Bibliografie Jana Patočky

 

1928

 

1928/1   Francouzská filozofie. In: Česká mysl 24 (1928), č. 6, str. 564 n. Misc.

 

1929

 

1929/1   Teologie a filozofie. In: Česká mysl 25 (1929), č. 2, str. 138–143. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 5–9 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami, usp. J. Zouhar, H. Pavlincová a J. Gabriel, Brno (Masarykova univerzita v Brně) 2003, str. 210–213. — 4. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 15–21 (v. 1996/2).

 

1929/2   Listy o francouzské filozofii I–III. In: Česká mysl 25 (1929), č. 4, str. 294–300; č. 5, str. 401–406; Česká mysl 26 (1930), č. 1, str. 40–56. Stať.

 

1929/3   Rec. na: A. Metz, Une nouvelle philosophie des sciences: Le Causalisme de M. Emile Meyerson, Paris 1928. In: Česká mysl 25 (1929), č. 1, str. 72 n.

 

1929/4   Rec. na: A.­H. Luquet, Logique formelle, Paris 1925. In: Česká mysl 25 (1929), č. 1, str. 73.

 

1929/5   Rec. na: F. Enriquès, L’évolution de la logique, Paris 1926. In: Česká mysl 25 (1929), č. 1, str. 73 n.

 

1929/6   Rec. na: E. Bréhier, La philosophie de Plotin, Paris 1928. In: Česká mysl 25 (1929), č. 1, str. 74.

 

1929/7   Rec. na: H. Levy, Die Hegelrenaissance in der deutschen Philosophie, mit besonderer Berücksichtigung des Neukantianismus, Charlottenburg 1927. In: Česká mysl 25 (1929), č. 1, str. 75.

 

1929/8   Rec. na: A. Lalande, Les théories de l’induction et de l’expérimentation, Paris 1929. In: Česká mysl 25 (1929), č. 3, str. 279 n.

 

1929/9   Rec. na: R. Kremer, La théorie de la connaissance chez les néoréalistes anglais, Louvain/Paris 1928. In: Česká mysl 25 (1929), č. 3, str. 280 n.

 

1929/10 Rec. na: E. Buonainti, Le modernisme catholique, Paris 1927. In: Česká mysl 25 (1929), č. 3, str. 281.

 

 1929/11 Rec. na: L. Febore, Un destin: M. Luther, Paris 1928. In: Česká mysl 25 (1929), č. 3, str. 281 n.

 

1929/12 Rec. na: J. Benda, La fin de l’éternel, Paris 1929. In: Česká mysl 25 (1929), č. 3, str. 282 n.

 

1930

 

   1930/1   Současný stav francouzské etiky. In: J. B. Kozák, Přítomný stav etiky, Praha (Dědictví Komenského) 1930, str. 109–117. Stať.

 

   1930/2   Rec. na: D. Parodi, Le problème moral et la pensée contemporaine, Paris 1921. In: Česká mysl 26 (1930), č. 1, str. 82–89.

 

   1930/3   Prázdné (Oprava: Brochardova kniha je vykládána v textu D. Parodiho, v. 1930/2.)

 

   1930/4   Rec. na: Výbor ze spisů T. G. Masaryka, ed. J. Tvrdý, Praha 1930. In: Věstník pedagogický 8 (1930), č. 3, str. 110 n. — 2. otisk in: Masaryk (AS/M), Praha 1979, str. 211 n. (v. 1979/1). — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 451 n. (v. 2006/11).

 

   1930/5   Rec. na: J. L. Hromádka, Masaryk, Praha 1930. In: Věstník pedagogický 8 (1930), č. 6, str. 229 n. — 2. otisk in: Masaryk (AS/M), Praha 1979, str. 214 n. (v. 1979/1). — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 453 n. (v. 2006/11).

