67

      Diatka, Cyril: Patočkov pohľad na cestu človeka (Európana) k sebe samému. In: Gálik, S. (vyd.), Hodnotové aspekty súčasného sveta, Nitra (Iris) 2003, str. 151-156

      Díaz Alvarez, Jesús M.: J. Patočka: El sentido de la historia, el cuidado del alma y la comprensión de la modernidad. Investigaciones fenomenológicas 1, 1995, str. 63-84

      DN: O jednom dluhu Janu Patočkovi a jeho odkazu. Paraf 7, str. 106-108

      Dodd, James: Jan Patočka and Built Space. In: Embree, L., Nenon, E. (vyd.), Husserl's Ideen. Contributions to Phenomenology 66, Dordrecht (Springer) 2013, str. 283-294

      Dodd, James: Abyssal Love. Patocka, Rosenzweig, and the Problem of History. IWM Post č. 99, September-December 2008, str. 38-40

      Dodd, James: Editor's Introduction. In: Jan Patočka: An Introduction to Husserl's Phenomenology, transl. by E. Kohák, edited with an Introduction by J. Dodd, Chicago-La Salle (Carus) 1996, str. viii-xxi

      Dodd, James: Striving for Freedom. The political implications of Jan Patočka's philosophy. The New Presence, Autumn 2002, str. 27-28

      Dodd, James: Editor's Introduction. In: Jan Patočka: Body, Community, Language, World, transl. by E. Kohák, edited with an Introduction by J. Dodd, Chicago-La Salle (Carus) 1998, str. xi-xxxi

      Dodd, James: Editor's Introduction. Strojopis, 19 s. (1998)

      Dodd, James: Husserl´s Concept of Crisis. Strojopis, 18 s. (2000)

      Dodd, James: Editor's preface. In: Jan Patočka: An Introduction to Husserl's Phenomenology, transl. by E. Kohák, edited with an Introduction by J. Dodd, Chicago-La Salle (Carus) 1996, str. vi-vii

      Dodd, James: Dvacáté století jako válka. In: Chvatík, I.: (vyd.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, str. 357-370

      Dodd, James: The Twentieth Century as War. In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 203-214

      Dodd, James: Polemos in Jan Patočka’s Political Thought. In: Tava, F., Meacham, D. (vyd.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 77-94

      Dodd, James: Philosophy in Dark Times: An Essay on Jan Patočka's Philosophy of History. In: L. Hagedorn, J. Dodd (vyd.): Religion, War, and the Crisis of Modernity. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 14, 2015, str. 64-91

      Dodd, James: O co usilovala asubjektivní fenomenologie. Filosofický časopis 65, 2017, č. 6, str. 855-871 (přel. J. Frei)

      Dodd, James: Sobre la promessa de una fenomenología asubjetiva. Aporía 2019, zvl. č. 3, str. 77-95

      Dodd, James: Patočka and the metaphysics of sacrifice. Studies in East European Thought 73, 2021, č. 3, str. 271-286

      Dollé, Jean-Paul. Contre la servitude indéfinie, la "solidarité des énbranlés". Le Matin de Paris, 12. 2. 1982

      Doms, Marijke: Spiritual Leadership and Dissidence. Roger Scruton and Jan Patočka on Care for the Soul in the Modern Era. Magisterská práce, KU Leuven, 2018, 64 s.

      Doms, Marijke: "Le massacre de Kikyo": Frontline Experience Without a War? Strojopis, 20 s. (2016)

      Dostál, Antonín M.: K dvěma setkáním Jana Patočky s pedagogickým dílem Jana Amose Komenského. Pedagogika 47, 1992, str. 439-444

      Dostál, Borek [=Kroupa, Daniel]: Nad Patočkovou filosofií dějin. Paraf č. 6, 1987, str. 22-33

      Doušová, Klára: viz Kohout, Jaroslav

      Drápala, Milan: Patočkova naděje v duchovním rozlomu pomnichovské republiky. Soudobé dějiny 29, 2022, č. 2, str. 652-661

      Dresler, Jaroslav: Jan Patocka. Národní politika (München) 19, 1987, č. 3, str. 1; č. 5, str. 4

      Dri, Giovanna: Jan Patočka, il Socrate di Praga. Il fascino degli inttelletuali. Il mondo visto con gli occhi  della cultura, 13. 12. 2015, http://fascinointellettuali.larionews.com/jan-patocka-il-socrate-di-praga/

      Drozd, David: O smysl oběti. K polemice Josefa Šafaříka s Janem Patočkou a Martinem Heideggerem. Seminární práce na JAMU, Brno 2003, 61 s.

      Drozd, David: Fenomén divadla v myšlení Josefa Šafaříka. Brno (JAMU) 2009, 338 s.

      Drwięga, Marek: Ku odpowiedzialnej wolności - kilka uwag o pojęciu ruchu egzystencji ludzkiej w filozofii Jana Patočki. In: Drwięga, M., Strzelecki, R. (vyd.), Wolność jako odpowiedzialność. Kraków (Wydawnictwo Universytetu Jagiellońskiego) 2016, str. 67-89

      Drwięga, Marek: Czy troska o duszę może być pojęciem użytecznym dla wspólczesnej filozofii? Kwartalnik filozoficzny 44, 2016, č. 4, str. 33-50

      Drwięga, Marek: Odpowiedzialna wolność. Kraków (Wydawnictwo Księgarnia akademicka) 2020, 350 s.

      Dubský, Ivan: Filosof Jan Patočka. Praha (OIKOYMENH) 1991, 72 s. (2. vyd. 1997, 63 s.)

      Dubský, Ivan: Filosof Jan Patočka. In: Dubský, I., Filosof Jan Patočka, Praha (OIKOYMENH) 1991, str. 7n.

      Dubský, Ivan: Filosoful Jan Patočka. Přel. A. I. Ionescu. Bucureşti (Oscar Press) 2017, 65 s.

      Dubský, Ivan: Filosofova cesta. In: Dubský, I., Filosof Jan Patočka, Praha (OIKOYMENH) 1991, str. 62-64

      Dubský, Ivan: Dvakrát Jan Patočka. Český deník 2, 1992, č. 220, 18. 9. 1992, str. 14

      Dubský, Ivan: Pozdravujte filozofy... In: Vladislav, J. (vyd.), Vzpomínky a pocty, Praha (Kvart) 1980, str. 4-17

      Dubský, Ivan: Inledning. In: Patočka, J., Kätterska essäer om historiens filosofi, Göteborg (Daidalos) 2006, str. 7-20

      Dubský, Ivan: Filosofova cesta. Strojopis, 3 s.

      Dubský, Ivan: Několik slov úvodem k Patočkovým Kacířským esejům. In: Patočka, J., Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha (Academia) 1990, str. 5-18

      Dubský, Ivan: Das Motiv des Weges im Denken M. Heideggers. Strojopis, 28 s.

      Dubský, Ivan: Pozdravujte filozofy... Svědectví 16, 1980, sešit 62, str. 278-287

      Dubský, Ivan: Filozof Jan Patočka. Strojopis, 2 s.

      Dubský, Ivan: Filosof Jan Patočka. Turnovské listy 1, 1990, č. 8, 30. 5. 1990

      Dubský, Ivan: Svět, domov a cesta u Jana Patočky. Filosofický časopis 15, 1967, č. 5, str. 609-624

      Dubský, Ivan: Njakolko uvodin dumi kam "Eretičnite eseta" na Jan Patočka. Filosofski alternativi 3, 1994, č. 3, str. 7-10

      Dubský, Ivan: Pozdravujte filosofy... In: Dubský, I., Filosof Jan Patočka, Praha (OIKOYMENH) 1991, str. 48-61

      Dubský, Ivan: Svět, domov a cesta u Jana Patočky. In: Dubský, I., Filosof Jan Patočka, Praha (OIKOYMENH) 1991, str. 9-34

      Dubský, Ivan: Několik slov úvodem k Patočkovým Kacířským esejům. In: Dubský, I., Filosof Jan Patočka, Praha (OIKOYMENH) 1991, str. 35-47

      Duicu, Dragoş: Phénoménologie du mouvement. Patočka et l'héritage de la physique aristotélicienne. Postface de Renaud Barbaras, Paris (Hermann) 2014, 569 s.

      Duicu, Dragoş: Merleau-Ponty et Patočka face aux deux apories aristotéliciennes du temps. Chiasmi International, nouvelle série, No. 15, 2013, str. 81-94

      Duicu, Dragoş, Stanciu, Ovidiu: Notă asupra ediţiei. In:Jan Patočka, Mişcare, lume, tehnică. Cluj-Napoca (Tact), 2017, str. 5-7

      Dupré la Tour, Nathanaël: "Rückkehr nach Europa". Transit č. 33, 2007, str. 111-124

      Dupré la Tour, Nathanaël: Trois porte-parole de la Charte 77 face au "retour à l'Europe". La nouvelle Alternative 22, 2007, č. 72-73, str. 167-178

      Dupré la Tour, Nathanaël: "Politique des droits de l'âme". La Charte 77 et ses échos français. Esprit č. 352, 2009, str. 235-149

      Dupuy, Bernard: La Charte 77 et les Droits de l'homme en Tchecoslovaquie. Revue Istina 22, 1977, č. 2, str. 116-120

      Dupuy, Bernard: Penser l'Europe avec Jan Patočka. Revue Istina 38, 1993, č. 1, str. 23-28

      Dupuy, Bernard: Humanisme et liberté. Revue Istina 24, Paris 1979, str. 129-141

      Dupuy, Bernard: Jan Patocka. Vie et mort d'un philosophe. Revue Istina 22, 1977, č. 2, str. 137-143

      Durych, Václav: Na okraj Boží duhy. Svobodné slovo 47, 1991, č. 153, 22. 7. 1991, str. 5

      Dvorský, Přemysl: Kritika Filosofické tomistické konference v Praze r. 1932 Jana Patočky. In: Dvorský, P. (vyd.), Metoděj Habáň a český tomismus, Olomouc 2003, str. 119-125

      Dvořák, Ladislav: Filosofický proseminář. Proměny (New York) 24, 1987, č. 1, str. 44

      Dvořák, Ladislav: Filosofický proseminář. In: Vladislav, J. (vyd.), Vzpomínky a pocty, Praha (Kvart) 1980, str. 18

      Epstein, Daniel: Al nitjaeš mi Eropa, al nitjaeš me-acmenu. Eretz Acheret (hebrejské vydání) č. 18, září/říjen 2003, str. 38-43

      Epstein, Daniel: Let us not dispair of Europe, let us not dispair of ourselves. Eretz Acheret (angl. vydání), podzim 2004, str. 40-46

      Espinoza, Nolberto A.: [recenze knihy] Jan Patočka, Vom Erscheinen als Solchen, Filosofía - Reseñas de Libros (edición para internet), č. 22, 2004, 6 s.

      Esposito, Roberto: Il mondo sottosopra. Micromega 11, 1996, str. 166-170

      Esquirol, Joseph M.: La filosofia de la crisi europea. La historia com a vida en la responsabilitat: E. Husserl i J. Patočka. Barcelona (Publ. Univ. de Barcelona) 1991

      Esquirol, Joseph M.: Sujeto humano, mundo y cuidado del alma en Jan Patočka, Prosopon 2, 1990, č. 2, str. 261-275

      Esquirol, Joseph M.: Jan Patočka: Fenomenologia i historia. Anuari de la Societat Catalana de filosofia IV, 1990/91, str. 71-82

      Esquirol, Joseph M.. Responsibilitat i món de la vida. Estudi sobre la fenomenlogia Husserliana. Barcelona (Anthropos) 1992, 255 s.

      Esquirol, Joseph M.: Tecnica e sacrifico in Jan Patočka. In: Jervolino, D. (vyd.): L' eredità filosofica di Jan Patočka, Napoli 2002, str. 65-76.

      Esquirol, Joseph M.: El movimiento de la filosofia de Jan Patočka. Pensamiento (Madrid) 49, 1993, č. 195, str. 391-406

      Evink, Eddo: Horizons and Others - Gadamer, Levinas, Patočka. American Catholic Philosophical Quarterly 84, 2010, č. 4, str. 729-748

      Evink, Eddo: Horizons of Expectation. Ricœur, Derrida, Patočka. Studia phaenomenologica 13, 2013, str. 297-323

      Evink, Eddo: Jan Patočka and the Phenomenology of Responsibility (research proposal). Strojopis, 5 s.

      Evink, Eddo: Relevance Patočkova "negativního platonismu". In: Chvatík, I. (vyd.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, str. 149-164

      Evink, Eddo: The Relevance of Patočka's "Negative Platonism". In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 57-70

      Evink, Eddo: Patočka and Derrida on Responsibility. Strojopis, 12 s.

      Evink, Eddo: De filosofie van Jan Patočka. Leven in Waarheid. Beweging 71, 2007, č. 3, str. 37-38

      Evink, Eddo: Patočka and Derrida on Responsibility. Analecta Husserliana 89, 2006, str. 307-321

      Evink, Eddo: Vyvstání subjektu. In: Frei, J., Švec, O. (vyd.), Překonání subjektivismu ve fenomenologii. Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2015, str. 119-135

      Evink, Eddo: Surrender and Subjectivity. Merleau-Ponty and Patočka on Intersubjectivity. Meta 5, 2013, č. 1, str. 13-28   

      Evink, Eddo: Devotion and Attestation. Rational and ethical life in Patočka and Ricoeur. Meta 9, 2017, č. 2, str. 455-483

      Evink, Eddo: The Gift of Life. Jan Patočka and the Christian Heritage. In: L. Hagedorn, J. Dodd (vyd.): Religion, War, and the Crisis of Modernity. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 14, 2015, str. 47-63

      Evink, Eddo: From Circumspection to Insight. In: Švec, O., Čapek, J. (vyd.), Pragmatic Perspectives in Phenomenology. London (Routledge), 2017, str. 173-187

      Evink, Eddo: Religious Life after Religion. Jan Patocka's Care for the Soul and its Relation to Religion. Journal for Cultural and Religious Theory 17, 2018, č. 2, str. 268-280

      Evink, Eddo: The Rise of the Subject. Strojopis, 13 s. 

      F. S.: viz Sokolová

      Falk, Barbara J.: The Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe. Budapest-New York (Central European University Press) 2003, 479 s.

      Favata, Emiliano: La riflessione sull’ Europa nella fenomenologia di Edmund Husserl e Jan Patočka. Magisterská práce, Palermo 2007, 106 s.

      Fernández Ramos, Francisco: viz Fernández, Francesc

      Fernández, Francesc: Jan Patočka. Filosofia en temps de lluita. Barcelona (Barcelonesa d'Edicions) 1996, 156 s.

      Fernández, Francesc: Introducció a "Platonisme negatiu". In: Fernández, F., Jan Patočka. Filosofia en temps de lluita, Barcelona (Barcelonesa d'Edicions) 1996, str. 73-101

      Fernández, Francesc: Introducció a la filosofia de historia de Jan Patočka. In: Fernández, F., Jan Patočka. Filosofia en temps de lluita, Barcelona (Barcelonesa d'Edicions) 1996, str. 45-56

      Fernández, Francesc: Introducció general a Jan Patočka. In: Fernández, F.: Jan Patočka. Filosofia en temps de lluita, Barcelona (Barcelonesa d'Edicions) 1996, str. 9-29

      Fernández, Francesc: Dos textos de Carta 77. In: Fernández, F., Jan Patočka. Filosofia en temps de lluita, Barcelona (Barcelonesa d'Edicions) 1996, str. 30-32

      Fernández, Francesc: El problema del món natural a la fenomenologia. Disertační práce, Barcelona 2003, 349 s.

      Fiala, Jiří: [záznam seminářů] 11. 11. a 9. 12. 1985: Ivan Chvatík: Temné místo v díle Jana Patočky. Scientia-Philosophia č. 3, 1991, str. 102-107

      Findlay, Edward F.: Politics, Metaphysics, and Anti-Foundationalism in the Works of Eric Voegelin and Jan Patočka. In: Petrakis, P. A., Eubanks, C. L. (vyd.), Eric Voegelin's Dialogue with the Postmoderns. Columbia/London (Univ. of Missouri Press) 2004, str. 145-168

      Findlay, Edward F.: Politika, metafyzika a antifundacionalismus v díle Erica Voegelina a Jana Patočky. http://www.voegelin-principles.eu/politika-metafyzika-antifundacionalismus-v-dile-erica-voegelina-jana-patocky

      Findlay, Edward F.: Caring for the Soul in a Postmodern Age. Politics and Phenomenology in the Thought of Jan Patočka. Albany (State University of New York Press) 2002, VII+259 s.

      Findlay, Edward F.: Classical Ethics and Postmodern Critique. Political Philosophy in Václav Havel and Jan Patočka. The Review of Politics 61, 1999, č. 3, str. 403-438.

      Finkielkraut, Alain: Jan Patocka, grand penseur de Prague. Le Monde, 15. 1. 1982

      Fischer, Josef Ludvík: P[atočka], Jan. Ottův slovník naučný nové doby sv. 4/2, Praha (Novina) 1937, str. 936

      Fischer, Petr: Co ještě zůstává z mýtu-filozofa Jana Patočky. Hospodářské noviny 13. 3. 2007, str. 11

      Fischer, Petr: Sto let od narození Jana Patočky. CEP-Newsletter, červen 2007, str. 3-4

      fk: viz Karfík, Filip

      fkn: viz Karfík, Filip

      Foessel, Michaël: La charge du monde. Esprit 2004, č. 310, str. 57-63

      Fontenay, Elisabeth de: Fribourg - Prague - Paris. Comme l'être, la détresse se dit de multiples manières. Le messager européen 1987, č. 1, str. 75-122

      Formánková, Eva: Filozof Jan Patočka. Souvislosti 2, 1991, č. 3, str. 230-232

      Formánková, Eva. Probírám-li se minulostí. In: Vladislav, J. (vyd.), Vzpomínky a pocty, Praha (Kvart) 1980, str. 19-22

      Forni, Guglielmo: La resistenza di un filosofo. Il Mulino (Bologna) 33, 1984, č. 292, str. 315-321

      Forrest, Frank: The Philosophy of a Dissident. How a devoted student's bold gamble saved a critical legacy. The Prague Post (příloha Tempo), 10.-16. 4. 2002

      Forti, Simona: The Soul as the Site of Dissidence. In: Tava, F., Meacham, D. (vyd.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 57-74

      Foucault, Michel: Le Courage de la Vérité. Le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France, 1984. Paris (Seuil/Gallimard) 2009, 355 s.

      Foucault, Michel: (Là encore une brève remarque…). In: Cours du 22.février 1983. Strojopis, 1 s.

      Frei, Jan: Nitrosvětské účely, transcendentní motiv. Filosofický časopis 57, 2009, č 4, str. 507-521

      Frei, Jan: Úvod k Patočkově Studii k pojmu světa. Reflexe č. 40, 2011, str. 73-74

      Frei, Jan: Zpráva o mezinárodní vědecké konferenci Jan Patočka 1907-1977. i-forum (http://iforum.cuni.cz/IFORUM-4088.html)

      Frei, Jan: Mezinárodní filosofická konference "Jan Patočka 1907-1977". Filosofický časopis 55, 2007, č. 4, str. 617-620

      Frei, Jan: Odcizené nitro, nebo zúžené vědomí? Reflexe č. 39, 2010, str. 105-114

      Frei, Jan: Opfer und Hingabe. Weisen der Transzendenz bei Jan Patočka. Rundbrief des Lehrstuhls für Religionsphilosophie u. vergleichende Religionswissenschaft der TU Dresden, č. 31/32, 2008/2009, str. 83-86

      Frei, Jan: Patočkův filosofický týden. Akademický bulletin 2007, č. 6, str. 2-3

      Frei, Jan: [recenze knihy] Drozd, David: Fenomén divadla v myšlení Josefa Šafaříka, Filosofický časopis 59, 2011, č. 3, str. 465-467

      Frei, Jan: [recenze knihy] Cajthaml, Martin: Evropa a péče o duši, Filosofický časopis 60, 2012, č. 6, str. 930-933

      Frei, Jan: Problém transcendence u Jana Patočky. Disertace (Univerzita Karlova v Praze) 2014, 122 s.

      Frei, Jan: Odevzdání a sebenalezení. Úkon transcendence v Patočkových textech ze šedesátých let. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 553-574

      Frei, Jan: Hlasatel byl umlčen, pravda trvá. Křesťanské motivy v Patočkově filosofii. Katolický týdeník, příloha Perspektivy, č. 10, 7.-13. 3. 2017, str. 7

      Frei, Jan: Distance od jsoucna, poslání k jsoucnu. K Patočkovu negativnímu platonismu a některým jeho interpretacím. Filosofický časopis 65, 2017, č. 6, str. 873-886

      Frei, Jan: Distance od jsoucna, poslání k jsoucnu. K Patočkovu negativnímu platonismu a některým jeho interpretacím. In: Bednář, M. (vyd.), Patočkovo myšlení a dnešní svět, Praha (Academia) 2019, str. 67-80

      Frei, Jan: Patočkova (skrytá) přítomnost v dnešní české filosofii. Vesmír 99, 2020, str. 510n.

      Frei, Jan: The hidden teacher. On Patočka's impact on today's Czech philosophy. Studies in East European Thought 73, 2021, č. 3, str. 239-248

      Frei, Jan, Švec, Ondřej (vyd.): Překonání subjektivismu ve fenomenologii. Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2015, str. 223 s.

      Fridmanová, Milena: Filosofia a politika pri počiatku dejín. In: Fridmanová, M., Přikryl, P. (vyd.): Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky, Report of the CTS-07-07, 2007, str. 17-21

      Fridmanová, Milena; Přikryl, Petr (vyd.): Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky. Report of the CTS-07-07, 2007, 47 s.

      Frogneux, Nathalie: Le mythe de Socrate comme germe de l'Europe. Quelques traits de sa problématicité selon Jan Patočka. Revue Philosophique de Louvain 109, 2011, č. 1, str. 7-25

      Frogneux, Nathalie: Spolubytí ve společenství. In: Chvatík, I. (vyd.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, str. 275-292

      Frogneux, Nathalie: L'insoutenable exigence humaine. In: Gomez-Muller., A. (vyd.), La question de l'humain entre l'éthique et l'anthropologie, Paris (L'Harmattan) 2004, str. 75-100

      Frogneux, Nathalie: Les trois mouvements incarnés de l'existence humaine. Une lecture de Jan Patočka. In: Ravez, L., Tilmans, Ch. (vyd.), Le corps restitué. Médecine, éthique et convictions, Namur (Presses Univ. de Namur) 2006, str. 153-169

      Frogneux, Nathalie: La fragilité problématique de l'humain. Une lecture du troisième mouvement de l'existence de Jan Patočka. In: Barbaras, R. (vyd.), Jan Patočka: Phénoménologie asubjective et existence, Paris/Milano (Mimesis) 2007, str. 165-181

      Frogneux, Nathalie: Le mouvement de l'être vers la vie. Ebisu 40-41, 2008-2009, str. 127-140

      Fronková, Marie: Velké a malé češství. Lidová demokracie 49, 1993, č. 12, 16. 1. 1993, str. 4

      Fuchs, Jiří: Ontologické nejasnosti u J. Patočky. In: Fuchs, J., Kritické úvahy III, Praha (Krystal OP) 1996, str. 26-35

      Fuchs, Jiří: Habáň filosof, tomista. In: Fuchs, J., Kritické úvahy III, Praha (Krystal OP) 1996, str. 54-57

      Fuchs, Jiří: Smysl života u Patočky I-III. Distance 5, 2002, č. 1, str. 22-28; č. 2, str. 20-25; č. 3, str. 5-13

      Fumagalli, Sara: Wege zu einer neuen Phänomenologie. Landgrebe, Fink und Patočka im Dialog. Baden-Baden (Ergon) 2017, 151 s.

      G., A. de: viz Gaudemar

      Gabriel, Jiří: Kapitoly z dějin české filosofie, Brno 1992

      Gadacz, Tadeusz: Świętość bycia filozofem. Droga do wiary uczniów Edmunda Husserla. Tygodnik powszechny 1999, č. 3, 17. 1. 1999, str. 8

      Gadamer, Hans-Georg aj.: Jan Patočka oder das tödliche Verhör. Zum 10. Todestag des Prager Philosophen und Bürgerrechtlers. Vysílání Bavorského rozhlasu (Nachtstudio, řada Fragen unserer Zeit) z 26. 3. 1987, zvukový záznam

      Gaganidze, Merab: Jan Patočka - Filosofosi da mogvace. Arili 1997, č. 34, str. II

      Gandon, Odile: De la phénoménologie a la dissidence. Libération, 23. 2. 1982

      Gandon, Odile: Le message d' un hérétique. Libération, 23. 2. 1982

      Gandon, Odile: Patocka / Heidegger. La vérité vient de loin. Magazine littéraire, Nov. 1986, str. 52-54

      Gandon, Odile: viz též Abrams, Erika

      Garrido, Juan Manuel: "Appearing as such" in Patocka's a-subjective Phenomenology. Philosophy Today 51, 2007, č. 2, str. 121-136

      Garrido-Maturano, Ángel E.: Sacrificarse por el ser. Jan Patocka. Anales de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires 31, 1997, str. 541-551

      Gasché, Rodolphe: European Memories. Jan Patočka and Jacques Derrida on Responsibility. In: Cheah, P., Gerlac, S. (vyd.), Derrida and the Time of the Political, Durham (Duke Univ. Press) 2009, str. …

      Gasché, Rodolphe: European Memories. Jan Patočka and Jacques Derrida on Responsibility. In: Mitchell, W. J. T., Davidson, A. I. (vyd.), The Late Derrida, Chicago (Univ. ov Chicago Press) 2007, str. …

      Gasché, Rodolphe: European Memories: Jan Patočka and Jacques Derrida on Responsibility. Critical Inquiry 33, 2007, str. 291-311

      Gasché, Rodolphe: Europe, or the Infinite Task. Stanford (Stanford University Press) 2009, 412 s. 

      Gatzemeier, Matthias: Eröffnungsansprache zum Patočka-Kolloquium. In: Gatzemaier, M. (vyd.) Jan Patočka - Ästhetik, Phänomenologie, Pädagogik, Geschichts- und Politiktheorie, Aachen (Alano-Verlag) 1994, str. III-V

      Gatzemeier, Matthias (vyd.): Jan Patočka - Ästhetik, Phänomenologie, Pädagogik, Geschichts- und Politiktheorie. Ergebnisse eines Kolloquiums. Aachen (Alano-Verlag) 1994, 92 s.

      Gaudemar, Antoine de: La résonance du monde. Libération, 1. 11. 1990, str. 16

      Gautier, Brigitte: Nier le totalitarisme avant qu'il vous nie… Revue des Etudes Slaves 74, 2002-2003, č. 2-3, str. 381-387

      Gébé: viz Blondeaux, Georges

      Geffroy, Yves: L'Europe et son destin. Lecture de Patočka. Esprit 1987, č. 6, str. 39-53

      Gellner, Ernest: Wiedergeburt von unten. Jan Patočkas Tschechen. Transit 5, 1994, č. 8, str. 137-148. Přel. K. Nellen

      Gellner, Ernest: Jan Patocka: Co jsou Cesi? Was sind die Tschechen? (What are the Czechs?). Strojopis, 10 s.

      Gellner, Ernest: Reborn From Below. The Forgotten Beginnings of the Czech National Revival. The Times Literary Supplement, 14. 5. 1993, č. 4702, str. 3-5

      Geniusas, Saulius: The Question of the Subject. Jan Patočka's Phenomenological Contribution. In: Tymieniecka, A.-T. (vyd.), Analecta Husserliana CX, 2011, str. 599-611

      Gilarová, Zuzana: Faustovská tematika v kontextu filosofie dějin Jana Patočky a Josefa Šafaříka. In: Hermann, T., Navrátil, I. (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 282-292

      Girgenti, Giuseppe: Introduzione. In: Jan Patočka, Socrate, Santarcangelo di Romagna (Rusconi Libri) 1999, str. 7-24

      Giroux, Laurent: [recenze knihy] J. Patočka, Le monde naturel…, Dialogue (Canada) 17, 1978, str. 728-731

      Gléonec, Anne: L'enjeu d'une anthropologie philosophique. Tumultes č. 32-33, 2009, str. 371-387

      Głombik, Czeslaw: Český novotomismus třicátých let. Olomouc (Votobia) 1995, 222 s.

      Głombik, Czesław: Dzielo Jana Patočki w bibliograficznym przegladzie, Ruch filozoficzny, 1997. In: Ruch filozoficzny 54, 1997, č. 4, str. 557-566.

      Głombik, Czesław: Neotomizm czeski łat trzydziestych. Warszawa 1995, 220 s.

      Głombik, Czesław: Tomizm czasów nadziei. Slowiańskie kongresy tomistyczne, Praga 1932 - Poznań 1934. Katowice (Śląsk) 1994, 258 s.

      Głombik, Czesław: Radim Palouš, Jan Patočka a filozofie výchovy. In: Glombik, Cz., Umění zapomínat? Dějiny vztahů české a polské filozofie, Praha (Votobia) 2000, str. 110-122

      Głombik, Czesław: Czeska próba filozofii wychowania. Radim Palouš a Jan Patočka, 1993. Edukacja filozoficzna (Katowice) 15, 1993, str. 41-47

      Głombik, Czesław: J. Patočka a T. Kroński - rané filozofické štúdiá a fenomenologické zblíženia. In: Leško, V., Tholt, P. (vyd.), Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2010, str. 207-223

      Głombik, Czesław: O menej známych väzbách poľských filozofov s Janom Patočkom. In: Stojka, R., Škára, M. (vyd.), Patočka a dejiny filozofie. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 33-52. Přel. E. Andreanský

      Głombik, Czesław: Patočkova raná prítomnosť v poľskej filozofickej historiografii. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 469-491. Přel. E. Andreanský

      Glucksmann, André: Živá solidarita otřesených. MF Dnes, příloha Kavárna, 10. 3. 2007, str. D5-D6

      Goda, Masato: [Patočka and the Ontology of War]. Shisou 2007, č. 1004, str. 64-84

      Goelst Meijer, Saskia van: The Power of the Truthful: Satya in the Nonviolence of Gandhi and Havel. International Journal on World Peace 32, 2015, č. 2, str. 19-39

      Goldman, Peter: Christian Mystery and Responsibility. Gnosticism in Derrida's "The Gift of Death". Anthropoethics - The Electronic Journal of Generative Anthropology 4, 1998, č. 1, 14 s. (www.humnet.ucla.edu/humnet/anthropoetics/)

      Gomilko, Oľga: Metafizika tilesnosti. Koncept tila u filosofskomu diskursi. Kiiv (Naukova dumka) 2001, … s.

      Gonçalo, Marcelo: Ricœur and Patočka on the Idea of Europe and its Crisis. Meta 9, 2017, č. 2, str. 509-535

      Goňcová, Marta: Koncepty evropanství a demokracie v československém politickém myšlení (od T. G. Masaryka k J. Patočkovi). In: Valenta, J. et al. (vyd.), Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě, Praha 1999, str. 135-140

      Goněc, Vladimír: Úvod. In: Patočka, J., Tři dopisy Sergiu Hessenovi, vyd. V. Goněc, Brno 1998

      Gregorová, Jaroslava. Les Tchèques célébres et moins célébres - Jan Patocka. Text pořadu ČRo 7, březen 2003, www.radio.cz/print/fr/29017

      Grimaldi, Massimo: Před třiceti lety zemřel "pražský Sokrates". Progetto Repubblica Ceca 2007, č. 4, str. 18

      Grimaldi, Massimo: Trent'anni fa la morte del "Socrate di Praga". Progetto Repubblica Ceca 2007, č. 4, str. 18

      Gruijter, Dennis de: viz de Gruijter, Dennis

      Grünbauer, Johann: Jan Patočka, 1907-1977. De filosoof van Charta 77. Beweging 71, 2007, č. 3, str. 34-36

      Grünbauer, Johann: De Patočka-conferentie. Ahoj! (časopis sdružení Vereiniging Vrienden Nederland - Tschechië & Slowakije) č. 228, 2007, str. 14-15

      Gruntorád, Jiří: Archivní soubor prací Jana Patočky. Kritický sborník 12, 1992, č. 1, str. 74-78

      Grybauskas, Almis: Tarsi meilé ir neganda. Literatura ir menas (Vilnius) 7. 1. 1989, str. 14

      Grzesiczak, Łukasz: viz Kroupa, Daniel

      Gubser, Michael: Jan Patočka's Transcendence to the World. In: Učník, Ľ., Chvatík, I., Williams, A. (vyd.), Asubjective Phenomenology. Nordhausen (Verlag Traugott Bautz) 2015, str. 71-95

      Gubser, Michael: Jan Patočka Is a Historical Symbol as Much as a Philosopher. Interview with Michal Zvarík. Ostium 13, 2017, č. 2

      Gurko, Jelena: Fenomenologičeskaja redukcija v interpretacii G. G. Špeta i Ja. Patočki. www.fsf.tsu.ru/… (příspěvek na konferenci ..., 2007)

      Gurwitsch, Aron: Bemerkungen zu den Referaten der Herren Patocka, Landgrebe und Chisholm. In: Proceedings of the XIVth International Congress of Philosophy, Vol. 2, Wien (Herder) 1968, str. 209-215

      Habáň, Metoděj: Plody českého myšlení. J. Král, J. Patočka. Filosofická revue 12, 1940, č. 1, str. 46n.

      Hadler, Frank: Zum "Problem der kleinen Nation" bei der Beurteilung politischer Kultur(en) in Ostmitteleuropa im 19. u. 20. Jh. In: Bramke, W. (vyd.), Politische Kultur in Ostmittel- und Südosteuropa, Leipzig 1999, str. 105-123

      Hagedorn, Ludger: "Beyond Myth and Enlightenment". On Religion in Patočka's Thought. Strojopis, 21 s.

      Hagedorn, Ludger, Sepp, Hans Rainer: Zu diesem Band. In: Hagedorn, L., Sepp, H.-R. (vyd.): Jan Patočka, Texte-Dokumente-Bibliographie, Freiburg-München/Praha (Alber/OIKOYMENH) 1999, str. 14-20

      Hagedorn, Ludger, Sepp, Hans Rainer (vyd.): Andere Wege in die Moderne. Forschungsbeiträge zu Patočkas Genealogie der Neuzeit. Würzburg (Königshausen + Neumann) 2006, 223 s.

      Hagedorn, Ludger, Sepp, Hans Rainer (vyd.): Jan Patočka, Texte-Dokumente-Bibliographie. Freiburg-München/Praha (Alber/OIKOYMENH) 1999, 786 s. (Orbis phaenomenologicus 2-Quellen, Bd. 2)

      Hagedorn, Ludger, Říha, Cyril: Das Jan Patočka-Archiv am Wiener IWM - Nachlass und Edition des tschechischen Philosophen. Strojopis, 8 s.

      Hagedorn, Ludger: Philosophische Amplitude. In: Hagedorn, L. (vyd.), Tschechische Philosophen im 20 Jh., Stuttgart-München (DVA) 2002, str. 417-455

      Hagedorn, Ludger: Robinson im Herzen Europas. FAZ 15. 3. 1997 (příloha Bilder und Zeiten, str. [3])

      Hagedorn, Ludger: Von einer "Philosophie der Amplitude" zur "Solidarität der Erschütterten". In: Hagedorn, L., Sepp, H. R. (vyd.): Jan Patočka, Texte-Dokumente-Bibliographie, Freiburg-München/Prag (Alber/OIKOYMENH) 1999, str. 124-133

      Hagedorn, Ludger: Andere Wege in die Moderne. Jan Patočkas Studien zur europäischen Ideengeschichte. In: Hagedorn, L., Sepp, H. R. (vyd.), J. Patočka, Andere Wege in die Moderne, Würzburg (Königshausen+Neumann) 2006, str. 9-30

      Hagedorn, Ludger: The Philosophical Dissident. The New Presence 4, 2002, č. 3, str. 24-26

      Hagedorn, Ludger: "Jede grosse Minute menschlichen Wachseins ist ein letzter Gipfel in sich". L. Landgrebe und J. Patočka - Philosophische Korrespondenz im Jahre 1944. In: Vetter, H. (vyd.), Lebenswelten: Landgrebe-Fink-Patočka, Frankfurt etc. (Lang) 2003, str. 177-194

      Hagedorn, Ludger: Grenzgänge mit J. Patočka und E. Fink. Journal Phänomenologie 2, 1997, č. 8, str. 16

      Hagedorn, Ludger: "Christianity Unthought" - a Reconsideration of Myth, Faith, and Historicity. In: Hagedorn, L., Dodd, J. (vyd.): Religion, War, and the Crisis of Modernity. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 14, 2015, str. 31-46

      Hagedorn, Ludger: Fatigue of Reason - Patočka's Reading of the Brothers Karamazov. In: Hagedorn, L., Dodd, J. (vyd.): Religion, War, and the Crisis of Modernity. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 14, 2015, str. 181-198

      Hagedorn, Ludger: Jan Patočkas politisches Denken. Anmerkungen mit Blick auf Hannah Arendt und Carl Schmitt. Bohemia - Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 47, 2006, č. 2 ("Leben in Wahrheit" - zum 30. Todestag Jan Patočkas), str. 300-309

      Hagedorn, Ludger: Robinson im Herzen Europas. In: Hagedorn, L., Sepp, H. R. (vyd.): Jan Patočka, Texte-Dokumente-Bibliographie, Freiburg-München/Prag (Alber/OIKOYMENH) 1999, str. 21-26

      Hagedorn, Ludger: Grenzgänge mit J. Patočka und E. Fink. Strojopis, 2 s. (1997)

      Hagedorn, Ludger: Robinson in the Heart of Europe. IWM-Newsletter 57, March-June 1997, str. 33-36

      Hagedorn, Ludger: Překročit mýtus a osvícenství. Náboženství u Jana Patočky. In: Chvatík, I. (vyd.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, str. 371-389

      Hagedorn, Ludger: Beyond Myth and Enlightenment. On Religion in Patočka's Thought. In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 245-261

      Hagedorn, Ludger: Jan Patočka und die Idee 'Europa'. In: Homp, A., Sedlaczek, M. (vyd.), Jan Patočka und die Idee von Europa, Berlin (MitOst) 2003, str. 15-34

      Hagedorn, Ludger: Bildung und Humanität. Jan Patočkas Herder-Rezeption. In: Hagedorn, L., Sepp, H. R. (vyd.), Andere Wege in die Moderne. Forschungsbeiträge…, Würzburg (Königshausen&Neumann) 2006, str. 205-220

      Hagedorn, Ludger: Verantwortung für Europa. Jan Patočka und Tadeusz Mazowiecki. In: T. Mazowiecki, Politik und Moral im neuen Europa. Jan Patočka-Gedächtnisvorlesung des IWM 1997, Wien (Passagen Verlag) 1999, str. 29-36

      Hagedorn, Ludger: Europe and its Others. Proposal for a Research Project. Strojopis, 3 S. (2009)

      Hagedorn, Ludger: In-der-Welt-sein als Bewegung. Jan Patočkas Entwurf einer asubjektiven Phänomenologie. Report of the CTS 98-05, 45 s.

      Hagedorn, Ludger: "Bewegung" als Leitmotiv von Patočkas Ideengeschichte. In: In: Hagedorn, L., Sepp, H. R. (vyd.), Andere Wege in die Moderne. Forschungsbeiträge…, Würzburg (Königshausen&Neumann) 2006, str. 10-25

      Hagedorn, Ludger: "Quicquid cogitat". O užitečnosti a škodlivosti subjektivity. In: Frei, J., Švec, O. (vyd.): Překonání subjektivismu ve fenomenologii, Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2015, str. 89-103

      Hagedorn, Ludger: "Quicquid cogitat". On the Uses and Disadvantages of Subjectivity. Strojopis, 18 s.

      Hagedorn, Ludger: "Quicquid cogitat". On the Uses and Disadvantages of Subjectivity. In: Učník, L'., Chvatík, I., Williams, A. (vyd.): The Phenomenological Critique of Mathematisation and the Question of Responsibility. Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London (Springer) 2015, str. 89-104

      Hagedorn, Ludger: Dvacáté století. Historie válek a válka jako historie. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 601-617. Přel. Jakub Homolka

      Hagedorn, Ludger: Europe’s Twentieth Century. History of Wars and War and History. In: Tava, F., Meacham, D. (vyd.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 331-346

      Hagedorn, Ludger, Marinescu, Paul: Exploring the Undisclosed Meanings of Time, History, and Existence - Ricœur and Patočka as Philosophical Interlocutors. Introduction by the Editors. Meta 9, 2017, č. 2, str. 379-383

      Hagedorn, Ludger, Sternad, Christian: Phenomenologies of Sacrifice. Metodo 6, 2018, č. 2, str. 8-15

      Hahn, Eva. …, Osteuropa, 2003. Osteuropa Bd. 53 (2003), S. 1017-1019

      Hahn, Eva: viz též Hahnová, Eva

      Hahnová, Eva: Češi o Češích. Dnešní spory o dějiny. Praha (Academia) 2018, 267 s.

      Hähnchen, Christian. Patocka und Kardinal Trochta, FAZ, 1977. FAZ 18.3.1977, S: 9

      Hájek, Jiří. Jan Patočka, 1977. Typoskript, 5 S.

      Hájek, Jiří. Jan Patočka, Stunde namens Hoffnung, 1978. In: Stunde namens Hoffnung, Almanach tschech. Literatur 1968-1978, Frankfurt/M. (Fischer TB) 1978, S. 42-45

      Hájek, Jiří. Nekrolog k úmrtí Jana Patočky, 2007. In: Císařovská, Prečan (hg.), Charta 77: Dokumenty, Praha 2007, Bd. 1, S. 34-36

      Hájek, Jiří. Jan Patočka, Listy, 1977. Listy 7 (Roma 1977), Nr. 2, S. 18-20

      Hájek, Jiří. Jan Patočka, Osobnost a dílo, 1980. In: Osobnost a dílo, hg. v. A. Müller, Köln (Index) 1980, S. 111-115

      Hájek, Jiří. Jan Patočka - Charter Spokesman. Obituary, Charter 77 and Human, 1981. In: H. Gordon Skilling, Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia, London (Allen & Unwin) 1981, S. 235-238

      Hájek, Jiří. Jan Patočka, První skica k podobizně, 1977. In: První skica k podobizně, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1977, S. 39-42

      Hájková, Alžbeta: The Problem of "Who am I" and "What am I" in Arendt's Human Condition and Patočka's Heretical Essays in the Philosophy of History. International Journal of Humanities and Cultural Studies 1, 2014, č. 3, str. 1-8

      Hála, Vlastimil. Zu Patočkas Interpretation von B. Bolzano, 2003. In: E. Morscher (Hg.), Sb. aus dem int. Bolzano-Symposium, Prag 2003, S. 175-194

      Hála, Vlastimil. K Patočkově interpretaci B. Bolzana, Filosofický časopis, 1997. Filosofický časopis 45, 1997, No. 5, S. 879-898

      Hála, Vlastimil. Duchovní člověk a "majitelé rozumu" (ke 100. výročí narození Jana Patočky), 2007. Filozofia 62, 2007, Nr. 4, S. 487-496

      Hála, Vlastimil. K pojetí češství u Jana Patočky a některým jeho souvislostem, Sborník prací PedFMU, 2000. Evropanství a národní identita, Brno 2000 (Sborník prací Pedagogické fakulty MU Nr. 151), S. 26-31

      Hála, Vlastimil. K některým souvislostem Patočkova pojetí češství, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 216-222

      Hála, Vlastimil. K pojetí češství u Jana Patočky a některým jeho souvislostem, Soudobé dějiny, 2000. Soudobé dějiny 6, 1999, Nr. 2-3, S. 208-226.

      Hála, Vlastimil. Tři pohledy na první světovou válku, Filosofický časopis, 2011. Filosofický časopis 59, 2011, S. 377-395

      Hála, Vlastimil. Zur Auffassung des Tschechentums bei Jan Patočka und zu einigen Aspekten dieser Auffassung, 2002. In: Göhler, Hell (Hg.), Macht und Vertrauen in den (neuen) Demokratien, Miskolc 2002 (Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica, T. VII, Fasc. 3), S. 145-151

      Halík, Tomáš. Muž přemýšlení a odhodlání, 2001. http://www.halik.cz/clanky/muz_premysleni.php

      Halmer, Nikolaus. Die Bewegung der menschlicher Existenz. Ein Portrait des Philosophen Jan Patočka, 1992. Typoskript, 25 S.