 

   1930/6   Rec. na: F. Engels, Ludwig Feuerbach a konec klasické německé filosofie, Praha 1930. In: Věstník pedagogický 8 (1930), č. 6, str. 230.

 

   1930/7   Rec. na: W. James, Druhy náboženské zkušenosti, Praha 1930. In: Věstník pedagogický 8 (1930), č. 10, str. 383 n.

 

   1930/8   Rec. na: J. B. Kozák, Ježíš ve víře a skepsi, Praha 1929. In: Věstník pedagogický 8 (1930), č. 1, str. 28 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 455 n. (v. 2006/11).

 

   1930/9   Encyklopedická hesla. In: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu Slovníku naučnému, Díl I, sv. 2: Br‑Dej, Praha (Jan Otto) 1930. Misc. [Hesla jsou podepsána šifrou »Pa.«] — 2. vyd., Praha (Sdružení pro Ottův slovník naučný / Paseka / Argo) 1998.

 

         Seznam hesel:

Darbon Alexandre. Str. 1398.

Dauriac Lionel A. Str. 1406.

Dèborin Abram M. Str. 1415.

Dedukce. Str. 1442 n.

Definice. Str. 1444.

Definitní. Str. 1444.

Déjà vu. Str. 1453 n.

 

 

1931

 

 

   1931/1   Pojem evidence a jeho význam pro noetiku. Praha 1931, strojopis, 165 s. Mono. [Patočkova disertace na Karlově universitě v Praze.] — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 13–125 (v. 2008/1).

 

   1931/2   Le redressement de l’explication. In: La revue française de Prague 10 (1931), č. 53, číslo věnované D. Essertierovi, str. 264 n. Stať. fr.

 

   1931/3   † Vladimír Hoppe (1882–1931). In: Česká mysl 27 (1931), č. 2, str. 165–169. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 457–462 (v. 2006/11).

 

   1931/4   † Prof. Daniel Essertier (1888–1931). In: Česká mysl 27 (1931), č. 4, str. 375–377. Misc.

 

   1931/5   Rec. na: G. Gurvitch, Les tendances actuelles de la philosophie allemande, Paris 1930. In: Česká mysl 27 (1931), č. 1, str. 81 n. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 329 n. (v. 2008/1).

 

   1931/6   Rec. na: F. Heinemann, Neue Wege der Philosophie (Geist – Leben – Existenz); eine Einführung in die Philosophie der Gegenwart, Leipzig 1929. In: Česká mysl 27 (1931), č. 1, str. 87–89.

 

   1931/7   Rec. na: L. Brunschwicg, De la connaissance de soi, Paris 1931. In: Česká mysl 27 (1931), č. 6, str. 556–558.

 

   1931/8   Rec. na: V. Jankélévitch, Bergson, Paris 1931. In: Česká mysl 27 (1931), č. 6, str. 558–562.

 

 

1932

 

 

   1932/1   Die tschechische Philosophie seit 1918. In: Prager Rundschau 2 (1932), č. 1, str. 4–24. Stať. něm. — 2. otisk in: Co jsou Češi? (AS/Č), Praha 1989, str. 395–415 (v. 1989/1).

 

         Česky: Česká filosofie od roku 1918. Přel. F. Karfík. In: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 661–680 (v. 2006/11).

 

   1932/2   Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931). In: Archiv für Geschichte der Philosophie, sv. 41, seš. 1/2, Berlin 1932, str. 293–312. Stať. něm. — 2. otisk in: Co jsou Češi? (AS/Č), Praha 1989, str. 416–435 (v. 1989/1).

 

         Česky: Zpráva o české literatuře k dějinám filosofie (1922–1931). Přel. J. Frei. In: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 681–703 (v. 2006/11).

 

   1932/3   Mezinárodní filosofické konference thomistické. In: Česká mysl 28 (1932), č. 5, str. 319 n.; č. 6, str. 372 n. Misc. [U příležitosti konference ve dnech 6.–8.10.1932 v Praze.] — 2. otisk pod názvem Mezinárodní filosofická konference tomistická, in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 463–467 (v. 2006/11).

 

   1932/4   † Harald Höffding (1843–1931). In: Česká mysl 28 (1932), č. 1, str. 58 n. Misc.

 

   1932/5       Encyklopedická hesla. In: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu Slovníku naučnému, sv. II/1, Dek‑Gan, Praha (Jan Otto) 1932. Misc. [Hesla jsou podepsána šifrou »Pa.«] — 2. vyd., Praha (Sdružení pro Ottův slovník naučný / Paseka / Argo) 1998.

 

Seznam hesel:

Delacroix Henri. Str. 6.

Delbos Victor. Str. 9.

Dělník. Str. 24.

Descartes René. Str. 54 n.

Dewey John. Str. 90.

Dialektika. Str. 94–96.

Diderot. Str. 106.

Diference. Str. 110.

Dichotomie. Str. 115.

Diskursivní. (ve filos.) Str. 138.

Dorner Aug. Str. 220.

Dratvová Albína. Str. 244.

Drews Artur. Str. 251.

Driesch Hans. Str. 251 n.

Dumas Georges. Str. 284.

Durdík Josef. Str. 293.

Durée. Str. 294.

Durkheimova škola. Str. 296.

Dynamismus. Str. 328.

Ehrenfels Christian v. Str. 361 n.

Elementy ve filosofii. Str. 408.

Emoce. Str. 421.

Empiriokriticismus. Str. 422.

Energetický názor světový. Str. 425 n.

Entelechie. Str. 432.

Epifenomén. Str. 436.

Erdmann Benno. Str. 440.

Essertier Daniel. Str. 450.

Estetika. Str. 452.

Ethika. Str. 465.

Ethologie ve filosofii. Str. 465.

Eucken Rud. Str. 470 n.

Evoluce (vývoj). Str. 481 n.

Fenomenologie. Str. 523. — 3. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 331–333 (v. 2008/1).

 

         Německy: Heslo „Phänomenologie“ pod souborným názvem Lexikonartikel zu „Phänomenologie“ und „Husserl“. Přel. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 170 n. (v. 1999/1).

 

Fikcionalismus. Str. 537 n.

Filosofie. Str. 553–555. — 3. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 334–339 (v. 2008/1).

Filosofie česká. Str. 555–557. — 3. otisk in: Co jsou Češi? (AS/Č), Praha 1989, str. 436–438 (v. 1989/1). — 4. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 653–658 (v. 2006/11).

Foustka Břetislav. Str. 657.

Francouzská filosofie. Str. 702–705.

Galla Karel PhDr. Str. 782.

Galton Francis. Str. 785.

 

   1932/6   Olomoučtí dominikáni [...] In: Česká mysl 28 (1932), č. 6, str. 373 n. Misc. [Poznámky k prvním dvěma číslům sešitového vydání českého překladu díla: Thomas Aquinas, Summa theologiae, přel. E. Soukup a kol.; knižně: Olomouc, Krystal 1937–1940.] — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 468 n. (v. 2006/11). — Srv. 1932/3, 1933/22, 1933/1, 1934/7.

 

   1932/7   Rec. na: H. Reiner, Phänomenologie und menschliche Existenz, Halle 1931. In: Česká mysl 28 (1932), č. 1, str. 54. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 344 n. (v. 2008/1).

 

         Německy: „Phänomenologie und menschliche Existenz“ von Hans Reiner. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 420 (v. 1999/1).

 

   1932/8   Rec. na: H. Scholz, Geschichte der Logik (Geschichte der Philosophie in Längsschnitten, sešit č. 4), Berlin 1931. In: Česká mysl 28 (1932), č. 1, str. 54 n.

 

   1932/9   Rec. na: P. Menzer, Deutsche Metaphysik der Gegenwart, Berlin 1931. In: Česká mysl 28 (1932), č. 2, str. 115 n. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 346 n. (v. 2008/1).