      Halvorsen, Dag. Gravfölget til Patocka trakassert-fotografert, Arbeiderbladet, 1977. Arbeiderbladet 17.3.1977, S. 19

      Hamzová, Zuzana. Idea fenomenológie a problém prirodzeného světa v kontextoch asubjektívnej fenomenológie J. Patočku, 2009. In: P. Tholt, P. Nezník (vyd.), Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie, Košice 2009, S. 194-212

      Hanson, Jeffrey. Returning (to) the gift of death: violence and history in Derrida and Levinas, Int. J. for Phil.of Relig, 2010. International Journal for Philosophy of Religion 2010, Nr. 1 (?), S. 1-15

      Hanyš, Milan: Radikální nadcivilizace a orthodoxie: o některých nezamýšlených důsledcích teologie Pavla z Tarsu. In: Arnason, J. P., Benyovszky, L., Skovajsa, M. (vyd.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha (Togga) 2010, str. 271-287

      Hanzal, Josef. Patočkovi Češi, Lidové noviny, 1993. Lidové noviny 6 (1993), Nr. 17, 22. 1. 1993, S. 8

      Hanzal, Josef. Kdo jsme?, Učitelské noviny, 1993. Učitelské noviny 96 (1993), Nr. 12, 23. 3. 1993, S. 12

      Harder, Yves-Jean. Le monde et l'histoire selon Patočka, Cahiers philosophiques, 1992. Cahiers philosophiques (Paris 1992), Nr. 50, S. 85-113

      Hasil, Jiří. Literárněvědné studie Jana Patočky, 2000. Přednášky z Letní školy slovanských studií (?) Bd. 43, Praha 2000

      Havel, Václav. Poslední rozhovor, První skica k podobizně, 1977. In: První skica k podobizně, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1977, S. 57-59

      Havel, Václav. Das letzte Gespräch, Die Presse, 1987. Die Presse (Wien 1987), 14.-15. 3. 1987, Beilage "Spectrum", S. IV

      Havel, Václav. Poslední rozhovor, 1984. In: V. Havel, O lidskou identitu, London (Rozmluvy) 1984, S. 152-155

      Havel, Václav. Dernier entretien, L'autre Europe, 1986. L'autre Europe (Paris 1986), Nr. 11-12, S. 149-151

      Havel, Václav. Greetings by the president of the Czech and Slovak Federal Republic, La responsabilité -, 1992. In: La responsabilité - Responsibility, hg. v. P. Horák u. J. Zumr, Praha (FU ČSAV) 1992, S. 10

      Havel, Václav. Poslední rozhovor, Osobnost a dílo, 1980. In: Osobnost a dílo, hg. v. A. Müller, Köln (Index) 1980, S. 105-109

      Havel, Václav. Pozdrav prezidenta Československé federativní republiky, La responsabilité -, 1992. In: La responsabilité - Responsibility, hg. v. P. Horák u. J. Zumr, Praha (FU ČSAV) 1992, S. 9

      Havel, Václav. Hostina. Filosofický sborník

      Havel, Václav. Comment est née la Charte 77

      Havel, Václav. Dálkový výslech. Rozhovor s Karlem Hvížďalou

      Havel, Václav. Vzpomínka na Jana Patočku, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH)2009, S. 15-16

      Havel, Václav. Last Conversation, Charter 77 and Human, . In: H. Gordon Skilling, Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia, London (Allen & Unwin), S. 242-244

      Havel, Václav. O počátcích Charty 77, 1984. In: V. Prečan, A. Tomsky (Hg.), O lidskou identitu, London (Rozmluvy) 1984, S. 50-54

      Havel, Václav. Das letzte Gespräch, 1987. Typoskript, 5 S.

      Havel, Václav. Das letzte Gespräch, 1999. In: Hagedorn, Sepp (hg.): Jan Patočka, Texte, Dokumente, Bibliographie, Freiburg-München/Prag 1999 (Alber/OIKOYMENH), S. 486-489

      Havel, Václav. Posleden razgovor, Kultura, 1992. Kultura 36 (Sofia 1992), Nr. 48, S. 3

      [Havel, Václav]: Vzpomínka Václava Havla na výběr mluvčích Charty 77 (1986). In: P. Blažek, R. Schovánek, Prvních 100 dnů Charty 77. Praha (Academia) 2018, str. 34-35 (úryvek z Dálkového výslechu - rozhovoru s K. Hvížďalou)

      Havel, Václav: Remembering Jan Patočka. Opening Speech at the Conference in Prague, April 23, 2007. In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. XV-XVI

      Havelka, Miloš. Úvod, Sešity, 1977. Sešity, interní bulletin Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV (1977), Nr. 48, S. 35-37

      Havelka, Miloš. "Smysl", "pojetí" a "kritiky dějin"; historická "identita" a historické "legitimizace" (1938-1989), 2006. In: M. Havelka (hg.), Spor o smysl českých dějin 2, 1938-1989, Praha 2006, S. 7-60

      Havelka, Miloš. Jan Patočka, Umění a čas, sv. 1-2, Jan Patočka, Češi, sv. 1-2, 2007. Typoskript, 9 S.

      Havelka, Miloš. Jan Patočka, Umění a čas, sv. 1-2, Jan Patočka, Češi, sv. 1-2, Dějiny-teorie-kritika, 2007. Dějiny-teorie-kritika 4, 2007, Nr. 1, S. 113-119

      Havelka, Miloš. "Nepolitická politika": kontexty a tradice, Sociologický časopis, 1998. Sociologický časopis 34, 1998, Nr. 4, S. 455-466

      Havelka, Miloš. Smysl, pojetí a kritika dějin, historická identita a historické legitimizace (1938-1989), 2001. In: M. Havelka, Dějiny a smysl. Obsahy, akcenty a posuny "české otázky" 1895-1989, Praha 2001, S. 124-179

      Havelka, Miloš. Ediční poznámka k diskusi o politickém platonismu v České mysli XXIX, 1933…, Filosofický časopis, 1995. Filosofický časopis 43, 1995, S. 437-438

      Havelka, Miloš. Jan Patočka ve sporu o smysl českých dějin, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 206-215

      Havlíček, Aleš. Zeugen Patocka's (sic!), 1991. Typoskript, 2 S.

      Havlíček, Aleš. Svědci Patočkovi, Respekt, 1991. Respekt (1991), Nr. 36, S. 15

      Hegge, Per Egil. En typisk pornografi-tilhenger, Aftenposten, 1977. Aftenposten, 18.2.1977, S. 5

      Heitz, M., Nessler, B.. Enleitung, 1999. In: E. Fink-J. Patočka: Briefe und andere Dokumente aus den Jahren 1933-1977, Prag (OIKÚMENÉ)/München (K. Alber) 1999, S. 15-22

      Heitz, M., Nessler, B.. Die Metaphysikkritik Finks und Patočkas, 1999. In: E. Fink-J. Patočka: Briefe und andere Dokumente aus den Jahren 1933-1977, Prag (OIKÚMENÉ)/München (K. Alber) 1999, S. 151-174

      Hejdánek, Ladislav. Zur Geschichte und gegenwärtigen Lage der Philosophie in der ČSR, Studies in Soviet Thought, 1991. Studies in Soviet Thought 42, 1991, No. 3, S. 253-258

      Hejdánek, Ladislav. Sedmý dopis příteli, 1993. In: Ladislav Hejdánek, Dopisy příteli, Praha 1993 (OIKOYMENH), S. 44-49

      Hejdánek, Ladislav. Filosofie a společnost. K filosofickému odkazu E. Rádla, Filosofický časopis, 1990. Filosofický časopis 38, 1990, S. 59-86

      Hejdánek, Ladislav. Péče o duši I. Veřejné uvedení 1. svazku Patočkových spisů

      Hejdánek, Ladislav. Sedmý dopis příteli, První skica k podobizně, 1977. In: První skica k podobizně, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1977, S. 77-81

      Hejdánek, Ladislav. Sedmý dopis příteli, Křesťané a Charta, 1980. In: Křesťané a Charta, hg. v. V. Prečan, Köln (Index) 1980, S. 227-233

      Hejdánek, Ladislav. Néant et responsabilité: le probleme d'un platonisme négatif dans la philosophie de Patočka, Profils de Jan Patočka, 1992. In: Profils de Jan Patočka, hg. v. H. Decleve, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, S. 165-171. Übs. aus d. Engl. v. P. Seys

      Hejdánek, Ladislav. Nicota a odpovědnost. Problém "negativního platonismu" v Patočkově filozofii, Filosofický časopis, 1991. Filosofický časopis 39, 1991, Nr. 1, S. 32-37

      Hejdánek, Ladislav. Patočkovo kritické vidění Masaryka, Reflexe, 1992. Reflexe (1992), Nr. 5-6, S. 4-14

      Hejdánek, Ladislav. Nothingness and Responsibility. The Problem of "Negative Platonism" in Patočka's Philosophy, La responsabilité -, 1992. In: La responsabilité - Responsibility, hg. v. P. Horák u. J. Zumr, Praha (FU ČSAV) 1992, S. 36-41

      Hejdánek, Ladislav. Aristoteles a naše doba, Lidové noviny, 1964. Lidové noviny 13 (1964), Nr. 33, S. 4

      Hejdánek, Ladislav. Filosofie a společnost. K filosofickému odkazu E. Rádla, 1983. Svazky pro dialog 19, Praha 1983 (Samizdat)

      Hejdánek, Ladislav. Aristotelés a naše doba, 2010. In: L. Hejdánek, Setkání a odstup, Praha (OIKOYMENH) 2010, str. 72-75

      Hejdánek, Ladislav. Patočkovo kritické vidění Masaryka, 1997. In: J. Hasil (hg.), Přednášky z 39. běhu LŠSS, Praha 1997, S. 224-235

      Hejdánek, Ladislav. Nicota a odpovědnost. Problém "negativního platonismu" v Patočkově filosofii, 2010. In: L. Hejdánek, Setkání a odstup, Praha (OIKOYMEHN) 2010, S. 261-267

      Hejdánek, Ladislav. Za profesorem Janem Patočkou (1907-1977), 2010. In: L. Hejdánek, Setkání a odstup, Praha (OIKOYMENH) 2010, S. 204-206

      Hejdánek, Ladislav. Patočkovo kritické vidění Masaryka, 2010. In: L. Hejdánek, Setkání a odstup, Praha (OIKOYMEHN) 2010, S. 274-290

      Hejdánek, Ladislav. Studie o Aristotelovi, 2010. In: L. Hejdánek, Setkání a odstup, Praha (OIKOYMENH) 2010, S. 76-79

      Hejdánek, Ladislav. Vztah mezi filosofií a theologií jako filosofický problém, 1983. In: L. Hejdánek, Filosofie a víra, Prag (Evangelické nakladatelství) 1990, S. …

      Hejdánek, Ladislav. Studie o Aristotelovi, Plamen, 1964. Plamen 6, 1964, Nr. 9, S. 146-147

      Hejduk, Tomáš: La unidad del compromiso público y la filosofía de Jan Patočka - Jan Patočka como ciudadano y filósofo. Pedagogía y Saberes 2022, č. 56 (diciembre), str. 163-176

      Hejduk, Tomáš: K Patočkově filosofii náboženství. In: Hermann,T., Navrátil, I. (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 50-58

      Hejduk, Tomáš: Rádl, Hejdánek a Patočka, aneb sounáležitost filosofie a náboženství resp. křesťanství. Pantheon 1, 2006, č. 2, str. 161-169

      Hejna, Dalibor. Člověk, pohyb a svět v Patočkově filosofii, 2004. Ústí nad Labem (Univerzita J. E. Purkyně) 2004, 147 S.

      Hejna, Dalibor. Jan Patočka o Masarykově filosofii náboženství, 2001. In: T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství Bd. 2, Prag 2001, S. 237-242

      Hejna, Dalibor. Sakrálno, každodennost a odpovědnost v Patočkově filosofii, Ergon, 2002. Ergon 4, 2002, Nr. 2, S. 47-52

      Hejna, Dalibor. Problém dějin a dějinnosti u Jana Patočky, 1999. In: Problém dějinnosti ve filosofii 20. století, Ústí nad Labem 1999, S. 73-81

      Hejna, Dalibor. Od mýtu k dějinám - Patočkova reflexe počátku dějin, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 182-186

      Held, Klaus. Auf dem Wege zu einer asubjektiven Phänomenologie der Welt, 1997. Typoskript, 13 S.

      Held, Klaus. Na cestě k fenomenologii světa, 1997. In: I. Chvatík, P. Kouba (hg.), Fenomén jako filosofický problém, Prag (OIKOYMENH) 2000, S. 9-26

      Held, Klaus. Na putu ka asubjektivnoj fenomenologiji sveta, Filosofski godišnjak, 1995. Filosofski godišnjak 10, 1997, S. 239-250

      Held, Klaus. Intentionalität und Erfüllung, 1992. In: Bloss, Stróžewski, Zumr (Hg.), Intentionalität-Werte-Kunst, Praha 1995, S. 22-31

      Hemecker, Wilhelm. Aller Sinn der Kunst, Neue Vorarlberger Tagesz., 1987. Lust am Lesen, Literaturmagazin der Neuen Vorarlberger Tageszeitung, 10.10.1987, S. 11

      Hénard, Jacqueline. Husserls Schüler, Havels Lehrer, FAZ, 1993. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. 12. 1993

      Herbouze, Renée (ed.). Les Arpenteurs de l'Europe, 2008. Arles (Actes Sud/Culturesfrance) 2008, 273 S.

      Hermann, Tomáš. Závěrečné slovo, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 293-294

      Hermann, Tomáš. Platonismus Jana Patočky v české společnosti a "poevropské" epoše, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 21-39

      Hermann, Tomáš. Projekt asubjektivní fenomenologie Jana Patočky: příspěvek evropské filosofii z doby normalizace, Práce z dějin vědy, 2002. Věda v Československu v období normalizace (1970-1975) (Práce z dějin vědy sv. 4), Praha 2002, s. 457-497

      Hermann, Tomáš. Česká pouta filozofa Jana Patočky, Mladá fronta dnes, 2007. Mladá fronta dnes 29.9.2007, S. 7

      Hermann, Tomáš, Schifferová, Věra. Předmluva, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 7-8

      Hirt, Tomáš; Jakoubek, Marek. Když si moralisté nevidí do huby, Lidové noviny, 2007. Lidové noviny 26.6.2007, S. 11

      Hladký, Vojtěch. Změnit sám sebe. Duchovní cvičení P. Hadota, péče o sebe M Foucaulta a péče o duši J. Patočky, 2004. Diplomarbeit Prag, 2004

      Hladký, Vojtěch. Změnit sám sebe. Duchovní cvičení Pierra Hadota, péče o sebe Michela Foucaulta a péče o duši Jana Patočky, 2010. Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2010, 229 S.

      Hlavinka, Pavel. Přirozený svět a pohyb lidské existence u Jana Patočky, Iuridica, 2002. Iuridica 2002, No. 4, S. 104-110

      Hödl, Hans Gerald. Patocka, Jan, 1999. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Verl. Traugott Bautz, 1994, Bd. VII, Sp. 1-5

      Hogenová, Anna. Péče o duši a Evropa, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 141-159

      Hohl, H.. Lebenswelt und Geschichte, 1962. Freiburg 1962

      Hochová, Dagmar. Filozof Jan Patočka v r. 1964, 1995. In: D. Hochová Čas oponou trhnul, Prag (Kuklik) 1995, S. 40

      Holenstein, Elmar. Für den Humanismus und die Menschenrechte. Zum Tode des Philosophen Jan Patočka, Neue Zürcher Zeitung, 1977. Neue Zürcher Zeitung (1977), 15. 3. 1977, Nr. 62, S. 33

      Holenstein, Elmar. Rec. viz Vídeň, nespecifikováno

      Holub, Radovan. Za návrat Jana Patočky, Kmen, 1990. Kmen (1990), Nr. 5, S. 7

      Holubová, Miloslava. Přítel - učitel, Proměny, 1987. Proměny 24 (New York 1987), Nr. 1, S. 42 f.

      Holubová, Miloslava. Přítel - učitel, Vzpomínky a pocty, 1980. In: Vzpomínky a pocty, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1980, S. 23-25

      Holubová, Miloslava. Přítel - učitel, 1998. In: M. Holubová, Necestou cestou, Praha 1998 (Torst), s. 370-373

      Holubová, Miroslava. Trojí význam Charty 77, 1997. In: Charta 77 očima současníků po 20 letech, Praha (ÚSD AV ČR, Doplněk) 1997, S. 42-43

      Holubová, Miroslava. Necestou cestou, 1998. Prag 1998 (Torst), 469 S.

      Homolka, Jakub: Koncept racionální civilizace. Patočkovo pojetí modernity ve světle civilizační analýzy. Praha (Togga) 2016, 315 s.

      Homolka, Jakub: Vydávání a interpretace Patočkovy pozůstalosti. Pokus o znovuotevření diskuse. Filosofický časopis 65, 2017, č. 6, str. 941-955

      Homolka, Jakub: The Problem of Meaning in the Rational (Super)Civilisation: Patočka's Interpretation of Modernity after World War II. In: Učník, Ľ., Chvatík, I., Williams, A. (vyd.), Asubjective Phenomenology. Nordhausen (Verlag Traugott Bautz) 2015, str. 167-186

      Homolka, Jakub: viz též Nellen, Klaus

      Homp, A., Sedlaczek, M.. Jan Patočka und die Idee von Europa, 2003. MitOst-Editionen 2, 2003, 123 S.

      Hong, Seongha: Zum Weltphänomen bei Eugen Fink und Jan Patocka. In: Novotný, K., Nielsen, C. (eds.), Die Welt und das Reale/The World and the Real/Le monde et le réel. Nordhausen (Verlag T. Bautz) 2020, str. 169-185

      Honzík, Jiří. Charta 77, 2005. In: ders., S podzimem za zády, Praha (Torst) 2005, S. 66

      Hopkins, Burt C.. Patočkův Platón-fenomenolog, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH)2009, S. 129-145

      Hopkins, Burt C.: Patočka's Phenomenological Appropriation of Plato. In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 39-53

      Hopkins, Burt C.: Nostalgia and Phenomenon. Husserl and Patočka on the End of the Ancient Cosmos. In: L'. Učník, I. Chvatík, A. Williams (vyd.): The Phenomenological Critique of Mathematisation and the Question of Responsibility. Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London (Springer) 2015, str. 57-78

      Hora, Václav. Německá bohemika před vánocemi, Knihy, 1992. Knihy '92 (1992), Nr. 49, 21. 12. 1992, S. 5

      Horák, Petr. Úvodní slovo, 1997. Filosofický časopis 45 (1997) č. 5, S. 722

      Horák, Petr. Na okraj jedné výstavy, Studia Comeniana, 1992. Studia Comeniana et historica 22 (1992), Nr. 48, S. 195 f.

      Horák, Petr, Zumr, J. (Hg.). La responsabilité - Responsibility. Entretiens de Prague. Institut international de philosophie, 1992. Praha (FU ČSAV) 1992, 134 S.

      Horák, Petr: La phénoménologie de Jan Patočka et l´ambiguïté de ses considérations sur la science contemporaine. In: Éric Emery (vyd.), Actes du colloque Pensée et science au XXe siècle, Lausanne (Éditions l´Age d´Homme) 2006, S. 92-103

      Hörcher, Ferenc: Beyond Censure. Politics and Philosophy in Communist Central Europe. Prezentace pro konferenci "Horizons Beyond Borders...", Budapešť, 17.-19.6.2015

      Hotson, H.. Studia Comeniana et historica 24

      Howard, P.. Openness to Truth: Review of E. F. Findlay's Caring for the Soul in a Postmodern Age, Review of Politics, 2004. Review of Politics, Vol. 66 (2004), S. 146-148

      Hrbata, Zdeněk. Smysl a význam. Poznámky k jejich použití a vymezení, Česká literatura, 1992. Česká literatura 40, 1992, Nr. 2-3, S. 187-195

      Hroch, Miroslav. Zwei Konzepte der tschechischen Nationalen Wiedergeburt - Patočkas Aufsatz vom Jahre 1969, Germanoslavica, 1996. Germanoslavica 1996, S. 283-292

      Hrubý, Dan. Mezery: F. Kautman - T. G. Masaryk - F. X. Šalda - J. Patočka, Studentské listy, 1990. Studentské listy 1 (1990), Nr. 18, 8. 10. 1990, S. 3

      Hrubý, Karel. Svoboda jako zkušenost rizika, Proměny, 1987. Proměny 24 (New York 1987), Nr. 1, S. 3-11

      Hrubý, Karel. Filosofií dějin k problémům přítomnosti, Proměny, 1989. Proměny (New York) 26, 1989, No. 1, S. 153-156

      Hrubý, Karel. Dialog Charty 77 s exilem, 1997. In: Charta 77 očima současníků po 20 letech, Praha (ÚSD AV ČR, Doplněk) 1997, S. 46-54

      Hrubý, Karel. O české vydání Spisů Jana Patočky, Proměny, 1988. Proměny (New York) 25, 1988, No. 4, S. 196-198

      Hruška, Dušan: Britský empirizmus a jeho miesto v novovekom filozofovaníIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 147-167

      Hruška, Dušan, Mayerová, Katarína: Patočkova kritika metafyziky v kontexte Nietzscheho a Heideggerovej filozofie. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 111-127

      Hubick, Joel: Heretical Hindsight: Patočka's Phenomenology as Questioning Philosophy, Journal of the British Society for Phenomenology 49, 2018, No. 1, str. 36-54

      Hubík, Stanislav. Patočkova doba poevropská, Rovnost, 1992. Rovnost 2/107 (1992), Nr. 5, 30. 9. 1992, S. 5

      Huseby, Reidar. "Selv om ytringsfriheten knebles kan ingen ta min tanke fra meg!" Et regimeskifte ma ikke gaut over den kulturelle kontakt mellom T¨sjekkoslovakia og Norge, sier tsjekkisk professor., Östlands-Posten, 1970. Östlands-Posten 24.2.1970, S. 6

      Huseby, Reidar. "Selv om ytringsfriheten knebles kan ingen ta min tanke fra meg!" Et regimeskifte ma ikke gaut over den kulturelle kontakt mellom T¨sjekkoslovakia og Norge, sier tsjekkisk professor., Tonsbergs Blad, 1970. Tonsbergs Blad 28.2.1970. S. 12

      Huseby, Reidar. "Selv om ytringsfriheten knebles kan ingen ta min tanke fra meg!" Et regimeskifte ma ikke gaut over den kulturelle kontakt mellom T¨sjekkoslovakia og Norge, sier tsjekkisk professor., Nordlandsposten, 1970. Nordlandsposten 25.2.1970

      Husserl, Edmund. Brief an Masaryk, 3.1.1935, In: Husserliana, Dokumente III/Briefwechsel Bd. 1, 1994, S. 118ff.

      Husserl, Edmund. Dopis V. K. Škrachovi, 4.12. 1934, In: J. Patočka, Fenomenologické spisy I, Praha 2008, S. 436-438

      Husserl, Edmund. Brief an V. K. Škrach, 4.12. 1934, In: J. Patočka, Fenomenologické spisy I, Praha 2008, S. 458-459

      Husserl, Edmund. Brief an Masaryk, 3.1.1935, In: Bloss, Stróžewski, Zumr (Hg.), Intentionalität-Werte-Kunst…, Prag 1995, S. 8-10

      Hybler, Martin. Jan Patočka: O smysl dneška, 1987. Svědectví 21 (1987/88), č. 81, str. 169-171

      Hybler, Martin. Lokální válka, Souvislosti, 1997. Souvislosti 1997, Nr. 3-4, S. 55-66

      Chalier, Catherine. Lévinas et Patočka. A propos de la guerre et de la paix, Cahiers Phil. de Strasb., 2002. Cahiers Philosophiques de Strasbourg 2002, Nr. 14, S. 91-107

      Charcosset, Jean-Pierre. Socrate phénoménologue, Cahiers philosophiques, 1992. Cahiers philosophiques (Paris 1992), Nr. 50, S. 67-84

      Chenavier, Robert. Sur Jan Patočka. Un philosophe dans ce Temps d'Ombre, 1986. Typoskript, 93 S.

      Chessick, Richard D.. The Tragic Life and Philosophy of Jan Patočka, Academy Forum, 1992. Academy Forum 36, 1992, Nr. 1,2, S. 17-19

      Chlup, O.. Česká vzdělanost v Evropě, Naše věda, 1943. Naše věda 22 (1943), Nr. 5-6, S. 78 f.

      Chramostová, Vlasta. Vzpomínka na Chartu 77, 1997. In: Charta 77 očima současníků po 20 letech, Praha (ÚSD AV ČR, Doplněk) 1997, S. 58-63

      Chramostová, Vlasta. Může se stát, že na pravdě má rovněž někdo zájem, Proměny, 1987. Proměny 24 (New York 1987), Nr. 1, S. 53-55

      Chramostová, Vlasta. Může se stát, že na pravdě má rovněž někdo zájem, Vzpomínky a pocty, 1980. In: Vzpomínky a pocty, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1980, S. 26-29

      Chrobak, Tadeusz. "Česká otázka" w filosofii Jana Patocki, Fraza, 1994. Fraza 1994, Nr. 5-6, S. 120-126

      Chuchma, Josef. Jan Patočka: Korespondence s komeniology II, MF Dnes, 2012. MF Dnes, beilage Víkend, 5.5.2012, S. 36

      Chuchma, Josef. Jan Patočka: základní životopisná data, MF Dnes, 2007. MF Dnes, beilage Kavárna, 10.3.2007, S. D5

      Chuchma, Josef. Jan Patočka knižně, MF Dnes, 2007. MF Dnes, beilage Kavárna, 10.3.2007, S. D6

      Chuchma, Josef. Patočka se choval obdivuhodně, říká historik Petr Blažek, MF Dnes, 2007. MF Dnes, beilage Kavárna, 10.3.2007, S. D6

      Chuchma, Josef. Patočkovo dílo začíná být dostupné ve spisech, MF Dnes, 1996. MF Dnes 19. 12.1996, S. 18

      Chvatík, I., Kouba, P.. Stručný životopis Jana Patočky, Studia Comeniana et hist., 1994. Studia Comeniana et historica 24, 1994, No. 52, S. 9-11

      Chvatík, I., Kouba, P.. Návrat zakázaného filosofa

      Chvatík, I., Kouba, P.. The Editor's Response - Diskussion Forum, Acta, 1987. Acta (Scheinfeld) 1987, No. 3-4 (Engl. Lieferung), S. 27-32

      Chvatík, I., Kouba, P.. Spisy Jana Patočky. Projekt spisů Jana Patočky=II, Acta, 1987. Acta (Scheinfeld) 1987, No. 2 (tsch. Lieferung), S. 10-21

      Chvatík, I., Kouba, P.. K diskusi o Sebraných spisech Jana Patočky- Diskussion Forum

      Chvatík, I., Kouba, P.. Jan Patočka's Collected Works. Scheme II, Acta, 1987. Acta (Scheinfeld) 1987, No. 2 (Engl. Lieferung), S. 12-26

      Chvatík, I., Kouba, P.. siehe auch Aaa-07

      Chvatík, I., Kouba, P. (hg.). Fenomén jako filosofický problém. Sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka, 2000. Praha (OIKOYMENH), 398 S.

      Chvatík, I., Kouba, P., Petříček. La structure des oeuvres completes de Patočka comme probleme d'interprétation, Jan Patočka. Philosophie,, 1992. In: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, hg. v. E. Tassin u. M. Richir, Grenoble (Jérôme Millon) 1992, S. 223-230. Übs. v. E. Abrams

      Chvatík, I., Kouba, P., Petříček. La structure des oeuvres completes de Patočka comme problčme d'interprétation, 1990. Typoskript, 6 S.

      Chvatík, I., Kouba, P., Petříček M. jr.. Struktura "Sebraných spisů" Jana Patočky jako interpretační problém, Filosofický časopis, 1991. Filosofický časopis 39 (1991), Nr. 3, S. 400-405

      Chvatík, I., Kouba, P., Petříček, M. jr.. Die Struktur der "Gesammelten Schriften" Jan Patočkas als Interpretationsproblem, 1999. In: Hagedorn, Sepp (hg.): Jan Patočka, Texte, Dokumente, Bibliographie, Freiburg-München/Prag 1999 (Alber/OIKOYMENH), S. 490-498

      Chvatík, Ivan. Kacířské pojetí evropského dědictví v pozdních esejích Jana Patočky, Reflexe, 2004. Reflexe 2004, Nr. 25, S. 3-20

      Chvatík, Ivan. Geschichte und Vorgeschichte des Prager Jan Patočka-Archivs, Studia Phaenomenologica, 2007. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), S. 163-189

      Chvatík, Ivan. Jan Patočka and his Philosophy of History, 2007. Computerschrift, 15 S.

      Chvatík, Ivan. Religion oder Politik? Zu Jan Patočkas Begriff des geschichtlichen Handelns, Report of the CTS, 2005. Report of the CTS 05-12

      Chvatík, Ivan. Die ketzerische Auffasung des europäischen Erbes in den späten Essais Jan Patočkas, 2003. In: Jan Patočka u. die Idee von Europa, hrsg. von A. Homp u. M. Sedlaczek, 2003, S. 35-56

      Chvatík, Ivan: Jan Patočka's Studies on Masaryk. In: L. Hagedorn, J. Dodd (vyd.): Religion, War, and the Crisis of Modernity. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 14, 2015, str. 136-160

      Chvatík, Ivan. Die ketzerische Auffasung des europäischen Erbes in den späten Essais Jan Patočkas, 2003. Report of the CTS 03-02

      Chvatík, Ivan: Die ketzerische Auffasung des europäischen Erbes in den späten Essais Jan Patočkas. In: Cheung, Ch.-F., Chvatík, I., Copoeru, I, Embree, L., Iribarne, J., Sepp, H. R. (vyd.), Essays in Celebration of the Founding of the Organization of Phenomenological Organizations, www.o-p-o.net, 2003

      Chvatík, Ivan. Předmluva vydavatele, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH)2009, S. 13-14

      Chvatík, Ivan. Studia Comeniana et historica 24

      Chvatík, Ivan. Religion oder Politik? Zu Patočkas Begriff des politischen Handelns, 2007. in: Leghissa, Staudigl (Hg.), Lebenswelt und Politik, Würzburg 2007, S. 147-158

      Chvatík, Ivan. Wie sind wir Sterblichen unsterblich? Jan Patočka und die Sorge für die Seele, 1999. Report of the CTS 99-20

      Chvatík, Ivan. Patočka's underground writings continue to inspire, The Prague Post, 2002. The Prague Post (Beilage Tempo), S. B 5

      Chvatík, Ivan. Jan Patočka sulla crisi dell'Europa, 1995. In: R. Cristin, M. Ruggenini (Hg.), La fenomenologia e l'Europa, Neapel (Vivarium) 1999, S. 287-303

      Chvatík, Ivan. Prolegomena k fenomenologii smyslu lidského života v pozdních esejích Jana Patočky, 2004. In: M. Štefanko (ed.): Filozofia a život-život filozofie, Prešov (Iris) 2004, s. 15-27

      Chvatík, Ivan. Kacířství Jana Patočky v úvahách o krizi Evropy, Reflexe, 1996. Reflexe 1996/16, S. 4-1 - 4-14

      Chvatík, Ivan. Chodil jsem s taškami plnými samizdatů, 2006. In: P. Blažek, PARAF. Vydávání samizdatového časopisu 1985-1989, Praha 2006, S. 47-54

      Chvatík, Ivan. Kacířství Jana Patočky v úvahách o krizi Evropy, Report of the CTS, 1996. Report of the CTS 96-02

      Chvatík, Ivan. Jan Patočka and his Concept of an "A-Subjective" Phenomenology, 2007. In: I. Coporeu, H. R. Sepp (Hg.), Phenomenology 2005, Bucharest (Zeta Books) 2007, Bd. 4, S. 197-215

      Chvatík, Ivan. Dějiny Archivu Jana Patočky v Praze a co jim předcházelo, Filosofický časopis, 2007. Filosofický časopis 55, 2007, Nr. 3, S.365-387

      Chvatík, Ivan. Náboženství nebo politika? K Patočkově (!) pojmu dějinného jednání, Report of the CTS, 2005. Report of the CTS 05-11

      Chvatík, Ivan. siehe auch Fia-01

      Chvatík, Ivan. Prolégomenos a uma fenomenologia do sentido da vida humana nos ensaios tardios de Jan Patočka, Phainomenon, 2006. Phainomenon - Revista de Fenomenologia (Lisboa) Nr. 13, 2006, S. 19-36

      Chvatík, Ivan. Kacířství Jana Patočky v úvahách o krizi Evropy, Report of the CTS, 1996. Report of the CTS 96-02, 11 S.

      Chvatík, Ivan. Jak to vlastně bylo, Kritický sborník, 1996. Kritický sborník 16, 1996, Nr. 2, S. 39-41

      Chvatík, Ivan. Eine konflikthafte Lösung des Konflikts im Sein. Ketzertum des Opfers bei Jan Patočka, 2000. Report of the CTS 00-09

      Chvatík, Ivan. Solidarity of the Shaken, Telos, 1993. Telos (New York 1993), Nr. 94, S. 163-166

      Chvatík, Ivan. Heidegger po czesku, Edukacja filozoficzna, 1997. Edukacja filozoficzna 23, 1997, S. 21-33

      Chvatík, Ivan. Zpráva o konferenci, Filosofický časopis, 1997. Filosofický časopis 45, 1997, S. 701-707

      Chvatík, Ivan. Předmluva pro Československý rozhlas ke knize "Evropa a doba poevropská", 1992. Typoskript, 1 S.

      Chvatík, Ivan. Péče o duši I. Veřejné uvedení 1. svazku Patočkových Spisů, Kritický sborník, 1997. Kritický sborník 16, 1997, No. 3, S. 62-64

      Chvatík, Ivan. Jan Patočka, 2009. in: Tucker, A. (Ed.), A Companion to the Philosophy of History and Historiography. Chichester: Wiley-Blackwell 2009, s. 518-528

      Chvatík, Ivan. Wie es eigentlich gewesen ist. Über Ursprung und Methode der tsechischen Übersetzung von "Sein und Zeit", Report of the CTS, 1996. Report of the CTS 96-13, 15 S.

      Chvatík, Ivan. Solidarita otřesených, 1992. In: Laudatio Z. N. Sborník k padesátinám Zd. Neubauera, S. 52-55

      Chvatík, Ivan. The Heretical Conception of the European Legacy in the Late Essays of Jan Patočka, 2005. In: Filozofia bliźsza źyciu, hg. von P. Czarnecki, Warschau 2005, Bd. I, S. 108-124

      Chvatík, Ivan. Náboženství, nebo politika? K Patočkově (!) pojmu dějinného jednání, Reflexe, 2007. Reflexe 33, 2007, S. 9-20

      Chvatík, Ivan. Proloegomena to a Phenomenology of the Meaning of Human Life in the Late Essays of Jan Patočka, in: K.-Y. Lau, Ch.-F. Cheung, T.-W. Kwan (hg.), Identity and Alterity, Würzburg (Königshausen & Neumann) 2010, S. 319-335

      Chvatík, Ivan. Jan Patočkas Betrachtungen über die Krise Europas, Report of the CTS, 1996. Report of the CTS 96-07, 13 S.

      Chvatík, Ivan. Prolegomena zu einer Phänomenologie des Sinnes menschlichen Lebens in Jan Patočkas späten Essays, 2008. in: L. Hagedorn, M. Staudigl (Hg.), Über Zivilisation und Differenz. Beiträge zu einer politischen Phänomenologie Europas, Würzburg (Königshausen & Neumann) 2008, S. 185-203

      Chvatík, Ivan. Péče o dílo Jana Patočky, Aluze, 2002. Aluze 2002, Nr. 1, S. 217-221

      Chvatík, Ivan (ed.). Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, 2009. Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, 558 S.

      Chvatík, Ivan: Zodpovědnost "otřesených". Patočkova "péče o duši" v době "po-evropské". In: Arnason, J. P., Benyovszky, L., Skovajsa, M. (vyd.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha (Togga) 2010, str. 143-171

      Chvatík, Ivan: The Responsibility of the "Shaken". Jan Patočka and his "Care for the Soul" in the "Post-European" World. In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 263-279

      Chvatík, Ivan: Patočkovy studie o Masarykovi a problém sókratovského humanismu. In: Ješič, M., Leško, V. a kol., Patočka a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 289-318

      Chvatík, Ivan: Kolem Patočkovy politiky duchovního životaFilozofia 70, 2015, č. 6, str. 458-464 

      [Chvatík, Ivan]: Demokracia nie je prechádzka ružovou záhradou. Rozhovor s Ivanom Chvatíkom pri príležitosti 25. výročia založenia Archívu Jana PatočkuFilozofia 70, 2015, č. 6, str. 472-478 (rozhovor vedl Róbert Stojka)

      Chvatík, Ivan: Jan Patočka and the Possibility of Spiritual Politics. In: Tava, F., Meacham, D. (vyd.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 29-38

      Chvatík, Ivan: Jan Patočka's Project of an Asubjective Phenomenology. In: Judgement, Responsibility and the Life-World. Perth Workshop 2011 Conference Proceedings, Perth (Murdoch University) 2012, str. 6-15

      Chvatík, Ivan: Patočka's Project of an Asubjective Phenomenology. In: Učník, Ľ., Chvatík, I., Williams, A. (vyd.), Asubjective Phenomenology. Nordhausen (Verlag Traugott Bautz) 2015, str. 55-70

      Chvatík, Ivan: Jan Patočka's Life and Work. In: Učník, Ľ., Chvatík, I., Williams, A. (vyd.), Asubjective Phenomenology. Nordhausen (Verlag Traugott Bautz) 2015, str. 275-276

      Chvatík, Ivan: Jaké je místo studia dějin filosofie v díle Jana Patočky. In: Stojka, R., Škára, M. (vyd.), Patočka a dejiny filozofie. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 11-32

      Chvatík, Ivan, Abrams, Erika (vyd.): Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, 297 s.

      Chvatík, Ivan, Abrams, Erika: Editors' Introduction. In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. IX-XIV

      Chvatík, Ivan: Péče o duši v době poevropské. In: Bednář, M. (vyd.), Patočkovo myšlení a dnešní svět, Praha (Academia) 2019, str. 15-24

      Chvatík, Ivan: viz též Fiala, Jiří

      Chvatík, Ivan: viz též Mori, Valerio

      Chvatík, Ivan: viz též Učník, Ľubica

      Chvatík, Květoslav. Filosofie umění Jana Patočky. První náčrt, Proměny, 1990. Proměny 29 (1990), Nr. 4, S. 28-33

      Chvatík, Květoslav. Jan Patočka: Kunst und Zeit, Philosophische Rundschau, 1988. Philosophische Rundschau 35 (1988), H. 4, S. 316-323

      Chvatík, Květoslav. Filosofie umění Jana Patočky, 1992. In: K. Chvatík, Melancholie a vzdor, Praha (ČsS) 1992

      Chvatík, Květoslav. Patočka a Heidegger. Poznámky na okraj dvou filosofických monografií, Tvar, 1996. Tvar 1996, Nr. 13, S. 10-11

      Chytry, Josef. Jan Patočka and Central European Polis Thought. From Phenomenology to the Czech Velvet Revolution, 2009. In: J. Chytry, Unis vers Cythere. Aesthetic-Political Investigations in Polis Thought and the Artful Firm, New York etc. (Peter Lang) 2009, S. 95-123

      Chytry, Josef. On the "Terror" of Polis Freedom: from M. Heidegger to J. Patočka and the Czech Velvet Revolution, 2004. In: F. M. Dolan, S. Goi (hg.): Between Terror and Freedom: Philosophy, Politics, and Fiction Speak of Modernity, NY 2004 (Rowman+Littlefield), S. ….

      Chytry, Josef. Jan Patočka a středoevropská myšlenka polis. Od filosofické fenomenologie k české sametové revoluci, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, S. 437-460

      Chytry, Josef. On the "Terror" of Polis Freedom: from M. Heidegger to J. Patočka and the Czech Velvet Revolution, 2004. Typoskript, 55 S.

      -I-. V přítomné chvíli..., Vzpomínky a pocty, 1980. In: Vzpomínky a pocty, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1980, S. 30 f.

      Ignatieff, Michael: Co je dnes péče o duši, Lidové noviny 25. 11. 2017, příloha Orientace, str. 24/VI (překladatel neuveden)

      Ignatieff, Michael: Péče o duši. Filosofický časopis 65, 2017, č. 6, str. 819-822 (přel. J. Frei)

      Ijsseling, Samuel. Kroniek. Jan Patočka, Tijdschrift voor filosofi, 1987. Tijdschrift voor filosofie 49 (1987), Nr. 2, S. 360-364

      Ijsseling, Samuel. Jan Patočka, Profils de Jan Patočka, 1992. In: Profils de Jan Patočka, hg. v. H. Decleve, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, S. 97-102. /bs. aus d. Holl. v. G. Decleve

      Ijsseling, Samuel. Einleitung des Herausgebers zu der Veröffentlichung von Patočkas Arbeit "Was ist Phänomenologie?", Tijdschrift voor filosofi, . Tijdschrift voor filosofie 44 (1982), S. 643-646

      Imamichi, Tomonobu. [A memoir of Patočka], Shisou, 2007. Shisou, December 2007, Nr. 1004, S. 28-36

      Ingold, Felix Philipp. Kunst und Zeit. Kulturphilosophische Schriften von Jan Patočka, Neue Zürcher Zeitung, 1988. Neue Zürcher Zeitung (1988), 10. 6. 1988, S. 11

      Ionescu, Anca Irina: Jan Patočka – filosoful luptător. In: Jan Patočka, Eseuri eretice despre filosofia istoriei. Bucureşti (Editura Herald) 2016, str. 5-11

      Iorgulescu, Mircea. Patocka sau Europa altora I.-III., Dilema, . Dilema (www.netside.net/romanian_lobby/dilema/235/iorgule.htm), 6 S.

      Ishikawa, Tatsuo. [Patočka and Nationalism], Shisou, 2007. Shisou, December 2007, Nr. 1004, S. 8-27

      Istina. siehe Aaa-03

      J. L. F.. siehe Fischer, J. L.

      Jacquet, Frédéric. Vie et existence: vers une cosmologie phénoménologique, Les Études philosophiques, 2011. Les Études philosophiques 2011, Nr. 3 (Juillet), S. 395-419

      Jakobson, Roman. Jan Patočka 1907-1977. Curriculum vitae eines tschechischen Philosophen, 1987. In: Verlagsprospekt Klett-Cotta, Stuttgart 1987, S. 1-3

      Jakobson, Roman. Z curricula vitae českého filosofa, Proměny, 1979. Proměny 16, 1979, Nr. 2, S. 5-8

      Jakobson, Roman. Le curriculum vitae d'un philosophe tcheque, 2007. In: J. P., Essais hérétiques, Lagrasse (Verdier), 3. Aufl. 2007, S. 241-248

      Jakobson, Roman. Le curriculum vitae d'un philosophe tcheque, 1988. In: J. P., Essais hérétiques, Lagrasse (Verdier), 2. Aufl. 1988, S. 165-169

      Jakobson, Roman. From the curriculum vitae of a Czech philosopher, 1999. In: Hagedorn, Sepp (hg.): Jan Patočka, Texte, Dokumente, Bibliographie, Freiburg-München/Prag 1999 (Alber/OIKOYMENH), S. 460-462

      Jakobson, Roman. Verstorben: Edmund Husserl, Slavische Rundschau, 1938. Slavische Rundschau 10, 1938, Nr. 4, S. 303

      Jakobson, Roman. Jan Patočka. From the Curriculum Vitae of a Czech Philosopher, The New Republic, 1977. The New Republic 176 (1977), Nr. 19, , 7. 5. 1977, S. 26-28

      Jakobson, Roman. Curriculum vitae eines tschechischen Philosophen, Wiener Zeitung, 1987. Wiener Zeitung, 20. 3. 1987, Beilage "Extra zum Wochenende"

      Jakobson, Roman. Le curriculum vitae d'un philosophe tcheque, Revue Istina, 1977. Revue Istina 22 (Paris 1977), Nr. 2, S. 132-136

      Jakobson, Roman. Le curriculum vitae d'un philosophe tcheque, 1981. In: J. P., Essais heretiques, Lagrasse (Verdier) 1981, S. 165-169

      Jakobson, Roman. Z curricula vitae českého filosofa, První skica k podobizně, 1977. In: První skica k podobizně, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1977, S. 47-50

      Jakobson, Roman. From the Curriculum Vitae of a Czech Philosopher, 1977. Typoskript, 7 S.

      Jakoubek, Marek. siehe Hirt, Tomáš

     James, Petra: The Myth of Faust, "Titanism", and the Religious Topic of the Selling of the Soul in the Cultural Writings of Jan Patočka. Religions 12, 2021, 15 s.

      Janáček, Pavel. Disidentem v barevném světě, Lidové noviny, 1994. Národní 9 - Beilage von Lidové noviny (1994), Nr. 17, 28.4.1994, S. 1 u. 4

      Janát, Bohumír. Saunterring jako velký symbol filosofie, Filosofický časopis, 1994. Filosofický časopis 42, 1994, No. 5, S. 779-804

      Janát, Bohumír. O trvalosti Ideje Charty 77, 1997. In: Charta 77 očima současníků po 20 letech, hg. v. Císařová, Drápala, Prečan, Vančura, Prag-Brünn 1997, S. 63-66

      Janát, Bohumír. Domov jako metafyzický horizont lidského života, Filosofický časopis, 1992. Filosofický časopis 40, 1992, No. 3, S. 382-394

      Jannoud, Claude. Retour aux sources, Le Figaro, 1983. Le Figaro, 12. 6. 1983

      Jannoud, Claude. Des écrits hérétiques contre la nuit totalitaire, Les nouvelles littéraires, 1982. Les Nouvelles Littéraires, 1.-8. 4. 1982

      Janouch, František (ed.). La scienza assediata: liberta della ricerca scientifica nell' Europa dell' Est; testimonianze e documenti di Patocka…, 1977. Marsilio, Venezia 1977, 189 S.

      Janoušek, Hynek. Teze ke třetí kacířské eseji, Report of the CTS, 2007. In: Fridmanová, Přikryl (Hg.): Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky, Report of the CTS-07-07, März 2007, S. 22-25

      Janoušek, Hynek: Jazyk, svoboda, transcendence v díle "Přirozený svět jako filosofický problém". In: Arnason, J. P., Benyovszky, L., Skovajsa, M. (vyd.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha (Togga) 2010, str. 125-141

      Jánský, Pavel. Vyhořelo. Džungle, Proměny, 1987. Proměny 24 (New York 1987), Nr. 1, S. 63

      Jánský, Pavel. Vyhořelo. Džungle, Vzpomínky a pocty, 1980. In: Vzpomínky a pocty, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1980, S. 32 f.