 

   1932/10 Rec. na: M. Geiger, Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik, Bonn 1930. In: Česká mysl 28 (1932), č. 2, str. 116 n. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 348 n. (v. 2008/1).

 

         Německy: „Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik“ von Moritz Geiger. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 421 n. (v. 1999/1).

 

   1932/11 Rec. na: H. Leisegang, Religionsphilosophie der Gegenwart (Philosophische Forschungsberichte, seš. 3), Berlin 1930. In: Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 245 n.

 

   1932/12 Rec. na: R. Kynast, Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart (Philosophische Forschungsberichte, seš. 5), Berlin 1930. In: Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 246.

 

   1932/13 Rec. na: G. Ipsen, Sprachphilosophie der Gegenwart (Philosophische Forschungsberichte, seš. 6), Berlin 1930. In: Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 246.

 

   1932/14 Rec. na: E. Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale, Paris 1932. In: Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 247 n.

 

   1932/15 Rec. na: E. Bréhier, Histoire de la philosophie, díl II, sv. 3 a 4, Paris 1932. In: Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 254 a č. 5, str. 312 n.

 

   1932/16 Rec. na: J. Kratochvil, Meditace věků. Dějinný vývoj filosofického myšlení IV. Filosofie nejnovější, Od Kanta po dnešní dobu, Brno 1932. In: Česká mysl 28 (1932), č. 5, str. 309 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 472–474 (v. 2006/11).

 

   1932/17 Rec. na: C. Bouglé, Socialismes français, Paris 1932. In: Česká mysl 28 (1932), č. 5, str. 316.

 

   1932/18 Rec. na: J. Maritain, Le songe de Descartes, Paris 1932. In: Česká mysl 28 (1932), č. 5, str. 316 n.

 

   1932/19 Rec. na: J. Slavík, Básnická perioda českého dějepisectví, Poznámky k rektorské řeči univ. prof. dra Josefa Pekaře, Praha 1932. In: Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 239 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 475 n. (v. 2006/11).

 

   1932/20 Rec. na: Philosophische Forschungsberichte, Berlin 1930. In: Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 245.

 

 

1933

 

 

   1933/1   Několik poznámek k důkazům boží jsoucnosti u Tomáše Akvinského. In: Česká mysl 29 (1933), č. 3–4, str. 138–148. Stať. — Srv. 1932/3, 1932/6, 1933/22 a 1934/7.

 

   1933/2   Platonism a politika. In: Česká mysl 29 (1933), č. 3–4, str. 236–238. Misc. [Polemika se Z. Smetáčkem o jeho analýze textu Juliena Bendy, Řeč k evropskému národu.] — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 12 n. (v. 1987/1). — 3. otisk in: Filosofický časopis 43 (1995), č. 3, str. 444–446. — 4. otisk pod názvem Platonismus a politika in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 22–25 (v. 1996/2).

 

         Anglicky: Platonism and Politics. Přel. E. Manton. In: Report of Center for Theoretical Study, Prague (CTS) 1996, č. CTS–96–09, str. 1–4. — 2. otisk in: Living in Problematicity, Praha 2007, str. 13–17 (v. 2007/18).

 

   1933/3   Prof. František Krejčí. In: Česká mysl 29 (1933), č. 3–4, str. 254 n. Misc.

 

   1933/4   O systematických úkolech současné německé filosofie. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 63. Misc. [Zpráva o přednášce N. Hartmanna v Berlíně dne 30. 11. 1933.]

 

         Německy: Über die systematischen Aufgaben der gegenwärtigen deutschen Philosophie. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 288 n. (v. 1999/1).

 

   1933/5   Rec. na: L. Horák, Příruční dějiny národa českého, II, Praha 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 60. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 733 (v. 2006/11).

 

   1933/6   Rec. na: Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu dru Jos. Kratochvilovi k 50. narozeninám, Brno 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 60. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 734 (v. 2006/11).

 

   1933/7   Rec. na : H. Driesch, Philosophische Gegenwartsfragen, Leipzig 1933. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 51.

 

   1933/8   Rec. na: K. Mannheim, Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie, Tübingen 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 51 n.

 

   1933/9   Rec. na: W. Giusti, Studi sulla cultura cèca contemporanea, Roma 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 52 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 735 n. (v. 2006/11).

 

   1933/10 Rec. na: H. Scholz, Eros und Caritas, Die platonische Liebe und die Liebe im Sinne des Christentums, Halle 1929. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 53 n.

 

   1933/11 Rec. na: A. Liebert, Erkenntnistheorie I‑II, Berlin 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 55 n.

 

   1933/12 Rec. na: T. Celms, Husserls phänomenologischer Idealismus, Riga 1928. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 58 n. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 350 n. (v. 2008/1).

 

         Německy: „Husserls phänomenologischer Idealismus“ von Theodor Celms. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 422–424 (v. 1999/1).

 

   1933/13    Rec. na: K. Krofta, Čechové a Slováci před svým státním sjednocením, Praha 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 59. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 737 (v. 2006/11).

 

   1933/14    Rec. na: V. Hoppe, Dva základní problémy Kantova kriticismu, Brno 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 2, str. 116.

 

   1933/15    Rec. na: E. Beneš, Demokratická armáda, pacifism a zahraniční politika, Praha 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 59 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 738 (v. 2006/11).

 

   1933/16    Rec. na: F. Engels, Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filosofie, Praha 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 2, str. 116.

 

   1933/17    Rec. na: F. Engels, Vývoj socialismu od utopie k vědě, Praha 1933. In: Česká mysl 29 (1933), č. 2, str. 116.

 

   1933/18    Rec. na: Marxismus a náboženství, Praha 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 2, str. 116 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 73í (v. 2006/11).

 

   1933/19    Rec. na: Ročenka pedagogická a školská, VI, Praha 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 2, str. 117.

 

   1933/20    Rec. na: B. Zbořil, Skeptické úvahy Davida Humea o úkonech lidského rozumu, Uh. Hradiště 1932. In: Česká mysl 29 (1933), č. 2, str. 117.

 

   1933/21    Rec. na: L. von Wiese, System der allgemeinen Soziologie, München 1933. In: Česká mysl 29 (1933), č. 3–4, str. 243.

 

   1933/22    K českému překladu Summy Theologie od Tomáše Akvinského. In: Česká mysl 29 (1933), č. 3–4, str. 255. Rec. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 470 n. (v. 2006/11). — Srv. 1932/3, 1932/6, 1933/1, 1934/7.

 

   1933/23    Doslov ke knize: R. Descartes, Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Praha (J. Laichter) 1933, str. 99–103. [Patočka rovněž revidoval překlad a opatřil text poznámkami.] — 2. otisk: Praha (J. Laichter) 1947, str. 103–108. — 3. otisk: Praha (Svoboda) 1992, str. 65–68.

 

   1933/24    Encyklopedická hesla. In: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu Slovníku naučnému, Díl II, sv. 2: Gao‑Isk, Praha (Jan Otto) 1933. Misc. [Hesla jsou podepsána šifrou »Pa.«] — 2. vyd., Praha (Sdružení pro Ottův slovník naučný / Paseka / Argo) 1999.

 

Seznam hesel:

Garfein‑Garski Stanisław. Str. 798.

Gaultier Jules de. Str. 805.

Geyser Josef. Str. 852 n.

Gibson William R. Boyce. Str. 855.

Gilson Etienne. Str. 860 n.

Gnosticismus. Str. 879 n.

Gobineau Jos. Arthur hrabě. Str. 881.

Goblot Edmond. Str. 881 n.

Gomperz Heinrich. Str. 894.