      Janů, Johana. Co vidíte, kolegyně?, Vzpomínky a pocty, 1980. In: Vzpomínky a pocty, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1980, S. 34-46

      Jarmuszczak, Maria: Między tajemnicą a życiem w prawdize: Filozof-heretyk Jan Patočka. The Polish Journal of the Arts and Culture 2, 2013, č. 5, str. 187-195

      Javorská, Andrea: Dynamika ľudského prístupu k svetu v diele Jana Patočku. Filozofia 67, 2012, č. 5, str. 398-408 

      Javůrek, Zdeněk. Svoboda, lidská práva a ideologicko-politický boj, Sešity, 1977. Sešity - příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, interní bulletin Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, Nr. 48, 1977, S. 5-31

      Jedlička, Josef. In memoriam, Zpravodaj, 1977. Zpravodaj (Winterthur) No. 4, 5.4.1977, S. 1

      Jedlička, Josef. Portrét, Zpravodaj, 1977. Zpravodaj (Winterthur) No. 3, 7.3.1977, S. 7-9

      Jedynak, Stanislaw. Etyka pracownika naukoweho wedlug Jana Patočky, Rozprawy z etyki, 1999. Rozprawy z etyki (Toruń) 1999, S. 105-112

      Jerman, Frane. Jan Patočka - filozof zgodovine, 1997. In: J. P., Krivoverski eseji o filozofiji zgodovine, Ljubljana 1997 (Cankarjeva založba), S. 183-195

      Jervolino, Domenico. Jan Patočka, Nuova rivista it. di P, 1997. la Nuova rivista italiana di Praga 2, 1997, Nr. 21, S. 24-26

      Jervolino, Domenico. Ricoeur lecteur de Patočka, Studia Phaenomenologica, 2007. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), S. 201-217

      Jervolino, Domenico. Jazyk a fenomenologie u Jana Patočky, 2000. In: I. Chvatík, P. Kouba (hg.), Fenomén jako filosofický problém, Prag (OKOYMENH) 2000, S. 379-395

      Jervolino, Domenico. Storia e verita in Patočka, Tempo nuovo, 1984. Tempo nuovo 148, 1984, s. 23-30

      Jervolino, Domenico. Patočka: platonismo negativo ed etica della resistenza, 1996. In: D. Jervolino, Le parole della prassi. Saggi di ermeneutica. Neapel (Istituto Italiano per gli studi filosofici) 1996, S. 199-217

      Jervolino, Domenico. Hledání filosofie překladu inspirované četbou Jana Patočky, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH)2009, S. 101-115

      Jervolino, Domenico: Reading Patočka. In Search for a Philosophy of Translation. In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 121-133

      Jervolino, Domenico. La meditazione sul senso della storia: Thévenaz e Patočka, 1984. In: D. Jervolino: Pierre Thévenaz e la filosofia senza assoluto, S. 91-101

      Jervolino, Domenico. Patočka e la fenomenologia del linguaggio, 1997. In: D. Jervolino (ed.): L' eredita filosofica di Jan Patočka, Neapel 2002, S. 153-171.

      Jervolino, Domenico. Langage et phénoménologie chez Patočka, Études Phénoménologiques, 1999. Études Phénoménologiques (Bruxelles) 29-30, 1999, S. 59-78

      Jervolino, Domenico. Patočka: der negative Platonismus und die Idee Europas, Typoskript, 7 S.

      Jervolino, Domenico. Patocka, il Socrate del Novecento che parlava di post-Europa, Liberazione, 2007. Liberazione 30.5.2007, S. 5

      Jervolino, Domenico. Parola e scrittura. Considerazioni fenomenologiche a partire da Ricoeur e Patočka, 1996. In: D. Jervolino: Le parole della prassi. Saggi di ermeneutica. Neapel (Istituto Italiano per gli studi filosofici) 1996, S. 175-198

      Jervolino, Domenico. Parola e scrittura. Considerazioni fenomenologiche a partire da Ricoeur e Patočka, Archivio di filosofia, 1992. Archivio di filosofia 60, 1992, Nr. 1-3, S. 249-263

      Jervolino, Domenico (ed.). L'eredita filosofica di Jan Patočka. A vent'anni della scomparsa, 2000. CUEN, Neapel 2000, 193 S.

      Ješič, Milovan. Patočkova recepcia Descartovej filozofie v 30. rokoch 20. storočia, 2009. In: P. Tholt, P. Nezník (vyd.), Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie, Košice 2009, S. 97-123

      Ješič, Milovan: Hegelova a Patočkova filozofia dejín ako filozofický problém. In: Leško, V., Tholt, P. (vyd.), Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2010, str. 259-270

      Ješič, Milovan: Patočka - jednota filozofie a dejín filozofie. In: Leško, V., Tholt, P. (vyd.), Dejiny filozofie ako filozofický problém, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2010, str. 271-282

      Ješič, Milovan: V susedstve reči Heraklita. Prechádzka ako cesta z temnoty myslenia. In: Ješič, M., Leško, V. a kol., Patočka a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 111-131

      Ješič, Milovan, Leško, Vladimír a kol.: Patočka a grécka filozofia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, 379 s.

      Ješič, Milovan: viz též Leško, Vladimír

      jch. siehe Chuchma, Josef

      Jíra, Petr. Patočkovo rozlišení mezi Sókratem a Platónem, Filosofický časopis, 2010. Filosofický časopis 58, 2010, S. 485-501

      Jíra, Petr: Neodborné poznámky k motivu péče o duši u Jana Patočky. http://kniha.reditus.cz/1-pece-o-dusi/jira-poznamky-k-motivu-pece-o-dusi/ (navštíveno 7.9.2016)

      Jirousová, Věra. ...je tu, Vzpomínky a pocty, 1980. In: Vzpomínky a pocty, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1980, S. 47 f.

      Jirousová, Věra. ...je tu, Proměny, 1987. Proměny 24 (New York 1987), Nr. 1, S. 14

      Jiřík, Vlastimil. Obraz v pohybu a obraz v klidu, Estetika, 1990. Estetika 28,1990, S. 229-242

      Jobert, A.. La modernité et le "souci de l'etre". Réflections a partir du concept de "réel voilé", Nouvelle Ecole, 1987. Nouvelle Ecole (Paris) 1987, No. 44, S. 104-110

      Josl, Jan: Umění, odpovědnost a polis. AUC Philosophica et Historica 2011, č. 1 (Studia Aesthetica IV), str. 43-53

      Josl, Jan: Umění a dějinnost v raném Patočkovi. AUC Philosophica et Historica 2013, č. 1 (Studia Aesthetica VI), str. 101-109 

      Josl, Jan: Umění a péče o duši u Jana Patočky. Disertační práce na FF UK, 2016, 143 s.

      Josl, Jan: Patočka's Philosophy of Art and Care for the Soul. Horizon - Studies in Phenomenology 8, 2019, č. 2, str. 602-612

      Jusko, Štefan. Asubjektívna fenomenológia a mýtus noci a dňa, 2009. In: P. Tholt, P. Nezník (vyd.), Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie, Košice 2009, S. 162-193

      Jusko, Štefan: Mýtus a vznik gréckej filozofie. In: Ješič, M., Leško, V. a kol., Patočka a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 51-69

      Jusko, Štefan: Patočka, Nietzsche a problém človekaIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 449-469

      Jusko, Štefan: Patočka. Čas, mýtus a kritická filozofia dejínFilozofia 70, 2015, č. 6, str. 465-471

      Jusko, Štefan: Patočka a Scheler. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 169-197

      Jůzová, Eva. ("Člověk má přátele…"), 2001. In: Jan Patočka, Dopisy Václavu Richterovi, hg. von I. Chvatík u P. Kouba, Prag 2001 (OIKOYMENH), S. 243-247

      Kabeš, Petr. Příležitost smrti. Jan Patočka

      Kalberer, Guido. Ein Denker zwischen Husserl und Heidegger. Jan Patočkas Habilitationsarbeit in deutscher Übersetzung, Neue Zürcher Zeitung, 1990. Neue Zürcher Zeitung 11.9.1990

      Kalista, Zdeněk. Vzpomínám-li dobře..., Vzpomínky a pocty, 1980. In: Vzpomínky a pocty, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1980, S. 49-52

      Kanata, Susumu. [Introduction], Shisou, 2007. Shisou, December 2007, Nr. 1004, S. 3-6

      Kanda, Roman: viz [Zumr, Josef], Rozhovor s Josefem Zumrem

      Kanócz, Robert: Zjevování jako takové, nebo tělesné spolubytí ve světě? In: Bednář, M. (vyd.), Patočkovo myšlení a dnešní svět, Praha (Academia) 2019, str. 83-109

      Karas, Michal. Patočkova fenomenologická interpretace platónské péče o duši, psychoterapie.cz, . http://www.psychoterapie.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=39

      Karfík, Filip: La vie apres la mort et l'immortalité chez Jan Patočka, In: R. Barbaras (vyd.), Jan Patočka. Phénoménologie asubjective et existence, Paris/Milano (Mimesis) 2007, str. 217-235

      Karfík, Filip: Proč je Patočkova filosofie dějin kacířská?, In: J. W. Goethe, Faust, Praha (Národní divadlo) 1997, str. 63-65

      Karfík, Filip: Duše evropská a poevropská, Kritický sborník 19, 1999/2000, str. 164-179

      Karfík, Filip: La philosophie de l'histoire et le problème de l'âge technique chez Jan Patočka. Études Phénoménologiques (Bruxelles) 29-30, 1999, str. 5-28

      Karfík, Filip: "Das Unendlichwerden durch die Endlichkeit". Die Transzendenz und die Bewegung der Hingabe der Anderen bei Jan Patočka. Strojopis, 11 s.

      Karfík, Filip: Odyssea zkonečnělého absolutna. Patočkův filosofický vývoj mezi lety 1936-1964. In: I. Chvatík (vyd.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, str. 25-49

      Karfík, Filip: Filosofie dějin Jana Patočky. Výtvarné umění (1990), č. 6, str. ix-xi

      Karfík, Filip: Filosofijata na istorijata na Jan Patočka. In: Jan Patočka, Eretični eseta za filosofija na istorijata, Sofija 1994, str. 149-156

      Karfík, Filip: Svet kao non-aliud i povesnost pojavljivanja kod Jana Patočke. Filozofski godišnjak 10, 1997, str. 307-320

      Karfík, Filip: Filosofie dějin Jana Patočky. Létající ryba 1, 1990, str. 1-5

      Karfík, Filip: Jan Patočkas Strahov-Nachlass und sein unvollendetes opus grande. In: J. Patočka, Andere Wege in die Moderne, vyd. L. Hagedorn, Würzburg 2006 (Königshausen+Neumann), str. 31-63

      Karfík, Filip: Die Welt als das "non aliud" und die Geschichtlichkeit des Erscheinens bei Jan Patočka. Internationale Zeitschrift für Philosophie 1998, č. 1, str. 94-109

      Karfík, Filip: Jan Patočka. In: A. Cimino, V. Costa (vyd.), Storia della fenomenologia, Roma (Carocci editore) 2012, str. 227-237

      Karfík, Filip: [recenze knihy] Jan Patočka. Bibliografie 1928-1996. Listy filologické 122, 1999, č. 1-2, str. 150-151

      Karfík, Filip: "Das Unendlichwerden durch die Endlichkeit". Die Transzendenz und die Bewegung der Hingabe den Anderen bei Jan Patočka. Report of the CTS 98-04

      Karfík, Filip: Jan Patočkas Philosophie der Geschichte. In: M. Gatzemeier (vyd.): Jan Patočka: Ästhetik, Phänomenologie, Pädagogik, Geschichts- und Politiktheorie, Aachen (Alano-Verlag) 1994, str. 38-49

      Karfík, Filip: Proč je Patočkova filosofie dějin kacířská? Reflexe 1994, č. 12, Text 3, 12 str.

      Karfík, Filip: Patočkova strahovská pozůstalost a jeho opuštěné opus grande. Kritický sborník 20, 2000/2001, str. 125-160

      Karfík, Filip: Nad prvním svazkem Patočkových spisů. Kritický sborník 16, 1997, č. 3, str. 21-29

      Karfík, Filip: Nepředmětné nitro a jeho objektivace. K Patočkově filosofii z let 1936-1945. In: I. Blecha (vyd.), Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím, Olomouc (Nakladatelství Olomouc) 2009, str. 466-472

      Karfík, Filip: Jan Patočkas Deutung der Platonischen Bestimmung der Seele als Selbstbewegung. Listy filologické 116, 1993, str. 128-168

      Karfík, Filip. "Ich versuche da, phänomenologisch vorzugehen…": Zu den Platon-Interpretationen Jan Patočkas, Eirene, 1996. Eirene 32, s. 38-57

      Karfík, Filip. Die Welt als das "non aliud" und die Geschichtlichkeit des Erscheinens bei Jan Patočka, Typoskript, 15 S.

      Karfík, Filip. Svět jako non aliud a dějinnost zjevování u Jana Patočky, 2000. In: I. Chvatík, P. Kouba (hg.), Fenomén jako filosofický problém, Prag (OKOYMENH) 2000, S. 324-341

      Karfík, Filip. Die Odyssee des endlich gewordenen Absoluten, 2008. In: F. Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit, Würzburg 2008 (Königshausen & Neumann), S. 32-54

      Karfík, Filip. Unendlichwerden durch die Endlichkeit, 2008. In: F. Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit, Würzburg 2008 (Königshausen & Neumann), S. 71-81

      Karfík, Filip. Das Leben nach dem Tode und die Unsterblichkeit, 2008. In: F. Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit, Würzburg 2008 (Königshausen & Neumann), S. 82-100

      Karfík, Filip. Platons Bestimmung der Seele als Selbstbewegung, 2008. In: F. Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit, Würzburg 2008 (Königshausen & Neumann), S. 101-129

      Karfík, Filip. Auf der Suche nach der Einheit der menschlichen Welt, 2008. In: F. Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit, Würzburg 2008 (Königshausen & Neumann), S. 15-31

      Karfík, Filip. Die zerbrochene Harmonie. Zu Patočkas Auffassung der Renaissance, 2008. In: F. Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit, Würzburg 2008 (Königshausen & Neumann), S. 133-156

      Karfík, Filip. Odysea zkonečnělého absolutna, 2007. Typoskript, 15 S.

      Karfík, Filip. České dějiny mezi Herderem a Hegelem, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 195-205

      Karfík, Filip. Die Welt als das non aliud, 2008. In: F. Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit, Würzburg 2008 (Königshausen & Neumann), S. 55-68

      Karfík, Filip. Jan Patočka dnes, Literární noviny, 1992. Literární noviny 3 (1992), Nr. 1, S. 3

      Karfík, Filip. Unendlichwerden durch die Endlichkeit. Eine Lektüre der Philosophie Jan Patočkas, 2008. Würzburg 2008 (Königshausen & Neumann), S. 212 S.

      Karfík, Filip. Jan Patočka v Neapoli, Literární noviny, 1997. Literární noviny 25.6.1997, S. 4

      Karfík, Filip. Das Problem der Geschichtsphilosophie, 2008. In: F. Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit, Würzburg 2008 (Königshausen & Neumann), S. 171-193

      Karfík, Filip. Hledání jednoty lidského světa, Kritický sborník, 1993. Kritický sborník 13 (1993), Nr. 1, S. 55-62

      Karfík, Filip. Von der Spannung im Inneren zum Konflikt im Sein, 2008. In: F. Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit, Würzburg 2008 (Königshausen & Neumann), S. 157-170

      Karfík, Filip: Critique et appropriation. Le platonisme dans les écrits de l'après-guerre de Jan Patočka. Studia phaenomenologica 20, 2020, str. 223-238.

      Karfík, Filip - Novotný, Karel. Vydávání Patočkových spisů: bilance a vyhlídky, Kritický sborník, 1993. Kritický sborník 13, 1993, Nr. 1, S. 54-55

      Karfík, Filip; Löwit, Valérie. Avertissement des éditeurs, 2001. In: Jan Patočka: Conférences de Louvain… hg. von V. Löwit u. F. Karfík, Bruxelles 2001 (OUSIA), S. 27-30

      Kautman, František. Masaryk, Šalda, Patočka, 1987. Praha (Samizdat) 1987, 129 S.

      Kautman, František. Filozofovat uměním nebo básnit filosofií, Obrys, 1981. Obrys 1, 1981, Nr. 1, S. 2f.

      Kautman, František. Masaryk, Šalda, Patočka, 1990. Praha (Evropský kulturní klub) 1990, 96 S.

      Kearney, Richard. Poetics and the Right to Resist: Patočka's Testimony, 1995. In: Poetics of Modernity, Nejw Jersey (Humanities Press) 1995, S. …

      Kearney, Richard. La question de l'éthique chez Patočka, Jan Patočka. Philosophie,, 1992. In: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, hg. v. E. Tassin u. M. Richir, Grenoble (Jérôme Millon) 1992, S. 203-219

      Kearney, Richard. Poetics and the Right to Resist: Patočka's Testimony, 1994. International Journal of Philosophical Studies (Dublin) 2, 1994, Nr. 1, S. 31-44

      Kemp, Walter. siehe Stoe-02

      Kerckhoven, Guy van. Diesseits des Noumenon. Welt als epiphanisches Phänomen bei E. Fink und J. Patočka, Internat. Zschr. f. Phil., 1997. Internationale Zeitschrift für Philosophie 1998, No. 1, S. 125-142

      Kerckhoven, Guy van. Na naší straně noumena. Svět jako epifanický fenomén u E. Finka a J. Patočky, 2000. In: I. Chvatík, P. Kouba (hg.), Fenomén jako filosofický problém, Prag (OKOYMENH) 2000, S. 227-249

      Kerckhoven, Guy van. S ove strane noumenona. Svet kao epifanijski fenomen kod E. Finka i J. Patočke, Filozofski godišnjak, 1997. Filozofski godišnjak 10, 1997, S. 260-275

      Kikuchi, K., Uemura, T.. Jan Patocka, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Area Studies Book Review, 1994. Area Studies Book Review 11, 1994, Nr. 3, S. 116-134

      Kiss Szemán, Róbert. Jan Patočka, a "Becsületes filozófus", Hiány, 1994. Hiány (Budapest 1994) 5, Nr. 4, S. 7-9

      Kiss Szemán, Róbert. Jan Patočka Negatív Platonizmus, Magyar Filozof Szemle, 1994. Magyar Filozof Szemle 1994, Nr. 5-6, S. 759-790

      Klaus, Václav. Chci bořit mýty, Instinkt, 2008. Instinkt 7, 2008, Nr. 44, S. 12-17

      Klibansky, Raymond. Jan Patočka, 1998. In: R. Klibansky, Le philosophe et la mémoire du siecle. Entretiens avec G. Leroux, Paris (Les Belles Lettres) 1998, S. 264-276

      Klibansky, Raymond. Jan Patočka, Magyar Filozof Szemle, 1994. Magyar Filozof Szemle 1994, Nr. 5-6, S. 791-807

      Klibansky, Raymond. Jan Patočka, Filosofický časopis, 1991. Filosofický časopis 39 (1991), Nr. 1, S. 13-31

      Klibansky, Raymond. Jan Patočka, 2001. In: R. Klibansky, Erinnerung an ein Jahrhundert. Gespräche mit G. Leroux, Frankfurt (Insel) 2001, S. ???

      Klibansky, Raymond. Jan Patočka, Profils de Jan Patočka, 1992. In: Profils de Jan Patočka, hg. v. H. Decleve, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, S. 129-147. Übs. v. E. Groffier

      Klibansky, Raymond. Jan Patočka, La responsabilité -, 1992. In: La responsabilité - Responsibility, hg. v. P. Horák u. J. Zumr, Praha (FU ČSAV) 1992, S. 17-34

      Klunker, Heinz. Heidegger und die Nazis. Philosophie und Politik in west-östlicher Rezeption, 1988. Sendung d. Deutschlandfunks v. 4. 8. 1988 in d. Reihe "Ost-West-Magazin"

      Kobela, Norbert: Patočkova filozofie umění. Magisterská práce, Brno 2010, 92 s.

      Koci, Martin: viz Kočí, Martin

      Kočí, Martin: Christianity after Christianity. A Theological Appropriation of Jan Patočka's Thought in the Context of the Theological Turn in Continental Philosophy. Disertační práce na Katholieke Universiteit Leuven, 2016, 182 s.

      Kočí, Martin: Metaphysical Thinking after Metaphysics: a theological Reading of Jan Patočka's Negative Platonism. International Journal of Philosophy and Theology 78, 2018, str. 1-18

      Kočí, Martin: Sacrifice for Nothing. The Movement of Kenosis in Jan Patočka's Thought. Modern Theology 33, 2017, č. 4, str. 594-617

      Kočí, Martin: The Experiment of Night. Jan Patočka on War, and a Christianity to Come. Labyrinth 19, 2017, č. 1, str. 107-124

      Kočí, Martin: Christianity after Christendom. Rethinking Jan Patočka's Heresy. The Heythorp Journal 2019, str. 1-14

      Kočí, Martin: Thinking Faith after Christianity. A Theological Reading of Jan Patočka's Phenomenological Philosophy. Albany (SUNY Press) 2020, 291 s.

      Kohák, Erazim. Krize rozumu a přirozený svět. Pokus o nástin smyslu a pohybu myšlení v díle Jana Patočky, 1986. o. O. (Edice Expedice, Samizdat) 1986, 129 S.

      Kohák, Erazim. Přehled prací Jana Patočky, Proměny, 1987. Proměny 24 (New York 1987), Nr. 1, S. 157-184

      Kohák, Erazim. Philosophie en Samizdat: Les "Essays hérétiques sur la Philosophie de l'Histoire" de Jan Patočka, Cahiers de l'Est, 1977. Cahiers de l'Est 1977, Nr. 9-10, S. 153-158

      Kohák, Erazim. Jak číst Patočku? Bibliografický úvod, 1987. Typoskript, 36 S.

      Kohák, Erazim. The Universal and the Particular: Jan Patočka as Czech Philosopher (nepub.), 1984. Typoskript, 17 S.

      Kohák, Erazim. Patočka posledního údobí, Paraf, 1987. Paraf (Samisdat 1987), H. 6, S. 49-72

      Kohák, Erazim. Die Erheblichkeit des Humanismus in dürftiger Zeit, Auslegung, 1980. Auslegung 7, 1980, Frühling, S. 184-204

      Kohák, Erazim. The Concept of Crisis and the Search of the Natural World (nepub.), Typoskript, 15 S.

      Kohák, Erazim. Concerning the Proposals for a Czech Edition of the Collected Works of Jan Patočka (nepub.), 1988. Typoskript, 4 S.

      Kohák, Erazim. Jan Patočka: Kacířské eseje o filosofii dějin, Svědectví, 1976. Svědectví 13 (Paris 1976), H. 51, S. 594-596

      Kohák, Erazim. Introduction: Jan Patočka's Search for the Natural World, Husserl Studies, 1985. Husserl Studies 2 (1985), Nr. 1, S. 1-27

      Kohák, Erazim. Translator's Postscript to the English Edition of "Introduction to Husserl's Phenomenology, 1996. In: J. P., Introduction to Husserl's Phenomenology, Chicago-La Salle 1996, W. 155-159

      Kohák, Erazim. Translator's Postscript to the English Edition of "Heretical Essays", 1996. In: J. P., Heretical Essays in the Philosophy of History, Chicago-La Salle 1996, S. 155-159

      Kohák, Erazim. Smartta na filosofa, Literaturen forum, 1995. Literaturen forum, 29.3.-4.4.1995, S. 1 u. 3

      Kohák, Erazim. J. Patočka, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Review of Metaphysics, 1982. Review of Metaphysics 36, 1982, S. 486f.

      Kohák, Erazim. Poznámky k návrhům na souborné vydání spisů Jana Patočky

      Kohák, Erazim. Jan Patocka: philosophy and selected writings, 1989. University of Chicago Press, Chicago 1989, XIV+386 S.

      Kohák, Erazim. Making Patočka Available to the Widest Readership. Patočka's Collected Works - Diskussion Forum, Acta, 1987. Acta (Scheinfeld 1987), Nr. 3-4 (engl. Version), S. 23-26

      Kohák, Erazim. Siehe Nov-01, 1984.

      Kohák, Erazim. Hledání přirozeného světa, 1985. In: V. Havel (Hg.), Hostina…

      Kohák, Erazim. Přehled prací Jana Patočky / Bibliography, Proměny, 1987. Proměny 24 (New York 1987), Nr. 1, S. 157-184

      Kohák, Erazim. Jan Patočka's Search for the Natural World, Typoskript, 13 S.

      Kohák, Erazim. Jan Patočka: Dvě eseje o Masarykovi, Proměny, 1979. Proměny 16, 1979, Nr. 3, S. 88-95

      Kohák, Erazim. Zdar a nezdar "národní" filosofie: Patočka a Masaryk, Filosofický časopis, 2007. Filosofický časopis 55, 2007, Nr. 3, S.441-455

      Kohák, Erazim. Jan Patočka: A Bibliography, 1989. In: J. P., Philosophy and Selected Writings, hg. v. E. Kohák, Chicago (University of Chicago) 1989, S. 351-377

      Kohák, Erazim. , 2008. In: E. Kohák, Hearth and Horizon. Cultural Identity and Global Humanity in Czech Philosophy, Praha (Filosofia) 2008, S. …

      Kohák, Erazim. Small Nation and Philosophy, Typoskript, 15 S.

      Kohák, Erazim. … knowing Good and Evil, 1992. In: Bloss, Stróžewski, Zumr (Hg.), Intentionalität-Werte-Kunst. Husserl-Ingarden-Patočka, Prag 1995, S. 107-118

      Kohák, Erazim. Preface, 1989. In: J. P., Philosophy and Selected Writings, hg. v. E. Kohák, Chicago (University of Chicago) 1989, S. XI-XIV

      Kohák, Erazim. Jan Patočka. Filozofický životopis, 1993. Jinočany (H+H) 1993, 185 S.

      Kohák, Erazim. The Crisis of Rationality and the "Natural" World, Review of Metaphysics, 1986. Review of Metaphysics 40 (1986), Nr. 1, S. 79-106

      Kohák, Erazim. Pokus o nástin pohybu a smyslu díla Jana Patočky, 1985. Typoskript, 106 S.

      Kohák, Erazim. Úvod, 1980. In: J. P., Dvě studie o Masarykovi, Toronto (68 Publ.) 1980, S. 9-33

      Kohák, Erazim. Jak číst Patočku? Bibliografický úvod, Proměny, 1987. Proměny 24 (New York 1987), Nr. 1, S. 24-33

      Kohák, Erazim. Beležki za Jan Patočka, Filosofski alternativi, 1994. Filosofski alternativi 1994, Nr. 3, S. 5-7

      Kohák, Erazim. Jan Patočka: A Philosophical Biography, 1989. In: J. P., Philosophy and Selected Writings, hg. v. E. Kohák, Chicago (University of Chicago) 1989, S. 3-135

      Kohák, Erazim. Hledání Jana Patočky. Nad sborníkem Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Filosofický časopis, 2010. Filosofický časopis 58, 2010, Nr. 6, S. 909-918

      Kohák, Erazim. Pocta J. P., Reportér, 1992. Reportér 7 (1992), Nr. 12, 25. 3. 1992, S. 28

      Kohák, Erazim. Der Begriff der Krisis und die Suche nach der natürlichen Welt (nepub.), Typoskript, 10 S.

      Kohák, Erazim. Husserl and Patočka: The Crisis and the Search for the Natural World (nepub.), 1985. Typoskript, 31 S.

      Kohák, Erazim. Druhý filosof: Jan Patočka, 2009. In: E. Kohák, Domov a dálava. Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení, Praha (Filosofia) 2009, S. 245-282

      Kohák, Erazim. Jan Patočka: Die Bewegung seines Denkens, 1986. Typoskript, 14 S. (+ 2 S. der Kurzzusammenfassung)

      Kohák, Erazim: Rétorika, sofistika, filozofie. Listy 37, 2007, č. 6, http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=076&clanek=060708

      Kohlenberger, Helmut. J. Patočka: Le monde naturel comme probleme philosophique, Philosophischer Literatur, 1979. Philosophischer Literaturanzeiger (Meisenheim/Glan 1979), Bd. 32, H. 1, S. 47-51

      Kohlenberger, Helmut. En souvenir de Jan Patočka, Profils de Jan Patočka, 1992. In: Profils de Jan Patočka, hg. v. H. Decleve, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, S. 157-164. Übs. aus d. Dt. v. H. Decleve

      Kohlenberger, Helmut. Assoziationen zu Patočkas Europa der Renaissance, 2006. In: L. Hagedorn, H.R. Sepp (Hg.), Andere Wege in die Moderne. Forschungsbeiträge…, Würzburg 2006, S. 26-36

      Kohlenberger, Helmut. Jan Patočka, 1991. In: Philosophie der Gegenwart, hg. von J. Nida-Rümelin, Stuttgart 1991, S. 436-439

      Kohlenberger, Helmut. Erinnerung an Jan Patočka, 1993. In: Gelehrtenrepublik - Lebenswelt, hg. v. A. Bäumer, Wien (Passagen-Verl.) 1993, S. 209-217

      Kohout, Jaroslav. Patočka jako mýtus? Nic nepřiměřenějšího!, Hospodářské noviny, 2007. Hospodářské noviny 22.3.2007, S. …

      Kohout, Jaroslav. Projev při vernisáži výstavy o životě a díle Jana Patočky na hradě Valdštejně u Turnova dne 16.10.1992, 1992. Typoskript, 6 S.

      Kohout, Jaroslav. Dnešní svět se vymyká jednotnému řízení, Trend politiky…, 1995. Trend politiky, vědy, kultury, společnosti 2, 1995, Nr. 4, S. 15

      Kohout, Jaroslav. Patočka jako mýtus? Nic nepřiměřenějšího!, 2007. Typoskript, 2 S.

      Kohout, Jaroslav. K Patočkově filozofii dějin, 1998. Typoskript, 5 S.

      Kohout, Jaroslav. Jan Patočka o vztahu: T. G. Masaryk a F. M. Dostojevskij, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 163-167

      Kohout, Jaroslav. Životní příběh filosofa Jaroslava Kohouta - Když se hnětly osudy, 2013. Computerschrift, 80 S.

      Kohout, Jaroslav. R. Palouš, Anamnéza, Vesmír, 1994. Vesmír 73, 1994, Nr. 11, S. 119-126

      Kohout, Jaroslav. Vzpomínání na přítele Jana Patočku, 1999. Computerschrift, 15 S.

      Kohout, Jaroslav. Konstanten und Wandlungen der Philosophie Patočkas, Perspektiven der Philos., 1994. Perspektiven der Philosophie Bd. 20 - Neues Jahrbuch 1994, S. 219-240

      Kohout, Jaroslav. Pamětní deska Janu Patočkovi v Turnově, Proměny, 1990. Proměny 27, 1990, Nr. 4, S. 156f.

      Kohout, Jaroslav. Motiv domova a světa v díle Jana Patočky, Větrník, 2008. Větrník (zpravodaj MěÚ ve Vysokém nad Jizerou) 3-4/2008, S. 18-19

      Kohout, Jaroslav. Zpráva pro E. Stuchlíkovou (nepub.), 2002. Typoskript, 5 S.

      Kohout, Jaroslav. Projev při vernisáži výstavy o životě a díle Jana Patočky na hradě Valdštejně u Turnova dne 16.10.1992, Tvar, 1992. Tvar 4 (1992), Nr. 45/46, 18. 11. 1992, S. 9

      Kohout, Jaroslav. K Patočkově filosofii dějin, Filosofický časopis, 1999. Filosofický časopis 47, 1999, Nr. 1, S. 97-103

      Kohout, Jaroslav. Konstanty a proměny Patočkovy filosofie, Filosofický časopis, 1967. Filosofický časopis 15 (1967), Nr. 5, S. 599-608

      Kohout, Jaroslav. Masarykovo Československo - Idea a realita, Proměny, 1990. Proměny 27, 1990, Nr. 2, S. 20-27

      Kohout, Jaroslav. Mé vzpomínky na studium filozofie v letech 1945-1949, AUC-PhilosHist, 1992. Acta Universitatis Carolinae-Philosophica et Historica, Studia Philosophica XII, 1992, S. 127-131

      Kohout, Jaroslav. O filosofech poněkud nefilosoficky, Literární noviny, 1995. Literární noviny 6, 1995, Nr. 23, 8.6.1995, S. 5

      Kohout, Jaroslav. K Patočkově filosofii dějin, Literární noviny, 1998. Literární noviny, 11.3.1998, S. 4

      Kolakowski, Leszek. Iluzje demitologizacji, Logos i Ethos, 1992. Logos i Ethos (1992), Nr. 2, S. 125-136. Übs. v. G. Sowinski

      Kolář, Jiří. La discorde continue (hommage a Jan Patocka), Libération, 1990. Libération, 1.11.1990, s. 15

      Kolář, Jiří. Pocta Patočkovi, Přítomnost, 1992. Přítomnost 3, 1992, Nr. 3, S. 25

      Kolář, Jiří. Pocta Janu Patočkovi, 1980. In: Vzpomínky a pocty, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1980, S.

      Kolberová, Tímea: [rec. knihy] Patočka, J.: Platónova péče o duši a spravedlivý státFilozofia 70, 2015, č. 6, str. 483-485

      Kolman, Arnošt: Die Mörder. Strojopis (1977), 1 s.

      Kolomacká, Marcela. Návrat zakázaného filosofa, Práce, 1990. Práce, 15.3.1990

      Kołtan, Jacek: Between anti-politics and post-politics. A history of the idea of solidarity. In: M. Moskalewicz, W. Przybylski (vyd.), Understanding Central Europe, London (Routledge) 2018, str. 468-474

      Komárková, Božena. Několik poznámek k tezím J. Patočky o filosofii českých dějin, Reflexe, 1985. Reflexe 1 (Samisdat 1985), Nr. 1, Praha (Samisdat) 1985, S. 10.1-7. Misz.

      Komárková, Božena. Několik poznámek k tezím J. Patočky o filosofii českých dějin, Proměny, 1986. Proměny 23, 1986, Nr. 2, S. 29-32

      Kopeček, Michal. Jan Patočka a István Bibó. Kritika dějin a rekonstrukce "smyslu" národní historie ve středoevropském disentu, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 124-131

      Koprivica, Časlav D.: Jan Patočka ili rođenje Evrope iz duha filosofije. In: Jan Patočka, Izbor iz filozofskih spisa. Novi Sad (Akademska Knjiga) 2013, str. 7-14

      Korder, T.R. (pseudonym - R. Palouš). Voegelin a Patočka. Výběr záznamů průběhu bytového semináře paralelní kultury v Československu

      Korder, T.R. (pseudonym). Hledání aktuálního pojetí dějin. Záznam bytového filosofickího semináře

      Kornecki, Marek. siehe auch Aaa-25

      Kornecki, Marek. Wizja Europy: Husserl i Patočka, 2007. In: A. L. Zachariasz, Z. Stachowski (Hg.), Filozofia w kulturach krajów slowiańskich, Rzesów (Uniwersystet Rzesowski) 2007, S. 177-183

      Kořalka, Jiří. Češi jako moderní evropský národ, Tvar, 1991. Tvar 13.6.1991, s. ? u. 4

      Kořínek, Jaroslav. siehe Richt-01

      Kosatík, Pavel. Filosof, který přijal rozhodnutí. Jan Patočka (1907-1977), 2010. in: P. Kosatík, Čeští demokraté, Praha (Mladá fronta) 2010, S. 283-289

      Kosatík, Pavel. Filozof pozitivní: Jan Patočka, Respekt, 2010. Respekt 21, 2010, Nr. 10, S. 56-57

      Kostadinova, Margarita. (překlad:) J. Patočka: Eretični eseta za filosofiata na istoriata. Vojnite na XX vek i XX vek kato vojna (otkas), Literaturen vestnik, 1992. Literaturen vestnik 4, 10.5.1992, S. 8

      Kostadinova, Margarita. Jan Patočka: dviženie na istinata, Jezik i literatura, 1995. Jezik i literatura 49, Sofija 1994, No. 3, S. 26-29

      Kostadinova, Margarita. siehe Soka-02

      Kostadinova-Jordanova, Valentina. Dušata i svět, Čechoslovakija, 1992. Čechoslovakija (Sofija), 1992, Nr. 4, S. 27

      Kostlán, Antonín. Jan Patočka a dějiny české malosti, Telegraf, 1993. Telegraf 2 (1993), Nr. 66, 20. 3. 1993, Beilage, S. 9

      Kostlán, Antonín. Jan Patočka. Malá rekapitulace sto let po jeho narození, 2007. http://kostlan.blog.respekt.cz/c/3817/Jan-Patocka-mala-rekapitulace-sto-let-po-jeho-narozeni.html

      Koťa, Jaroslav. Paralelní kultura a teorie komunikace, Studia paedagogica, 1990. Osobnost a komunikace (Studia paedagogica 5), Praha 1990, S. 4-8

      Kouba, Pavel. Siehe Chvi-10, 11

      Kouba, Pavel. Život v amplitudě, Typoskript, 28 S.

      Kouba, Pavel. Einige Bemerkungen zu den "Gesammelten Schriften" von Jan Patočka, Mesotes, 1991. Mesotes 1 (Wien 1991), Nr. 1, S. 78-81. Übs. aus d. Frz. v. Th. Hübel unter der Mitarbeit des Autors

      Kouba, Pavel. Von der Notwendigkeit der Krise, Computerschrift, 13 S.

      Kouba, Pavel. Pojava kao sukob u biću, Filosofski godišnjak, 1997. Filosofski godišnjak 10, 1997, S. 276-285

      Kouba, Pavel. Fenomén jako konflikt v bytí, 2000. In: I. Chvatík, P. Kouba (hg.), Fenomén jako filosofický problém, Praha (OIKOYMENH) 2000, S. 203-214

      Kouba, Pavel. Die Erscheinung als Konflikt im Sein, Report of the CTS, 1997. Report of the CTS, 97-05, 14 S.

      Kouba, Pavel. Freiheit, Politik, Geschichte: Jan Patočkas Philosophie der Existenz, 2003. Computerschrift, 23 S.

      Kouba, Pavel. Doslov, Jan Patočka. Tři studie o, 1991. In: Jan Patočka, Tři studie o Masarykovi, Praha (MF) 1991, S. 125-130

      Kouba, Pavel: Problém třetího pohybu. Na okraj Patočkova pojetí existence. Kritická příloha Revolver Revue č. 26, 2003, str. 8-22

      Kouba, Pavel: Problém třetího pohybu. Na okraj Patočkova pojetí existence. In: Kouba, Pavel: Život rozumění, Praha (OIKOYMENH) 2014, str. 43-60

      Kouba, Pavel. Le probleme du troisieme mouvement. En marge de la conception patočkienne de l'existence, 2007. In: R. Barbaras (hg.), Jan Patočka: Phénoménologie asubjective et existence, Paris/Milano (Mimesis) 2007, S. 183-204

      Kouba, Pavel. La necessita della crisi, 1995. In: R. Cristin, M. Ruggenini (hg.), La fenomenologia e l'Europa, Neapel (Vivarium) 1999, S. 241-256

      Kouba, Pavel. Die Erscheinung als Konflikt im Sein, Internat. Zs. f. Philos., 1998. Internationale Zeitschrift für Philosophie, 1998, Heft 1, S. 74-84

      Kouba, Pavel. Fenomén jako konflikt v bytí, Report of the CTS, 1997. Report of the CTS, 97-07, 14 S.

      Kouba, Pavel: Čas a přítomnost ve světě. In: Kouba, Pavel: Život rozumění, Praha (OIKOYMENH) 2014, str. 116-130

      Kouba, Pavel: Time in "Negative Platonism". In: L'. Učník, I. Chvatík, A. Williams (vyd.): The Phenomenological Critique of Mathematisation and the Question of Responsibility. Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London (Springer) 2015, str. 79-88. Přel. M. Barabas

      Kourim, Zdeněk. Jan Patočka - Osobnost a dílo, Revista de filosofia, 1982. Revista de filosofia (Mexico) 15, 1982, S. 527-530

      Kourim, Zdeněk. En memoria de un filósofo checo, Diálogos, 1982. Diálogos (Rio Pedras) 17, 1982, Nr. 40, S. 143-148

      Kouřím, Zdeněk. Jan Patočka v oblasti španělského (a katalánského) jazyka. Bibliografie, Filosofický časopis, 2007. Filosofický časopis 55, 2007, Nr. 3, S. 473-477

      Kovtun, Jiří. Jan Patočka - Osobnost a dílo, Svědectví, 1981. Svědectví 16, 1980/81, Nr. 63, S. 586f.

      Kožmín, Zdeněk. Patočka et Holan dans le contexte francais, 2004. In: H. Voisine-Jechová (hg.), Images de la Boheme dans les lettres francaises, Paris 2004, S. 193-199

      Kožmín, Zdeněk. Patočka a Holan ve francouzském kontextu, Tvar, 1994. Tvar 5, 1994, Nr. 19, S. 10

      Kožmín, Zdeněk. Modely interpretace: Patočkovské průhledy, 2001. Masarykova univerzita, FF, Brno 2001, 118 S.

      Král, J. , ČsF, 1937

      Králík, Oldřich. Hlasy filosofie, Výhledy, 1940. Výhledy 2, 1940, Nr. 3, S. 172-175

      Krámský, David. Jan Patočka: Komeniologické studie III, Filosofický časopis, 2004. Filosofický časopis 52, 2004, S. 677-682

      Krámský, David. Krize, náprava a celek u J. A. Komenského ve filosofické interpretaci Jana Patočky, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 107-111

      Krámský, David. Platónská a heideggerovská východiska Patočkovy fenomenologické interpretace Komenského světa, 2009. In: A. Prázný, V. Schifferová (Hg.), Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského, Pardubice (Univerzita Pardubice) 2009, S. 169-180

      Krámský, David. J. A. Komenský v díle Jana Patočky, 2004. In: J. Pešková, M. Průka, I. Vaňková (Hg.): Hledání souřadnic společného světa, Prag 2004 (Eurolex Bohemia), S. 366-372

      Krapfl, James. Patočka, Girard and the Philosophy of History, Typoskript, 18. s.

      Krása, Ondřej. Ontologie a dějinnost: Techincká civilizace v Kacířských esejích, Report of the CTS, 2007. In: Fridmanová, Přikryl (Hg.): Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky, Report of the CTS-07-07, März 2007, S. 34-37

      Kratochvíl, Antonín. Jan Patočka o Janu Durychovi, Národní politika, 1978. Národní politika (München) 10, 1978, Nr. 4 (108), S. 3

      Kratochvíl, Zdeněk. Pozdě, ale přece, Literární noviny, 1997. Literární noviny 5.2.1997, S. 5

      Kriegel, František. * * *, První skica k podobizně, 1977. In: První skica k podobizně, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1977, S. 53 f.

      Kriššák, Miloš. Škobrtnutí o nic aneb Sókratovo daimonion, Report of the CTS, 2007. In: Fridmanová, Přikryl (Hg.): Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky, Report of the CTS-07-07, März 2007, S. 12-16

      Kroński, Tadeusz Juliusz. Filozofia i świat naiwny, Ateneum, 1939. Ateneum 7 (Warszawa 1939), Nr. 1, S. 126-131

      Kroupa, Daniel. Nad Patočkovou filosofií dějin, 1987. http://www.danielkroupa.cz/filosof.asp?area=3

      Kroupa, Daniel. Život filosofa. Patočkův filosofický životopis, 1979. In: Cesty myšlení, Filosofický sborník, Praha (Samizdat) 1979, S. 5-37

      Kroupa, Daniel. Patočka a česká otázka, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 223-240

      Kroupa, Daniel. Život filosofa - Patočkův filosofický životopis, http://www.danielkroupa.cz/filosof.asp?area=3

      Kroupa, Daniel. Život filosofa. Patočkův filosofický životopis, Studie, 1980. Studie 12 (Roma 1980), H. 2, Nr. 68, S. 93-122

      Kroupa, Daniel. [Jak jste se s profesorem Patočkou setkal?], 2008. …

      Kroupa, Daniel: Lessons from Patočka. Interview with Łukasz Grzesiczak. Aspen Review 2019, č. 4, str. 24-29

      Kroupa, Daniel: viz též Dostál, Borek

      Krumphanzl, Robert: Jiří Němec a Martin Heidegger, překlady do češtiny, politika a ideologie. Revolver Revue 36, 2021, č. 122, str. 125–176

      Krumphanzl, Robert: Václav Černý, Bohumil Mathesius, Jan Patočka a další v časopise „Naše vojsko“ 1938–1939. Soudobé dějiny 29, 2022, č. 2, str. 649-651

      Kučera, Jan P.. Jan Patočka, Co jsou Češi?, Dějiny a současnost, 1993. Dějiny a současnost 15 (1993), Nr. 2, S. 64

      Kučera, Jan P.. Jana Patočky péče o duši, Mladá fronta dnes, 1992. Mladá fronta dnes 3 (1992), Nr. 213, 10. 9. 1992, S. 11

      Kučera, Karel. O výklad našich nejnovějších dějin, 2000. In: M. Bednář (hg.), Spory o dějiny III, Prag (Masarykův ústav AV ČR) 2000, S. 97-108

      Kučera, Karel. O výklad našich nejnovějších dějin, 1992. In: K. Kučera, Historie a historici, Prag (UK) 1992, S. …

      Kučera, Karel. O výklad našich nejnovějších dějin, 2000. In: M. Havelka (hg.), Spor o smysl českých dějin 2, 1938-1989, Praha 2006, S. 470-481

      Kučera, Karel. O výklad našich nejnovějších dějin, 2000. Historické studie 23 (Samizdat), Prag 1988

      Kučera, Zdeněk, Toth Daniel, Vogel Jiří. Zdeněk Trtík, teolog církve československé husitské, 2004. Hradec Králové 2004 (Pedagogische Fakultät der Universität/Karolinum), 150 S.

      Kuhlmann, Andreas. Der Kerker als Front. Jan Patočkas existentialistischer Begriff des Politischen, FAZ, 1990. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23. 5. 1990

      Kume, Hisroshi. [Jan Patočka - a protesting Philosopher], Shisou, 2007. Shisou, December 2007, Nr. 1004, S. 47-63

      Kuneš, Jan. První světová, Literární noviny, 2004. Literární noviny Jg. 15, Nr. 31 (26.7.2004), S. 1 u. 3

      Kuneš, Jan: K dvojímu pojmu metafyziky u Heideggera a Patočky. In: Leško, V., Tholt, P. (vyd.), Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2010, str. 83-119

      Kunna, Ulrich. Das "Krebsgeschwür der Philosophie". Komenskýs Auseinandersetzung mit dem Cartesianismus, Schriften zur Comeniusf., 1991. Schriften zur Comeniusforschung Bd. 19, 1991, 304 S.

      Kuře, Josef: Czeska filozofia medycyny XX wieku. In: M. Petrů, J. Zamojski, J. Kuře, M. Musielak (vyd.), Filozofia medycyny v Czechach i na Słowacji. Poznań (Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Medycznego), str. 60-132

      Kusý, Miroslav. Může za to Jan Patočka. Díky němu byla Charta víc než jen konfrontace s režimem, Respekt, 2007. Respekt 18 (2007), Nr. 11 (12.-18.3.2007), S. 2

      Kyncl, Ivan. Pohřeb filozofa prof. Jana Patočky, 1977, 2007. In: Fotograf Charty / Photographer of Charter 77 Ivan Kyncl, Prag 2007 (Czech Photo o.p.s.), S. 22 f.

      Kyrášek, Jiří. Poznámka k vývoji studia díla Komenského, Filosofický časopis, 1967. Filosofický časopis 15 (1967), Nr. 5, S. 636-640

       Lacombe, Brigitte: viz Anonym

      Lacoste, Jean. siehe Abr-09, 1999.

      Lacoste, Jean. Jan Patocka, philosophe engagé, La Quinzaine Littéraire, 1982. La Quinzaine Littéraire, 1.-15. 2. 1982

      Ladwigová, Karla (ed.). Oč šlo Janu Patočkovi. Pokus o vysvětlení eseje "Co jsou Češi?", Tvar, 1993. Tvar 4, 1993, Nr. 16, S. 4-5

      Laignel-Lavastine, Alexandra. Esprits d'Europe, Le Monde, 2007. Le Monde, 4.5.2007, S. 8

      Laignel-Lavastine, Alexandra. Jan Patocka et la nation citoyenne, Philosophie Politique, 1997. Philosophie Politique 1997, Nr. 8, S. 223-240

      Laignel-Lavastine, Alexandra. Jan Patočka, l'esprit de la dissidence, 1998. Éditions Michalon, Paris 1998, 123 S.

      Laignel-Lavastine, Alexandra. Jan Patočka, l'esprit de la dissidence, La Nouvelle Alternative, 1998. La Nouvelle Alternative 51, septembre 1998, S. 51-57

      Laignel-Lavastine, Alexandra. Esprits d'Europe. Autour de Czeslaw Milosz, Jan Patočka, István Bibó, 2005. … (Calman-Lévy) 2005, 353 S.

      Lalíková, Erika: Patočka v kontexte tvorby slovenských filozofov. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 441-466

      Landa, Ivan. Patočka a negativní platonismus, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 40-49

      Landa, Ivan: Kosík, Heidegger a praktický materialismus. In: Landa, I., Mervart, J. a kol., Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace. Studie Josefu Zumrovi, Praha, Filosofia 2018, str. 177-210

      Landgrebe, Ludwig. Die Pflichterfüllung des Philosophen. Zum Tode Jan Patočkás (!), 1977. Typoskript, 3 S.

      Landgrebe, Ludwig. Filozof, který splnil svou povinnost. K smrti Jana Patočky, První skica k podobizně, 1977. In: První skica k podobizně, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1977, S. 51 f.

      Landgrebe, Ludwig. Erinnerungen an meinen Freund. Jan Patočka (!) - Ein Philosoph von Weltbedeutung, Perspektiven der Philosop, 1978. Perspektiven der Philosophie, Neues Jahrbuch, Bd. 3 (1977), hg. v. R. Berlinger, E. Fink, F. Kaulbach u. W. Schrader, Hildesheim (Gerstenberg) u Amsterdam (Rodopi) 1978, S. 295-312

      Landgrebe, Ludwig. Einleitung, Die natürliche Welt, 1990. In: J. P., Die natürliche Welt als philosophisches Problem, hg. v. K. Nellen u. J. Nemec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1990, S. 9-21

      Landgrebe, Ludwig. Die Pflichterfüllung des Philosophen. Zum Tode Jan Patočkas, 1999. In: Hagedorn, Sepp (hg.): Jan Patočka, Texte, Dokumente, Bibliographie, Freiburg-München/Prag 1999 (Alber/OIKOYMENH), S. 463-465

      Landgrebe, Ludwig. Jan Patocka, Philosophy and Phen. Res., 1977. Philosophy and Phenomenological Research XXXVIII, Dec. 1977, No. 2, S. 287-290

      Landgrebe, Ludwig. Jan Patocka +, 1977. Typoskript, 5 S.

      Landgrebe, Ludwig. Erindringer om min venn Jan Patočka. En filosof av verdensbetydning, 1979. In: Jan Patočka, Kjetterske Studier i Historiens Filosofi, Oslo 1979 (Tanum-Norli), S. 271-294

      Landgrebe, Ludwig: Foreword. In: Jan Patočka, The Natural World as a Philosophical Problem. Evanston, Ill. (Northwestern University Press) 2016, str. ix-xviii

      Landgrebe, Ludwig: Préface. In: Jan Patočka, Le monde naturel comme problème philosophique. Paris (Vrin) 2016, str. 7-19

      Landres, J. Shawn: Truth and Consequences: Patočka, Havel, and Temptation. Communio Viatorum. A Theological Journal XLV, 2003, č. 2, str. 134-152

      Lánská, Jiřina: Patočkovo pojetí kompenetrace u součastníků. In: Sedláček, J., Bílek, M. (vyd.), Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci, Hradec Králové (Gaudeamus) 2001, str. 107-110

      Lasaga Medina, José. Ortega y Patočka: una idea de Europa, 1998. In: Congreso Fenomenología y Ciencias Humanas, Santiago de Compostela, 24-28 9.1996, ed. M. L. Pintos Peňaranda u. J. L. González López, S. 629-637

      Lasaga Medina, José. Sobre la filosofía de la historia de Jan Patočka, Investigaciones fenomenol, 2001. Investigaciones fenomenologicas 3, 2001, S. 249-263

      Lau, Kwok-ying. Jan Patočka: Critical Consciousness and Non-Eurocentric Philosopher of the Phenomenological Movement, 2003. Essays in Celebration of the Founding of the OPO, Hrsg. von Cheung et al., www.o-p-o.net

      Lau, Kwok-Ying. Patočkovo pojetí Evropy: interkulturní úvaha, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, S. 475-492

      Lau, Kwok-Ying: Patočka's Concept of Europe. An Intercultural Consideration. In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 229-244

      Lau, Kwok-ying. Jan Patočka: Critical Consciousness and Non-Eurocentric Philosopher of the Phenomenological Movement, Studia Phaenomenologica, 2007. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), S. 475-492

      Laurukhin, Andrei. Demokratie und Nachdemokratie. Versuch einer phänomenologischen Analyse, J. P. u. die Idee von Eur, 2003. In: Jan Patočka u. die Idee von Europa, hrsg. von A. Homp u. M. Sedlaczek, 2003, S. 75-84

      Laveggi, Lucile. Jan Patocka: Réveiller l'Europe assoupie, Le Quotidien de Paris, 1983. Le Quotidien de Paris, 28. 6. 1983

      Lawton, Philip. Jan Patočka's Struggle, Philosophy & Theology, 2003. Philosophy & Theology Vol. 15/2, Fall-Winter 2003, S. 321-331

      Le Guillou, M. J.. Vivre dans la vérité, Istina, 1977. Istina 22, 1977, Nr. 3-4, S. 284-288

      Leconte, Patrick. Jan Patocka, habiter le monde, 2007. In: L'Enseignement philosophique 57 (Paris 2007), no. 5, S. 54-63.

      Leconte, Patrick. Situation de Jan Patocka, L'Enseignement philos., 2007. In: L'Enseignement philosophique 57 (2007), no. 5, str. 39-46.

      Ledererová, Ela. Na perutích lásky letěl jsem, Vzpomínky a pocty, 1980. In: Vzpomínky a pocty, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1980, S. 53-56

      Legros, Robert. Patočka et Hegel, Jan Patočka. Philosophie,, 1992. In: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, hg. v. E. Tassin u. M. Richir, Grenoble (Jérôme Millon) 1992, S. 45-53

      Lehmann, Sandra. Geschichtliche Welt und Freiheit - Zum Existenzdenken Jan Patočkas, 2002. Typoskript, 80 S.

      Lehmann, Sandra. Konstruktionen von Geschichte. Zur Deutung der Renaissance bei E. Cassirer und dem frühen Patočka, 2006. In: L. Hagedorn, H.R. Sepp (Hg.), Andere Wege in die Moderne. Forschungsbeiträge…, Würzburg 2006, S. 98-119

      Lehmann, Sandra. Zur Kritik von Jan Patočkas später Geschichtsphilosophie, Patočka Working Papers, 2007. Patočka Working Paper No. 5/2007 - http://www.iwm.at/publ-wp/pwp05-lehmann.pdf

      Lehmann, Sandra. Der Horizont der Freiheit. Zum Existenzdenken Jan Patočkas, 2004. Würzburg 2004 (Königshausen+Neumann), 111 S. (Orbis Phaenomenologicus, Studien 9)

      Lehmann, Sandra. Renaissance und Zerfall. Zu einem Ausschnitt der frühen Geschichtsphilosophie Jan Patočkas, Focus Pragensis, 2002. Focus Pragensis II, 2002, S. 45-59

      Lehmann, Sandra. Vom Horizont der Freiheit - eine Auseinandersetzung mit dem Welt- und Geschichtsdenken Jan Patočkas, 2002. Diss., Institut für Philosophie, Univ. Wien, 239 S.

      Lerberghe, Clélia van. Conflit et réconciliation. Figures de l'Homme-coupable chez Patočka, 2008. Typoskript, 21 S.

      Lerberghe, Clélia van. L'art et le temps: création et répetition chez Jan Patočka. Subversion de l'esthétique hégélienne, Études Phénoménologiques, 2008. Études Phénoménologiques (Bruxelles) 2007-2008, Nr. 45-48, S. 213-249

      Leroux, Georges. siehe auch Kli-02

      Leroux, Georges. Remembering Jan Patocka and Charter 77. A Tribute to the unsung Czech Philosopher, Confluences, 1999. Confluences (Montreal), Engl. Lieferung, Vol. 1, No. 2, Oktober-November 1999, S. 26-27

      Lesák, Václav (pseudonym). Filosofický význam Masarykova pojetí náboženství a jaho výklad smyslu československych dějin, Masarykův sborník, 1980. In: Machovec, Pithart, Pojar (Hg.), Masarykův sborník VII, Prag (Samizdat) 1980, S. 328-354

      Lesák, Václav (pseudonym). Filosofický význam Masarykova pojetí náboženství a jaho výklad smyslu československych dějin, Masarykův sborník, 1992. In: Machovec, Pithart, Pojar (Hg.), Masarykův sborník VII, Prag (Academia) 1992, S. 274-291

      Lesák, Václav (pseudonym). Filosofický význam Masarykova pojetí náboženství a jaho výklad smyslu československych dějin, Masarykův sborník, 1980. In: M. Bednář, České myšlení, Prag 1996, S. 95-121

      Leško, Vladimír: Patočka, fenomenológia a dejiny filozofie.  In: Tholt, P., Nezník, P. (vyd.), Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie, Košice 2009, str. 65-96

      Leško, Vladimír, Ješič, Milovan, Tholt, PavolPatočka, fenomenológia, dejiny filozofie. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, 190 s. 

      Leško, Vladimír: Hegel, Heidegger, Patočka a grécka filozofia. In: Ješič, M., Leško, V. a kol., Patočka a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 11-47

      Leško, Vladimír, Schifferová, Věra, Stojka, Róbert, Tholt, PavolPatočka a novoveká filozofia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, 540 s.

      Leško, Vladimír, Stojka, Róbert et al.: Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, 696 s.

      Leško, Vladimír: Kantova kritická filozofiaIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 249-275 

      Leško, Vladimír: Hegelova filozofia dejín filozofieIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 343-364

      Leško, Vladimír: Hegelova estetika ako filozofia umeniaIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 365-384

      Leško, Vladimír: Patočka, Heidegger a otázka bytiaFilozofia 70, 2015, č. 6, str. 429-439

      Leško, Vladimír: Patočka - dejiny filozofie ako filozofický problém. In: Stojka, R., Škára, M. (vyd.), Patočka a dejiny filozofie. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 55-70

      [Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P.]ZáverIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 471-479

      Leško, Vladimír: Patočkova kritika Heideggerovho chápania Bytia. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 85-109

      Leško, Vladimír: Patočka, Gadamer - zápas o Aristotela. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 219-238

      Leško, Vladimír: Patočka a Sartrovo chápanie existencie. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 287-308

      Leufer, Daniel: The Dark Night of the Care for the Soul – Politics and Despair in Jan Patočka’s Sixth Heretical Essays. In: Tava, F., Meacham, D. (vyd.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 161-181

      Leufer, Daniel: War by Other Means: Jan Patočka on the Twentieth Century’s Struggle against Total Mobilization. Strojopis (příspěvek na konferenci The Great War and Phenomenology, Lovaň, prosinec 2014), 11 s.

      Leufer, Daniel: viz též Tava, Francesco

      L'Heuillet, Hélene. La nuit hérétique, Cahiers philosophiques, 1992. Cahiers philosophiques (Paris 1992), Nr. 50, S. 117-151

      Liebsch, Burkhard. Aus Feindschaft geboren? Carl Schmidt, Edgar Morin, Jan Patočka und die europäische Gegenwart. Mit einem Nachtrag zum Geschichtszeichen des 11. September, 2002. In: Ch. Geulen, A. von der Heiden, B. Liebsch (Hg.), Vom Sinn der Feindschaft, Berlin (Akademie Verlag) 2002, S. 19-52

      Liebsch, Burkhard. Aus Feindschaft geboren? Carl Schmidt, Edgar Morin, Jan Patočka und die Genealogie Europas, 2005. In: B. Liebsch, Gastlichkeit und Freiheit. Polemische Konturen europäischer Kultur, Weilerswist 2005 (Welbrück), S. 209-248

      Liebsch, Burkhard. Gastlichkeit und Freiheit. Polemische Konturen europäischer Kultur, 2005. Weilerswist 2005 (Welbrück), 513 S.

      Liebsch, Burkhard. Rückfragen einer erschütterten Vernunft. Jan Patočkas "Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte", 1999. In. Ders., Geschichte als Antwort und Versprechen, Freiburg-München (K. Alber) 1999, S. 90-114

      Lippai, Cecília. Variations on the Care of the Soul - A Model for a Philosophical Life, Philobiblon, 2008. Philobiblon: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities. 2008, Vol. 13, S. 150-163

      Lippai, Cecília. A Chance of an "Open" Metaphysics. A Dialogue with Jan Patočka, Philobiblon, 2005. Philobiblon: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities. 2005, Vol. 10-11, S. 201-230

      Loewenstein, Bedřich: Jan Patočka - Erinnerungen und kritische Annäherung. Bohemia - Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 47, 2006, č. 2 ("Leben in Wahrheit" - zum 30. Todestag Jan Patočkas), str. 271-288

      Loewenstein, Bedřich: Jan Patočka - vzpomínky a kritická přiblížení. In: Loewenstein, B.: Občanská společnost a její krize. Eseje historické a filosofické. Brno (CDK) 2015, str. 247-267

     Llorca Arimany, Albert: L’existència i la paraula a Jan Patocka. Ars Brevis 20, 2014, str. 289-312

      Lochman, Jan Milíč. Setkání s Janem Patočkou, Proměny, 1987. Proměny 24 (New York 1987), Nr. 1, S. 18-23

      Lochman, Jan Milíč. Setkání s Janem Patočkou, Křesťanská revue, 1990. Křesťanská revue 1990 …

      Lochman, Jan Milíč. Zasvěcený výklad Komenského, Proměny, 1986. Proměny 23 (New York 1986), Nr. 1, S. 169 f.

      Lochmanová, Kateřina: Patočka a Zénón. Divergence obsahu a formy odborného pojednání. Aluze 19, 2017, str. 81-102

      Lom, Petr. East meets West: Richard Rorty and Jan Patocka on Freedom: A Czech Philosopher brought into Dialogue with American Postmodernism, Political Theory, 1999. Political Theory 27, 1999, Nr. 4, S. 447-459

      Lom, Petr. Foreword, 2002. In: Jan Patočka, Plato and Europe, transl. by Lom, Stanford 2002 (Stanford UP), S. xiii-xxi

      Lom, Petr. East meets West: Richard Rorty and Jan Patocka on Freedom, 1997. European University Institute, Florence 1997 (EUI working paper SPS 97/13), 23 S.

      Lopatka, Jan. Z dějin české kritiky, Kritický sborník, 1993. Kritický sborník 13, 1993, Nr. 1, S. 29f.

      Lord, Christopher. Jan Patočka - poznámka pod čarou, Literární noviny, 1997. Literární noviny, 15. 10. 1997, S. 9

      Löwenstein, Šimona. Nový český mýtus, Typoskript, 5 S.

      Löwit, Valérie. L'Europe et la guerre dans les Essais hérétiques de Jan Patocka. Une interprétation dissidente des guerres du XXe siecle, Tumultes, 1996. Tumultes 7, 1996, S. 177-199

      Löwit, Valérie. L'Europe et les origines du totalitarisme chez Hannah Arendt et Jan Patočka, 1997. Typoskript, 27 S.

      Löwit, Valérie. Evropa a původ totalitarismu u Hannah Arendtové a Jana Patočky, 1997. Typoskript, 19 S.

      Löwit, Valérie. Evropa a původ totalitarismu u Hannah Arendtové a Jana Patočky, Filosofický časopsis, 1997. Filosofický časopis 45, 1997, No. 5, S. 796-814

      Löwit, Valérie. Introduction a l'oeuvre de Patočka, Universalia, 1992. In: Universalia 1992, La politique, les connaissances, la culture en 1991, Paris (Encyclopaedia Universalis) 1992, S. 415 f.

      Löwit, Valérie. L'histoire et le négatif, Jan Patočka: le soin, 1991. Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), Nr. 11-12, Jan Patočka: le soin de l'ame, S. 221-234

      Löwit, Valérie. L'Europa e la origini del totalitarismo in Hannah Arendt e Jan Patočka, 1997. In: D. Jervolino (ed.): L' eredita filosofica di Jan Patočka, Neapel 2002, S. 131-151.

      Lucbert, Manuel. La mort de Jan Patocka, Le Monde, 1977. Le Monde 15.3.1977

      Lucbert, Manuel. Pres d'un millier de personnes ont assisté a Prague aus obseques de M. Jan Patocka, Le Monde, 1977. Le Monde 18.3.1977

      Lucbert, Manuel. La force du caractere, Le Monde, 1977. Le Monde, 15. 3. 1977

      Lucbert, Manuel. La force du caractere, Revue Istina, 1977. Revue Istina 22 (Paris 1977), Nr. 2, S. 201-203

      Lucero, Jorge Nicolás: Démocratie ontologique, phénoménologie démocrate. Jan Patočka et Jean-Luc Nancy. Journal of French and Francophone Philosophy - Revue de la philosophie française et de langue française, sv. XXIX, č. 1-2 (2021), str. 48-64

      Ludwigová, Karla. Kniha neobyčejně aktuální právě dnes, Plzeňský deník, 1993. Plzeňský deník 2 (1993), Nr. 12, 22. 1. 1993, S. 6

      Luhanová, Eliška: La non-présence présente. Structure de la expérience chez Merleau-Ponty et Patočka. Chiasmi International, nouvelle série, No. 15, 2013, str. 65-80

      Maffía, Diana H.: Introducción. In: Jan Patočka, Notas sobre la prehistoria de la ciencia del movimento […] Buenos Aires (Universidad de Buenos Aires) 1996 (Intentum. Cuadernos de gnoseología 2), str. 13-18

      Maggini, Golfo: Wars of the Twentieth (and Twenty-First) Century and the Twentieth (and Twenty-First) Century as War: Jan Patočka on Sacrifice and the Crisis of Europe's "Supercivilization". In: J. F. Silva, A. L. Escorihuela (vyd.), Dictatorship of Failure. Studies Across Disciplines in the Humanities and Social Sciences (Helsinki) 14, 2013, str. 160-175

      Maggini, Golfo: Kinésis-bios-kairos-techné-polis. Fainomenologikes prosengiseis (Martin Heidegger, Hannah Arendt, Jan Patočka, Michel Henry). Athéna (Ekdoseis Pataké) 2017, 526 s.

      Maggiori, Robert. La charte Patočka, Libération, 1990. Libération, 1. 11. 1990, S. 15 u. 17

      Maggiori, Robert. De 1948 a 1968, les cours "subversifs" de Patocka sur Aristote et Platon auront lieu clandestinement dans un appartement souterrain, Libération, 1990. Libération, 1. 11. 1990, S. 17

      Maggiori, Robert. Jan Patočka, 2005. In: R. Maggiori, A la rencontre des philosophes, ohne Ortsangabe (Bordas) 2005, S. 595-604

      Maggiori, Robert. Patočka, Prague a l'âme, Libération, 2011. Libération 31.3.2011, Beilage Livres/Essais, S. VI-VII

      Mácha, Karel. Glaube und Vernunft. Die Böhmische Philosophie in geschichtlicher Übersicht. Teil III: 1900-1945, Teil IV: 1953-1989, 1989. München - N.Y. - London - Paris (K. G. Saur), 273 S., 330 S.

      Machalická, Jana, Dobře míněná pocta? Lidové noviny 18. 6. 2015, příloha Kultura, str. 9 

      Machovec, Dušan. Vzpomínka na Patočkovu přednášku o Komenském v roce 1968, Studia Comeniana et hist., 1994. Studia Comeniana et historica 24, 1994, No. 52, S. 124-128

      Machovec, Dušan. Jan Patočka: Nejstarší řecká filosofie, Filosofický časopis, 1998. Filosofický časopis 46, 1998, S. 109-119

      Machovec, Dušan. Patočkovy studie o Aristotelově přírodní filosofii, její historii a tradici, Filosofický časopis, 1965. Filosofický časopis 13 (1965), Nr. 2, S. 318-324

      Machovec, Milan. Máme oslavovat dvacáté jubileum Charty?, 1997. In: Charta 77 očima současníků po 20 letech, Praha (ÚSD AV ČR, Doplněk) 1997, S. 95-102

      Mairet, Gérard. Jan Patočka (1907-1977), 1993. In: Les grandes oeuvres politiques. Introduction a la philosophie politique, Paris 1993, S. 275-277

      Majernik, Jozef: Jan Patočka's Reversal of Dostoevsky and Charter 77. Strojopis, 31 s. 

      Majolino, Claudio. Le monde qui n'est pas la. La logique et la linguistique dans la phénoménologie de Jan Patočka, 2007. In: R. Barbaras (hg.), Jan Patočka: Phénoménologie asubjective et existence, Paris/Milano (Mimesis) 2007, S. 107-135

      Major, Ladislav. Sebeuvědomění a čas. K Patočkově interpretaci Hegelovy estetiky, Filosofický časopis, 1967. Filosofický časopis 15 (1967), Nr. 5, S. 625-635

      Major, Ladislav. Filosofické symposium ve Zwettlu, Filosofický časopis, 1965. Filosofický časopis 13 (1965), Nr. 2

      Major, Ladislav. Patočkova fenomenologie smyslu a Heidegger, Filosofický časopis, 1996. Filosofický časopis 44, 1996, Nr. 4, S. 605-616

      Major, Ladislav. Descartes v kontextu Husserlovy a Patočkovy fenomenologie, Filosofický časopis, 1996. Filosofický časopis 44, 1996, Nr. 5, S. 841-861

      Major, Ladislav. Ke kritice pojmu světa v Husserlově a zejména pohusserlovské fenomenologii, 1987. In: 40 let rozvoje marxisticko-leninské filozofie na FF UK, Praha (Universita Karlova) 1987, S. 93-108

      Major, Ladislav. Jan Patočka o válce a Heideggerova filosofie, Česká mysl, 1991. Česká mysl 41 (1991), Nr. 1, S. 99-103

      Maldonado, Carlos Eduardo. Hacia una fenomenologia de la solidaridad, 1996. Typoskript, 36 S.

      Maldonado, Carlos Eduardo. La idea de la filosofía en Patočka, o la otra carga de la fenomenología, Utopía y Praxis…, 2005. Utopía y Praxis Latinoamericana 11, 2006, Nr. 32, S. 92-103

      Maletta, Sante. The Care of the Soul in the Dark Times: Hannah Arendt and Czech Dissidence, 2008. In: G. Besier, K. Stokłasa, A. Wisely (vyd.), Totalitarianism and Liberty. Hannah Arendt in the 21st Century, Kraków (Księgarnia Akademicka) 2008, S. 241-249

      Maletta, Sante. Politica e coscienza morale. La Primavera di Praga quarant'anni dopo, La nuova Europa, 2008. La nuova Europa, Juni 2008, Nr. 4, S. 27-39

      Maletta, Sante. La cura dell'anima in tempi oscuri. Arendt, Patočka e l'Europa post-totalitaria, La nuova Europa, 2006. La nuova Europa, Januar 2006, Nr. 1, S. 69-77

      Malinovský, Milan. Porovnání délky vět v češtině a angličtině (a jiných jazycích), Čsp. pro mod. filologii, 1995. Časopis pro moderní filologii 77, 1995, Nr. 2, S. 65-72

      Mandler, Emanuel. Intelektuálové na cestě k nepolitické politice. Dva fragmenty, Soudobé dějiny, 1995. Soudobé dějiny 2, 1995, Nr. 1, S. 65-92

      Mandler, Emanuel. O hrdinech a těch druhých, Kritická příloha RR, 1997. Kritická příloha Revolver Revue, 1997, Nr. 8, S. 218-231

      Mandler, Emanuel. Odchod disentu do historie, Lidové noviny, 1998. Lidové noviny, 5.12.1998, S. 21

      Manton, Eric. The Political Philosophy of Jan Patočka, 1997. Diss. an der Karluniveristät Prag, 1997, 105 S.

      Manton, Eric. The Political Philosophy of a Non-Political Philosopher, 2007. In: J. P., Living in Problematicity, hg. von E. Manton, Prag 2007 (OIKOYMENH), S. 70-79

      Manton, Eric. Editor's preface, 2007. In: J. P., Living in Problematicity, hg. von E. Manton, Prag 2007 (OIKOYMENH), S. 9-11

      Manton, Eric. Ideology and the Politics of the ?????µ??: Pat?čka' (!) Critique of Ideology, 1998. In: Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla, Praha 1998, S. 327-338

      Manton, Eric. Patočka on Ideology and the Politics of Human Freedom, Studia Phaenomenologica, 2007. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), S. 465-474

      Marek, Jaroslav. Jan Patočka o dějinách a dějepisectví, Český časopis historický, 1991. Český časopis historický 89 (1991), Nr. 2, S. 198-218

      Marek, Jaroslav. Hledání smyslu, 2006. In: M. Havelka (hg.), Spor o smysl českých dějin 2, 1938-1989, Praha 2006, S. 629-645

      Marek, Jaroslav. Hledání smyslu, 1989. Historické studie (studie a články) Nr. 12, Bd. 26 (Samizdat?), Prag 1989

      Marić, Ilija. Briga o duši, Reč, 1996. Reč - Časopis za knjizevnost i kulturu (Beograd), April 1996, S….

      Marinescu, Paul: viz Hagedorn, Ludger

      Marion, Jean-Luc: La donation, dispense du monde. Philosophie č. 118, 2013

      Marion, Jean-Luc: Givennes - Dispensation of the World. In: L. Hagedorn, J. Dodd (vyd.): Religion, War, and the Crisis of Modernity. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 14, 2015, str. 273-286. Přel. Ch. Gschwandtner

      Markov, Aleksandr. Čechija: mesto svideteľstva, 2008. Russkij žurnal, www.russ.ru/layout/set/print/kniga_nedeli/chechiya_mesto_svidel_stva (Oktober 2008)

      Martín, Javier San. siehe San Martín, Javier

      Martínek, Miloslav. Dějiny v pojetí Jana Patočky, Rudé právo, 1992. Rudé právo 2 (1992), Nr. 264, 10. 11. 1992

      Martinka, Jaroslav: Patočkova monografia o Aristotelovi. Filozofia 21, 1966, s. 224-226

      Martínková, Irena: Výkon, tíže a lehkost v Kacířských esejích. In: Fridmanová, Přikryl (vyd.): Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky. Výzkumná zpráva CTS-07-07, 2007, str. 3-6

      Martínková, Irena: Jan Patočka's Three Movements of Human Life with Respect to Physical Education and Sport Practice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - gymnica 36, 2006, č. 2, str. 59-66

      Mas Díaz, Sergio: Time for a New Way of Reading Patočka? Contradictions 2, 2018, č. 2, str. 214-218 [recenze knihy F. Tava, The Risk of Freedom]

      Matoušek, Alexander. Filosofická kritika vzdělanosti a výtvarné umění, Výtvarné umění, 1990. Výtvarné umění, 1990, Nr. 5, S. I-III

      Matoušek, Alexander. Le "sens naturel" est-il un invariant du monde naturel? Sur la théorie patočkienne des trois mouvements de la vie, Jan Patočka: le soin, 1991. Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), Nr. 11-12, Jan Patočka: le soin de l'ame, S. 153-162. Übs. v. V. Löwit

      Matoušek, Alexander. Je "přirozený smysl" invariant přirozeného světa?, Speculum, 1990. Výtvarné umění 1991, No. 2, S. IX-XI

      Matoušek, Alexander. Je "přirozený smysl" invariant přirozeného světa?, Speculum, 1990. Speculum - sborník pro teologii a filosofii 1990, No. 2, S. 22-33

      Matoušek, Alexander. Turnov Janu Patočkovi, Filosofický časopis, 1997. Filosofický časopis 45, 1997, S. 711-712

      Matoušek, Alexander: Patočkův zapomenutý text a jeho kontext. Soudobé dějiny 29, 2022, č. 2, str. 646-648

      Matrangolo, Saverio: Fenomenologia e storicità in Jan Patočka. Disertace (Università degli Studi di Bergamo) [2012], 196 s.

      Matrangolo, Saverio: Introduzione. Il problema storico e fenomenologico della spazialità personale in Jan Patočka. In: Jan Patočka, Lo spazio e la sua problematica, Milano-Udine (Mimesis edizioni) 2014, str. 7-16

      Matrangolo, Saverio: The Problematic Evidence of the World: Jan Patočka between Phenomenology and Intuitive Realism. Strojopis, 15 s. (referát na konferenci The World and the Real, Praha, 13. 6. 2018)

      Matrangolo, Saverio: The Problematic Evidence of the World. Jan Patočka between Phenomenology and Intuitive Realism. In: Novotný, K., Nielsen, C. (eds.), Die Welt und das Reale/The World and the Real/Le monde et le réel. Nordhausen (Verlag T. Bautz) 2020, str. 225-239

      Matuška, Štěpán: Sókratovské tázání jako východisko péče o duši u Jana Patočky. Magisterská práce, Praha (ETF UK) 2016, 90 s.

      Matuštík, Martin B.. [recenze knihy] Caring for the Soul in a Postmodern Age: Politics and Phenomenology in the Thought of Jan Patočka. By Edward F. Findlay, Perspectives on Politics, 2003. Perspectives on Politics Vol. 1/Nr. 3, September 2003, S. 587-588

      Matuštík, Martin Beck. "Více než všichni ostatní". Úvaha o odpovědnosti, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH)2009, S. 311-325

      Matz, Richard. Jan Patocka: Kjetterske studier i historiens filosofi, Filosofisk …, 1980. Filosofisk … 1980, No. 4, S: 45-51

      Mayerová, Katarína: Poeleatská filozofická fyzika. In: Ješič, M., Leško, V. a kol., Patočka a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 153-171

      Mayerová, Katarína: Baconova filozofia a počiatok novovekej filozofieIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 55-71

      Mayerová, Katarína: Patočka a Rorty - k otázke slobody. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 513-530

      Mayerová, Katarína: viz též Hruška, Dušan

      McBride, William L.: [recenze knihy] Tucker, A.: The Philosophy and Politics of Czech Dissidence from Patočka to Havel. Ethics 112, 2002, č. 4, str. 875-878.

      McDowell, Peter: The Nostalgic Movement of Responsibility in Patočka's Later Teachings. In: Judgement, Responsibility and the Life-World. Perth Workshop 2011 Conference Proceedings, Perth (Murdoch University) 2012, str. 43-51

      Meadows, Charles David. Commercial Metaphysics and the Gathering for Enframing (Martin Heidegger), 1995. Magisterarbeit an der Univ. Louisville, 1995, 93 S.

      Meacham, Darian. The Body at the Front: Corporeity and Community in Jan Patočka's Heretical Essays in the Philosophy of History, Studia Phaenomenologica, 2007. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), S. 353-376

      Meacham, Darian. Caring for the Soul of Europe: Globalisation's Challenge to Europe and the Phenomenology of Jan Patočka, 2006. In: K. Boudouris, The philosophy of culture II, Athen 2006 (Edition Ionia), S. 140-150

      Meacham, Darian: Supercivilization and Biologism. In: Tava, F., Meacham, D. (vyd.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 95-116

      Meacham, Darian: European Responsibilities. Text presented on the occassion of the awarding of the 2018 Stichting Internationale Spinozaprijs to Jan Patočka, 24.11.2017

      Meacham, Darian, Tava, Francesco: Introducing three old Ideas for a new Europe: Flourishing, Solidarity and Care for the Soul. opendemocracy.net/en/introducing-three-old-ideas-for-new-europe-flourishing-solidarity-and-/ (2015)

      Meacham, Darian, Tava, Francesco: Epoché and institution. The fundamental tension in Jan Patočka's phenomenology. Studies in East European Thought 73, 2021, č. 3, str. 309-326

      Meacham, Darian: viz též Tava, Francesco

      Melançon, Jérôme: Jan Patočka's Sacrifice. Philosophy as Disssent. Continental Philosophy Review 46, 2013, str. 577-602

      Melançon, Jérôme: Philosophy as Disssent. The Last Days of Jan Patočka. Strojopis (2010), 9 s.

      Melançon, Jérôme: Toward a Phenomenology of Disssent. The Experience of Charter 77. Strojopis (2010), 17 s.

      Mensch, James: Postmodern Phenomenology. Strojopis, 22 s.

      Mensch, James. Patočkova asubjektivní fenomenologie, umělá inteligence a problém mysli a těla, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH)2009, S. 117-128

      Mensch, James. Manifestation and the Paradox of Subjectivity, Husserl Studies, 2005. Husserl Studies 21, 2005, S. 35-53

      Mensch, James: Manifestation and the Paradox of Subjectivity. Strojopis, 20 s.

      Mensch, James: Patocka and Artificial Intelligence. Strojopis, 16 s.

      Mensch, James: Patočka and Artificial Intelligence. In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 111-120

      Mensch, James. The a priori of the Visible: Patočka and Merleau-Ponty, Studia Phaenomenologica, 2007. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), S. 259-283

      Mensch, James. Souverenität und Alterität, 2007. in: Leghissa, Staudigl (Hg.), Lebenswelt und Politik, Würzburg 2007, S. 115-129

      Mensch, James R.. Commentary: on Prof. Ivan Chvatík's "Jan Patocka and his Concept of an 'A-subjective' Phenomenology", 2005. Computerschrift, 8 S.

      Mensch, James: Péče o asubjektivní duši. In: Frei, J., Švec, O. (vyd.), Překonání subjektivismu ve fenomenologii. Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2015, str. 105-117

      Mensch, James: Caring for the Asubjective Soul. Strojopis, 14 s.

      Mensch, James: Caring for the Asubjective Soul. In: Tava, F., Meacham, D. (vyd.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 117-131

      Mensch, James: Patočka's Asubjective Phenomenology: Toward a New Concept of Human Rights. Würzburg (Königshausen & Neumann) 2016, 165 s.

      Mensch, James: Freedom and the Theoretical Attitude. Strojopis, 21 s.

      Mensch, James: Life and the Reduction to Lifeworld. Strojopis, 22 s.

      Mensch, James: Temporality and the Alterity of Space. Strojopis, 17 s.

      Mensch, James: The Animal and the Divine. The Alterity that I am. Strojopis, 33 s.

      Mensch, James: Selfhood and Appearing. The Interwining. Strojopis, XXIII+404 s.

      Mensch, James: Selfhood and Appearing. The Interwining. Boston (Brill) 2018, XXVII+388 s.

      Mensch, James: Patočka's Conception of the Subject of Human Rights. Strojopis, 18 s.

      Merlier, Philippe. Přístup k fenomenologii literatury u Jana Patočky, 1997. In: I. Chvatík, P. Kouba (hg.), Fenomén jako filosofický problém, Prag (OIKOYMENH) 2000, S. 56-71

      Merlier, Philippe. Approche d'une phénoménologie de la littérature chez Patočka, 1997.

      Merlier, Philippe. Le phénomene du jeu comme métaphore du monde, Computerschrift, 7 S.

      Merlier, Philippe. Patočka et la musique, 2003. Cahiers des Arts et des Sciences de l'Art 2003, No. 2

      Merlier, Philippe. Il problema della parola in Merleau-Ponty e Patočka, 1997. In: D. Jervolino (ed.): L' eredita filosofica di Jan Patočka, Neapel 2002, S. 173-183.

      Merlier, Philippe: Patočka et le phénomène de la vie post mortem. Philosophie 2010, č. 104, str. 63-73

      Merlier, Philippe. Proférer la premiere parole: l'enfant et l'écrivain, 2010. In:P. Merlier, Autour de Jan Patočka, Paris (L'Harmattan) 2010, S. 113-124

      Merlier, Philippe. Proférer la premiere parole: l'enfant et l'écrivain, Philosophie, 1998. Philosophie Nr. 58, juin 1998, S. …

      Merlier, Philippe. L'incomplétude du langage chez Jan Patočka, 2010. In:P. Merlier, Autour de Jan Patočka, Paris (L'Harmattan) 2010, S. 99-112

      Merlier, Philippe. Patočka et la musique, 2010. In:P. Merlier, Autour de Jan Patočka, Paris (L'Harmattan) 2010, S. 93-98

      Merlier, Philippe. De morte nobili, 2010. In:P. Merlier, Autour de Jan Patočka, Paris (L'Harmattan) 2010, S. 81-91

      Merlier, Philippe. L' asubjectivité selon Patočka, In: L' occhio e lo spirito, ed. R. Barbaras, … (Mimesis) …

      Merlier, Philippe. Patočka et Deleuze sur le phénomene de l'écriture, 2010. In:P. Merlier, Autour de Jan Patočka, Paris (L'Harmattan) 2010, S. 125-138

      Merlier, Philippe. Patočka et le phénomene de la vie post mortem, 2010. In: P. Merlier, Autour de Jan Patočka, Paris (L'Harmattan) 2010, S. 63-79

      Merlier, Philippe. La pneumato-phénoménologie de Jan Patočka, 2010. In: P. Merlier, Autour de Jan Patočka, Paris (L'Harmattan) 2010, S. 39-61

      Merlier, Philippe. Le phénomene du jeu comme métaphore du monde, Kairos, 2005. Kairos 2005, Nr. 26, S. 163-178, 252-253

      Merlier, Philippe. Le phénomene du jeu comme métaphore du monde, 2010. In: P. Merlier, Autour de Jan Patočka, Paris (L'Harmattan) 2010, S. 21-38

      Merlier, Philippe. Le traducteur sans original, 2010. In: P. Merlier, Autour de Jan Patočka, Paris (L'Harmattan) 2010, S. 11-20

      Merlier, Philippe. Le traducteur sans original, L'Enseignement phil., 2004. L'Enseignement philosophique, 54, 2004, Nr. 4, S. …

      Merlier, Philippe. Autour de Jan Patočka, 2010. Paris (L'Harmattan) 2010, 138 S.

      Merlier, Philippe. La pneumato-phénoménologie de Jan Patočka, 2007. In: R. Barbaras (hg.), Jan Patočka: Phénoménologie asubjective et existence, Paris/Milano (Mimesis) 2007, S. 89-105

      Merlier, Philippe. Patočka et Deleuze sur le phénomene de l'écriture, L'Enseignement phil., 2000. L'Enseignement philosophique 50, 2000, No. 5 (mai-juin), S. 33-39

      Merlier, Philippe. De morte nobili, Les Temps Modernes, 2003. Les Temps Modernes Nr. 622, janvier 2003

      Merlier, Philippe. L'incomplétude du langage chez Jan Patočka, 1999. In: Intentionalité et Langage, ed. G. F. Duportail, Rennes 1999, S. 65-73

      Merlier, Philippe. Le jeu chez Fink et Patočka, Revista Portuguesa de Filosofia …

      Merlier, Philippe. Le soin de l'ame chez Platon et Patocka, 2000. Diss., Université Paris VIII - Saint-Denis, 2 Bde (243+239 S.)

      Merlier, Philippe. Patočka. Le soin de l'âme et l'Europe, 2009. Paris (L'Harmattan) 2009, 236 S.

      Merlier, Philippe: Péri tès psychèpoïas. Patočka et l'art: une pensée de la création sans sujet. AUC Philosophica et Historica 2014, č. 1 (Studia Aesthetica VII), str. 21-30

      Mervart, Jan. Jsou Češi osvobození sluhové?, Rovnost, 1993. Rovnost 3/108 (1993), Nr. 21, 27. 1. 1993, S. 5

      Mervart, Jan: viz též [Zumr, Josef], Rozhovor s Josefem Zumrem

      Měšťan, Antonin. Kacířské eseje o filozofii dějin, Právo lidu, 1989. Právo lidu 92 (Wuppertal 1989), Nr. 2, S. 13

      Měšťan, Antonin. Jan Patočka a Freiburg, Studie, 1982. Studie 14 (Roma 1982), H. 4, Nr. 82, S. 402 f.

      Měšťan, Antonín. Záslužná edice prof. Schallera, Právo lidu, 1985. Právo lidu (Wuppertal) 1985, Nr. 3, S. 8

      Měšťan, Antonín. Durych a Patočka o lítosti a pokání, 1993. In: A. Kratochvil, Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy, München-Brünn 1993, S. 92-98

      Měšťan, Antonín. Jan Patočka, Kunst und Zeit, Proměny, 1988. Proměny 25, 1988, Nr. 2, S. 170f.

      Měšťan, Antonín. Jan Patočka und die deutsch-tschechische Versöhnung. Tschechische Literatur des 20. Jh., das deutsch-tschechische Verhältnis und das Problem der Reue, Sudetenland, 2004. Sudetenland, Europäische Kulturzeitschrift Bd. 46, 2004, S. 161-165

      Meyer-Drawe, Käte. Scire igitur non sufficiet, in usum transferas opportet. Ke komeniologii Klause Schallera, Proměny, 1983. Proměny (New York) 20, 1983, Nr. 4, S. 63-69

      Meyer-Drawe, Käte. siehe auch Wal-05, Stie-01

      Meyer-Drawe, Käte. Jan Patočka: Jan Amos Komenský - Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, Phänomenologische Forschu, 1982. Phänomenologische Forschungen, Bd. 12, Zur Phänomenologie des philosophischen Textes, Freiburg u. München 1982, S. 188-198

      Mezei, Balázs. Patočkovo místo v klasické fenomenologii, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH)2009, S. 51-63

      Mezei, Balázs M.. Jan Patočka és a jó ideája, Existentia, 1993. Existentia (1993), Nr. 1-2

      Mezei, Balázs M.. Thraszümakhosz és Szókratész. Patočka, a lélek gondozása és az etika antropológiai megalapozása, Gond, 1997. Gond 13-14, 1997, S. 224-250

      Mezei, Balázs M.. Care of the Other - Care of the Soul. Levinas and Patocka on the Foundation of Ethics, Typoskript, 36 p.