Görland Albert. Str. 900.

Grabmann Martin. Str. 909.

Grisebach Eberhard. Str. 940.

Gutberlet Konstantin. Str. 973.

Guyau Jean-Marie. Str. 975.

Häberlin Paul. Str. 983.

Haecceitas. Str. 992.

Haeckel Ernst. Str. 992.

Hall G. Stanley. Str. 1005.

Hallucinace. Str. 1007.

Hamann Joh. Georg. Str. 1009.

Hamelin Octave. Str. 1013.

Hannequin Arthur. Str. 1022.

Hartmann Eduard Karl Rob. v. Str. 1036.

Hebdomady. Str. 1057.

Hegel G. W. F. Str. 1060.

Heglovci. Str. 1061.

Heymans Gustav. Str. 1115 n.

Hodgson Sh. H. Str. 1166 n.

Husserl Edm. Str. 1285 n. — 3. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 340–343 (v. 2008/1).

 

      Německy: Heslo Husserl Edm. pod souborným názvem Lexikonartikel zu „Phänomenologie“ und „Husserl“. Přel. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 172–175 (v. 1999/1).

 

Idealismus. Str. 1411 n.

 

 

1934

 

 

   1934/1   Metafysika ve XX. století. In: Dvacáté století, co dalo lidstvu, sv. 7: Z duševní dílny lidstva, Praha (Vl. Orel) 1934, str. 7–24. Stať.

 

   1934/2   Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu. In: Řád 2 (1934/35), č. 3, str. 148–156. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 16–24 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 35–45 (v. 1996/2). — Srv. 1934/4. 

 

         Francouzsky: Quelques remarques sur les concepts d’histoire et d’historiographie. Přel. E. Abrams. In: Conférencen (2002), č. 14 (jaro), str. 227–245. — 2. otisk in: L’Europe aprèsl’Europe, Lagrasse (Verdier) 2007, str. 139–153 (v. 2007/2).

 

         Německy: Zum Begriff der Geschichte und der Geschichtsschreibung. Přel. T. Kletečka. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart 1988, str. 318–330 (v. 1988/28).

 

   1934/3   Platon a popularisace. In: Kvart 2 (1934), č. 2, str. 43–50. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 27–34 (v. 1987/1). — 3. otisk pod názvem Platón a popularizace in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 26–34 (v. 1996/2).

 

   1934/4   Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filosofie. In: Kvart 2 (1934), č. 3, str. 3–10. Stať. — 2. otisk pod názvem O mimosvětské a světské pozici filosofie in: Proměny 21 (New York 1984), č. 4, str. 12–19. — 3. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 37–44 (v. 1987/1). — 4. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 58–67 (v. 1996/2).

 

         Anglicky: Some Comments Concerning the Extramundane and Mundane Position of Philosophy. Přel. E. Manton a E. Kohák. In: Living in Problematicity, Praha 2007, str. 18–28 (v. 2007/18).

 

         Francouzsky: Remarques sur la position de la philosophie dans et en dehors du monde. Přel. E. Abrams. In: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 13–25 (v. 1990/6).

 

          Italsky: Osservazioni sulla posizione della filosofia all’interno e al di fuori del mondo. Přel. Giuseppe Di Salvatore za spolupráce Evy Novákové a Mileny Fučíkové. In: Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo, corpo, Verona (Edizioni Fondazione Centro Studi Campostrini) 2009, str. 31–43 (v. 2009/3).

 

         Španělsky: Algunas consideraciones sobre la posición de la filosofia dentro y fuera del mundo. Přel. I. Ortega Rodriguez. In: Libertad y sacrificio, Salamanca (Ediciones Sígueme) 2007, str. 19–32 (v. 2007/7).

 

   1934/5   Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platonových spisů. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 247 n. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 479–481 (v. 2006/11). — Srv. 1934/8.