      Mezei, Balázs M.. Patočka a Husserl

      Mezei, Balázs M.. Európai magyar filozófia és a "katolikus elv", 1999. www.communio.hu/vigilia/archiv.html (März 1999)

      Mezei, Balázs M.. Jan Patočka aktualitása, Egyház és Világ, 1993. Egyház és Világ (1993), Nr. 2

      Mezei, Balázs M.. Brentano és Magyarország, Existentia, 1993. Existentia (1993), Nr. 1

      Mezei, Balázs M.. Metanoia és epoché - Jan Patočka és a háború fenomenológiája, Gond, 1992. Gond (1992), Nr. 4

      Mezei, Balázs M.. Egy filozófia vázlata, Athenaeum, 1993. Athenaeum (1993)

      Mezei, Balázs M.. Merleau-Ponty és Jan Patočka, Gond, 1993. Gond (1993), Nr. 4

      Mezei, Balázs M.. Brentano, Cartesianism and Jan Patočka, Brentano Studien, 1993. Brentano Studien 5, 1994, S. 69-87

      Mielech, Piotr - Mielech, Ewa. Heretyk. Žycie i dzielo Jana Patoczki (!), 2005. Multimedialne Archiwum Filozofii Katowice

      Mihule, Jaroslav: O hře. Jan Patočka koresponduje s barbarem v Aténách. Opus musicum 22, 1990, č. 2, str. 43-45 [V rámci textu je otištěn dopis J. Patočky adresovaný J. Mihulemu.]

      Michailov, I. A.. Patočka, Jan, 2001. In: Novaja filosofskaja enciklopedija, Moskau (Mysl) 2001, Bd. 3, S. 210

      Michailovskij, Aleksandr. O vojne i mire, 2008. Otečestvennyje zapiski, www.strana-oz.ru/?numid=9&article=349 (Oktober 2008)

      Michálek, Jiří. Akce a reakce, 2007. Typoskript, 1 S.

      Michálek, Jiří. Poznámky k Patočkovu textu "Co jsou Češi?", Tvar, 1993. Tvar 4, 1993, Nr. 16, S. 5

      Michálek, Jiří. Do diskuse (kterou zahájil p. Šourek článkem "Proč Patočka mladé netáhne" v LN 31.5.03), 2003. Typoskritpt, 1 S.

      Michálek, Jiří. Patočka a novináři, 2007. www.natur.cuni.cz/filosof/images/stories/knihovna/patocka_a_novinar1.pdf

      Michálek, Jiří. Filosof a politika, Paraf, 1987. Paraf (Samisdat 1987), H. 6, S. 34-43

      Michálek, Jiří: Nebezpečí. In: Bednář, M. (vyd.), Patočkovo myšlení a dnešní svět, Praha (Academia) 2019, str. 27-31

      Michalski, Krzysztof. Jan Patočka - in memoriam, Res Publica, 1988. Res Publica 2 (Warszawa 1988), H. 10, Nr. 2, S. 148-149

      Michel, Bernard. La philosophie de l'histoire de Jan Patočka, Réforme, 1982. Réforme, 14. u. 21. 8. 1982, S. 9

      Miškovská, Vlasta. Rez. zu J. Patočka, Symbol země u K. H. Máchy, Praha 1944, Česká mysl, 1944. Česká mysl 38 (1944), Nr. 1-2, S. 47-49

      Mlejnek, Josef. Pohyb v pravdě. Přednášky profesora Jana Patočky v Brně, vzpomínka na rok 1967, Kontexty, 2012. Kontexty 4, 2012, Nr. 2, S. 63-65

      mma. Setkání filosofů, Rudé právo, 1992. Rudé právo 2 (1992), Nr. 70, 23. 3. 1992, S. 4

      Möckel, Christian. Einführung in die transzendentale Phänomenologie, 1998. München (W. Fink Verlag) 1998, 329 S. (Uni-Taschenbücher 2007)

      Mohn, Albert Henrik. Ikke bare Jan Patocka, Budbrandsdölen, 1977. Budbrandsdölen - Lillehamer Tilskuer 19.3.1977

      Mojžíš, Theodor. Jan Patočka, 2008. Ein Fernsehdokument

      Mokrejš, Antonín. Über die Möglichkeiten einer Phänomenologie der Kunst, 1995. In: Bloss, Stróžewski, Zumr (Hg.), Intentionalität-Werte-Kunst, Husserl-Ingarden-Patočka, Prag 1995, S. 191-206

      Mokrejš, Antonín. O možnostech fenomenologie umění, Estetika, 1993. Estetika 30, 1993, Nr. 2, S. 2-14

      Mollisi, Matteo: I fondamenti Heideggeriani della fenomenologia del movimento di Jan Patočka. Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 113, 2021, č. 1, str. 293-309

      Mollisi, Matteo: La logica dell'esistenza e il movimento della storia. Heidegger e Patočka. In: Ponzio, P. (vyd.), Xavier Zubiri e la metafisica contemporanea, Turnhout (Brepols) - Bari (Pagina) 2021 (Quaestio - Annuario di storia della metafisica 21), str. 401-418

      Mongin, Olivier. Patočka, notre contemporain, 1997.

      Mongin, Olivier. Jan Patocka sur la ligne de front…, Esprit, 1983. Esprit (1983), Nr. 4, S. 73-82

      Mongin, Olivier. L'amour de l'ennemi, Le Nouvelle Observateur, 1983. Le Nouvelle Observateur, 24.-30. 6. 1983

      Mongin, Olivier. Jan Patočka, la rupture de 1914 et l'esprit européen, Esprit, 2004. Esprit, Décembre 2004 (No. 310), S. 20-26

      Mongin, Olivier. De la Charte 77 a la Charte 08. Jan Patočka et la "politique des droits de l'âme", Esprit, 2009. Esprit Nr. 352, Februar 2009, S. 127-129

      Mongin, Olivier. L'homme spirituel selon Jan Patočka, La Croix, 1991. La Croix, 5.1.1991

      Mongin, Olivier. Patočka, notre contemporain, Esprit, 2009. Esprit Nr. 352, Februar 2009, S. 191-195

      Montand, Yves: viz Blondeaux, Georges

      Moore, Cerwyn: Heretical Conversations with Continental Philosophy: Jan Patočka, Central Europe and Global Politics. The British Journal of Politics and International Relations 11, 2009, 315-331

      Mori, Valerio: Libertà, politica, diritto. Un dialogo con Ivan Chvatík, direttore dell‘ Archivio Jan Patočka. Rivista internazionale di filosofia del diritto 90, 2013, č. 4, str. 567-582

      Moural, Josef. E. Kohák: Jan Patočka. Philosophy and Selected Writings, Filosofický časopis, 1991. Filosofický časopis 39 (1991), Nr. 4, S. 681-686

      Moural, Josef. The Question of the Core of Patočka's Work: Phenomenology, History of Philosophy, and Philosophy of History, Report of the CTS, 1999. Report of the CTS 99-05

      Moural, Josef. Origins of Modernity: Multiple and Complex, 2006. In: L. Hagedorn, H.R. Sepp (Hg.), Andere Wege in die Moderne. Forschungsbeiträge…, Würzburg 2006, S. 127-140

      Moural, Josef. [Kdo vlastně byl Jan Patočka?], 2008. …

      Moural, Josef. Česko-italské vydání Patočkova Sokrata, Typoskript, 1 S.

      Moural, Josef. Patočka, fenomenologie, dějiny a zodpovědnost za vedení života, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, S. 327-338

      Moural, Josef: Jan Patočka - a Bystander Turned Dissident. In: G Karsai, G. Klaniczay, D. Movrin, E. Olechowska (vyd.), Classics and Communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain. Ljubljana-Budapest-Warszawa 2013, str. 107-128

      Moural, Josef: Phenomenology, History, and Responsibility for One's Life. In: Učník, Ľ., Chvatík, I., Williams, A. (vyd.), Asubjective Phenomenology. Nordhausen (Verlag Traugott Bautz) 2015, str. 99-113

      Moural, Josef: Patočka and Heidegger in the 1930s and 1940s. History, Finitude, and Socrates. In: Love, J. (ed.), Heidegger in Russia and Eastern Europe, London (Rowman & Littlefield) 2017, str. 117-136

      Moural, Josef: Pražská výstava o Janu Patočkovi. Reflexe č. 56, 2019, str. 225n.

      Moural, Josef: viz též Zedník, Martin

      Müller, Adolf (Hg.). Jan Patočka - osobnost a dílo, 1980. Köln 1980 (Index), 151 S.

      Müller, Karel: Civilizační úloha moderního vědění - slepé uličky a příležitosti. In: Arnason, J. P., Benyovszky, L., Skovajsa, M. (vyd.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha (Togga) 2010, str. 219-251

      Müller-Funk, Wolfgang. Sinn und Geschichte gehören zusammen. Patočka: "Solidarität der Erschütterten", Die Presse, 1989. Die Presse (Wien 1989), 8.-9. 7. 1989

      Musil, Jiří. Patočkova Evropa a Češi, 2007. Typoskript, 3 S.

      Musil, Jiří. Patočkova Evropa a Češi, Sociologický časopis, 2007. Sociologický časopis 43, 2007, Nr. 4, S. 833-843

      Myšička, Stanislav. Patočkova filosofie dějin, Typoskript, 15 S.

      Myšička, Stanislav. Dvacáté století jako válka u Jana Patočky, AUP, 2004. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis-Politologica 3, 2004, 193-203

      Naot, Hila: Rafsoda be-lev jam: Ha-adam ve-ha-olam be-filosofja ha-fenomenologit šel Jan Patočka (1907-1977) [Vor na volném moři. Člověk a svět ve fenomenologické filosofii Jana Patočky (1907-1977)]. Jerusalem (Carmel Publishing House) 2020, 527 s.

      Navrátil, Ivo, Hermann, Tomáš (ed.). Jan Patočka, české dějiny a Evropa, 2007. Z Českého ráje a Podkrkonoší, Supplementum 12, Litoměřice (Státní okresní archiv) 2007, 303 S.

      Nellen, K., Pithart, P., Pojar, M.. Nachwort der Herausgeber, 1992. In: Jan Patočka, Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart 1992 (Klett-Cotta), S. 325-341

      Nellen, Klaus. Das Patocka-Forschungsprojetk des IWM, 1992. Computerschrift, 5 S.

      Nellen, Klaus. Das Patočkas-Forschungsprojekt des Instituts für Wissenschaften vom Menschen, 1992. In: Intentionalität-Werte-Kunst. Husserl, Ingarden, Patočka. Beiträge zur gleichnamigen Prager Konferenz vom Mai 1992, hg. von J. Bloss, W. Stróžewski u. J. Zumr, Praha (Filosofia) 1995, S. 277-284

      Nellen, Klaus. Das Patocka-Forschungsprojetk des IWM, 1992. Computerschrift, 4 S.

      Nellen, Klaus. Zu dieser Ausgabe, 1987. In: J. P., Kunst und Zeit, hg. v. K. Nellen u. I. Srubar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, S. 9-13

      Nellen, Klaus u. Němec, Jiří. Nachwort der Herausgeber, Die natürliche Welt, 1990. In: J. P., Die natürliche Welt als philosophisches Problem, hg. v. K. Nellen u. J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1990, S. 285-296

      Nellen, Klaus u. Němec, Jiří. Nachwort der Herausgeber, 1988. In: J. P., Ketzerische Essais, hg. v. K. Nellen u. J. Němec, Stuttgart (Klett-Cotta) 1988, S. 461-473

      Nellen, Klaus: Patočka zemřel. Musíme něco udělat!. Lidové noviny 14. 3. 2015, příloha Orientace, str. 24-25 (rozhovor vedl Jakub Homolka)

      Nellen, Klaus: "Patočka ist Gestorben. Wir müssen etwas tun!" IWM Post, č. 117, jaro/léto 2016, str. 19-20 (rozhovor vedl Jakub Homolka)

      Němec, Jiří. siehe Nel-02, Nel-03

      Němec, Jiří. Robert Chenavier: Sur Jan Patocka. Un philosophe dans ce Temps d'Ombre, 1986. Typoskript, 1 S.

      Němec, Jiří. Nekrology 13.10.2001 - MF Dnes, MF Dnes, . MF Dnes, 13.10.2001, s. C 8

      Němec, Jiří. Myslit s Janem Patočkou, Studie, 1987. Studie 19 (Roma 1987), H. 2-3, Nr. 110-111, S. 161-164

      Němec, Jiří. Proč nejsem schopen napsat vzpomínku na Jana Patočku, Vzpomínky a pocty, 1980. In: Vzpomínky a pocty, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1980, S. 57 f.

      Němec, Jiří. Comments on Scheme II for Patočka's collected works, Acta, 1987. Acta (Scheinfeld 1987), Nr. 2 (engl. Version), S. 26 f.

      Němec, Jiří. Mit Jan Patočka denken, Die Presse, 1987. Die Presse (Wien 1987), 14.-15. 3. 1987, Beilage "Spectrum", S. IV u. VII.

      Němec, Jiří. Les nouvelles chances de liberté, Istina, 1983. Istina 28 (1983), Nr. 2, S. 119-130

      Němec, Jiří. Jan Patočka jako středoevropský filosof a jeho postavení v dnešní fenomenologii, Střední Evropa, 1989. Střední Evropa 14, 1998, Nr. 81, S. 106-119

      Němec, Jiří. J. Patočka: Dvě studie o Masarykovi - V. Černý: Dvě studie masarykovské, Svědectví, 1980. Svědectví 16 (Paris 1980), H. 62, S. 373-376

      Němec, Jiří. Kolem patočkovského archívu ve Vídni, Proměny, 1987. Proměny 24 (New York 1987), Nr. 1, S. 206-208

      Němec, Jiří. Myslit s Janem Patočkou, Paternoster, 1987. Paternoster (Wien 1987), Nr. 17, S. 82-87

      Němec, Jiří. Myslit s Janem Patočkou, Paraf, 1987. Paraf (Samisdat 1987), H. 6, S. 44-48

      Němec, Jiří. Myslit s Janem Patočkou, Teologické texty, . Teologické texty 3, 1992, S. 194-195

      Němec, Jiří. A scheme for Patočka's collected works, Acta, 1987. Acta (Scheinfeld 1987), Nr. 1 (engl. Version), S. 8-16

      Němec, Jiří. Fenomenologická metoda (1980), 2001. CTS 2001

      Němec, Jiří. Projekt spisů Jana Patočky, Acta, 1987. Acta (Scheinfeld 1987), Nr. 1 (tsch. Version), S. 8-14

      Němec, Jiří. Vybrané spisy Jana Patočky, Studie, 1989. Studie (Rom) 1989, Nr. 6 (126), S. 495f.

      Němec, Jiří - Hvížďala, Karel. O třech pohybech lidské existence, Proměny, 1990. Proměny 27 (1990), Nr. 4, S. 18-24

      Němec, Jiří - Souček, D.. siehe auch IWM

      Němec, Jiří - Souček, David. Bibliographie der übersetzten und fremdsprachigen Schriften von Jan Patočka, La responsabilité -, 1992. In: La responsabilité - Responsibility, hg. v. P. Horák u. J. Zumr, Praha (FU ČSAV) 1992, S. 50-59

      Nemec, Marcel. Filozofia dejín v tvorbe Jana Patočku, 2007. Dissertation an der Universität Prešov, 129 S.

      Nemec, Marcel. Dejiny a dejinnosť, Report of the CTS, 2007. In: Fridmanová, Přikryl (Hg.): Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky, Report of the CTS-07-07, März 2007, S. 42-47

      Neri, Guido Davide. Le monde du travail et de la peine, 2007. In: R. Barbaras (hg.), Jan Patočka: Phénoménologie asubjective et existence, Paris/Milano (Mimesis) 2007, S. 153-164

      Neri, Guido Davide. L'Europa dal fondo del suo declino, 2003. In: G. D. Neri, Il sensibile, la storia, l'arte. Scritti 1957-2001, Verona 2003 (Ombre corte), S. 266-291

      Neri, Guido Davide. Un fenomenologo nel socialismo reale, Fenomenologia e scienze.., 1979. Fenomenologia e scienze dell'uomo 1, 1979, S. 45-52

      Neri, Guido Davide. L'Europa dal fondo del suo declino, Aut-aut, 1998. Aut-aut 283-284, Jäner-April 1998, S. 129-156

      Neri, Guido Davide. La fenomenologia, 2003. In: J. P., Il mondo naturale e la fenomenologia, hg. von A. Pantano, Milano (Mimesis) 2003, S. 33-53

      Neri, Guido Davide. Introduzione, In: Tre scritti di Jan Patocka, hg. von G. D. Neri u. A. Pantano, Typoskript

      Neri, Guido Davide. Il mondo del lavoro e della fatica, 2000. Aut-aut 299-300, settembre-dicembre 2000, S. 167-176

      Neri, Guido Davide. Intorno all'idea "filosofica" di Europa, 1992. In: Azione e contemplazione. Scritti in onore di U. Pellegrino. Milano (IPL) 1992, S. 415-424

      Nessler, Bernard. Patočka et Fink, leurs relations personelles, Jan Patočka. Philosophie,, 1992. In: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, hg. v. E. Tassin u. M. Richir, Grenoble (Jérôme Millon) 1992, S. 231-247

      Nessler, Bernard. siehe Heiz, Michael

      Neudeck, Rupert. Heidegger und die Nazis. Philosophie und Politik in west-östlicher Rezeption, 1988. Typoskript, 24 S.

      Neudorflová, Marie L.. Patočkovo nutné nepochopení T. G. Masaryka, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 252-260

      Neudorflová, Marie L.: K Heideggerově osobnosti a filosofii. Typoskript, 4 s.

      Neusch, Marcel. Histoire de l'ame, La Croix, 1982. La Croix, 13. 5. 1982

      Nezník, Peter. Patočka, Leibniz a dejiny filozofie, 2009. In: P. Tholt, P. Nezník (vyd.), Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie, Košice 2009, S.

      Nezník, Peter. siehe auch Tho-05, Tho-06

      Nittner, Ernst. Bolzano-Rádl-Patočka. Eine gesellschaftsphilosophische Alternative zum nationalpolitischen Programm?, 1987. In: Die Chance der Verständigung, hg. von F. Seibt, München 1987, S. 11-29

      Noras, Andrzej J.: Patočka a Hartmann. In: Stojka, R., Škára, M. (vyd.), Patočka a dejiny filozofie. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 84-93. Přel. E. Andreanský

      Novák, Josef. Comments on the Jan Patočka Project. Patočka's Collected Works - Diskussion Forum, Acta, 1987. Acta (Scheinfeld 1987), Nr. 3-4 (engl. Version), S. 26 f.

      Novák, Josef. Selected Bibliography of Jan Patočka's Writings, Kosmas, 1987. Kosmas 5, 1987, S. 115-137

      Novák, Josef. Histoire, historiographie et philosophie de l'histoire, Jan Patočka: le soin de, 1991. Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), Nr. 11-12, Jan Patočka: le soin de l'ame, S. 209-219. Übs. aus d. Engl. v. S. Ego

      Novák, Josef. Disertace o Patočkovi. Milan Walter: Jan Patočka - sein Leben und sein Werk…, Proměny, 1986. Proměny 23 (New York 1986), Nr. 1, S. 176-178

      Novák, Josef. Několik poznámek k Patočkovu a Kohákovu výkladu TGM, Proměny, 1984. Proměny (New York) 21, 1984, Nr. 4, S. 55-61

      Novák, Josef. Patočka J.: La crise du sens: Comte, Masaryk, Husserl, 1, Review of Metaphysics, 1987. Review of Metaphysics, Sept. 1987, S. 158-159

      Novák, Josef. History, Historiography and the Philosophy of History, Typoskript, 14 S.

      Novotný, Jan: Filozofova tichá válka. Listy 37, 2007, č. 4, http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=074&clanek=040702

      Novotný, Jan: Po roce ještě o sofistice. Listy 38, 2008, č. 6, http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=086&clanek=060802

      Novotný, Karel. Erscheinung des Ganzen. Patočkas phänomenologische Philosophie der 30-er Jahren, Report of the CTS, 1999. Report of the CTS 99-17

      Novotný, Karel. L'ouverture du monde phénoménologique: donation ou compréhension? Sur le probleme de l'apparaître comme tel chez Jan Patočka, 2007. In: R. Barbaras (hg.), Jan Patočka: Phénoménologie asubjective et existence, Paris/Milano (Mimesis) 2007, S. 9-27

      Novotný, Karel. L'esprit et la subjectivité transcendentale. Sur le statut de l'epoche dans les premiers écrits de Jan Patočka, Études Phénomenologiques, 1999. Études Phénomenologiques (Bruxelles) 29-30, 1999, S. 29-57

      Novotný, Karel. Zur Phänomenologie der Zeit bei J. Patocka, 2007. In: F. A. Kurbacher, K. Novotný, K. Wendt (Hg.), Aufklärung durch Erinnerung, Selbstvergewisserung und Kritik, Würzburg 2007, S. ???-???

      Novotný, Karel. Jan Patočka o zjevování jako takovém: fenomenologie nebo metafyzika?, 2003. In: Fenomenologie v pohybu, hrsg. von I. Blecha, Olmütz 2003, S. 109-121

      Novotný, Karel. Patočkas Weg zum Erscheinen als solchen: Phänomenologie oder Metaphysik?, 2001.

      Novotný, Karel. Einführung. Struktur des Erscheinens und endliche Freiheit, 2000. In: Jan Patočka, Vom Erscheinen als solchem. Texte aus dem Nachlass, hg. von. H. Blaschek-Hahn u. K. Novotný, Freiburg-München/Prag 2000 (K. Alber/OIKOYMENH), S. 11-35

      Novotný, Karel. Erscheinung des Ganzen. Patočkas phänomenologische Philosophie der dreissiger Jahre bezüglich seines Spätwerks, 1999. In: Jan Patočka, Texte, Dokumente, Bibliographie, hg. von L. Hagedorn u. H. R. Sepp, München/Prag 1999, S. 137-169

      Novotný, Karel. Verzeichnis von Patočkas Lehrveranstaltungen an der Universität

      Novotný, Karel. Poznámka o metafyzice u Jana Patočky, Kritický sborník, 1998. Kritický sborník 17, 1998, No. 4, S. 52

      Novotný, Karel. Epoché jako událost ztráty smyslu života. Patočkova fenomenologie dějinné obnovy smyslu, Reflexe, 2007. Reflexe 33, 2007, S. 21-32

      Novotný, Karel. Die Transzendentalität der Welt. Epoché und Reduktion bei Jan Patočka, Report of the CTS, 1999. Report of the CTS 99-18

      Novotný, Karel. Erinnerung und Zu-kunft. Zur Phänomenologie bei Jan Patočka, 2007. In: F. A. Kurbacher, K. Novotný, K. Wendt (hg.), Aufklärung durch Erinnerung, Würzburg (K&N) 2007, S. 103-110

      Novotný, Karel. The Subjective Movement of Body and World: Observations on the Phenomenology and Metaphysics of Corporeality in the Reflections of Jan Patočka, 2012. in: Chu-chi Yu, Kwok-ying Lau (Hg.), Phenomenology and Human Experience, Nordhausen (Verlag Traugott Bautz) 2012, S. 153-169

      Novotný, Karel. Das Problem der Gegebenheit des Erscheinens. Patočkas Konzept der Phänomenalität im gegenwärtigen Kontext, 2010. in: H. R. Sepp, A. Wildermuth (Hg.), Konzepte des Phänomenalen, Würzburg (Königshausen & Neumann) 2010, S. 169-187

      Novotný, Karel. Historicité et altérité. La Philosophie de l'histoire de Jan Patocka entre 1934 et 1954, The Journal of Humanities, 1998. The Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 1, 1998, S. 11-28

      Novotný, Karel. Weltliches Leben und Geist, 2003. In: I. Copoeru, M. Diaconu, D. Popa (vyd.), Person, Community, and Identity, Cluj-Napoca (House of the Book of Science) 2003, S. 126-140.

      Novotný, Karel. Přirozený svět a dějiny. Ke dvěma ohniskům Patočkovy filosofie, 2003. In: M. Znoj (Hg.), Hegelovskou stopou: k poctě prof. M. Sobotky, Praha 2003 (Karolinum), S. 155-166

      Novotný, Karel. Dějinnost a svoboda, Reflexe, 1995. Reflexe 1995, Nr. 14, S. 2.1-2.38

      Novotný, Karel. Storicita e alterita. La filosofia della storia in Jan Patočka tra il 1934 e il 1954, 1997. In: D. Jervolino (ed.): L' eredita filosofica di Jan Patočka, Neapel 2002, S. 109-130.

      Novotný, Karel. Europa und Nacheuropa in der philosophischen Reflexion Jan Patočkas, 2010. Computerschrift, 15 S.

      Novotný, Karel: Liberté et incarnation. Esquisse des conditions de l'existence humaine selon Jan Patočka. Chiasmi International, nouvelle série, No. 15, 2013, str. 111-126

      Novotný, Karel. Natürliche Welt und Geschichte. Zu zwei Hauptthemen der Philosophie Jan Patočkas, 2002. Diss., Karls-Universität Prag, 2002, 201 S.

      Novotný, Karel. Historicité et altérité. La Philosophie de l'histoire de Jan Patocka entre 1934 et 1954, Report of the CTS, 1998. Report of the CTS 99-15

      Novotný, Karel. L'esprit et la subjectivité transcendentale. Sur le statut de l'epoche dans les premiers écrits de Jan Patočka, Report of the CTS, 1999. Report of the CTS 99-19

      Novotný, Karel. Corps, corps propre et affectivité de l'homme, Les Études philosophiques, 2011. Les Études philosophiques 2011, Nr. 3 (Juillet), S. 375-393

      Novotný, Karel. Mezinárodní konference "L'eredita filosofica di Jan Patočka. A vent'anni dalla scomparsa", Filosofický časopis, 1997. Filosofický časopis 45, 1997, S. 708-711

      Novotný, Karel: La genèse d’une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka. Paris (Vrin) 2012

      Novotný, Karel: Europe, Post-Europe, and Eurocentrism. In: Tava, F., Meacham, D. (vyd.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 301-314

      Novotný, Karel: Koncept hlubší korelace životní v raných rukopisech Jana Patočky. Filosofický časopis 65, 2017, č. 6, str. 833-853

      Novotný, Karel: Hacia el aparecer como tal en Jan Patočka. Aporía 2019, zvl. č. 3, str. 69-76

      Novotný, Karel: Welt und Natur in der frühen Phänomenologie von Jan Patočka. In: Sepp, H. R. (vyd.), Phänomenologie und Ökologie. Würzburg (Königshausen & Neumann) 2019, str. 47-60 (Orbis Phaenomenologicus 31)

      Novotný, Karel: Jan Patočka and French Phenomenology. Journal of French and Francophone Philosophy - Revue de la philosophie française et de langue française, sv. XXIX, č. 1-2 (2021), str. 1-21

      Novotný, Karel - Sokol, Jan. Jan Patočka, penseur d’une dissidence philosophique et politique, 2005. In: Ch. Delsol, M. Maslowski, J. Nowicki (vyd.): Dissidences. Paris (PUF) 2005, S. 15-34.

      Novotný, Karel: viz též Karfík, F.

      Novotný, Karel: viz též Soudilová, V.

      Novotný, Vít. A. Tucker, The Philosophy and Politics of Czech dissidence from Patočka to Havel, Europe-Asia Studies, 2002. Europe-Asia Studies Vol. 54, No. 6, 2002, S. 997-998

      Nuki, Shigeto. [A Review to the Heretical Essays], Shisou, 2007. Shisou, December 2007, Nr. 1004, S. 85-90

      O. M.. siehe Mon-04

      O'Connor, David. Jan Patocka, Plato and Europe, Notre Dame Phil. Reviews, 2003. Notre Dame Philosophy Reviews, 1.4.2003 (http://ndpr.nd.edu/review.cfm?id=1228)

      O'Connor, Dennis T.. Jan Patočka, Le Monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, Canadian Philos. Reviews, 1990. Canadian Philosophical Reviews 10, 1990, Nr. 6, S. 250-252

      Olbromski, Cezary Józef. Kategoria "teraz" ve wspólczesnej fenomenologii czasu, 2005. Lublin (UMCS) 2005, 277 S.

      Oliva, Dalma. J. Patočka, Saggi eretici sulla filosofia della storia, Filosofia, 1982. Filosofia 33, 1982, S. 325-327

      Olšovský, Jiří. Čeští Evropané: Jan Patočka, Masarykův lid, 2004. Masarykův lid 10, 2004, Nr. 3, S. 1-4

      Opat, Jaroslav. Glosy ke kritice T. G. Masaryka, Proměny, 1990. Proměny 27 (1990), Nr. 2, S. 8-20

      Opat, Jaroslav. Glosy ke dvěma kritikám T.G.Masaryka, Slovanský přehled, 1990. Slovanský přehled 76 (1990), Nr. 3, S. 244-256

      Opat, Jaroslav. Glosy ke dvěma kritikám T.G.Masaryka, Historické studie, 1989. In: Historické studie, Bd. 24, Praha 1989 (Samisdat)

      Opat, Jaroslav. Glosy ke dvěma kritikám T.G.Masaryka, 1994. In: J. Opat, Masarykiana a jiné studie, Praha (Ústav TGM) 1994, S. 36-61

      Opat, Jaroslav. Poznámky ke sporům s T. G. Masarykem a o Masaryka, 2001. In: T. G. Masaryk na přelomu tisíciletí, Hodonín 2001, S. 34-43

      Opat, Jaroslav. Glosy do trzech krytyk T. G. Masaryka, Krytyka, 1991. Krytyka - kwartalnik polityczny (Warschau) 1991, No. 34-35

      Ortega Rodríguez, Iván. Cuerpo y fenomenología "asubjetiva" en Jan Patočka, 2006. Typoskript, 10 S.

      Ortega Rodríguez, Iván. El movimiento de la existencia humana, de Jan Patočka, DAIMÓN, 2005. DAIMÓN, Revista de filosofía No. 36, Septiembre-Diciembre 2005, S. 159-168

      Ortega Rodríguez, Iván: Jan Patočka y Michel Henry, dos caminos en fenomenología a partir de problemas comunes: aparecer, vida y corporalidad. Taula, quaderns de pensament č. 46, 2014-2015, str. 207-217. 

      Ortega Rodríguez, Iván: Jan Patočka a Michel Henry, dvě cesty fenomenologie na základě sdílených problémů. In: Frei, J., Švec, O. (vyd.), Překonání subjektivismu ve fenomenologii. Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2015, str. 137-151

      Ortega Rodríguez, Iván: Jan Patočka et Michel Henry, deux voies en phénoménologie à partir des problèmes communs. Strojopis, 10 s. 

      Ortega Rodríguez, Iván: Presentación. In: Jan Patočka, Ensayos heréticos sobre filosofía de la historia, Madrid (Ediciones Encuentro) 2016, str. 7-16

      Ortega Rodríguez, Iván: Introducción a las Lecciones XVII-XX. Cuerpo, Comunidad, Lenguaje, Mundo. Aporía 2019, zvl. č. 3, str. 12-17

      Ortega Rodríguez, Iván: El dolor en los Escritos de Patočka de los años 40. Intencionalidad negativa y experiencia del mal. Revista Filosófica de Coimbra 29, 2020, č. 57, str. 243-262

      Ortega Rodríguez, Iván: Una línea de continuidad en el pensamiento fenomenológico de Jan Patočka. Pensamiento 69, 2013, č. 259, str. 301-313

      Orth, Ernst Wolfgang. Einleitung: Jan Patočka und die Phänomenologie, Phänomenologische Forsch., 1985. In: E. W. Orth (Hg.), Studien zur Philosophie von J. P., Freiburg - München (Alber) 1985 (Phänomenologische Forschungen 17), S. 7-9

      Orth, Ernst Wolfgang (Hg.). Studien zur Philosophie von Jan Patočka, 1985. Freiburg - München (Alber) 1985, 176 S., Phänomenologische Forschungen 17

      Osolsobě, P., Cajthaml, M. (vyd.). Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, 2008. Brno (CDK) 2008, 171 S.

      Osolsobě, Petr. Sacrum et profanum. Česká kultura a zakletí ve světě, Proglas, 1993. Proglas 4 (1993), Nr. 4, S. 23-26

      P., D.. Sur un portrait d'Yves Montand, Le Quotidien de Paris, 1983. Le Quotidien de Paris, 26. 4. 1983

      p.m.p.. Die Zeit - ein Phänomen. H.-G. Gadamer beim Patočka - Gedenken, Die Presse, 1987. Die Presse (Wien), 14.-15. 3. 1987, S. 6

      Palaver, Wolfgang: War and Sacrifice. Comparing Jan Patočka and René Girard. Metodo 6, 2018, č. 2, str. 41-69

      Palouš, Martin. Post-totalitarian Politics and European Philosophy, Public Affairs Quarterly, 1993. Public Affairs Quarterly (Pittsburgh) 7, 1993, Nr. 2, S. 149-164

      Palouš, Martin. Uzavřená minulost, nebo živé dědictví?, 1997. In: Císařová, Drápala, Prečan, Vančura (Hg.), Charta 77 očima současníků po dvaceti letech, Prag-Brünn 1997, S. 111-119

      Palouš, Martin. Filosofovat se Sokratem, Filosofický časopis, 1990. Filosofický časopis 38 (1990), Nr. 1-2, S. 45-58

      Palouš, Martin. Paralelní úvahy, 1984. Praha (Samisdat) 1984, 147 S. Ed. Expedice, Bd. 189.

      Palouš, Martin. Poznámky ke generačním sporům v Chartě 77 v druhé polovině osmdesátých let, 1993. In: Dvě desetiletí před listopadem 89, Prag (Ústav pro soudobé dějiny) 1993, S. 35-44

      Palouš, Martin. Paralelní úvahy, 1984. Praha (Samisdat) 1984, 140 S. Nové cesty myšlení, Bd. 13.

      Palouš, Martin: Patočka versus Benda aneb paralelní polis po dvanácti letech. Alternativa, revue pro nezávislou politiku (samizdat) 2, 1989, č. 2, str. 27-33

      Palouš, Martin: Jan Patočka versus Václav Benda. Uncaptive Minds II, 5 (9), November-December 1989, str. 36-40

      Palouš, Martin: Jan Patočka versus Václav Benda. In: Gordon Skilling, H., Wilson, P. (vyd.), Civic Freedom in Central Europe. New York (St. Martin's Press) 1991, str. 121-128

      Palouš, Martin: Jan Patočka versus Václav Benda. In: Flagg Taylor IV, F. (vyd.), The Great Lie. Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism, Wilmington, Delaware (ISI Books) 2011, str. 519-527

      Palouš, Martin: Jan Patočka versus Václav Benda. In: Palouš, M.: Once upon a Time of Transition. Fourteen Exercises in Political Thought. Washington-London (Academia Press) 2021, str. 43-51

      Palouš, Martin. Patočkovo sókratovské poselství do jedenadvacátého století. Nad Patočkovými texty k Chartě 77 po třiceti letech, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, S. 403-421

      Palouš, Martin: Jan Patočka's Socratic Message for the Twenty-First Century. Rereading Patočka's "Charter 77 Texts" Thirty Years Later. In: Chvatík, I., Abrams, E. (vyd.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 163-174

      Palouš, Martin: Jan Patočka's Socratic Message for the Twenty-First Century. Rereading Patočka's "Charter 77 Texts" Thirty Years Later. In: Palouš, M.: Once upon a Time of Transition. Fourteen Exercises in Political Thought. Washington-London (Academia Press) 2021, str. 171-185

      Palouš, Martin: A Philosopher and His History (Jan Patočka's Reflections on the End of Europe and the Arrival of the Post-European Epoch). Report of the CTS 10-07, prosinec 2010, 31 s.

      Palouš, Martin. A Philosopher and His History. Jan Patočka's Reflections on the End of Europe and the Arrival of the Post-European Epoch. Thesis Eleven 2013, sv. 116, č. 1, str. ...

      Palouš, Martin: A Philosopher and His History. In: Palouš, M.: Once upon a Time of Transition. Fourteen Exercises in Political Thought. Washington-London (Academia Press) 2021, str. 309-358

      Palouš, Martin. Le message socratique de Jan Patočka pour le XXIe siecle. Relire les textes de Patočka sur la Charte 77 trente ans apres, Tumultes, 2009. Tumultes No 32-33, novembre 2009, S. 311-328

      Palouš, Martin: What Kind of God Does Human Rights Require? In: Bucar, E. M., Barnett, B. (vyd.): Does Human Rights Need God? Grand Rapids (Michigan)-Cambridge (William Erdman's Publishing Company) 2005, str. 243-268

      Palouš, Martin: What Kind of God Does Human Rights Require? In: Palouš, M.: Once upon a Time of Transition. Fourteen Exercises in Political Thought. Washington-London (Academia Press) 2021, str. 113-151

      Palouš, Martin: Patočka between Masaryk and Havel. In: Palouš, M.: Once upon a Time of Transition. Fourteen Exercises in Political Thought. Washington-London (Academia Press) 2021, str.

      Palouš, Martin: Once upon a Time of Transition. Fourteen Exercises in Political Thought. Washington-London (Academia Press) 2021, 419 s.

      Palouš, Radim. Patočka a společenství otřesených, Report of the CTS, 1999. Report of the CTS 99-09

      Palouš, Radim. Komenského škola stáří a založení gerantagogiky, 1984. In: R. Palouš, Česká zkušenost, Prag (Samizdat) 1984, S. 2-137

      Palouš, Radim. Jednota tvrdého a měkkého stylu, 1988. Prag (Samizdat) 1988, S. 3-84

      Palouš, Radim. Škola stáří, 1978. Prag (Samizdat) 1978 (Kvart), 167 S.

      Palouš, Radim. Pedagogické teorie a jejich antropologické předpoklady, Filosofický časopis, 1967. Filosofický časopis 15 (1967), Nr. 5, S. 641-654

      Palouš, Radim. Patočka et la communauté des ébranlés, Profils de Jan Patočka, 1992. In: Profils de Jan Patočka, hg. v. H. Decleve, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, S. 27-34. Übs. aus d. Engl. v. P. Seys

      Palouš, Radim. Škola stáří, 1978. Prag (Samizdat) 1978 (Edice Petlice)

      Palouš, Radim. J. P. - Anamnéza, Proměny, 1987. Proměny 24 (New York 1987), Nr. 1, S. 56-62

      Palouš, Radim. Die Schule der Alten, J. A. Comenius und die Gerontagogoik, 1979. Kastellaun/Hunsrück 1979 (Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Univ. Bochum, Nr. 10), 116 S.

      Palouš, Radim. K filosofii výchovy. Východiska fundamentálni agogiky, 1991. Prag (Samizdat) 1987 (Nové cesty myšlení Bd. 25), 233 S.

      Palouš, Radim. Česká zkušenost, 1994. In: R. Palouš, Česká zkušenost, Prag (Academia) 1994, S.151-176

      Palouš, Radim. Česká zkušenost, 1984. Praha (Samisdat) 1984, 389 S. Ed. Expedice, Bd. 198

      Palouš, Radim. Česká zkušenost, Rozhledy, 1985. In: Rozhledy (London) 1985, Nr. 4, S. 2-11

      Palouš, Radim. Smysl a dějiny. Pokus o interpretaci Patočkova motivu a o křesťanské variace na dané téma, Studie, 1983. Studie 15 (Roma 1983), H. 1-2, Nr. 85-86, S. 17-62

      Palouš, Radim. J. P. - Anamnéza, Studie, 1987. Studie 12 (Roma 1980), H. 1, Nr. 67, S. 35-41

      Palouš, Radim. Die Geschichte der Phänomenologie in sieben Aufzügen, Report of the CTS, 1997. Report of the CTS 97-03

      Palouš, Radim. Ptáme se s Patočkou: Co jsme?, 1998. In: E. Vonková (hg.), Jan Patočka, Češi a Evropa, Brno 2000, S. 22-26

      Palouš, Radim. Škola stáří, 1978. Prag (Samizdat) 1978 (Nové cesty myšlení)

      Palouš, Radim. Comenius redivivus, Scando-Slavica, 1994. Scando-Slavica 40, 1994, S. 53-62

      Palouš, Radim. K filosofii výchovy. Východiska fundamentálni agogiky, 1991. Praha 1991 (SPN), 119 S.

      Palouš, Radim. Čas výchovy, 1983. Prag (Samizdat) 1983 (Nové cesty myšlení Bd. 10), 371 S.

      Palouš, Radim. J. P. - Anamnéza, Vzpomínky a pocty, 1980. In: Vzpomínky a pocty, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1980, S. 59-67

      Palouš, Radim. Patočka et la communauté des ébranlés, 1992. In: H. Decleve (hg.): Profils de Jan Patočka. Bruxelles 1992, S. 27-34

      Palouš, Radim. Osobnost a komunikace: Jednota dvojího, 1990. Prag 1990 (Studia paedagogica 5), 77 S.

      Palouš, Radim. Komenského Boží svět, 1992. Prag (SPN) 1992, 142 S.

      Palouš, Radim. Ars docendi, 2004. Prag (Karolinum) 2004, 127 S.

      Palouš, Radim. Mluvčím Charty v roce 1982, 1997. In: Císařová, Drápala, Prečan, Vančura (Hg.), Charta 77 očima účastníků po dvaceti letech, Prag-Brünn 1997, S. 120-122

      Palouš, Radim. Comenius aus Patočkas Sicht, 1993. Jena (Collegium Europaeum Jenense) 1993, 29 S., Schriften des Collegium Europaeum Jenense 7

      Palouš, Radim. Patočkovo KRINEIN, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 90-94

      Palouš, Radim. Comenius Redivivus, 1991. In: R. Palouš, V. Soudilová, Comenius redivivus, Prag 1991, S. 5-16

      Palouš, Radim. Světověk, 1990. Prag (Academia) 1990, 95 S.

      Palouš, Radim. Světověk aneb 1969, 1989. Prag (Samizdat) 1989, 127 S.

      Palouš, Radim. 1969. Hypotéza o konci novověku a počátku světověku, 1988. Prag (Samizdat) 1988 (Edice Studnice)

      Palouš, Radim. 1969. Hypotéza o konci novověku a počátku světověku, 1986. Prag (Samizdat) 1986 (Edice Petlice Bd. 348),

      Palouš, Radim. 1969. Hypotéza o konci novověku a počátku světověku, 1985. Prag (Samizdat) 1985 (Edice Expedice Bd. 211), 130 S.

      Palouš, Radim. Čas výchovy, 1983. Prag (Samizdat) 1983 (Edice Expedice Bd. 170)), IV+ 371 S.

      Palouš, Radim. Čas výchovy, 1987. Rom (Křesťanská akademie) 1987, 288 S.

      Palouš, Radim. Filosof krizí: od fenomenologie přes emendaci k tajemství, Filosofický časoopis, 2007. Filosofický časopis 55, 2007, Nr. 3, S. 413-421

      Palouš, Radim. Paradoxy výchovy, 2009. Praha (Karolinum) 2009, 111 S.

      Palouš, Radim. Smysl a dějiny. Pokus o interpretaci Patočkova motivu a o křesťanske variace na dané téma, 1980. In: Smysl smyslu, Prag (Samizdat) 1980 (Nové cesty myšlení Bd. 6)

      Palouš, Radim. Patočka a společenství otřesených, 1984. Typoskript, 8 S. (Schreibmaschine)

      Palouš, Radim. Das Weltzeitalter, 1993. Sankt Augustin (Academia-Verlag) 1993, 127 S.

      Palouš, Radim. Patočka and the Comunity of the Shaken, Typoskript, 7 S.

      Palouš, Radim. Příběh fenomenologie o sedmi dějstvích, 2000. In: I. Chvatík, P. Kouba (hg.), Fenomén jako filosofický problém, Prag (OKOYMENH) 2000, S. 270-282

      Palouš, Radim. Česká zkušenost, 1985. In: R. Palouš, Česká zkušenost, Prag (Samizdat) 1985 (Edice Expedice Bd. 198), S. 328-386

      Palouš, Radim. L'universita parallela, Il Nuovo Areopago, 1988. Il Nuovo Areopago 7, Winter 1988, Nr. 4, S. 80-84

      Palouš, Radim. Příběh fenomenologie o sedmi dějstvích, Report of the CTS, 1997. Report of the CTS 97-06

      Palouš, Radim. Patočka a společenství otřesených, 1984. Typoskript, 7 S. (Computer)

      Palouš, Radim. Totalismus a holismus, 1996. Praha (Karolinum) 1996, 148 S.

      Palouš, Radim. Čas výchovy, 1991. Prag (SPN) 1991, 237 S.

      Palouš, Radim. J.P. - Anamnéza, AUC PhilosHist, . Acta Universitatis Carolinae - Phiolosophica et Historica 4, 1991 (Studia Philosophica 12)

      Palouš, Radim. 1969. Hypotéza o konci novověku a počátku světověku, 1985. Prag (Samizdat) 1985 (Nové cesty myšlení Bd. 17), 100 S.

      Palouš, Radim. Patočka - komeniolog, Studia Comeniana et hist., 1994. Studia Comeniana et historica 24, 1994, No. 52, S. 7-8

      Pánek, Jaroslav. Jaroslava Pešková (20.3.1929 Plzeň - 3.2.2006 Praha), Český časopis historický, 2007. Český časopis historický 105, 2007, Nr. 2, S. 517-525

      Pänke, Julian. Russland und die Idee 'Europa'. Zur Aktualität Nikolaj Danilewskijs und Jan Patočkas, J. P. u. die Idee von Eur, 2003. In: Jan Patočka u. die Idee von Europa, hrsg. von A. Homp u. M. Sedlaczek, 2003, S. 95-106

      Pantano, Alessandra. Vers les moments de l'apparaître, Studia Phaenomenologica, 2007. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), S. 331-352

      Pantano, Alessandra. Una riflessione filosofica a partire dal mondo naturale, 2003. In: J. P., Il mondo naturale e la fenomenologia, hg. von A. Pantano, Milano (Mimesis) 2003, S. 7-32

      Pantano, Alessandra. Konstelace epoché, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH)2009, S. 209-223

      Pantano, Alessandra. Dislocazione. Introduzione alla fenomenologia asoggettiva di Jan Patočka, 2011. Milano-Udine (Mimesis) 2011, 243 S.

      Pantano, Alessandra. Linee fondamentali del pensiero di Jan Patočka, 1999. Diss. Universita degli studi di Verona, akad. Jahr 1998/99, 85 S.

      Paparusso, Riccardo. Natura, 2007. In: E. Ferrario (hg.), Voci della fenomenologia, Roma (Lithos) 2007 (Filosofia-Saggi 2), S. 321-345

      Paparusso, Riccardo. Assicurazione e fine della storia in Jan Patočka, 2009. In: E. Ferrario u. A.: Oikonomia, Roma 2009 (Lithos), S. 384-406

      Paparusso, Riccardo. J. Patočka, Che cos'e la fenomenologia?, Movimento, mondo, corpo…, Leússein, 2010. Leússein-rivista di studi umanistici 3, 2010, Nr. 2, S. 221-225

      Paparusso, Riccardo: The End of History and After. Rethinking Kojève and Patočka on the Idea of Post-History. In: Tava, F., Meacham, D. (vyd.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 201-213

      Paparusso, Riccardo: Jan Patočka. Charta 77 e il problema dello Stato. In: B. Coccia (ed.), L'Europa di Charta 77. Roma (Istituto di Studi Politici "S. Pio V") 2017, str. 212-273

      Paparusso, Riccardo: Salvation without Redemption. Phenomenology of (Pre-)History in Patočka’s Late Work. In: Oppo, A. (ed.), Shapes of Apocalyps. Arts and Philosophy in Slavic Thought, Boston (Academic Studies Press), 2013, str. 68-87

      Paparusso, Riccardo: Life, Technolgy, Christianity: Patočka's Sacrifice for Nothing and its Economic-Mythical Roots. In: Učník, Ľ., Chvatík, I., Williams, A. (vyd.), Asubjective Phenomenology. Nordhausen (Verlag Traugott Bautz) 2015, str. 187-197

      Paparusso, Riccardo: Patočka’s asubjective phenomenology as latent possibility of Husserl’s Logical Investigations. Studies in East European Thought 73, 2021, č. 3, str. 347-365

      Páral, Marek. Patočka: co je býti filosofem, 2002. http://blog.arcs.cz/pages/print.php?id_text=184

      París, Carlos. Prólogo, 1976. In: J. P., Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL EDITOR) 1976, S. 5-15

      Patočková, Jana. viz Rezw-02

      Paul, Werner. Ein Humanist der Gegenwart, Typoskript, 16 S.

      Pauza, Miroslav. Charakter a úkoly vědy v názorech prof. Jana Patočky, Sešity, 1977. Sešity - příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, interní bulletin Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, Nr. 48, 1977, S. 53-63

      Pauza, Miroslav. Patočkův Sókratés, Filosofický časopis, 1997. Filosofický časopis 45, 1997, No. 5, S. 899-908

      Pavlík, Ján. On Patocka's Conception of the 'Ideal Genesis' of Language, Sborník vědeckých prací.., 1995. Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, série C, 1995, Nr. 1, S. 141-148

      Pavlík, Ján. The Origin of Language, Philosophie und die kogni, 1993. In: Philosophie und die kognitiven Wissenschaften, hg. v. R. Casati u. G. White, Kirchberg am Wechsel (Österr. L. Wittgenstein Ges.) 1993, S. 403-407

      Pavlík, Ján. On Patocka's Conception of the 'Ideal Genesis' of Language, E-Logos, 1993. E-Logos, Electronic Journal for Philosophy, 7 S.

      Pavlík, Ján. Philosophy, "Parallel Polis" and Revolution: The Case of Czechoslovakia, 1993. In: B. Smith (ed.), Philosophy and Political Change in Eastern Europe, La Salle 1993, S. 67-101

      Pavlincová, Helena. Polemiky Jana Patočky s novotomisty, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (vyd.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 69-75

      Pearce, Colin D.: A City Where Socrates Need Not Die. The American Conservative, 5. 1. 2023 (https://www.theamericanconservative.com/a-city-where-socrates-need-not-die/)

      Pecháček, Jan. A pozdravujte filosofy, LaCultura.cz, 2009. LaCultura.cz, März 2009 (www.lacultura.cz/2009/03/a-pozdravujte-filosofy/

      Pechar, Jiří. Opravdu Patočka mladé netáhne?, Lidové noviny, 2003. Lidové noviny 21.6.2003

      Pechar, Jiří. Jan Patočka a Hannah Arendtová, Filosofický časopis, 2007. Filosofický časopis 55, 2007, Nr. 4, S. 485-495

      Pechar, Jiří. Zamyšlení nad jednou studií, 1978. In: Janu Patočkovi in memoriam (hg. v. J. Vladislav), Prag (Samizdat) 1978

      Pechar, Jiří. K jednotnosti filosofické terminologie, Filosofický časopis, 1998. Filosofický časopis 46, 1998, Nr. 4, S. 573-579

      Pechar, Jiří. Patočka stále znepokojující, Literární noviny, 1992. Literární noviny 3, 1992, Nr. 14, 9.-15. 4. 1992, S. 4

      Pechar, Jiří. Patočkova dekonstrukce metafyziky, Literární noviny, 1997. Literární noviny 8, 1997, Nr. 26, 2.7.1997, S. 7

      Pechar, Jiří. Česká kultura ve Vídni, Literární noviny, 1991. Literární noviny 2, 1991, Nr. 17, 25. 4. 1991, S. 5

      Pechar, Jiří. Patočka na Sorbonně, 2006. In: A2, Nr. 22, 31.5.2006, S. 7

      Pechar, Jiří. Patočkova výzva k dialogu, Lidové noviny, 2003. Lidové noviny 5.4.2004, S. 15

      Pelcová, Naděžda. Neuere Erziehungsphilosophische Arbeiten im Anschluss an Jan Patočka in der Tschechischen Republik, Jahrbuch f. Bildungs…, 2000. Rationalitäts- und Glaubensvariationen. Jahrbuch für Bildungs- und Erziehungsphilosophie 3, 2000, S. 230-234 (Herausgeber??? Ort???)

      Pelikán, Čestmír. Několik poznámek k historii vydávání Patočkových Sebraných spisů, Aluze, 2002. In: Aluze 2002, Nr. 1, S. 215-217

      Pereira Rodrigues, Inês. Possibilidades de sentido. Jan Patočka e o cuidado da alma, Phainomenon, 2008. Phainomenon - Revista de Fenomenologia (Lisboa) 16/17, 2008. S. 109-127

      Pereira Rodrigues, Inês: Patočka, Myth, and Literature. Illustrations of the Possibility of Paradise on Earth. AUC Philosophica et Historica 2014, č. 1 (Studia Aesthetica VII), str. 57-64

      Pereira Rodrigues, Inês: Questions about Jan Patočka's "Originary Totality". In: Judgement, Responsibility and the Life-World. Perth Workshop 2011 Conference Proceedings, Perth (Murdoch University) 2012, str. 23-28

      Pereira Rodrigues, Inês: The Cosmological World and the Movement of Existence in Jan Patočka. In: Učník, Ľ., Chvatík, I., Williams, A. (vyd.), Asubjective Phenomenology. Nordhausen (Verlag Traugott Bautz) 2015, str. 115-126

      Pérez Rocha, Inma. A ética da disidencia e a cuestión do sacrificio: A herexía en Jan Patočka, 2001. …arbeit, Universidade de Santiago de Compostela 2000/2001, 134 S.

      Pérez Rocha, Inma. Jan Patočka a etika jednoho disidenta, Bohemistyka, 2002. Bohemistyka 1/2002, S. 1-6

      Perryman-Holt, Claire: [recenze knih] J. Patočka, K. Schaller, D. Tschižewskij, Philosophische Korrespondenz… Ketzerische Essays…. Les Études philosophiques 2011, Nr. 3 (Juillet), S. 426-428

      Perryman-Holt, Claire: Jan Patočka and the Sacrificial Experience. In: L. Hagedorn, J. Dodd (vyd.): Religion, War, and the Crisis of Modernity. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 14, 2015, str. 23-30

      Pesaresi, Chiara: De la liberté à la PHYSIS. Disertace (Università degli studi di Macerata, Institut Catholique de Paris), 2016, 119 S.

      Pesaresi, Chiara: Jan Patočka. Dalla libertà alla natura. Macerata (eum) 2020, 331 s. Předmluva E. Tardivel

      Pešek, Jiří. Svět jako otvřenost bytí jsoucího samého v celku a prožívané tělo, Filosofický časopis, 1997. Filosofický časopis 45, 1997, No. 5, S. 815-824

      Petruželková, Adéla. Struktura oddílu Přílohy v Sebraných spisech Jana Patočky, 2009. Computerschrift, 3 S.

      Petruželková, Adéla: Píše Adéla Petruželková [recenze knihy Patočka, J., Fenomenologické spisy III/1], Echa. Fórum pro literární vědu, 4. 2. 2015, http://www.ipsl.cz/index.php?id=657&menu=echa&sub=echa&query=petruželková&str=echo.php 

      Petruželková, Adéla: Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém. Disertační práce na FF UK, Praha 2016, 157 s. 

      Petruželková, Adéla: Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém. Praha (ÚČL AV ČR, v.v.i.) 2018, 287 s.

      Petříček jr., Miroslav. Disidentem v barevném světě, Lidové noviny, 1994. Lidové noviny (Beilage Národní 9) 28.4.1994, s. I und IV

      Petříček jr., Miroslav. J.Patočka. Filosofie a jazyk (francouzský strukturalismus), In: M. Petříček: Úvod do (současné) filosofie, Praha (2. Aufl. 1991, S. 61-68, 3. Aufl. 1992, S. 124-139, 4. Aufl. 1997, S. 116-131)

      Petříček jr., Miroslav. Jan Patočka - Philosophie, Phénoménologie, Politique, Filosofický časopis, 1991. Filosofický časopis 39, 1991, S. 354-356

      Petříček jr., Miroslav. Přirozený a nesamozřejmý svět, Lidové noviny, 1994. Lidové noviny, Beilage Národní 9, 23.12.1994, S. III

      Petříček jr., Miroslav. Mýtus v Patočkově filosofii, Reflexe, 1992. Reflexe (1992), Nr. 5-6, S. 6.1-16

      Petříček jr., Miroslav. Patočka: dějiny, fenomenologie, Reflexe, 1994. Reflexe, Praha 1994, Nr. 12, 2 (11 S.)

      Petříček jr., Miroslav. Jan Patočka o Masarykovi, Nové knihy, 1991. Nové knihy (1991), Nr. 36, 4. 9. 1991, S. 3

      Petříček jr., Miroslav. Le projet philosophique de Patočka et le probleme de l'espace, …, S. 145-158.

      Petříček jr., Miroslav. A mítosz Patočka filozófiájában, Hiány, 1994. Hiány (Budapest) 5, 1994, Nr. 4, S. 10-15.

      Petříček jr., Miroslav. Jan Patočka. Filosofie a jazyk (francouzský strukturalismus), 1992. In: M. Petříček, Úvod do (současné) filosofie, Praha 1992, S. 124-139

      Petříček jr., Miroslav. Cesta myšlení a pohyb ve světě, Lidové noviny, 1997. Lidové noviny, Beilage Národní 9, 5.4.1997, S. III

      Petříček jr., Miroslav. Patočkův filosofický projekt, Jan Patočka. Přirozený sv, 1992. In: Jan Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém, Praha (ČsS) 1992, S. 269-280

      Petříček jr., Miroslav. Identita fenomenologie čili filosofická myšlenka, 2000. In: I. Chvatík, P. Kouba (hg.), Fenomén jako filosofický problém, Prag (OKOYMENH) 2000, S. 311-323

      Petříček jr., Miroslav. Derrida o Patočkovi: Tajemství a odpovědnost, Přítomnost, 1992. Přítomnost 3, 1992, Nr. 3, S. 24-25.

      Petříček jr., Miroslav. Cog it out, here goes a sum, Paraf, 1987. Paraf (Samisdat 1987), H. 7, S. 4-44

      Petříček jr., Miroslav. Jan Patocka et l'idée du monde naturel, Les Cahiers de Philos…, 1991. Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), Nr. 11-12, Jan Patočka: le soin de l'ame, S. 117-152.

      Petříček jr., Miroslav. Patočkův Negativní platonismus, Česká literatura, 1992. Česká literatura 40, 1992, Nr. 1, S. 107-108

      Petříček jr., Miroslav. Umění, čas a Patočka, MF Dnes, 2006. In: MF Dnes, 4.3.2006, Beilage Kavárna, S. D8

      Petříček jr., Miroslav. Jan Patočka: philosopie (!), phénoménologie, politique, Filosofický časopis, 1991. Filosofický časopis 39 (1991), Nr. 1, S. 172-173

      Petříček jr., Miroslav. Jan Patočka a myšlenka přirozeného světa, Filosofický časopis, 1990. Filosofický časopis 38 (1990), Nr. 1-2, S. 22-43

      Petříček, Miroslav. Smysl kacířského myšlení, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH)2009, S. 19-24

      Petříček, Miroslav: Jan Patočka. Phenomenological Philosophy Today.  In: Chvatík, I., Abrams, E. (eds.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 3-6

      Petřík, Milan Jan. Třikrát Jan Patočka v exilu, Zpravodaj (Winterthur), 1981. In: Zpravodaj (Winterthur) 10. 11. 1981, Nr. 11, S. 29-31

      Pignet, Janine. Jan Patočka, Correspondance (Lettres a R. Campbell). Avertissement, Les temps modernes, 1992. Les Temps Modernes 48 (Paris 1992), Nr. 554, S. 1 f.

      Pinc, Zdeněk: Odvaha k smyslu života. Poznámky k filosofii a osudu Jana Patočky. Svědectví 14, 1977, č. 54, str. 185-192

      Pinc, Zdeněk. Perspektivy otevřené duše, Přítomnost, 1992. Přítomnost 3, 1992, Nr. 3, S. 1

      Pinc, Zdeněk. Pedagogika obratu, pedagogika Jana Patočky, Vesmír, 1994. Vesmír 73, 1994, S. 395

      Pinc, Zdeněk. V zápase mezi Kristem a Antikristem. Duchovní člověk, nebo intelektuál?, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (eds.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 115-123

      Pinc, Zdeněk. Pedagogika obratu, pedagogika Jana Patočky, Přítomnost, . Přítomnost 3, 1992, Nr. 3, S. 20-21

      Pinc, Zdeněk. Rizika a šance duchovního života, První skica k podobizně, 1977. In: První skica k podobizně, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1977, S. 82-89

      Pinc, Zdeněk: Deevoluce potřeb a potřeba touhy. In: Arnason, J. P., Benyovszky, L., Skovajsa, M. (vyd.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha (Togga) 2010, str. 289-303

      Pirro, Robert. Václav Havel and the Political Uses of Tragedy, Political Theory, 2002. Political Theory Vol. 30 No. 2, April 2002, S. 228-258.

      Pithart, Petr. Filozof sókratovského myšlení i údělu, Typoskript, 36 S.

      Pithart, Petr. Egy szókratészi gondolkodású és sorsú filozófus, 1996. In: Jan Patočka, Mi a cseh?, Poszony (=Bratislava) 1996 (Kalligram könyvkiadó), S. 5-26

      Pithart, Petr. Tázavost jako předpoklad smysluplného protestu, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, S. 393-401

      Pithart, Petr: Questioning as a Prerequisite for a Meaningful Protest. In: Chvatík, I., Abrams, E. (eds.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 155-161

      Pithart, Petr. K Patočkovým dopisům německé přítelkyni, Most atd., 1990. Most atd. (1990), Nr. 2, S. 52-67

      Pithart, Petr. K Patočkovým dopisům německé přítelkyni, 1990. In: E. Vonková (hg.), Jan Patočka, Češi a Evropa, Brno 2000, S. 27-40

      Pithart, Petr. Plavba k břehům Indie, Křesťanská revue, 1992. Křesťanská revue 59 (1992), Nr. 9, S. 205 f.

      Pithart, Petr. K Patočkovým dopisům německé přítelkyni, Typoskript, 13 S.

      Pithart, Petr. (Ediční komentáře k Patočkovým spisům o českých dějinách a české kultuře), Typoskript, insgesamt 71 S.

      Pithart, Petr. siehe Nel-05

      Pithart, Petr. Adresse de salutations du premier ministre du gouvernement tchéque, La responsabilité -, 1992. In: La responsabilité - Responsibility, hg. v. P. Horák u. J. Zumr, Praha (FU ČSAV) 1992, S. 11

      Pithart, Petr. Der Philosoph als Ketzer. Kommentar zu Patočka, Transit, 1991. Transit (Wien 1991), Nr. 2, S. 106-109.

      Poirier, Jean-Louis. Patočka et les Grecs, Cahiers philosophiques, 1992. Cahiers philosophiques (Paris 1992), Nr. 50, S. 167-200

      Poirier, Jean-Louis. L'esthetique de Jan Patocka, L'Enseignement phil, 2007. In: L'Enseignement philosophique 57 (2007), no. 5, str. 47-53.

      Pojar, Miloš. siehe Nel-05

      Pokorný, Jindřich. Kádrový posudek si každý napsal sám

      Polák, Michael. Patočka. Slavný filozof z Turnova, MF Dnes, 2007. MF Dnes 1.6.2007 (die Ausgabe für die Kreis Reichenberg), S. C3

      Polder, Jiří. Zamyšlení nad jednou studií, J. Patočkovi in memoriam, 1981. In: Janu Patočkovi in memoriam, Miscellanea, Praha (Samisdat) 1981, S. 109-112

      Polívka, Jiří. Intentionalität und Transzendenz, 1995. In: Bloss, Stróžewski, Zumr (Hg.): Intentionalität-Werte-Kunst: Husserl-Ingarden-Patočka, Prag 1995, S. 32-39

      Póltawski, A.. Painting and intentionality, 1995. In: Bloss, Stróžewski, Zumr (Hg.): Intentionalität-Werte-Kunst: Husserl-Ingarden-Patočka, Prag 1995, S. 13-21

      Pombo, Fátima. Jan Patocka - A arte e a sua filiacao fenomenológica, ciberkiosk, 1998. www.ciberkiosk.pt/arquivo/ciberkiosk3/arte/jan.htm

      Pombo, Fátima. Jan Patočka - Art and its Phenomenological Affiliation, Journal of the BSP, 1998. Journal of the British Society for Phenomenology, Vol. 29, No. 2, May 1998, S. 132-144

      Pommier, Éric: Sauver le phénomène éthique pour préserver l'avenir. Jonas et Patočka ou la responsabilité et le sacrifice. Archives de Philosophie 79, 2016, S. 525-537

      Pommier, Éric: Jan Patočka. La catarsis de la fenomenología. Aporía 2019, zvl. č. 3, str. 4-9

      Pommier, Éric: Vida y aparecer (Henry - Patočka). Pensamiento 75, 2019, č. 285, str. 867-886

      Pommier, Éric: Un nuevo mundo. ética del sacrificio y fenomenología asubjetiva. Jan Patočka. Revista Filosofica Aurora 30, 2018, č. 50, str. 486-502

      Poncarová, Petra. Pro co stojí za to žít, Roverský kmen, 2010. Roverský kmen 13, 2010, Nr. 10, S. 32-34

      Popelová, Jiřina. Vynikající dílo z dějin filosofie, Filosofický časopis, 1964. Filosofický časopis 12 (1964), Nr. 4, S. 584-587

      Popelová, Jiřina. Studie o současné české filosofii, 1946. Praha (Vilímek) 1946, 40 S.

      Porta, Nicolas: Auf der Suche nach einer eigenen Identität zwischen Osten und Westen. Die Mitteleuropa-Konzeption bei Czesław Miłosz, Jan Patočka und Milan Kundera. Herne (Gabrielle Schäfer Verlag) 2014, 147 s.

      Pospíšil, Ivo, Zouhar, Jan (Hg.). Literatura a filozofie (Zdeněk Mathauser), 2008. Brno 2008 (Katedra filosofie, Ústav slavistiky FF MU), 206 S.

      Pott, Heleen J.: Emotions, Persons, and the Body. William James and Jan Patočka. AUC Philosophica et Historica 2014, č. 1 (Studia Aesthetica VII), str. 11-19

      Prachař, Jan: Pojem Evropy u Jana Patočky. Magisterská práce, Brno 2012, 87 s.

      Prázný, Aleš. Výchova jako konflikt, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (eds.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 102-106

      Prázný, Aleš: Dějiny a jednání u Jana Patočky. In: Stojka, R., Škára, M. (vyd.), Patočka a dejiny filozofie. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 139-153

      Prečan, Vilém. News About the Czech Edition of Patočka's Works, Acta, 1988. Acta (Scheinfeld 1988), Nr. 5-8 (engl. Version), S. 92 f.

      Prečan, Vilém. K českému vydání Patočkových spisů, Acta, 1988. Acta (Scheinfeld 1988), Nr. 5-6 (tsch. Version), S. 78

      Preisner, Rio. Když myslím na Evropu II, 2004. Praha 2004 (Torst), 580 S.

      Proměny. Proměny 24, 1987, Nr. 1, 1987. Czechoslovak Society for Arts and Sciences, N. Y. 1987

      Prucha, Milan. Über den Ansatz von Jan Patočkas Philosophie der Geschichte, Mesotes, 1993. Mesotes (Wien) 3, 1993, Nr. 2, S. 216-239

      Průcha, Milan. Východisko Patočkovy filosofie dějin, Reflexe, 1994. Reflexe 12 (1994), S. 1-1 - 1-26

      Přibáň, Jiří. Nesnesitelná tíha češství, Tvar, 1993. Tvar 4 (1993), Nr. 8, 25. 2. 1993, S. 10

      Přibáň, Jiří. Přirozený svět jako filosofický problém, Tvar, 1992. Tvar 3 (1992), Nr. 45, 5. 11. 1992, S. 11

      Přibáň, Jiří: Resisting Fear. On Dissent and the Solidarity of the Shaken in Contemporary European and Global Society. In: Tava, F., Meacham, D. (eds.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 39-56

      Přibík, Jindřich u. Vančát, Pavel. Jindřich Přibík, 2008. Praha 2008 (Torst), 117 S.

      Přikryl, Petr. siehe Fri-01

      Přikryl, Petr. Na hraně politična. Dvě a jedna teze k demokracii a nemožné filosofii, Report of the CTS, 2007. In: Fridmanová, Přikryl (Hg.): Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky, Report of the CTS-07-07, März 2007, S. 30-33

      Ptáčková, Věra. Antigoné - vzpomínka na minulost?, Svět a divadlo, 1990. Svět a divadlo 1990, Nr. 1, S. 119-128

      Puc, Jan. O životě a smrti. Patočkova koncepce člověka a jeho životního úkolu ve válečných rukopisech, Reflexe, 2009. Reflexe 36, 2009, S. 25-34

      Pynsent, Robert (B.). Problémy identity, Světová literatura, 1994. Světová literatura 39, 1994, No. 5, S. 11-37

      Pynsent, Robert B.. Questions of Identity. Czech and Slovak Ideas of Nationality and Personality, 1994. Budapest-London-N.Y. (Central European University Press) 1994, 244 S.

      Pynsent, Robert B.. Pátrání po identitě, 1996. Praha (H+H) 1996, 278 S.

      Rabanus, Christian. M. Gatzemeier, (ed.), Jan Patočka. Ästhetik- Phänomenologie- Pädagogik- Geschichts- und Politikteorie, Perspektiven der Philos., 1998. Perspektiven der Philosophie, Neues Jahrbuch 24, 1998, S. 379-389

      Rabanus, Christian. Die Rezeption des philosophischen Werks von Jan Patočka im deutschsprachingen Raum. Ein Bericht, Internat. Zschr. f. Philo, 1998. Internationale Zeitschrift für Philosophie, Heft 1, 1998, S. 152-170

      Rabanus, Christian. Smysl dějin v "Kacířských esejích. Děiny, smysl a smysl dějin v "Kacířských esejích" Jana Patočky, Filosofický časopis, 1997. Filosofický časopis 45, 1997, Nr. 5, S. 750-767

      Rabanus, Christian. Geschichte, Sinn und Sinn der der Geschichte in den Katzerischen Essais" Jan Patočkas, 1997. In: H. Vetter (Hg.): 70 Jahre Sein und Zeit. Wiener Tagungen zur Phänomenologie 1997. Frankfurt 1999, S. 207-222

      Rabanus, Christian. Jan Patočkas Phänomenologie interkulturell gelesen, 2006. Nordhausen, Bautz 2006, 118 S., Interkulturelle Bibliothek, sv. 37.

      Rabanus, Christian. Technik in der Philosophie Husserls, Heideggers und Patočkas, Report of the CTS, 1998. Report of the CTS 98-14

      Rabanus, Christian. Praktische Phänomenologie. Jan Patočkas Revision der Phänomenologie Edmund Husserls, 2002. P. Lang, Frankfurt 2002, 265 p.

      Rabanus, Christian. Die Rezeption des philosophischen Werks von Jan Patocka im deutschsprachingen Raum. Ein Bericht, 1998. http://www.uni-mainz.de/~rabac000/rezeptionsgeschichte.html

      Rabanus, Christian. Sichtbarkeit und Erscheinung. Ein Blick auf Husserl und Patočka, 2010. in: H. R. Sepp, A. Wildermuth (Hg.), Konzepte des Phänomenalen, Würzburg (Königshausen & Neumann) 2010, S. 140-152

      Rabanus, Christian. Geschichte, Sinn und Sinn der der Geschichte in den Katzerischen Essais" Jan Patockas, 1997. http://www.uni-mainz.de/~rabac000/Geschichte_Text.html

      Rajčić, Biserka. Patočkin Prag. Pisma iz Praga (XVI), Književna reč, 1994. Književna reč (Beograd) 10.3.1994, S. 13

      Rajčić, Biserka. Slučaj Jan Patočka, 1995. In: Jan Patočka: Evropa i postevropsko doba, Beograd (Centar za geopoetiku) 1995, S. 139-142

      Rákosník, Jakub. Jan Patočka 1972-1977, 2000. Seminararbeit an der FFUK (Geschichte-Politologie), 21 S.

      Rakušanová, Lída. Vážený pane profesore Patočko, Deník.cz, 2010. http://www.denik.cz/rakusanova/vazeny-pane-profesore-patocko20100222.html - 13.3.2010

      Ratzinger, Joseph. Naděje pro Evropu? Církev a svět - stav, diagnózy, prognózy, 1993. Praha (Scriptum) 1993, 118 S.

      Ratzinger, Joseph. Wendezeit für Europa? Diagnosen und Prognosen zur Lage der Kirche und Welt, 1991.

      Razimová, Luďa: Novináři železné oponě navzdory. Uplynulo 40 let od setkání M. van der Stoela s J. Patočkou. Mediažurnál 1/2017, str. 8-9

      Reale, Giovanni. Objev člověka a péče o duši, 2005. In: G. Reale, Kulturní a duchovní kořeny Evropy, Brno 2005 (CDK), S. 79-90

      Reale, Giovanni. Radici culturali e spirituali dell'Europa. Per una rinascita dell' "uomo europeo", 2003. Milano (Raffaello Cortina Editore), 2003, 183 S.

      Reale, Giovanni. La scoperta dell'uomo e la "cura dell'anima", 2003. In: G. Reale, Radici culturali e spirituali dell'Europa. Per una rinascita dell' "uomo europeo", Milano (Raffaello Cortina Editore), 2003, S. 65-78

      Resten, Patrick. Jan Potocka (!): "Essais hérétiques", Le Quotidien de Paris, 1982. Le Quotidien de Paris, 6. 7. 1982

      Rezek, Petr. La philosophie de l'Européanité comme métaphysique du mouvement dans l'oeuvre de Jan Patočka, Critique, 1987. Critique 43 (Paris 1987), Nr. 485, S. 881-891.

      Rezek, Petr. Jan Patočka, Lidové noviny, . Lidové noviny 26.5.1998, Beilage…, S. VII

      Rezek, Petr. Obec otřesených, anebo postižených?, Kritický sborník, 1987. Kritický sborník 6 (Samisdat 1987), Nr. 2, S. 91-104

      Rezek, Petr. Cesty k bytí a fenomenologie, 0. In: Janu Patočkovi in memoriam, Miscellanea, Praha (Samisdat) 1978, S. 122-133

      Rezek, Petr. Patočkova fenomenologie ducha v kontextu pražského Filosofického kroužku, Jan Patočka a věc, 1993. In: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (OIKOYMENH) 1993, S. 116-124

      Rezek, Petr. Na cestě ke kosmologickému založení vědy, 1976. In: P. Rezek, Kosmické aspekty lidské konečnosti, Praha (Samisdat) 1976, S. 29-56

      Rezek, Petr. Negativní platonismus Jana Patočky, 0. In: Česká kultura na přelomu 50.-60. let, Kolokvium 22.-23.6.1988, Praha 1992, S. 31-33

      Rezek, Petr. L'apport de Patočka a la philosophie, Critique, 0. Critique 44 (Paris 1988), Nr. 497, S. 797-804. Übs. v. E. Abrams

      Rezek, Petr. Haptická ozvěna a haptická ozvěnovitost, Konzerva na hudbu, 1992. Konzerva na hudbu (1992), S. 31-37

      Rezek, Petr. Třetí životní pohyb u Jana Patočky jako problém intersubjektivity, Reflexe, 1991. Reflexe (1991), Nr. 4, S. 5.1-14

      Rezek, Petr. Patočkova fenomenologie ducha v kontextu pražského Filosofického kroužku, Reflexe, 1990. Reflexe (1990), Nr. 3, S. 6.1-10

      Rezek, Petr. Fenomén, jev a originál, 0. Paternoster (Wien 1985), Nr. 9-10, S. 136-155

      Rezek, Petr. Na cestě ke kosmologickému založení vědy, 1979. Polemos (Samisdat 1979), Nr. 1-2

      Rezek, Petr. Život disidentův jako "život v pravdě"?, Střední Evropa, 1991. Střední Evropa (Samisdat 1987), Nr. 8, S. 95-113

      Rezek, Petr. Patočkova topologie přirozeného světa, Jan Patočka a věc, 1993. In: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (OIKOYMENH) 1993, S. 107-115

      Rezek, Petr. Životní pohyb pravdy a život v pravdě u Jana Patočky, Jan Patočka a věc, 1993. In: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (OIKOYMENH) 1993, S. 79-93

      Rezek, Petr. Jan Patočka a věc fenomenologie, Jan Patočka a věc, 1993. In: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (OIKOYMENH) 1993, S. 131-134

      Rezek, Petr. Vzpomínky na profesora Jana Patočku, Jan Patočka a věc, 1993. In: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (OIKOYMENH) 1993, S. 50-54

      Rezek, Petr. Patočkův nejvlastnější přínos filosofii, Jan Patočka a věc, 1993. In: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (OIKOYMENH) 1993, S. 125-130

      Rezek, Petr. Česká filozofie a její doba diamantová, Hospodářské noviny, 2007. Hospodářské noviny 13.3.2007, S. 11

      Rezek, Petr. Lidský život a lidská existence jako pohyb u Jana Patočky, Jan Patočka a věc, 1993. In: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (OIKOYMENH) 1993, S. 68-78

      Rezek, Petr. Filozofie evropanství Jana Patočky jako metafyzika pohybu, Proměny, 1987. Proměny 24 (New York 1987), Nr. 1, S. 45-52

      Rezek, Petr. Život disidentův jako "život v pravdě"?, Petr Rezek. Filosofie a p, 1991. In: P. Rezek, Filosofie a politika kýče, Praha (ISE) 1991, S. 45-62

      Rezek, Petr. Filozofie evropanství Jana Patočky jako metafyzika pohybu, Střední Evropa, 1986. Střední Evropa (Samisdat) 1986, Nr. 4, S. 71-80

      Rezek, Petr. Životní pohyb pravdy a život v pravdě u Jana Patočky, Petr Rezek. Filosofie a p, 1991. In: P. Rezek, Filosofie a politika kýče, Praha (ISE) 1991, S. 63-78

      Rezek, Petr. La philosophie de l'Européanité comme métaphysique du mouvement dans l'oeuvre de Jan Patočka, 1987. Typoskript, 19 S.

      Rezek, Petr. Vzpomínky na profesora Jana Patočku, Vzpomínky a pocty, 1980. In: Vzpomínky a pocty, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1980, S. 68-74

      Rezek, Petr. Philosophie der Praxis, Wiener Journal, 1988. Wiener Journal (Juli/August 1988), Nr. 94/95, S. 34

      Rezek, Petr. Kosmické aspekty lidské konečnosti, 1976. Praha (Samisdat) 1976, 90 S.

      Rezek, Petr. Jan Patočka et le probleme de la phénoménologie, Études phénoménologiques, 1991. Études phénoménologiques (Bruxelles 1991), Nr. 13-14, S. 203-209. Übs. v. E. Abrams

      Rezek, Petr. Fenomén, jev a originál, 1993. In: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (OIKOYMENH) 1993, S. 9-22

      Rezek, Petr. Obec otřesených, anebo postižených?, Filosofie a politika kýče, 1991. In: P. Rezek, Filosofie a politika kýče, Praha (ISE) 1991, S. 79-89

      Rezek, Petr. Jan Patočka a věc fenomenologie, 1993. Praha (OIKOYMENH) 1993, 136 S.

      Rezek, Petr. Patočkova topologie přirozeného světa, Reflexe, 1991. Reflexe (1991), Nr. 5-6, S. 5.1-9

      Rezek, Petr. Patočkova fenomenologie ducha v kontextu pražského Filozofického kroužku, 1989. Typoskript, 13 S.

      Rezek, Petr. Haptická ozvěna, 2004. In: P. Rezek, K teorii plastičnosti, Praha 2004 (Triáda), S. 69-78

      Rezek, Petr. Fenomén, jev a originál, 1977. Býk (Samisdat) 1977, S. 108-133

      Rezek, Petr. Negativní platonismus Jana Patočky, Jan Patočka a věc, 1993. In: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (OIKOYMENH) 1993, S. 63-67

      Rezek, Petr. Třetí životní pohyb u Jana Patočky jako problém intersubjektivity, Jan Patočka a věc, 1993. In: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (OIKOYMENH) 1993, S. 94-106

      Rezek, Petr. Na cestě ke kosmologickému založení vědy, Jan Patočka a věc, 1993. In: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (OIKOYMENH) 1993, S. 23-41

      Rezek, Petr. La "phénoménologie de l'esprit" de Patočka dans le contexte du Cercle philosophique de Prague, Les Cahiers de Philosophi, 1990. Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), Nr. 11-12, Jan Patočka: le soin de l'ame, S. 103-115. Übs. v. E. Abrams

      Rezek, Petr. Cesty k bytí a fenomenologie, Jan Patočka a věc, 1993. In: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (OIKOYMENH) 1993, S. 42-49

      Rezek, Petr. Filozofie evropanství Jana Patočky jako metafyzika pohybu, Jan Patočka a věc, 1993. In: P. Rezek, Jan Patočka a věc fenomenologie, Praha (OIKOYMENH) 1993, S. 55-62

      Reznikow, Stéphane. Jan Patočka, de la philosophie a la dissidence, Štěpánská 35, 1997. Štěpánská 35 - Nouvelle revue francaise de Prague 1997, No. 4-6, S. 22-28

      Reznikow, Stéphane. Rozhovor s Janou Patočkovou, Štěpánská 35, 1997. Štěpánská 35 - Nouvelle revue francaise de Prague 1997, No. 4-6, S. 33

      Reznikow, Stéphane. Entretien: Jana Patočková, Štěpánská 35, 1997. Štěpánská 35 - Nouvelle revue francaise de Prague 1997, No. 4-6, S. 32

      Reznikow, Stéphane. Jan Patočka, od filosofie k disentu, Štěpánská 35, 1997. Štěpánská 35 - Nouvelle revue francaise de Prague 1997, No. 4-6, S. 23-29

      Ricœur, Paul: viz Ricoeur, Paul

      Ricoeur, Paul. Jan Patočka - filozof, který se nepodrobil, První skica k podobizně, 1977. In: První skica k podobizně, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1977, S. 43-46

      Ricoeur, Paul. Jan Patočka, le philosophe-résistant, Revue Istina, 1977. Revue Istina 22 (Paris 1977), Nr. 2, S. 128-131

      Ricoeur, Paul. Jan Patočka, le philosophe-résistant, Le Monde, 1977. Le Monde, 19. 3. 1977

      Ricoeur, Paul. Jan Patočka a nihilizm, Logos i Ethos, 1993. In: Logos i Ethos (Krakau) 1993, Nr. 1, S. 113-123.

      Ricoeur, Paul. ?? ??????? ? ??????????, 1996. In: ??? ??????, ???????, Sofia 1996, S. 43-50

      Ricoeur, Paul. Jan Patočka-Philosoph im Widerstand, 1999. In: Hagedorn, Sepp (hg.): Jan Patočka, Texte, Dokumente, Bibliographie, Freiburg-München/Prag 1999 (Alber/OIKOYMENH), S. 466-470

      Ricoeur, Paul. Jan Patočka: od filosofie přirozeného světa k filosofii dějin, 2000. In: I. Chvatík, P. Kouba (hg.), Fenomén jako filosofický problém, Prag (OKOYMENH) 2000, S. 371-378

      Ricoeur, Paul. Jan Patočka: de la philosophie du monde naturel a la philosophie de l'histoire, 1997.

      Ricoeur, Paul. Hommage a Jan Patočka, Profils de Jan Patočka, 1992. In: Profils de Jan Patočka, hg. v. H. Decleve, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, S. 149-156

      Ricoeur, Paul. Préface, 1981. In: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 1981, S. 7-15

      Ricoeur, Paul. Prólogo, Ensayos heréticos, 1988. In: J. P., Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia, Barcelona (Península) 1988, S. 7-16. Übs. v. A. Clavería

      Ricoeur, Paul: Prefacio de Paul Ricoeur. Přel. Iván Ortega Rodríguez. In: Jan Patočka, Ensayos heréticos sobre filosofía de la historia, Madrid (Ediciones Encuentro) 2016, str. 17-27

      Ricoeur, Paul. Préface aux Essais hérétiques (?), 1991. In: Lectures I. Autour du politique, Paris 1991 (Ed. du Seuil), s. 76-78

      Ricoeur, Paul. Hommage a Jan Patočka, La responsabilité -, 1992. In: La responsabilité - Responsibility, hg. v. P. Horák u. J. Zumr, Praha (FU ČSAV) 1992, S. 42-49

      Ricoeur, Paul. L'entrée dans la condition historique, Esprit, 2004. Esprit, Décembre 2004 (No. 310), S. 26-27

      Ricoeur, Paul. Dalla filosofia del mondo naturale alla filosofia della storia, 1997. In: D. Jervolino (ed.): L' eredita filosofica di Jan Patočka, Neapel 2002, S. 45-52

      Ricoeur, Paul. Hommage a Jan Patočka, Typoskript, 9 S.

      Ricoeur, Paul. Hommage an Jan Patočka, 1999. In: Hagedorn, Sepp (hg.): Jan Patočka, Texte, Dokumente, Bibliographie, Freiburg-München/Prag 1999 (Alber/OIKOYMENH), S. 41-49

      Ricoeur, Paul. Pocta Janu Patočkovi, Filosofický časopis, 1991. Filosofický časopis 39, 1991, Nr. 1, S. 5-12

      Ricoeur, Paul. Hommage a Jan Patočka, Typoskript, 13 S.

      Ricoeur, Paul. [Jan Patočka - from the philosophy of the natural world to the philosophy of history], Shisou, 2007. Shisou, December 2007, Nr. 1004, S. 37-46

      Ricoeur, Paul. Jan Patočka et le nihilisme, 1990. In: Lectures 1, Autour du politique, Paris (Ed. du Seuil) 1991, S. 84-92

      Ricoeur, Paul. Jan Patočka, le philosophe-résistant, 1977. In: Lectures 1, Autour du politique, Paris (Ed. du Seuil) 1991, S. 69-73

      Ricoeur, Paul. Hommage to Jan Patočka, Magyar filozof szemle, 1994. Magyar filozof szemle 1994, Nr. 5-6, S. 809-815

      Ricoeur, Paul. Préface, 1988. In: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 2. Aufl., 1988, S. 7-15

      Ricoeur, Paul. Jan Patočka, Philosopher and Resister, Telos, 1977. Telos 1977, Nr. 31, S. 152-155

      Ricoeur, Paul. Jan Patočka et le nihilisme, Esprit, 1990. Esprit 1990, Novembre, S. 30-37

      Ricoeur, Paul. Jan Patočka: od filosofie přirozeného světa k filosofii dějin, Filosofický časopis, 1997. Filosofický časopis 45, 1997, No. 5, S. 742-749

      Ricoeur, Paul. Preface to the French Edition of Jan Patočka's Heretical Essays, 1996. In: Jan Patočka, Heretical Essays in the Philosophy of History, transl. by Kohák, ed. by Dodd, Chicago-La Salle 1996 (Carus), S. vii-xvi

      Ricoeur, Paul. Préface, 1988. In: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Lagrasse (Verdier) 3. Aufl., 2007, S. 7-19

      Ricoeur, Paul. Jan Patočka: De la philosophie du monde naturel a la philosophie de l'histoire, Studia Phaenomenologica, 2007. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), S. 193-200

      Ricoeur, Paul: Jan Patocka. A Philosopher of Resistance. The Crane Bag 7, 1983, č. 1, str. 116-118

      Ricoeur: viz též Ricœur

      Rieber, Arnulf. Die böhmisch-mährische Komponente im europäischen Humanismus, Sudetenland, 1998. Sudetenland, europäische Kulturzeitschrift 40 (1998), S. 395-414

      Rieger, Ladislav. Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství, Česká mysl, 1943. Česká mysl 37 (1943), Nr. 4, S. 118 f.

      Rigobello, A.. Platone, "padre" dell'idea d'Europa, Osservatore Romano, 1990. Osservatore Romano 27.4.1990, S. 3

      Richir, Marc. Lo statuto della fenomenologia davanti alla crisi dell' Europa, 1995. In: R. Cristin, M. Ruggenini (hg.), La fenomenologia e l'Europa, Neapel (Vivarium) 1999, S. 169-187

      Richir, Marc. Possibilité et nécessité de la phénoménologie asubjective, Jan Patočka. Philosophie,, 1992. In: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, hg. v. E. Tassin u. M. Richir, Grenoble (Jérôme Millon) 1992, S. 101-120

      Richir, Marc. "Schwingung" et phénoménalisation (Heidegger, Fink, Husserl, Patočka), 1997. Internationale Zeitschrift für Philosophie 1998, Heft 1, S. 52-63

      Richir, Marc. La communauté asubjective. Incorporation et incarnation, Jan Patočka: le soin de, 1991. Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), Nr. 11-12, Jan Patočka: le soin de l'ame, S. 163-191

      Richir, Marc. Science et phénoménologie, Profils de Jan Patočka, 1992. In: Profils de Jan Patočka, hg. v. H. Decleve, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, S. 103-109

      Richir, Marc. La comunita asoggettiva. Incorporazione e incarnazione, 1997. In: D. Jervolino (ed.): L' eredita filosofica di Jan Patočka, Neapel 2002, S. 77-108.

      Richir, Marc. Možnost a nezbytnost asubjektivní fenomenologie, Filosofický časopis, 1997. Filosofický časopis 45, 1997, No. 5, S. 825-844

      Richir, Marc. siehe Tas-01

      Richir, Marc. Möglichkeit und Notwendigkeit einer asubjektiven Phänomenologie, Typoskript, 25 S.

      Richir, Marc. Schwingung a fenomenalizace (Heidegger, Fink, Husserl, Patočka), 2000. In: I. Chvatík, P. Kouba (hg.), Fenomén jako filosofický problém, Praha (OIKOYMENH) 2000, S. 160-175

      Richir, Marc. Préface, 1988. In: J. P., Qu'est-ce que la phénoménologie?, hg. v. E. Abrams, Grenoble (Millon) 1988, S. 7-15

      Richir, Marc. Möglichkeit und Notwendigkeit einer asubjektiven Phänomenologie, 1994. In: J. P.: Ästhetik, Phänomenologie, Pädagogik, Geschichts- und Politiktheorie hg. von M. Gatzemeier, Aachen (Alano-Verlag) 1994, S. 68-82

      Richir, Marc; Tassin, E. (ed.). Avant-Propos, 1992. In: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, hg. von E. Tassin u. M. Richir, Grenoble (Millon) 1992, S. 5-6

      Richta, R., Ruml, V., (Kořínek, J.). Svoboda, o níž (!) běží, Sešity, 1977. Sešity - příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, interní bulletin Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, Nr. 45, 1977, 42 S.

      Richta, R., Ruml, V., (Kořínek, J.). Svoboda, o kotoroj iďot reč, 1977. Ústav filozofie a sociologie ČSAV, Praha 1977, 42 S.

      Richta, V., Ruml, V., Kořínek, J.. Svoboda, o niž běží, Tvorba, 1977. Tvorba, 27.4. 1977, S. 3 u. 4; 4.5. 1977, S. 4 u. 5

      Riško, Andrej. Informácia jako spoločenský problém, Knižnice a informácie, 1997. Knižnice a informácie 1997/3 (www.snk.sk/snk/ki/0397/ksc.html)

      Ritter, Martin. Negativita, bezesmyslnost, nedějinnost: Patočkovo navázání na Heideggera, Report of the CTS, 2007. In: Fridmanová, Přikryl (Hg.): Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky, Report of the CTS-07-07, März 2007, S. 26-29

      Ritter, Martin. Patočka mezi Sókratem a Platónem. K interpretaci negativního platonismu, Reflexe, 2007. Reflexe 34/2008, S. 81-97

      Ritter, Martin. Odcizené nitro. Polemická reakce na článek Jana Puce, Reflexe, 2010. Reflexe 38, 2010, S. 99-107

      Ritter, Martin: Transcendence u Jana Patočky a problém oběti. In: Arnason, J. P., Benyovszky, L., Skovajsa, M. (vyd.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha (Togga) 2010, str. 201-215

      Ritter, Martin: Historicko-systematický rámec Patočkova negativního platonismu. In: Ješič, M., Leško, V. a kol., Patočka a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 243-265

      Ritter, Martin: K ontologii pohybu existence. Srovnání Platónova a Patočkova pojetí člověkaFilozofia 70, 2015, č. 6, str. 440-448

      Ritter, Martin: Pohyb existence jako jádro asubjektivní fenomenologiein: Frei, J., Švec, O.: Překonání subjektivismu ve fenomenologii, Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2015, str. 105-117

      Ritter, Martin: Průniky absolutna. Vztah nekonečna a konečna v Patočkově filosofii. Filosofický časopis 65, 2017, č. 6, str. 911-923

      Ritter, Martin: The Life of Inwardness. Asubjectivity in Patočka's War Manuscripts. AUC-Interpretationes 2017, č. 1, str. 47-59

      Ritter, Martin: Patočka's Care for the Soul Reconsidered. Performing the Soul through Movement. Human Studies, 40, 2017, č. 2, str. 233-247

      Ritter, Martin: The Hubris of Transcendental Idealism: Understanding Patočka's Early Concept of the Lifeworld. The Journal of the British Society for Phenomenology 50, 2018, č. 2, str. 171-181

      Ritter, Martin: Towards a Non-Eurocentric Analysis of the World Crisis: Reconsidering Patočka's ApproachResearch in Phenomenology 47, 2018, Nr. 3, S. 388-405

      Ritter, Martin: Approaching the Absolute in Jan Patočka's PhenomenologyTijdschrift voor Filosofie 79, 2017, Nr. 3, S. 499-515

      Ritter, Martin: Into the World. The Movement of Patočka's Phenomenology. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2019, 183 s.

      Rocca, Camilla. J. Patočka, Che cos'e la fenomenologia?, éd. et trad. it. G. di Salvatore…, Les Études philosophiques, 2011. Les Études philosophiques 2011, Nr. 3 (Juillet), S. 426

      Rodáková, Ingrid: Demokritos, problém metafyziky a starostlivosť o dušu. In: Ješič, M., Leško, V. a kol., Patočka a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 173-198

      Rodrigo, Pierre: Après la phénoménologie? Ontologie de la chair et métaphysique du mouvement chez Merleau-Ponty et Patočka. Chiasmi International, nouvelle série, No. 15, 2013, str. 37-49

      Rodrigo, Pierre. Jan Patočka, Platon et la phénoménologie, Cahiers de la villa Keryb, 1991. Actes du colloque Platonisme et néoplatonisme. Cahiers de la villa Kerybos, Athenes 1991

      Rodrigo, Pierre. L'émergence du theme de l'asubjectivité chez Jan Patočka, 2007. In: R. Barbaras (hg.), Jan Patočka: Phénoménologie asubjective et existence, Paris/Milano (Mimesis) 2007, S. 29-47

      Rodrigo, Pierre. Jan Patočka, Platón a fenomenologie, Filosofický časopis, 1997. Filosofický časopis 45, 1997, No. 5, S. 787-795

      Rodrigo, Pierre. Negativní platonismus a maximální existence u Jana Patočky, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH)2009, S. 185-198

      Rodrigo, Pierre: Negative Platonism and Maximal Existence in the Thought of Jan Patočka. In: Chvatík, I., Abrams, E. (eds.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 87-97

      Rodrigo, Pierre. Zrod tématu asubjektivity u Jana Patočky, Filosofický časopis, 2004. Filosofický časopis 52, 2004, Nr. 3, S. 393-410

      Rodrigo, Pierre. Platonisme négatif et existence maximale chez Jan Patočka, 2007. Typoskript, 9 S.

      Rodrigo, Pierre. L'intentionnalité créatrice. Problemes de phénoménologie et d'esthétique, 2009. Paris (Vrin) 2009, 302 S.

      Rodrigo, Pierre: Platonisme négatif et existence maximale chez Jan Patocka. Focus Pragensis 7, 2007, str. 50-64

      Rodrigo, Pierre. "TÉS PSYCHÉS EPIMELEISTHAI". Jan Patočka, Platon et la phénoménologie, Diotima, 1991. Diotima 1991, Nr. 19, S. 120-126

      Rohanová, Milada. Soupis prací Jana Patočky (1928-1967), Filosofický časopis, 1967. Filosofický časopis 15 (1967), Nr. 5, S. 754-773

      Romano, Carlin. Havel's Hero. Jan Patocka Rules, Voice Lit. Suppl., 1990. Voice Littterary Supplement Nr. 84, April 1990, S. 23-24

      Rorty, Richard. The Seer of Prague. Influence of Czechoslovakian Philosopher Jan Patočka, 1999. In: Hagedorn, Sepp (hg.): Jan Patočka, Texte, Dokumente, Bibliographie, Freiburg-München/Prag 1999 (Alber/OIKOYMENH), S. 50-58

      Rorty, Richard. The Seer of Prague, The New Republic, 1991. The New Republic 205 (1991), Nr. 1, S. 35-39

      Rosenberger, Chandler. The Education of a President, 2007. Report Nr. 5, Institute of Current World Affairs, February 1993, 10 S.

      Rosenberger, Chandler. "Conscience of the Nation": The Masaryk of the "Prague Spring", 2000. www. …,

      Rovenský, Dušan. Viz Aaa-12

      Roviello, Anne-Marie. Postface, Liberté et sacrifice, 1990. In: J. P., Liberté et sacrifice, hg. v. E. Abrams, Grenoble (Jérôme Millon) 1990, S. 367-378

      Roviello, Anne-Marie. Jan Patočka ou le souci de l'ame, Études, 1992. Études (1992), Nr. 4, S. 507-516

      Roviello, Anne-Marie. Patočka a poloviční míra moderní doby, Filosofický časopis, 1991. Filosofický časopis 39 (1991), Nr. 3, S. 427-447

      Roviello, Anne-Marie. Patočka et la demi-mesure moderne, Jan Patočka. Philosophie,, 1992. In: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, hg. v. E. Tassin u. M. Richir, Grenoble (Jérôme Millon) 1992, S. 189-202

      Ruiz Fernández, José. Patočka, J.: Introducción a la Fenomenología, philosophybooks.info, 2007. www.philosophybooks.info/Revista/Archivos/Febrero2007/Patocka-Introduccion.html

      Ruml, Vladimír. siehe Richt-01

      Rusnák, Peter. Patočkova fenomenológia telesnosti, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (eds.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 187-191

      Růžička, Michal. Duše a svět. Jan Patočka v čase kupónových knížek, Lidové noviny, 1992. Lidové noviny 5 (1992), Nr. 213, 10. 9. 1992, Beilage Národní 9, S. 2

      Řepa, M.. Zpráva, Český časopis historický, 1998. Český časopis historický 96, 1998, Nr. 1, S. 182f.

      Říha, Cyril. Leonardos theoretische Malerei, 2006. In: L. Hagedorn, H.R. Sepp (Hg.), Andere Wege in die Moderne. Forschungsbeiträge…, Würzburg 2006, S. 77-97

      Říha, Cyril: viz též Hagedorn

      Říha, Otakar. Úvodní slovo na téma Jan Patočka a T. G. Masaryk, 1998. In: E. Vonková (hg.), Jan Patočka, Češi a Evropa, Brno 2000, S. 9-11

      Saito, Yoshinori. [For the Asubjective Phenomenology], Shisou, 2007. Shisou, December 2007, Nr. 1004, S. 120-151

      Salem, Petr. Pokus (asi marný) o vystřízlivění…, 1992. Praha (Inverze) 1992, 93 S.

      Şan, Emre: Demokrasi ve Kriz Deneyimi (Democracy and the Experience of Crisis). ETHOS (Antalya) 8, 2015, č. 2, str. 17-32

      Şan, Emre: La totalité comme promesse. Recherches sur les limites de l'intentionnalité chez Merleau-Ponty et Patočka. Chiasmi International, nouvelle série, No. 15, 2013, str. 95-109

      Şan, Emre: Merleau-Ponty, Patočka ve Fenomenolojik Bir Felsefe Üzerine [Merleau-Ponty a Patočka o fenomenologické filosofii]. Doğu-Bati 2013, č. 66, str. 87-101

      Şan, Emre: [recenze knihy] J. Patočka, Eternité et historicité, tr. fr. E. Abrams, Lagrasse, Verdier 2011, 164 p. Les Études philosophiques 2011, Nr. 3 (Juillet), S. 424-425

      Şan, Emre: La transcendance comme problème phénoménologique. Lecture de Merleau-Ponty et Patočka. Paris (Mimesis France/Vrin) 2012, 320 s.

      Şan, Emre: La transformation de l'idée de phénoméne. De la donation à la promesse. Revue philosophique de Louvain 2016, č. 114 (2), str. 365-377

      Şan, Emre: Patočka ve Sarsılmışların Dayanışması [Patočka a solidarita otřesených]. Cogito (Istanbul) 2017, č. 87, str. 97-116

      Şan, Emre: Political Dissidence and Solidarity: thinking today with Jan Patočka. Strojopis (2018), 14 s.

      Şan, Emre: Penser Aujourd'hui avec Patočka. La vulnerabilité collective et la solidarité politique. implications-philosophiques.org/ethique-et-politique/ethique/penser-aujourdhui-avec-patocka/ (2019)

      Şan, Emre: La actualidad del pensamiento de Jan Patočka. Una invitación a pensar el vínculo entre vulnerabilidad y solidaridad polítíca. Aporía 2019, zvl. č. 3, str. 141-157

      San Martín, Javier. Patočkova kritika Husserlovy fenomenologie, 2000. In: I. Chvatík, P. Kouba (hg.), Fenomén jako filosofický problém, Praha (OIKOYMENH) 2000, S. 150-159

      San Martín, Javier. Die Kritik von Patočka an Husserl. Der phänomenologische Entwurf Husserls und seine Realisierung, 1997.

      San Martín, Javier. Patočkina kritika Husserlove fenomenologije, Filozofski godišnjak, 1997. Filozofski godišnjak 10/1997, S. 286-292

      Santos, Ana: Vers une phénoménologie asubjective. In: R. Barbaras (vyd.), Jan Patočka: Phénoménlogie asubjective et existence, Paris/Milano (Mimesis) 2007, str. 49-71

      Santos, Ana Cecilia. Der kosmische Sinn des Krieges. Teilhard de Chardin und Patočka, Patočka Working Papers, 2008. Patočka Working Paper No. 6/2008 - http://www.iwm.at/publ-wp/pwp06-santos.pdf

      Santos, Ana Cecilia. Kunst, Philosophie und Opfer. Welche Wahrheit, welches Scheitern? Über drei Praxisformen der dritten Bewegung in Jan Patočka, Report of the CTS, 2004. Report of the CTS 04-19 (Report of the CFB 04-07)

      Santos, Ana Cecilia. Die Lehre des Erscheinens bei Jan Patočka: Drei Probleme, Studia Phaenomenologica, 2007. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), S. 303-329

      Santos, Ana Cecilia. Movimiento y transcendencia en la fenomenología de Jan Patočka, Escritos de filosofía, 2002. Escritos de filosofía (Academia Nacional de Ciencias) 41-42, Buenos Aires 2002

      Scrogin, Katy. The War on Concepts: The Thought of Jan Patočka and the War on Terror, Kritike, 2008. Kritike (An Online Journal of Philosophy) Vol 2, Nr. 1 (June 2008), S. 68-78 (http://www.kritike.org/journal/issue_3/scrogin_june2008.pdf)

      Scruton, Roger. Towards responsibility, TLS, 1990. Times Literary Supplement, Nr. v. 5.-11.10.1990

      Scruton, Roger. Patočka and the Everyday World, Typoskript, 16 S.

      Scruton, Roger. Masaryk, Patočka és lélek gondozása, Gond, 1997. Gond 13-14, 1997, S. 251-264

      Scruton, Roger. Masaryk, Patočka and the Care of the Soul, 1988. In: On Masaryk, hg. v. J. Novák, Amsterdam (Rodopi) 1988, S. 111-128

      Sedláková, Lenka. Léčba Patočkou, Český deník, 1992. Český deník 2 (1992), Nr. 212, 9. 9. 1992, S. 14

      Sedová, Tatiana: [rec. knihy] Leško, V. - Schifferová, V. - Stojka, R. - Tholt, P. a kol.: Patočka a novoveká filozofiaFilozofia 70, 2015, č. 6, str. 479-482

      Semprún, Jorge. Commémorer deux destins européens, Revue Louvain, 2005. Revue Louvain, März 2005, Nr. 153, S: 22-23

      Semprún, Jorge. Texte fondateur, 2008. in: R. Herbouze (Hg.), Les Arpenteurs de l'Europe, Arles (Actes Sud/Culturesfrance) 2008, S. 37

      Semprún, Jorge. Qué significa para mí ser 'europeo', El Pais, 2002. El Pais, 15.3.2002

      Semprún, Jorge. What being "European" means to me, Open Democracy, 2002. Open Democracy 19.3.2002

      Sem-Sandberg, Steve. Jan Patocka och självprövningen, Svenska Dagbladet, 1990. Svenska Dagbladet 23.8.1990

      Seongha, Hong: Weltphänomen bei E. Fink und J. Patočka. (referát na konferenci The World and the Real, Praha, 13. 6. 2018)

      Sepp, Hans Rainer. Über die Grenze. Kulturelle Differenz im Ausgang von Jan Patočkas Philosophie der Geschichte, 2003. In: S. Nowotny, M. Staudigl (Hg.), Grenzen des Kulturkonzepts. Meta-Genealogien, Wien (Turia+Kant) 2003, S. 133-153

      Sepp, Hans Rainer. siehe auch Hag-06, Hag-08, Hag 16

      Sepp, Hans Rainer. Patočka als Phänomenologe, 1999. In: Hagedorn, Sepp (hg.): Jan Patočka, Texte, Dokumente, Bibliographie, Freiburg-München/Prag 1999 (Alber/OIKOYMENH), S. 27-37

      Sepp, Hans Rainer. Über die Grenze. Kulturelle Differenz im Ausgang von Jan Patockas Philosophie der Geschichte, Computerschrift, 11 S.

      Sepp, Hans Rainer. Über die Grenze. Kulturelle Differenz im Ausgang von Jan Patockas Philosophie der Geschichte, Computerschrift, 11 S.

      Sepp, Hans Rainer. Über die Grenze. Kulturelle Differenz im Ausgang von Jan Patočkas Philosophie der Geschichte, Patočka Working Papers, 2007. Patočka Working Paper No. 1/2007 - http://www.iwm.at/publ-wp/pwp01-sepp.pdf

      Sepp, Hans Rainer. On the Border: Cultural Difference in and beyond Jan Patocka's Philosophy of History, The New Yearbook for Phen, 2003. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy III-2003, Seattle 2003, S. 161-177

      Sepp, Hans Rainer. Skok do svobody. Patočkova epoché, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH)2009, S. 199-208

      Sepp, Hans Rainer (hg?). Bildung und Politik im Spiegel der Phänomenologie: Eugen Fink-Jan Patocka-Max Scheler, 2007. Würzburg (Königshausen & Neumann) 2007, 350 S (Orbis phaenomenologicus - Perspektiven, N. F. 5)

      Sepp, Hans Rainer, Wildermuth, A. (hg.). Konzepte des Phänomenalen: Heinrich Barth-Eugen Fink-Jan Patocka, 2008. Würzburg (Königshausen & Neumann) 2008, 232 S (Orbis phaenomenologicus - Perspektiven Bd. 22)

      Serrano de Haro, Agustín. La idea de la solidaridad de los conmovidos en la obra de J. Patocka, Universidad de Comillas

      Serrano de Haro, Agustín. Sobre la filosofía de la historia de Jan Patočka, Investigaciones fenomenol, 2001. Investigaciones fenomenológicas 3, 2001, Madrid, S. 249-263

      Serrano de Haro, Agustín. Tres perspectivas sobre la fenomenología en su siglo, Diálogo filosófico, 2000. Diálogo filosófico (Madrid) 46, 2000, S. 4-33

      Serrano de Haro, Agustín. Presentación, 2004. In: A. Serrano de Haro (hrsg.): Jan Patočka, El movimiento de la existencia humana, Ediciones Encuentro, Madrid 2004, S. 7-12

      Serrano de Haro, Agustín. Edmund Husserl y Jan Patočka sobre la idea de Europa: primeras divergencias, Investigaciones fenomenol, 2001. Investigaciones fenomenológicas 3, 2001, Madrid, S. 237-248

      Serrano de Haro, Agustín. Fin de la historia y comienzo de la política: de Havel a Arendt, Revista Esp. de Teología, 1999. Revista Espaňola de Teología (Madrid) 59, 1999, S. 85-102

      Serrano de Haro, Agustín. Semblanza del filosófo checo Jan Patočka. Introduccion a su pensamiento, 1993. In: Ciencias humanas y sociedad. Uriol Urquijo, Madrid 1993, S. 89-99

      Serrano de Haro, Agustín: Patočka y Arendt sobre el movimiento inicial de la existencia humana. Aporía 2019, zvl. č. 3, str. 129-140

      Sešity 45. siehe Richt-01/p2

      Sešity 48. siehe Jav-01, Cerj-02 (=Cerj-01, Pau-01, Tome-01, Stroh-01)

      Seys, Pascale. Regard a l'est. Essais esthétiques et politiques de Jan Patočka, Revue philos. de Louvain, 1992. Revue philosophique de Louvain 90, 1992, Nr. 85, S. 82-88

      Shanks, Andrew. "The Solidarity of the Shaken": Civil Theology and Historical Consciousness, 1995. In: A. Shanks, Civil Society, Civil Religion, Oxford-Cambridge (Mass.) 1995 (Blackwell), S. 115-136

      Schaller, Klaus. Die Comeniana Jan Patočkas. Editorische Probleme - philosophisches Profil, 1985. In: E. W. Orth (Hg.), Studien zur Philosophie von J. P., Freiburg - München (Alber) 1985, S. 53-86

      Schaller, Klaus. Jan Patočka, 2009. in: W. Böhm, B. Fuchs, S. Seichert (hg.), Hauptwerke der Pädagogik, Paderborn usw. 2009, S. 329-332

      Schaller, Klaus. Comeniusforschung in Bochum, Jb. der Ruhr-Univ. Bochum, 1980. Jahrbuch der Ruhr-Universität Bochum 1980, S. 35-42

      Schaller, Klaus. Patočkas Comeniusinterpretation und seine "Pädagogik der Wende". Comenius und die "offene Seele", 1993. In: F. Boldt (hg.): Jan Amos Comenius und die Entwicklung des Bildungwesens im Mitteleuropa seit dem 17. Jh., Prag (Karls-Universität) 1993, S. 209-241

      Schaller, Klaus. Erinnerungen an Jan Patočka, 2010. In: Blaschek-Hahn, Schifferová (Hg.), Jan Patočka-Klaus Schaller-Dmitrij Tschižewskij. Philosophische Korrespondenz 1936-1977, Würzburg (K&N) 2010, S. 166-172

      Schaller, Klaus. Vorwort, 1981. In: J. P., J. A. Komenský - Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, Bochum (Comeniusforsch.-Stelle d. Ruhr-Uni.) 1981, S. 6-9

      Schaller, Klaus. Patočka's Interpretation of Comenius and Its Significance for Present-Day Pedagogics, Science in Context, 1993. Science in Context 6, 2 (1993), S. 617-631

      Schaller, Klaus. Komenský a otevřená duše, Filosofický časopis, 1992. Filosofický časopis 40 (1992), Nr. 1, S. 35-47. Übs. v. J. Beneš

      Schaller, Klaus. Pedagogika obratu. Patočkova teorie vzdělání, 1992. In: K. Schaller: Comenius 1992. Gesammelte Beiträge zum Jubiläumsjahr (Schriften zur Comeniusforschung Bd. 22), Bochum (Academia) 1992, S. 345-370

      Schaller, Klaus. Patočkas Comeniusinterpretation und ihre Bedeutung fúr die systematische Pädagogik der Gegenwart, J. P.: Ästhetik, 1994. In: J. P.: Ästhetik, Phänomenologie, Pädagogik, Geschichts- und Politiktheorie, Aachen (Alano-Verlag) 1994, S. 15-29

      Schaller, Klaus. Patočka interprete de Comenius: sa pédagogie du revirement, 1992. In: Profils de Jan Patočka, hg. v. H. Decleve, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, S. 65-93.

      Schaller, Klaus. Bibliographie der Publikationen Patočkas über Comenius, 1981. In: J. P., J. A. Komenský - Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, Bochum (Comeniusforsch.-Stelle d. Ruhr-Uni.) 1981, S. 10-14

      Schaller, Klaus. Patočkas Comeniusinterpretation und seine "Pädagogik der Wende". Comenius und die "offene Seele", Mitteilungsblatt…, 1991. In: Mitteilungsblatt der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum Nr. 24, Dezember 1991, S. 39-67

      Schaller, Klaus. "Autor není komeniolog", Patočka als Comeniusforscher - Patočka jako komeniolog, Studia Comeniana et hist., 1994. Studia Comeniana et historica 24, 1994, No. 52, S. 17-36

      Schaller, Klaus. Nachwort, Jan Patočkas Beitrag zur Comeniusforschung, 1979. In: R. Palouš, Die Schule der Alten, Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle… Bochum Bd. 10, Kastellaun/Humsrück 1979, S. 59-99

      Schaller, Klaus. Jan Patočkas Philosophie der offenen Seele. Anknüpfung an Comenius und weiterfürende Wiederholung, 2006. In: L. Hagedorn, H.R. Sepp (Hg.), Andere Wege in die Moderne. Forschungsbeiträge…, Würzburg 2006, S. 141-169

      Schaller, Klaus. Laudatio, 1992. In: Scheidegger-Comeniuns prijs voor pedagogik van de Internationale Instituten voon Scheidegger 1992, S. 49-58

      Schaller, Klaus. Das Apriori neuer Art und die Erziehung. Zur Pädagogik von Eugen Fink und Jan Patočka, 1997.

      Schaller, Klaus. Laudatio für Prof. PhDr. Radim Palouš aus Anlass der Verleihung des Comenius - Preises, 1992. In: K. Schaller, Comenius 1992 (Gesammelte Beiträge zur Comeniusforschung), Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle… Bd. 22, St.-Augustin (Academia) 1992, S. 303-311

      Schaller, Klaus. Die Theorie der Bildsamkeit, 1976. In: Die Welt des Menschen, die Welt der Philosophie, Festschrift für Jan Patočka, hg. von W. Biemel, Haag 1976, S. 102-178

      Schaller, Klaus. Pedagogika v životě a díle Jana Patočky, 2007. Typoskript, 4 S.

      Schaller, Klaus. Bibliographie, …

      Schaller, Klaus. Patočkas Comeniusinterpretation und seine "Pädagogik der Wende". Comenius und die "offene Seele", 1992. In: K. Schaller: Comenius 1992. Gesammelte Beiträge zum Jubiläumsjahr (Schriften zur Comeniusforschung Bd. 22), Bochum (Academia) 1992, S. 313-341

      Schaller, Klaus. "Universální a priori" a výchova. K pedagogice Jana Patočky a Eugena Finka, 2000. In: I. Chvatík, P. Kouba (hg.), Fenomén jako filosofický problém, Praha (OIKOYMENH) 2000, S. 72-94

      Schaller, Klaus. "Autor není komeniolog", Patočka als Comeniusforscher, Patočka jako komeniolog, 1992. In: K. Schaller: Comenius 1992. Gesammelte Beiträge zum Jubiläumsjahr (Schriften zur Comeniusforschung Bd. 22), Bochum (Academia) 1992, S. 265-286

      Schaller, Klaus. Jan Patočkas Anteil an der Comeniusforschung, Typoskript, 4 S. (zur Patočka-Gedenksendung des ORF-Studio Salzburg)

      Schaller, Klaus. Comenius in Deutschland, Pädagogische Rundschau, 1994. Pädagogische Rundschau 48, 1994, S. 61-80

      Schaller, Klaus. Pedagogika v životě a díle Jana Patočky, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (eds.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 79-89

      Schaller, Klaus. Kurze Nachricht über die Arbeit der Comeniusforschungstelle, 1992. In: K. Schaller, P. Spielmann, Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens, Bochumer Universitätsreden, Bochum 1992, S. 19-24

      Schaller, Klaus. Žít ve světě a v pravdě. Pojem vzdělání v životě a díle Jana Patočky, 2001. In: Bulletin Unie Comenius Nr. 13, März 2001, S. 3-19

      Schaller, Klaus. Patočka's Interpretation of Comenius and its Significance for Present-Day Pedagogics, 1992. In: K. Schaller: Comenius 1992. Gesammelte Beiträge zum Jubiläumsjahr (Schriften zur Comeniusforschung Bd. 22), Bochum (Academia) 1992, S. 249-263

      Schifferová, Věra. Nový obraz Komenského. O komeniologické koncepci Jana Patočky, Filosofický časopis, 2007. Filosofický časopis 55, 2007, Nr. 3, S.399-407

      Schifferová, Věra. siehe auch Bla-12, Bla-13

      Schifferová, Věra. Comenius als Scheideweg des traditionellen und des modernen Denkens. Zu Patočkas Comenius-Interpretation, Acta Comeniana, 2000. Acta Comeniana Bd. 14, 2000, S. 161-173

      Schifferová, Věra. Einige Bemerkungen zur Comenius-Deutung bei Jan Patočka, Comenius-Jahrbuch, 2007. In: Comenius-Jahrbuch Bd. 13-15, 2005-2007, S. 51-70

      Schifferová, Věra. Comenius und der neuzeitliche Rationalismus. Jan Patočkas Interpretation der Philosophie des 17. Jh., 2006. In: L. Hagedorn, H.R. Sepp (Hg.), Andere Wege in die Moderne. Forschungsbeiträge…, Würzburg 2006, S. 178-188

      Schifferová, Věra. Vztah Komenský a Descartes v interpretaci Jana Patočky, Studia Comeniana et hist., 1996. Studia Comeniana et historica 26, 1996, S. 381-390

      Schifferová, Věra. Komeniologické studie Jana Patočky, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (eds.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 95-101

      Schifferová, Věra. K jubileu Jana Patočky, Filosofický časopis, 2006. Filosofický časopis …, 2006, Nr. 5, S. 796-797

      Schifferová, Věra. Comenius' Philosophie der Gewaltlosigkeit in ganzheitlicher Perspektive, 2005. In: E. Schadel (hg.), Johann Amos Comenius - Vordenker eines kreativen Friedens

      Schifferová, Věra: Jan Amos Komenský - portrét filozofaIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 105-128

      Schifferová, Věra: Komenský jako inspirace pro "poevropské údobí". In: Stojka, R., Škára, M. (vyd.), Patočka a dejiny filozofie. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 94-108

      Schifferová, Věra: Existence v kontextu Patočkovy filozofie výchovy. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 531-551

      Schifferová, Věra, Stojka, Róbert: Patočkova asubjektivní fenomenologie a dějiny filosofie. Bulletin AV ČR 2016, č. 4, str. 23

      Schifferová, Věra. siehe auch Her-03

      Schifferová, Věra: viz též Leško, Vladimír

      Schifferová, Věra: viz též Blaschek-Hahn, Helga

      Schouwey, Jacques. Jan Patočka, le philosophe dans la cité, La Liberté (Fribourg), 1983. La Liberté (Fribourg), … August 1983, S. 25 f.

      Schuback Sá Cavalcante, Marcia. Oběť a spása. Patočkova recepce Heideggerových úvah o technice, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH)2009, S. 87-99

      Schuback Sá Cavalcante, Marcia: Sacrifice and Salvation. Jan Patočka's Reading of Heidegger on the Question of Technology. In: Chvatík, I., Abrams, E. (eds.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 23-37

      Schuback Sá Cavalcante, Marcia: Patočka's Critique of Existentialism. In: L. Hagedorn, J. Dodd (vyd.): Religion, War, and the Crisis of Modernity. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 14, 2015, str. 300-311

      Schuhmann, Karl. Husserl und Patocka, Typoskript, 14 S.

      Schuhmann, Karl. Husserl et Patočka, Jan Patočka 1991. Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), Nr. 11-12, Jan Patočka: le soin de l'ame, S. 93-102.

      Schuhmann, Karl. Husserl a Patočka, Proměny, 1987. Proměny (New York) 24, 1987, Nr. 1, S. 34-41

      Sinibaldi, Luca. Jan Patočka filosofo del dissenso: droits de l'homme e biopolitica della democrazia, Rivista di Studi Politici, 2011. Rivista di Studi Politici 23, 2011, Nr. 2, S. 29-43

      Sivák, Jozef. "La vie dans l'idée" selon Jan Patočka et son actualité, Analecta Husserliana, 1997. Analecta Husserliana, Bd. 50, 1997, S. 79-88

      Sivák, Jozef. Un philosophe du monde naturel: Jan Patočka (1907-1977), Analecta Husserliana, 1989. Analecta Husserliana, Bd. 27, 1989, S. 573-601

      Sivák, Jozef. Patočka, J. Introducion á la phénoménologie de Husserl, Revue phil. de la France, 1992. Revue philosophique de la France et de l'étranger 1994, Nr. 4, S. 498f.

      Sivák, Jozef. Jan Patočka, critique de Husserl. D'une lecture métaphysique de la phénoménologie husserlienne, Les Etudes philosophiques, 1990. Les Etudes philosophiques 1990, Nr. 4, S. 491-512

      Sivák, Jozef. Du moi-pur a la personne: A la lumiere de la phénoménologie de l'intersubjectivité, 1993. In: A.-T. Tymieniecka (ed.): Reason, Life, Culture II, Kluwer 1993, S. 357-374

      Sivák, Jozef. L'"Exigence d'une phénoménologie asubjective" et la noematique, Analecta Husserliana, 1991. Analecta Husserliana, Bd. 34 (1991), S. 465-474

      Sivák, Jozef. La naissance et la renaissance de la philosophie "officielle" en Tchécho-Slovaquie, Typoskript, 21 S.

      Sivák, Jozef. E. Tassin, M. Richir (éd.), Jan Patočka, Philosophie, phénoménologie, politique, Revue philosophique, . Revue philosophique, S. 485 f.

      Sivák, Jozef. Colloque Jan Patočka, Les Etudes philosophiques, 1991. Les Etudes philosophiques (1991), Nr. 2, S. 278-281

      Sivák, Jozef. Jan Patočka, filozof a občan, Kultúrny život, 1992. Kultúrny život (Bratislava) 26, 1992, Nr. 35, 27.8.1992, S. 6

      Sivák, Jozef. Jan Patočka, Liberté et sacrifice, Ecrits politiques, Revue philosophique, . Revue philosophique, S. 472-475

      Sivák, Jozef. La réalisation du projet Husserlien de "Monde naturel" selon Jan Patočka, Analecta Husserliana, 1983. Analecta Husserliana Bd. 14, 1983, S. 207-228

      Sivák, Jozef. Jan Patočka and Phenomenology in Bohemia and Slovakia, Analecta Husserliana, 2002. Analecta Husserliana Bd. 80, 2002 (?), S. 301-307

      Sivák, Jozef. Jan Patočka, L'idée de l'Europe en Boheme, Revue philosophique, 1993. Revue philosophique 1993, S. 469-472

      Sivák, Jozef: "Život v idei", idea ako život u Jana PatočkuFilozofia 70, 2015, č. 6, str. 449-457

      Sivák, Jozef: [rec. knihy] Frogneux, N. (dir): Jan Patočka. Liberté, existence et monde communFilozofia 70, 2015, č. 6, str. 488-493

      Sivák, Jozef: Jan Patočka, kritik Husserla. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 35-64

      Sivák, Jozef: Patočka a Merleau-Ponty. Dva prístupy k svetu. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 309-325

      Skilling, H. Gordon. Novák Josef (ed.): On Masaryk: Text in English and German, The Slavonic…, 1990. The Slavonic and East European Review, vol. 68, No. 2 (April 1990), S. 365-366

      Skouen, Arne. Jan Potocka [!], Dagbladet, 1977. Dagbladet (Oslo?) 21.3.1977, S. 4

      Skovajsa, Marek: "Moderantní" nadcivilizace: nekonečná krize liberalismu a možnost jejího překonání. In: Arnason, J. P., Benyovszky, L., Skovajsa, M. (vyd.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha (Togga) 2010, str. 81-122

      Sládek, Ondřej. Patočka a český strukturalismus, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (eds.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 263-272

      Sladký, Pavel. "Negativní platonismus" jako případ sókratismu, Filosofický časopis, 2010. Filosofický časopis 58, 2010, S. 753-756

      Sladký, Pavel. Imperativ transcendence. O smyslu filosofie a jejích možnostech na sklonku metafyzické éry podle Jana Patočky. Interpretace vybraných textů z let 1929-1952, 2009. Magisterarbeit an der Karlsuniversität Prag, Computerschrift, 93 S.

      Slomek, Jaromír. Pocta opožděná přes půl století, Lidové noviny, 2004. Lidové noviny 6.2.2004, S. 9

      Slowiková, Katarzyna. Patočkův projekt revize Husserlovy fenomenologie, Filosofický časopis, 2007. Filosofický časopis 55, 2007, Nr. 4, S. 511-536

      Smetáček, Zdeněk. (reakce na Patočkův článek Platonism a politika), Filosofický časopis, 1995. Filosofický časopis 43, 1995, S. 446-448

      Smetáček, Zdeněk. (reakce na Patočkův článek Platonism a politika), Česká mysl, 1933. Česká mysl 29, 1933, S. 239(?)-240

      Smith, Barry. Von T. G. Masaryk bis Jan Patočka: Eine philosophische Skizze, 1991. In: J. Zumr, T. Binder (hg.) T. G. Masaryk und die Brentano-Schule. Beiträge zur (!) gleichnamigen Symposium..., Prag/Graz1992,

      Smyth, Bryan: [recenze knihy] E. Abrams and I. Chvatík (eds.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Philosophy in Review 31, 2011, č. 5, str. 310-313

      Sobotka, Milan. Jan Patočka +, Wiener Jahrbuch für Philo, 1978. In: Wr. Jahrbuch für Philosophie, Bd. XI (1978), hg. v. E. Heintel, Wien (Braumüller) 1978, S. 7-14

      Sobotka, Milan. Nachruf auf Jan Patočka, 1999. In: Hagedorn, Sepp (hg.): Jan Patočka, Texte, Dokumente, Bibliographie, Freiburg-München/Prag 1999 (Alber/OIKOYMENH), S. 471-478

      Sobotka, Milan. Autorův dodatek ke stati "Duchovní odkaz Jana Patočky"…, Od Ještěda k Troskám, 2007. Od Ještěda k Troskám, vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí 14, 2007, Nr. 2, S. 90

      Sobotka, Milan. Jan Patočka o Janu Amosu Komenském, Literární noviny, 1999. Literární noviny 7.7.1999, S. 8-9

      Sobotka, Milan. Jak nečíst Patočku. Na obranu J. G. Herdera proti Christopheru Lordovi, Literární noviny, 1998. Literární noviny 21.1.1998, S. 8-9

      Sobotka, Milan. Duchovní odkaz Jana Patočky, Turnovské listy, 1990. Turnovské listy 13.6.1990, S. …

      Sobotka, Milan. Duchovní odkaz Jana Patočky, Od Ještěda k Troskám, 2007. Od Ještěda k Troskám, vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí 14, 2007, Nr. 2, S. 88-90

      Sobotka, Milan. Jan Patočka, Komeniologické studie I, II, Acta Comeniana, 1999. Acta Comeniana 13, 1999, S. 179-187

      Sobotka, Milan. Patočkova přednáška z r. 1949 o Hegelově "Fenomenologii ducha", Filosofický časopis, 1997. Filosofický časopis 45, 1997, No. 5, S. 845-862

      Sobotka, Milan: Hegelova Fenomenologie duchaIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 297-315

      Sobotka, Milan: Patočkova přednáška o Hegelově Fenomenologii ducha ze školního roku 1949/1950Filozofia 70, 2015, č. 6, str. 420-428

      Sobotka, Milan: Patočka, Kojève, Hyppolite a Fenomenologie ducha. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 327-347

      Sohma, Shinichi. [Patočka and Comenius], Shisou, 2007. Shisou, December 2007, Nr. 1004, S. 152-168

      Sokol, Jan. Filosofův pohled na dějiny, Reflexe, 1994. Reflexe 1994, Nr. 12, 9.1-9.4

      Sokol, Jan. Odraz doby v díle Jana Patočky, Studia Comeniana et hist., 1994. Studia Comeniana et historica 24, 1994, No. 52, S. 12-16

      Sokol, Jan. Péče o duši I. Veřejné uvedení 1. svazku Patočkových spisů

      Sokol, Jan. Jan Patočka et la Charte 77, La nouvelle Alternative, 2007. La nouvelle Alternative 22, 2007, Nr. 72-73, S. 29-34

      Sokol, Jan. siehe auch Novo-13

      Sokol, Jan. Jan Patocka und die Charta 77, Transit, 2007. Transit Nr. 33, 2007, S. 91-96

      Sokol, Jan. La pensée européenne de Jan Patočka, 1998. Ch. Desol, M. Maslowski (hg.), Histoire des idées politiques de l'Europe centrale, Paris (PUF) 1998, S. 496-510

      Sokol, Jan. Jan Patočka a Charta 77, 2007.

      Sokol, Jan. Dvě knížky Jana Patočky, Reportér, 1992. Reportér 7 (1992), Nr. 37-38, 16.-23. 9. 1992, S. 31

      Sokolová, Františka. Ravnodušieto mu be čuždo, Čecho-Slovakija, 1992. Čecho-Slovakija (Bulletin des Kultur- u. Informationszentrum der ČSFR in Bulgarien) 1992, Nr. 4, S. 27-28

      Sokolová, Františka. Z mých vzpomínek. Ze všeho nejdůležitější byla morálka, 2012. In: Charta 77 (ein Sammelband zur Charta-77-Woche 2012, Herausgeber nicht angegeben), S. 11-13

      Sokolová, Františka. Janu Patočkovi. Sborníček k jubileu 1907-1977, 2009. Privatdruck, 24 numerierte S. (7 nicht gebundene Doppelblätter)

      Sokolová, Františka (ed.). Janu Patočkovi. Sborníček k jubileu 1.6.1907 - 13.3.1977, 1998. Privatdruck, Prag 1997, 26 S.+1 Einzelblatt

      Sokolová, Františka (ed.). Tátovi 1.6.1977, 1977. Heft 25 S., Typoskript

      Soldinger, Emanuele. The Czech People and Its Place in the Context of Jan Patočka's Philosophy of History. A Eurocentric Position?, 2010. Computerschrift, 11 S.

      Soldinger, Emanuele. Reflections on Perspective and the "Natural World": From Husserl to Patočka, 2009. Computerschrift, 9 S.

      Soldinger, Emanuele: The Layering of the "Natural World" in Patočka's Thought in Dialogue with Husserl and Heidegger. Strojopis (příspěvek na konferenci "Layering - Textual, Visual, Spatial, Temporal", Nikosia, červen 2007), 9 s.

      Sorg, Jean-Paul. Patocka et l'Europe, Revue des deux mondes, 2007. In: Revue des deux mondes (Paris 2007), no. 10, str. 171-179.

      Soubigou, Alain. Předávat štafetu: Masaryk, Husserl, Patočka, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (eds.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 132-140

      Souček, David. Bibliograhpie der übersetzen und fremdsprachigen Schriften von Jan Patočka

      Soudilová, Věra. Der komeniologische Nachlaß von Jan Patočka, 1992. In: Patočkas Geburtsort Turnov 1992

      Soudilová, Věra. Komenský, Patočka a současná škola, Učitelské listy, 1995. Učitelské listy 2, 1995, Nr. 8, S. …

      Soudilová, Věra. Jan Patočka: Komeniana z pozůstalosti, Studia Comeniana et hist., 1994. Studia Comeniana et historica 24, 1994, No. 52, S. 62-65

      Soudilová, Věra. Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky, Studia paedagogica, 1991. In: Palouš, R. u. Soudilová, V., Comenius redivivus, Praha 1991 (Studia paedagogica 6), S. 17-96

      Soudilová, Věra. Der bedeutsame tschechische Comeniusforscher Jan Patočka, 1992. Universität Sofia, Bulgarien 1992

      Soudilová, Věra. Patočkova interpretace Komenského, 1992. In: K filosofii J. A. Komenského, Krnov 1992, S. 50-60

      Soudilová, Věra. Jan Patočka und Jan Amos Comenius, 1992. Institut für Philosophie, Praha 1992

      Soudilová, Věra. Jan Patočka - der tiefste philosophische Comeniusinterpret, 1992. Pädagogisches Museum, Praha 1992

      Soudilová, Věra. Úvod do Patočkovy komeniologie, 1992. In: R. Palouš - V. Soudilová (Hg.), Comenius redivivus - Studia paedagogica 6, 1991, S. 17-40

      Soudilová, Věra. Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky (Autoreferát), 1992. Autoreferát kand. dis., Filosofický ústav ČSAV, Praha 1992, 17 S.

      Soudilová, Věra - Novotný, K.. Soupis komenian Jana Patočky, Studia Comeniana et hist., 1994. Studia Comeniana et historica 24, 1994, No. 52, S. 116-123

      Sousedík, Stanislav. Besedy s Janem Patočkou, 2012. In: S. Sousedík, O co šlo? Články a studie z let 1965-2011

      Sousedík, Stanislav. Besedy s Janem Patočkou, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (eds.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 9-18

      Spaak, Claude Vishnu: Postdoctoral Research Project in Philosophy. The Phenomenological Problem of Matter. Strojopis, 9 s.

      Sroda, Krzysztof. Patočka, Platon et l'immortalité de l'âme, Jan Patočka. Philosophie,, 1992. In: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, hg. v. E. Tassin u. M. Richir, Grenoble (Jérôme Millon) 1992, S. 39-44

      Sroda, Krzysztof. Jan Patočka - filozof sokratyczny, Przegląd filozoficzny, 1992. Przegląd filozoficzny 1992, Nr. 4, S. 31-45

      Sroda, Krzysztof. Patočka, Platon i bezsm'rtieto na dušata, Kultura, 1992. Kultura 36 (Sofia 1992), Nr. 48, S. 3.

      Sroda, Krzysztof. Patočka, Platón a nesmrtelnost duše, Filosofický časopis, 1991. Filosofický časopis 39 (1991), Nr. 3, S. 357-362. Übs. v M. Petříček jr.

      Sroda, Krzysztof. Jan Patočka - Philosophe socratique, Jan Patočka: le soin de, 1991. Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), Nr. 11-12, Jan Patočka: le soin de l'ame, S. 65-82. Übs. aus d. Poln. v. A. Posner

      Srubar, Ilja. Zur Genese und Bedeutung des Lebensweltbegriffs, Typoskript, 21 S.

      Srubar, Ilja. Nachwort: Zur Entwicklung Patockas Phenomenologischen (!) Denkens, Typoskript, 36 S.

      Srubar, Ilja. Praxis, Arbeit und Dialektik. Ein Versuch über Patočkas Verhältnis zum Marxismus, 1994. In: M. Gatzemeier (Hg.), J. P.: Ästhetik, Phänomenologie, Pädagogik, Geschichts- und Politiktheorie, Aachen (Alano-Verlag) 1994, S. 50-58

      Srubar, Ilja. Vom begründeten Leben. Zu Jan Patočkas praktischer Philosophie, 1985. In: E. W. Orth (Hg.), Studien zur Philosophie von J. P., Freiburg - München (Alber) 1985, S. 10-31

      Srubar, Ilja. L'évolution de la pensée phénoménologique de Patočka, Les Cahiers de Philosophi, 1990. Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), Nr. 11-12, Jan Patočka: le soin de l'ame, S. 41-64. Übs. v. E.Abrams

      Srubar, Ilja. Praxis, travail et dialectique. Essai sur le rapport de J. Patočka avec le marxisme, Cahiers philosophiques, 1992. Cahiers philosophiques (Paris 1992), Nr. 50, S. 153-164. Übs. v. G. Guest

      Srubar, Ilja. Praxis, Arbeit und Dialektik. Ein Versuch über Patočkas Verhältnis zum Marxismus, 1994. Typoskript, 10 S.

      Srubar, Ilja. Ist Phänomenologie aktuell? Zur praktischen Philosophie Jan Patočkas, Phänomenologische, 1996. In: E. W. Orth (Hg.), Die Freiburger Phänomenologie, Phänomenologische Forschungen Nr. 30, Freiburg - München (Alber) 1996, S. 171-193

      Srubar, Ilja. Asubjektive Phänomenologie, Lebenswelt und Humanismus. Zur Verortung des Denkens Jan Patočkas zwischen Husserl und Heidegger, Mesotes, 1991. Mesotes 1 (Wien 1991), Nr. 1, S. 5-13

      Srubar, Ilja. Patočkovo pojetí etiky, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH)2009, S. 263-273

      Srubar, Ilja. Aszubjektív fenomenológia, életvilág és humanismus, Gond, 1997. Gond 13-14, 1997, S. 265-276

      Srubar, Ilja. La position de la pensée de Patočka entre Husserl et Heidegger, Typoskript, 13 S.

      Srubar, Ilja. La place de l'art dans la philosophie de Patočka, L'art et le temps, 1990. In: J. P., L'art et le temps, hg. v. E. Abrams, Paris (P.O.L.) 1990, S. 7-26. Übs. v. E. Abrams

      Srubar, Ilja. Zur Entwicklung des phänomenologischen Denkens von Jan Patočka, 1991. In: J. P., Die Bewegung der menschlichen Existenz, hg. v. K. Nellen, J. Němec u. I. Srubar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991, S. 7-29

      Srubar, Ilja. De la vie bien fondée: sur la philosophie pratique de Jan Patočka, Profils de Jan Patočka, 1992. In: Profils de Jan Patočka, hg. v. H. Decleve, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1992, S. 51-63. Übs. v. H. Decleve

      Srubar, Ilja. Asubjektivní fenomenologie, přirozený svět a humanismus, Filosofický časopis, 1991. Filosofický časopis 39 (1991), Nr. 3, S. 406-417. Übs. v. M. Petříček jr.

      Srubar, Ilja. Zur Stellung der Kunst in Patočkas Philosophie, 1987. In: J. P., Kunst und Zeit, hg. v. K. Nellen u. I. Srubar, Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, S. 31-45

      Srubar, Ilja. Phénoménologie asubjective, monde de la vie et humanisme, Jan Patočka. Philosophie,, 1992. In: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, hg. v. E. Tassin u. M. Richir, Grenoble (Jérôme Millon) 1992, S. 85-99. Übs. v. A.-M. Roviello

      Srubar, Ilja. Vom begründeten Leben. Zu Jan Patočkas praktischer Philosophie, 1985. Typoskript, 22 S.

      Srubar, Ilja: Patočkas praktische Philosophie als Analyse der Moderne. Bohemia - Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 47, 2006, č. 2 ("Leben in Wahrheit" - zum 30. Todestag Jan Patočkas), str. str. 289-299

      Stanciu, Ovidiu. Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology…, Les Études philosophiques, 2011. Les Études philosophiques 2011, Nr. 3 (Juillet), S. 428-431

      Stanciu, Ovidiu: (Ne)motivovanost epoché. Patočka, kritik mladého Finka. In: Frei, J., Švec, O.: Překonání subjektivismu ve fenomenologii, Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2015, str. 47-65

      Stanciu, Ovidiu: L’(im)motivation de l’épochè. Patočka, critique du jeune Fink. Strojopis, 13 s.

      Stanciu, Ovidiu: Europe and the Oblivion of the World. From Husserl to Patočka. In: Tava, F., Meacham, D. (eds.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 315-329

      Stanciu, Ovidiu: The Autonomy of the Phenomenal Field and the Uniqueness of the World. Radicalized Phenomenology and its Overcoming in Patočka and Fink. (referát na konferenci The World and the Real, Praha, 13. 6. 2018)

      Stanciu, Ovidiu: El mito como apertura al mundo. Sobre un equívoco en el pensamiento de Patočka. Aporía 2019, zvl. č. 3, str. 112-128

      Stanciu, Ovidiu: viz též Duicu, Dragoş

      Starek, Jana. Nach dem Prager Frühling. Tschechoslowakisches Exil in Österreich 1968-1989, 2006. In: T. Knoz (Hg.), Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft, Wien-Brno 2006, S. 195-208

      Stárková, Věra. Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Proměny, 1967. Proměny 4, 1967, Nr. 4, S. 68

      Starzyński, Wojciech: Irena Krońská - studentka a kritička filosofie Romana Ingardena. In: Landa, I., Mervart, J. a kol., Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace. Studie Josefu Zumrovi, Praha, Filosofia 2018, str. 99-115. Přel. O. Krochmalný

      Stašková, Alice. Geschichte und polemos: Schiller, Palacký, Patočka, 2007. In: A. Stašková (Hg.), Friedrich Schiller und Europa. Ästhetik, Politik, Geschichte, Heidelberg 2007 (Winter), S. 207-234

      Staudigl, Michael: Human Existence and Vertical Life. A Study of Jan Patočka's Phenomenological Anthropology. In: L. Hagedorn, J. Dodd (vyd.): Religion, War, and the Crisis of Modernity. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 14, 2015, str. 312-329

      Staudigl, Michael. Zničený smysl, odepřený svět, rozbité "my". O násilí z hlediska asubjektivní fenomenologie, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH)2009, S. 293-310

      Staudigl, Michael: Destructed Meaning, Withheld World, Shattered "We". On Violence from the Viewpoint of Jan Patočka's "A-subjective Phenomenology". In: Chvatík, I., Abrams, E. (eds.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers. Dordrecht-Heidelberg-London-New York (Springer) 2011, str. 135-151

      Staudigl, Michael. Zerstörter Sinn, entzogene Welt, zerbrochenes Wir. Über Gewalt im Rahmen der "a-subjektiven Phänomenologie" Jan Patočkas, Phän. Forschungen, 2007. Phänomenologische Forschungen Jg. 2007, Hamburg (F. Meiner Verlag) 2007, S. 145-162

      Steiner, Martin. Jan Patočka a kritická edice "J. A. Comenii Opera omnia", Filosofický časopis, 2007. Filosofický časopis 55, 2007, Nr. 3, S. 409-411

      Steiner,Martin. Recenzent není filosof. K vydání prvního dílu Patočkových komeniologických studií, Kritický sborník, 1998. Kritický sborník 17, 1998, Nr. 4, S. 45-47

      Sternad, Christian: Europa jenseits Mythos und Aufklärung. Edmund Husserl, Jan Patočka, María Zambrano und Jacques Derrida über das geistige Erbe Europas. Metodo 4, 2016, č. 1, str. 152-179

      Sternad, Christian: The Reasons of Europe. Edmund Husserl, Jan Patočka, and María Zambrano on the Spiritual Heritage of Europe. History of European Ideas 44, 2018, č. 7, str. 864-875

      Sternad, Christian: Gespenster des Sakralen. Jan Patočka, oder die geheime Quelle von Jacques Derridas "Phänomenologie der Religion". Strojopis, 10 s.

      Sternad, Christian: Specters of the Sacred. Jan Patočka or The Hidden Source of Jacques Derrida's "Phenomenology of Religion". In: L. Hagedorn, J. Dodd (vyd.): Religion, War, and the Crisis of Modernity. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 14, 2015, str. 287-299

      Sternad, Christian: Max Scheler and Jan Patočka on the First World War. Labyrinth 19, 2017, č. 1, str. 89-106

      Sternad, Christian: The Holding Back of Decline: Scheler, Patočka, and Ricoeur on Death and the Afterlife. Meta 9, 2017, č. 2, str. 536-559

      Sternad, Christian: viz též Hagedorn, Ludger

      Stexhe, Guillaume de. Accéder au monde naturel en son ébranlement. La pensée du sens problématique selon J. Patočka, Cahiers de l'école des, 1991. Cahiers de l'école des sciences philosophiques et religieuses, Bruxelles (Facultés Universitaires Saint-Louis) 1991, Nr. 10, S. 145-205

      Stieve, Claus; Meyer-Drawe, Käte. Vom intimen Verhältnis zu den Dingen. Ein Verständnis kindlichen Lernens auf der Grundlage der asubjektiven Phänomenologie Jan Patočkas, 2003. Würzburg (Königshausen+Neumann) 2003, 108 S. Vorw. von K. Meyer-Drawe

      Stieve, Claus; Meyer-Drawe, Käte. Vom intimen Verhältnis zu den Dingen. Die Beziehung von Gegenständlicher Welt, Leiblichkeit und Sprache bei Jan Patočka in ihrer Bedeutung für ein Verständnis des kindlichen Lernens und der pädagogischen Kommunikation, 1996. Magisterarbeit, Universität-Gesamthochschule Kassel, 1996, 107 S.

      Stoel, Max van der. Talking to a Sphinx: An interview with Max van der Stoel, Helsinki Monitor, 2007. Helsinki Monitor 18, 2007, Nr. 1, S. 6-15

      Stoel, Max van der. Mé setkání s Chartou 77, 1997. In: Charta 77 očima současníků po 20 letech, Praha (ÚSD AV ČR, Doplněk) 1997, S. 137-138

      Stojka, Róbert. Asubjektívna fenomenológia J. Patočku v kontextoch jeho filozofie dejín, 2009. In: P. Tholt, P. Nezník (eds.), Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie, Košice 2009, S. 213-232

      Stojka, Róbert: Patočkova filozofia dejín. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, 238 s.

      Stojka, Róbert: Patočka a Heidegger - problém sokratovsko-platonskej cesty filozofovania. In: Leško, V., Mayerová, K. a kol., Heidegger a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 339-363

      Stojka, Róbert: Patočka - fenomén, dejiny a dejiny filozofie. In: Leško, V., Tholt, P. (eds.), Dejiny filozofie ako filozofický problém, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2010, str. 369-384

      Stojka, Róbert: Patočka a sokratovské vedenie nevedenia. In: Ješič, M., Leško, V. a kol., Patočka a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 223-241

      Stojka, Róbert: Patočkov negatívny platonizmus a kritika ne-dejinných interpretácií ľudskej zkúsenosti svetaIn: Andreanský, E. (ed.), Intencionalita a interpretácia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, S. 217-241

      Stojka, Róbert: Filozofia dejín nemeckého osvietenstva a HerderIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 277-294

      Stojka, Róbert: Hegelova filozofia dejínIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 317-341

      Stojka, Róbert: Patočkova kritika Marxovej filozofie dejín. In: Stojka, R., Škára, M. (vyd.), Patočka a dejiny filozofie. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 188-206

      Stojka, Róbert: Patočka a Európa. K pojmu Európy v Patočkovej filozofii dejín. Filozofia 65, 2010, č. 2, str. 150-160

      Stojka, Róbert: III. medzinárodná konferencia "Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie". Filozofia 65, 2010, č. 2, str. 210-211

      Stojka, Róbert: Patočkova kritika Heideggera a tri pohyby existencie. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 129-150

      Stojka, Róbert: Patočka, Masaryk a kríza moderného človeka. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 351-374

      Stojka, Róbert: viz též Leško, Vladimír; Schifferová, Věra

      Stolárik, Stanislav. Motivácia záujmu jana (!) patočku (!) o prirodzený svet, 2005. In: Filozofia bliźsza źyciu, hg. von P. Czarnecki, Warschau 2005, Bd. II, S. 306-315

      Stolárik, Stanislav. Prirodzený svet vo filozofii Jana Patočku, 1998. Prešov (M. Vaško) 1998, 202 S.

      Storey, Halina. Diskussionerna i Castelgandolfo, Svenska Dagbladet, 1990. Svenska Dagbladet 3.1.1990

      Stowarzyszenie…. siehe Aaa-24

      Strandberg, Gustav: A Place in Movement. Jan Patočka and the Disorientation of Human Existence. In: Cavalcante Schuback, M. S., Lane, T. (vyd.), Dis-orientations. Philosophy, Literature and the Lost Grounds of Modernity, London-New York (Rowman & Littlefield) 2015, str. 75-90

      Strandberg, Gustav: The Solidarity of the ShakenBaltic Worlds 8, 2015, č. 1-2, str. 101-102

      Strandberg, Gustav: Förord. In: Jan Patočka, Inledning till fenomenologisk filosofi. Huddinge (Sördertöns högskola Biblioteket) 2013 (Södertörn Philosophical Studies 15), str. 9-20

      Strandberg, Gustav: Light and Darnkess. Jan Patočka's Critique of the Enlightenment. In: Bornemark, J., Wallenstein, S.-O. (vyd.), Madness, Religion, and the Limits of Reason, Huddinge (Södertörn University-The Library) 2015 (Södertörn Philosophical Studies 16/Södertörn Academic Studies 62), str. 153-176

      Strebel, Volker. 3x Jan Patočka, Berliner Lesezeichen, 2001. Berliner Lesezeichen 08/01 (Internetausgabe)

      Strebel, Volker. Der Gedanke und seine Verfehlung. Das Werk des Phanomenologen und Opfers des komunistischen Regimes, Jan Patočka, auf Deutsch in drei Bändem, Prager Zeitung, 2001. Prager Zeitung 4.10.2001, Literaturbeilage, S. 20f.

      Strebel, Volker. …, Bohemia, 2004. Bohemia Bd. 45, 2004, S. 286-288

      Strmiska, Zdeněk. Jan Patočka: Die tschechische Philosophie seit 1918, Česká mysl, 1932. In: Česká mysl 28, 1932, Nr. 3-4, S. 241

      Strohs, Slavomil. Patočkova Česká vzdělanost v Evropě a "vertikální transcendence", Sešity, 1977. Sešity - příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, interní bulletin Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, Nr. 48, 1977, S. 76-88

      Ströker, Elisabeth. Nachruf auf Jan Patočka. 1.7.1907 - 13.3.1977, Zeitschrift für philosoph, 1977. Zeitschrift für philosophische Forschung (Meisenheim/Glan) 1977, Bd. 31, H. 3, S. 453-455

      Stróżewski, Władysław: viz Bloss, Jochen

      Stuchlíková, Eva. Vzpomínka, 1986. …

      Sugiyama, Anna: What is Sacrifice for? The Structure of Sacrifice in Jan Patočka's Phenomenology, Strojopis, 16 s.

      Sugiyama, Anna: Building Space for Philosophy: Ideas behind the Underground University in Czechoslovakia. In: Rogers, B. L., Sugiyama, A., Space and Place: Diversity in Reality, Imagination and Representation, Oxford (Inter-Disciplinary Press) 2013, str. 175-185

      Sugiyama, Anna: Political Movements in Central Europe from a Phenomenological Perspective: Jan Patočka of Charter 77 and Józef Tischner of Solidarity. Magisterská práce, Varšavská univerzita, 2012, 77 s.

      Súkup, Vlastimil: Sókratés a Patočkova filosofie. Dizertační práce, Univerzita Pardubice, 2020, 147 s.

      Summerton, Ciaran: Three Perspectives on Politics and History: Three Perspectives on Politics and History. In: Učník, Ľ., Chvatík, I., Williams, A. (vyd.), Asubjective Phenomenology. Nordhausen (Verlag Traugott Bautz) 2015, str. 145-166

      Suvák, Vladislav: Patočka a Foucault. Starosť o dušu a starosť o seba. Filosofický časopis 65, 2017, č. 6, str. 887-910

      Suvák, Vladislav: Patočka and Foucault. Taking Care of the Soul and Taking Care of the Self. Strojopis, 35 s.

      Suvák, Vladislav: The Essence of Truth (aletheia) and the Western Tradition in the Thought of Heidegger and Patočka. Strojopis, 12 s.

      Suvák, Vladislav: The Essence of Truth (aletheia) and the Western Tradition in the Thought of Heidegger and Patočka. In: Thinking Fundamentals, IWM  Junior Visiting Fellows Conferences, Vol. 9: Vienna 2000

      Suvák, Vladislav: The Essence of Truth (alétheia) and the Western Tradition in the Thought of Heidegger and Patočka. In: Love, J. (ed.), Heidegger in Russia and Eastern Europe, London (Rowman & Littlefield) 2017, str. 137-156.

      Svenaeus, Fredrik. Kätterskt tänkande i strid med materialism, Axess, 2002. Axess (Stockholm), Nr. 7, November 2002, S. 25-27

      Svenaeus, Fredrik. Själens dunkla territorier. Jan Patočkas Europa, Montage, 1995. Montage (Stockholm), Nr. 35-36, 1995, S. 4-10

      Sviták, Ivan. Vzpomínka na Jana Patočku, Proměny, 1987. Proměny 24, 1987, Nr. 3, S. 179-181

      Svoboda, Ludvík. Z české filosofické literatury posledních let, Naše věda, 1943. Naše věda 22 (1943), Nr. 5-6, S. 73-76

      Svobodová, Zuzana. Česká tradice křesťanské víry v Patočkově reflexi, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (eds.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 59-68

      Svobodová, Zuzana: Pohostinnost a zakořenění jako jeden ze základních životních pohybů. Studia Aloisiana (Trnava) 8, 2017, str. 5-17

      Svobodová, Zuzana: Jan Patočka's Concept of Fraternity and its Challenges vis-à-vis the World of Today. Envigogika 12, 2017, č. 2, 4 s.

      Svobodová, Zuzana: Jak dnes může promlouvat pověst o Faustovi? Studia Aloisiana 12, 2021, č. 1, str. 23-39

      Svobodová, Zuzana: The Life of the Shaken. Forum Pedagogiczne 9, 2019, č. 1, str. 213-223

      Swartz, Richard. Patocka död, Kritik tystad, Svenska Dagbladet, 1977. Svenska Dagbladet, 14.3.1977

      Swartz, Richard. Begravning oroar polisen, Svenska Dagbladet, 1977. Svenska Dagbladet, 16.3.1977

      Szakolczai, Arpád. Thinking Beyond the East-West Divide: Foucault, Patocka, and the Care of the Self, Social Research, 1994. Social Research 61 (1994), Nr. 2, S. 297-323

      Szakolczai, Árpád. Moving beyond the Sophists: Intellectuals in East Central Europe and the Return of Transcendence, Eur. Journal of Social…, 2005. European Journal of Social Theory 8, 2005, Nr. 4, S. 417-433

      Szakolczai, Arpád; Wydra, Harald. Contemporary East Central European social theory, 2006. in: Gerard Delanty (ed.), Handbook of Contemporary European Social Theory, London-New York (Routledge) 2006, S. 138-151

      Šabata, Jaroslav. Moje (politické) pobývání s Chartou, 1997. In: Císařová, Drápala, Prečan, Vančura (Hg.): Charta 77 očima současníků po dvaceti letech, Prag 1997, S. 139-155

      Šafařík, Josef. Cestou k poslednímu, 1992. Brno (Atlantis) 1992, 619 S.

      Šafaříková, Dagmar. Co jsou Češi? Tip pro knihovnu, Čtenář, 1993. Čtenář 45 (1993), Nr. 4, S. 136 f.

      Šebestík, Jan. Premiéres réactions continentales au "Tractus" Jean Cavalies/Pan Patočka, 1990. In: Acta du colloque Wittgenstein, hg. Gil, Mauvezin 1990, S. 197-209

      Šebestík, Jan. La philosophie du langage de Jan Patočka, Jan Patočka: le soin de, 1991. Les Cahiers de Philosophie (Lille 1990/1991), Nr. 11-12, Jan Patočka: le soin de l'ame, S. 193-207

      Šefl, Milan. Nesmrtelný filosof, Práce, 1992. Práce 48 (1992), Nr. 62, 13. 3. 1992, S. 3

      Ševčík, Miloš. "Síla" a její překonávání v myšlení Jana Patočky, 2007. In: Totalitarismus 3: Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru, hg. I. T. Budil u. T. Zíková, Praha 2007 (Dryada), S. 117-???

      Ševčík, Miloš. A Change in Essence? Hegel's Thesis on the Past Character of Art as Considered by Heidegger, Patočka and Nancy, 2010. In: The Aesthetic Dimension of Visual Culture, hg. O. Dadejík u. J. Stejskal, Newcastle upon Tyne (Cambridge Scholars Publishing) 2010, S. 155-166

      Ševčík, Miloš. Relaçao entre ciencia e arte na filosofia de Jan Patočka, 2010. In: Filosofia e História da Ciencia no Cone Sul, hg. R. de Andrade Martins et al., Campinas 2010, S. 431-438

      Ševčík, Miloš: Umění minulosti a přítomnosti v Patočkových interpretacích Hegelovy teze o minulém rázu umění. AUC Philosophica et Historica 2011, č. 1 (Studia Aesthetica IV), str. 75-94

      Ševčík, Miloš: Problematičnost smyslu a umění. AUC Philosophica et Historica 2011, č. 1 (Studia Aesthetica IV), str. 19-29

      Ševčík, Miloš: Patočkovo pojetí životního smyslu v literatuře a v mýtu. AUC Philosophica et Historica 2013, č. 1 (Studia Aesthetica VI), str. 15-32

      Ševčík, Miloš: Ontologie stylu. Patočkovy úvahy o stylu ve výtvarném umění. AUC Philosophica et Historica 2013, č. 1 (Studia Aesthetica VI), str. 89-100

      Ševčík, Miloš: Dominant Science and Influential Art. Jan Patočka on Relations between Art and Science. AUC Philosophica et Historica 2014, č. 1 (Studia Aesthetica VII), str. 73-84

      Ševčík, Miloš: Umění jako vyjádření smyslu. Filozofie umění Jana Patočky. Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2014, 250 s. 

      Ševčík, Miloš: Patočka's Interpretations of Hegel's Thesis on the Past Character of the Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 52 (New Series: 8), 2015, č. 1, str. 78-98

      Ševčík, Miloš, Zuska, Vlastimil (eds.): Myth, Philosophy, Art, and Science in Jan Patočka's Thought. AUC Philosophica et Historica 2014, č. 1 (Studia Aesthetica VII), 84 s.

      Ševčík, Miloš: viz též Blahutková, Daniela 

      Ševčík, Miloš: viz též Zuska, Vlastimil

      Šícha, Jan: Jan Patočka, muž, který se dochoval. Deník Referendum 10. 3. 2017. http://denikreferendum.cz/clanek/24823-jan-patocka-muz-ktery-se-dochoval

      Šimák, Josef Vítězslav. Nový docent, rodák turnovský (Dr. Jan Patočka, obor filosofie), Od Ještěda k Troskám, 1937. Od Ještěda k Troskám, 1937-37, S. 111

      Šimsa, Jan. Vzpomínka na nakladatelský dům a jeho majitele, Kostnické jiskry, 1992. Kostnické jiskry 2.12.1992, S. 3

      Šimsa, Martin: [Patočka by nebyl Patočkou]. Deník Referendum 10. 3. 2017. http://denikreferendum.cz/clanek/24823-jan-patocka-muz-který-se-dochoval (reakce na článek Jan Šíchy)

      Škabraha, Martin. Jan Patočka a věc socialismu, A2, 2007. A2, 3, 2007, Nr. 12 (21.3.2007), S. 5

      Škabraha, Martin: viz též Bělohradský, Václav

      Škabraha, Martin. "Solidarita otřesených" a demokracie, Perspektivy, 2006. Perspektivy, Dezember 2006, S. 1 u. 3

      Škabraha, Martin. "Solidarita otřesených", demokracie a jiné hereze, Report of the CTS, 2007. In: Fridmanová, Přikryl (Hg.): Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky, Report of the CTS-07-07, März 2007, S. 38-41

      Škára, Martin: Leibniz - chýbajúci Aristotelov dedičIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 171-192

      Škára, Martin: Mladý Patočka a francúzska filozofia. In: Stojka, R., Škára, M. (vyd.), Patočka a dejiny filozofie. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 171-187

      Škára, Martin: Patočka a jeho listy o francúzskej filozofii. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 241-262

      Škorpíková, Zuzana. K Rádlovu a Patočkovu pojetí ideje, Filosofický časopis, 1999. Filosofický časopis 47, 1999, Nr. 1, S. 105-123

      Šlerka, Josef. Pohyb pravdy jako distance a svoboda, Report of the CTS, 2007. In: Fridmanová, Přikryl (Hg.): Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky, Report of the CTS-07-07, März 2007, S. 7-11

      Šourek, Petr. Proč Patočka mladé netáhne, Lidové noviny, 2003. In: Lidové noviny, Beilage Orientace, sobota 31. 5. 2003, str. 15

      Šparaga, Oľga: Jeretičeskije essje Jana Patočki v bělarusskom kontěkstě. In: Jan Patočka, Jeretičeskije essje o filosofii istorii. Minsk (I. P. Logvinov) 2008, str. 6-14

      Šrubař, Ilja: Jsou dějiny morální? K Patočkově dialektice úpadku. In: Arnason, J. P., Benyovszky, L., Skovajsa, M. (vyd.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha (Togga) 2010, str. 57-79

      Šrubař, Ilja: viz též Srubar, Ilja

      Štefek, Ondřej. siehe Tuc-13

      Štrincl, Karel. O tom, jak jsme v hektickém roce 1990 připravovali a také realizovali velkou oslavu na počest Charty 77 a jejích nejpřednějších myšlenkových tvůrců, Od Ještěda k Troskám, 2007. Od Ještěda k Troskám, vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí 14, 2007, Nr. 2, S. 92-97

      Šuvajevs, Igors. Čehu keceris, Kentaurs, 2000. Kentaurs (Riga), Nr. 21, April 2000, S. 9-10

      Šuvajevs, Igors. Patočkas rupe, Kentaurs, 2009. Kentaurs (Riga), Nr. 49, August 2009, S. 89-94

      Šuvajevs, Igors: Patočka, nesubjektīvā fenomenoloģija un latvietība. In: Jans Patočka, Kas ir Čehi? Riga (LU FSI) 2016, str. 7-21

      Švec, Ondřej. La fragilité de la démocratie face au défi de la technique, Annales Bergsoniennes, 2012. Annales Bergsoniennes V, 2012, S. 297-310

      Švec, Ondřej. J. Patočka, Fenomenologické spisy II, Praha, OIKOYMENH 2009, 669p., Les Études philosophiques, 2011. Les Études philosophiques 2011, Nr. 3 (Juillet), S. 421-424

      Švec, Ondřej: "Cesta k sobě vede přes cestu do světa a k druhým." Existenciální rozměr sebereflexe u M. Heideggera a J. Patočky. In: Frei, J., Švec, O.: Překonání subjektivismu ve fenomenologii, Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2015, str. 31-45

      Švec, Ondřej: In the name of the Author: The artificial unity of Patočka's scattered works. Aisthesis 13, 2020, č. 2, str. 97-107

      Švec, Ondřej: viz též Frei, Jan 

      Taminiaux, Jacques. In memoriam Jan Patočka, Revue Philosophique de L., 1977. Revue Philosophique de Louvain, Novembre 1977, S. 738-741

      Taminiaux, Jacques. Jan Patočka - l´homme, l´histoire, L'Amitié Franco-Tchécosl., 1978. L'Amitié Franco-Tchécoslovaque 29, 1978, Nr. 4

      Tampoia, Francesco: [recenze knihy] Gasché, R.: Europe, or the Infinite Task. A Study of a Philosophical Concept. Philosophy in Review 30, 2010, č. 1, str. 39-41

      Taněv, Pavel. Jan Patočka, Reflex, 1997. Reflex 11 (1997), S. 56-58

      Tardivel, Emilie. La question de la liberté. Recherche sur la philosophie phénoménologique de Patočka, 2009. Doktorarbeit an der Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Computerschrift, 286 S.

      Tardivel, Emilie. La Subjectivité dissidente. Etude sur Patočka, 2006. Computerschrift, 20 S.

      Tardivel, Emilie. Levinas et Patočka: la liberté en question, 2006. Typoskript, 15 S.

      Tardivel, Emilie. Transcendance et liberté: Levinas, Patočka et la question du mal, Cahiers d'Etudes levina.., 2008. Cahiers d'Etudes lévinassienes, mars 2008, S. ….

      Tardivel, Emilie. De la ligne. Patočka et la question de la Vie, 2005. Computerschrift, 11 S.

      Tardivel, Emilie. La subjectivité dissidente: Étude sur Patočka, Studia Phaenomenologica, 2007. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), S. 435-463

      Tardivel, Emilie. Evropa a péče o duši u Jana Patočky, 2009. In: I. Chvatík (Hg.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha (Filosofia - OIKOYMENH) 2009, S. 461-473

      Tardivel, Emilie. Présentation, Les Études philosophiques, 2011. Les Études philosophiques 2011, Nr. 3 (Juillet), S. 291-301

      Tardivel, Emilie. La liberté au principe. Essai sur la philosophie de Patočka. Paris (Vrin) 2011, 286 s. (s předmluvou F. Dastur)

      Tardivel, Emilie: Autonomy and Phenomenology: Patočka's Approach. In: Učník, Ľ., Chvatík, I., Williams, A. (vyd.), Asubjective Phenomenology. Nordhausen (Verlag Traugott Bautz) 2015, str. 127-142

      Tardivel, Emilie: Prefazione di Émilie Tardivel. In: C. Pesaresi, Jan Patočka. Dalla libertà alla natura. Macerata (eum) 2020, str. 11-14

      Tardy, Vladimír. Odpověď Dru J. Patočkovi na kritiku mé Teleontologie, Česká mysl, 1935. Česká mysl 31, 1935, Nr. 3-4, S. 236f.

      Tardy, Vladimír. Husserlův žák u nás, Čin, 1936. Čin 8 (1936), Nr. 21, S. 324-326

      Tassin, E. u. Richir, M. (Hg.). Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, Jan Patočka. Philosophie,, 1992. Grenoble (Jérôme Millon) 1992, 256 S. Collection Krisis

      Tassin, Etienne. La question du sol; monde naturel et communauté politique, Jan Patočka. Philosophie,, 1992. In: Jan Patočka. Philosophie, phénoménologie, politique, hg. v. E. Tassin u. M. Richir, Grenoble (Jérôme Millon) 1992, S. 167-187

      Tassin, Etienne. Přirozený svět a politické společenství. Problém půdy, Filosofický časopis, 1991. Filosofický časopis 39 (1991), Nr. 3, S. 419-436. Übs. v. M. Petříček jr.

      Tassin, Etienne. La phénoménologie de l'action. Essai sur la philosophie de Hannah Arendt…, 1996. Diss, 676 S.

      Tassin, Etienne. L'Europe, apres, 2007. In: La Quinzaine litteraire (2007), no. 946, S. 22.

      Tassin, Étienne. Pensée hérétique et politique dissidente, Tumultes, 2009. Tumultes No 32-33, novembre 2009, S. 329-350

      Tava, Francesco. Dall'esperienza del sacrificio a una filosofia del dissenso, 2011. Doktorarbeit an der Universität Milano, 232 S.

      Tava, Francesco. Jan Patocka, gariwo, 2011. www.gariwo.net/pagina.php?id=4331

      Tava, Francesco: Il rischio della libertà. Etica, fenomenologia, politica in Jan Patočka. Milano - Udine (Mimesis) 2014, 232 s.

      Tava, Francesco: The Risk of Freedom. Ethics, Phenomenology, and Politics in Jan Patočka. London - New York (Rowman & Littlefield) 2016, 179 s.

      Tava, Francesco: O ideji a praxi oběti v myšlení Jana Patočky a Karla Kosíka. Strojopis, 7 s. (seminář Oddělení současné kontinentální filosofie FlÚ AV ČR, 6.12.2013)

      Tava, Francesco: [rec. knihy] Jan Patočka and the Heritage of PhenomenologyJournal of the British Society for Phenomenology 45, 2014, č. 2, str. 180-185

      Tava, Francesco: Lifeworld, Civilization, System. Patočka and Habermas on Europe and its Crisis. Horizon - Studies in Phenomenology (St. Petersburg) 5, 2016, č. 1, str. 70-89

      Tava, Francesco: The Heresy of History. Patočka’s Reflections on Marx and Marxism. In: Tava, F., Meacham, D. (eds.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 183-200

      Tava, Francesco: Phenomenology and the Idea of Europe: Introductory Remarks. The Journal of the British Society for Phenomenology 47, 2016, č. 3, str. 205-209

      Tava, Francesco: The Brave Struggle. Jan Patočka on Europe's Past and Future. The Journal of the British Society for Phenomenology 47, 2016, č. 3, str. 242-259

     Tava, Francesco: The Brave Struggle. An insight into Europe from its future. opendemocracy.net /can-europe-make-it/francesco-tava/brave-struggle-insight-into-europe-fromits-future/ (

      Tava, Francesco: Sacrifice as a Political Problem. Jan Patočka and Sacred Sociology. Metodo 6, 2018, č. 2, str. 71-96

      Tava, Francesco: Oběť jako politický problém. Jan Patočka a sociologie posvátna. Filosofický časopis 60, 2018, č. 2, str. 253-269

      Tava, Francesco: The Embodied Subject or the Last Man in Europe. Merleau-Ponty & Patočka in Orwell's Oceania (příspěvek na konferenci Merleau-Ponty - Jan Patočka: un rendez-vous manqué, Praha 15. 5. 2012). Strojopis, 10 s.

      Tava, Francesco, Meacham, Darian: Thinking After Europe. Jan Patočka and Politics. London (Rowman & Littlefield) 2016, 384 s.

      Tava, Francesco, Meacham, Darian: Editors‘ Introduction. In: Tava, F., Meacham, D. (eds.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. ix-xxiv

      Tava, Francesco, Leufer, Daniel: Translators‘ Preface. In: Tava, F., Meacham, D. (eds.), Thinking after Europe. Jan Patočka and Politics, London (Rowman & Littlefield) 2016, str. 3-6

      Tava, Francesco: viz též Meacham, Darian

      Tengelyi, László. La phénoménologie asubjective et la théorie des trois mouvements de l'existence chez Patočka, 2006. In: L. Tengelyi, L'expérience retrouvée. Essais philosophiques I, Paris 2006 (L'Harmattan), S. 172-188

      Tengelyi, László. Smisao i značenje iz fenomenološkog ugla, Filozofski godišnjak, 1997. Filozofski godišnjak 10, 1997, S. 251-259

      Tengelyi, László. Sinn und Bedeutung in phänomenologischer Sicht, Internat. Zschr. f. Phil., 1998. Internationale Zeitschrift für Philosophie, 1998, Heft 1, S. 64-73

      Tengelyi, László. La phénoménologie asubjective et la théorie des trois mouvements de l'existence chez Patočka, 2007. In: R. Barbaras (hg.), Jan Patočka: Phénoménologie asubjective et existence, Paris/Milano (Mimesis) 2007, S. 137-151

      Tengelyi, László. Smysl a význam ve fenomenologickém pohledu, 1997. In: I. Chvatík, P. Kouba (hg.), Fenomén jako filosofický problém, Praha (OIKOYMENH) 2000, S. 176-186

      Tengelyi, László. Erfahrung und Ausdruck. Phänomenologie im Umbruch bei Husserl und seinen Nachfolgern, 2007. Dordrecht (Springer) 2007 (Phaenomenologica 180), … S.

      Terzi, Roberto. Il tempo del mondo. Husserl, Heidegger, Patočka, 2009. Soveria Mannelli (Rubbettino) 2009, 259 S.

      Thiel, Detlef. Zwischen phänomenologischem Sokratismus und ideengeschichtlichen Archäologie: Patočka und Cusanus, 2006. In: L. Hagedorn, H.R. Sepp (Hg.), Andere Wege in die Moderne. Forschungsbeiträge…, Würzburg 2006, S. 37-59

      Tholt, P., Nezník, P.. Úvod, 2009. In: P. Tholt, P. Nezník (eds.), Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie, Košice 2009, S. 7-13

      Tholt, P., Nezník, P. (eds.). Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie, 2009. Košice (Filozofická fakulta UPJŠ) 2009 - Acta Facultatis Philosophicae Universiatis Šafarikianae 3, 250 S.

      Tholt, Pavol. J. Patočka a vznik matematickej prírodovedy, 2003. Košice (Interart) 2003, 286 S.

      Tholt, Pavol: Patočka o vzniku matematickej prírodovedy. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, 223 s.

      Tholt, Pavol: J. Patočka o potrebe a nevyhnutnosti asubjektívnej fenomenológie. In: P. Tholt, P. Nezník (eds.), Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie, Košice 2009, S. 14-64

      Tholt, Pavol: J. Patočka o potrebe a nevyhnutnosti asubjektívnej fenomenológie. In: P. Tholt, Patočka - dejiny filozofie a asubjektívna fenomenológia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2016, str. 143-201

      Tholt, Pavol. Problém "prirodzeného světa" a východiská Patočkovho skúmania dejín filozofie a vedy, Filozofia, 2002. Filozofia 57, 2002, No. 5, S. 321-334

      Tholt, Pavol. O bytnosti matematickej prírodovedy v reflexiách J. Patočku, Filozofia, 2004. Filozofia 59, 2004, No. 6, S. 416-433

      Tholt, Pavol. Jan Patočka a vízia filozofie budúcnosti, AFPh UP, 1999. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis 13/95 (Filozofický zborník 11), S. 204-220

      Tholt, Pavol: Patočkova asubjektívna fenomenológia a Hegel. In: Leško, V., Tholt, P. (eds.), Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2010, str. 121-150

      Tholt, Pavol: Patočka o dejinách filozofie a úlohe osobnosti. In: Leško, V., Tholt, P. (eds.), Dejiny filozofie ako filozofický problém, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2010, str. 251-270

      Tholt, Pavol: Patočka o dejinách filozofie a úlohe osobnosti. In: P. Tholt, Patočka - dejiny filozofie a asubjektívna fenomenológia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2016, str. 37-60

      Tholt, Pavol: Descartova metafyzika a matematická prírodovedaIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 73-104

      Tholt, Pavol: Newton, metafyzika a novoveká matematická prírodovedaIn: Leško, V., Schifferová, V., Stojka, R., Tholt, P. a kol., Patočka a novoveká filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2014, str. 193-223

      Tholt, Pavol: Aristotelova fyzika, problém pohybu a starostlivosť o dušu v Patočkovej interpretácii. In: Ješič, M., Leško, V. a kol., Patočka a grécka filozofia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2013, str. 319-338

      Tholt, Pavol: Patočkova interpretácia Bergsonovej koncepcie času, intuície a slobody. In: Stojka, R., Škára, M. (vyd.), Patočka a dejiny filozofie. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 154-170

      Tholt, Pavol: Patočkova interpretácia Bergsonovej koncepcie intuície a času. In: Leško, V., Stojka, R. et al., Patočka a filozofia 20. storočia. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta) 2015, str. 263-285

      Tholt, Pavol: Patočka - dejiny filozofie a asubjektívna fenomenológia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2016, 215 s.

      Tholt, Pavol: Patočka ako historik filozofie. In: P. Tholt, Patočka - dejiny filozofie a asubjektívna fenomenológia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2016, str. 9-36

      Tholt, Pavol: Filozofia ako koncept starostlivosti o dušu. In: P. Tholt, Patočka - dejiny filozofie a asubjektívna fenomenológia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2016, str. 61-90

      Tholt, Pavol: Vznik matematickej prírodovedy a princip starostlivosti o dušu. In: P. Tholt, Patočka - dejiny filozofie a asubjektívna fenomenológia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2016, str. 91-124

      Tholt, Pavol: Matematická prírodoveda a problém vedotechniky v Patočkovej reflexii. In: P. Tholt, Patočka - dejiny filozofie a asubjektívna fenomenológia, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 2016, str. 125-142

      Tholt, Pavol: viz též Leško, Vladimír 

      Thompson, Evan. Mind in Life. Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind, 2007. Cambridge, Mass./London (Belknap) 2007, 543 S.

      Tlustý, Jan. Patočkovo myšlení jako inspirace pro literární teorii, 2007. In: T. Hermann, I. Navrátil (eds.), Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Litoměřice (SOA v Litoměřicích) 2007, str. 273-277

      Toman, Prokop. Příspěvek k Sartrovým slovům a mlčení v Čechách, Acta oeconomica Pragensia, 2005. Acta oeconomica Pragensia 13, 2005, Nr. 5, S. 23-37

      Tomek, Václav. Patočkova "alternativa" reálného socialismu v roce 1946, Sešity, 1977. Sešity - příspěvky ke kritice buržoazních a revizionistických teorií, interní bulletin Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, Nr. 48, 1977, S. 64-75

      Tomeš, Josef. O správcích odkazu. Jan Patočka, 2002. In: E. Broklová (hg.), Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní, Praha 2002, S. 90-92

      Tomin, Julius. Jan Patocka, Aut-Aut, 1979. Aut-Aut 1979, Nr. 169, S. 48-50

      Tomin, Julius. Vzpomínka na Patočku, Tomin: Z elektrárny, 1980. In: J. Tomin: Z elektrárny, Praha (Samisdat) 1975, S. 75-105

      Tomin, Julius. Vzpomínka na Patočku, Vzpomínky a pocty, 1980. In: Vzpomínky a pocty, hg. v. J. Vladislav, Praha (Samisdat) 1980, S. 75-102

      Tomin, Julius. Vzpomínka na Patočku, Computerschrift, 18 S.

      Topolánek, Mirek. Prohlášení k 30. výročí úmrtí Jana Patočky, 2007. http://zpravy.ods.cz/prispevek.php?ID=4752

      Topolánek, Mirek: Za 66 dní na Hradě? Reflex 28, 2017, č. 45, str. 8-14

      Töröková, Katarína. Patočka a Rorty o slobode, 2009. In: P. Tholt, P. Nezník (eds.), Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie, Košice 2009, S. 233-250

      Toth, Daniel. siehe Kučera, Zdeněk

      Tourek, Jiří: Konflikt moderantismu s radikalismem v architektuře. In: Arnason, J. P., Benyovszky, L., Skovajsa, M. (vyd.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha (Togga) 2010, str. 253-269

      Towarnicki, Frederic de. Un "philosophe résistant", Jan Patočka, Le Figaro, 1982. Le Figaro, 5. 2. 1982

      Towarnicki, Frederic de. La cité paralleilé, Magazine littéraire, 1988. Magazine littéraire (Paris) 1988, Nr. 255, S. 56f.

      Trávníček, Jiří. Patočka, Jan, 2006. (Stichwort) in: A. Nünning, J. Trávníček, J. Holý (hg.), Lexikon teorie literatury, Brno (Host) 2006, S. 586-587

      Trawny, Peter. Die Moderne als Wetlkrieg: Der Krieg bei Heidegger und Patočka, Studia Phaenomenologica, 2007. In: Jan Patočka and the European Heritage (Studia Phaenomenologica-Rumanian Journal for Phenomenology 7, 2007), S. 377-394

      Tretera, Ivo. Několik vzpomínek in margine Patočkových heideggerovských seminářů, Studia Comeniana et hist., 1994. Studia Comeniana et historica 24, 1994, No. 52, S. 52-61

      Trlifajová, Justina: Zápas o věčné a nekonečné (S. Kierkegaard a J. Patočka). Diplomová práce na UK v Praze, 2013, 62 s.

      Truhlar, Dalibor. Jan Patočka - ein Sokrates zwischen Husserl und Heidegger, 1996. Wien 1996, 59 S., vervielfältigt

      Truhlář, Dalibor. siehe Truhlar

      Třeštík, Dušan. Co byli Patočkovi Češi?, Lidové noviny, 1993. Lidové noviny 6 (1993), Nr. 26, 2. 2. 1993, S. 8

      Tucker, Aviezer. From the Dialectics of the Concrete to Charter 77, Telos, 1996. Telos 1996, Nr. 107

      Tucker, Aviezer. A Martyr to Everydaynes, The Times Higher Edu…, 1998. The Times Higher Education Supplement 2.10.1998, S. 30

      Tucker, Aviezer. Sacrifice: From Isaac to Patočka, Telos, 1992. Telos, Spring 1992, S. 117-124

      Tucker, Aviezer. Fenomenologie a politika. Od J. Patočky k V. Havlovi, 1997. Votobia, Praha 1997, 245 S.

      Tucker, Aviezer. Jan Patočka: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, History and Theory, 1992. History and Theory 31 (1992), Nr. 3, S. 355-363

      Tucker, Aviezer. Patocka vs. Heidegger: The Humanistic Difference, Telos, 1992. Telos 1992, Nr. 92, S. 85-98

      Tucker, Aviezer. Nicht schuldig: odpovědnost a postmodernismus, Kritická příloha RR, 1998. Kritická příloha Revolver Revue 1998, Nr. 12, S. 97-108

      Tucker, Aviezer. Moral Foundation Needed For Unity, Prague Post, 1992. The Prague Post (1992), Nr. vom 25. 8. 1992, S. 15

      Tucker, Aviezer. Phenomenology and Politics: The Philosophy of Charter 77 Signatories: From Patocka to Havel, Typoskript, ca. 200 S.

      Tucker, Aviezer. The Long Havel Summer, Telos, 1992. Telos, Spring 1992, Nr. 91, S. 179-184

      Tucker, Aviezer. The Philosophy and Politics of Czech Dissidence from Patočka to Havel, 2000. Pittsburgh (University of Pittsburgh Press) 2000, 295 S.

      Tucker, Aviezer. Czech Philosophy at the Crossroads, Telos, 1994. Telos, Fall 1994, S. 83-91

      Tucker, Aviezer. Ethics and the Right to Resist: Patočka's Testimony, Typoskript, 24 S.

      Tucker, Aviezer. The Philosophy of Charter 77 Signatories, 1992. Diss. an der Univ. of Maryland, 217 S.

      Tucker, Aviezer. Jan Patočka´s World Movement as Ultimate, Ultimate Reality and Mean, 1997. Ultimate Reality and Meaning (Toronto), 20, Summer-Fall 1997, S. Nr. 2-3, 107-122

      Tucker, Aviezer. Shipwrecked: Patočka's Philosophy of Czech History, History and Theory, 1996. History and Theory 35 (1996), Nr. 2, S. 196

      Tucker, Aviezer. Le sacrifice et l'authenticité: l'éthique de la dissidence Tcheque, Revue de théol. et phil., 1997. Revue de théologie et de philosophie 129, 1997, Nr. 4, S. 305-319

      Tucker, Aviezer. Ethics of Sacrifice, Typoskript, 9 S.

      Tucker, Aviezer. The Human Virtue of Jan Patocka, 1991. Typoskript, 43 S.

      Tucker, Aviezer et al.. The Essence of Dissidence, Graduate Faculty Phil…, 2001. Graduate Faculty Philosophy Journal 22, Nr. 2, 2001, S. 59-78

      Ucnik, Lubica. Ess