 

   1934/6   Osmý mezinárodní filosofický kongres v Praze (2. – 7. 9. 1934). In: Nové školy 8 (1934), č. 2–3, str. 49–58. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 487–494 (v. 2006/11).

 

         Německy: Část. překl. Achter Internationaler Kongreß für Philosophie in Prag. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka.                Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha und Freiburg / München 1999, str. 176–187 (v. 1999/1).

 

   1934/7   Odpověď Filosofické revui. In: Česká mysl 30 (1934), č. 1, str. 61 n. Misc. [Polemika s kritikou článku: 1933/22.]

 

   1934/8   Rec. na: Platon, Theaitetos, přel. F. Novotný, Praha 1933. In: Česká mysl 30 (1934), č. 1, str. 51 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 477 n. (v. 2006/11). — Srv. 1934/5.

 

   1934/9   Rec. na: F. Brentano, Kategorienlehre, Leipzig 1933. In: Česká mysl 30 (1934), č. 1, str. 55–57.

 

         Německy: „Kategorienlehre“ von Franz Brentano. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente –                            Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 424–428 (v. 1999/1).

 

   1934/10 Rec.: J. Maritain, Umění a scholastika, 1933. In: Česká mysl 30 (1934), č. 1, str. 59. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.15, 1 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 123 n. (v. 2004/2).

 

   1934/11 Rec.: A. de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique de progrès de l’esprit humain, Paris 1933. In: Česká mysl 30 (1934), č. 1, str. 60 n.

 

   1934/12 Rec. na: V. Tardy, Teleologie lidského chtění, Praha 1934. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 229–232. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 482–486 (v. 2006/11).

 

   1934/13 Rec. na: J. Klein, Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra, sv. I, Berlin 1934. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 232 n. — 2. otisk in: Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, vyd. Ivan Chvatík, Praha  (Oikoymenh) 2009, str. 140 n. [V rámci textu: Burt C. Hopkins, Patočkův Platón – fenomenolog.]

 

         Anglicky: Jacob Klein. Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra I. Přel. E. Manton. In: The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 6 (2006), str. 307.  —  2., částečný přetisk in: Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers, ed. Ivan Chvatík a Erika Abrams, Dordrecht, Heilderberg, London, New York (Springer) 2011, str. 49 (Contributions to Phenomenology, vol. 61). [V rámci: Burt C. Hopkins, Patočka's Phenomenological Appropriation of Plato.]

 

   1934/14 Rec. na: L. Landgrebe, Nennfunktion und Wortbedeutung, Halle 1934. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 233–236. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 352–355 (v. 2008/1).

 

         Německy: „Nennfunktion und Wortbedeutung. Eine Studie über Martys Sprachphilosophie“ von Ludwig Landgrebe. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha und Freiburg / München 1999, str. 428–432 (v. 1999/1).

 

   1934/15 Rec. na: C. Serrus, Le parallélisme logico‑grammatical, Paris 1933. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 236 n. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 356–358 (v. 2008/1).

 

   1934/16 Rec. na: „La phénoménologie“, Journées d’études de la société thomiste, Juvisy, Seine‑et‑Oise, 12. 9. 1932. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 237 n. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 359 n. (v. 2008/1).

 

         Německy: La phénoménologie. Journées d’études de la société thomiste. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha aFreiburg / München 1999, str. 432 n. (v. 1999/1).

 

   1934/17 Rec. na: E. Fink, Erinnerung und Bild, I., Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung 11, Halle 1930. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 238 n. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I, (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 361 n. (v. 2008/1).

 

         Německy: Rezension J. Patočkas zu E. Fink, Vergegenwärtigung und Bild. Přel. M. Heitz a B. Nessler, rev. I. Chvatík. In: Eugen Fink und Jan Patočka, Briefe und Dokumente 1933–1977, Praha a Freiburg / München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, str. 37 n. (v. 1999/3).

 

   1934/18 Rec. na: E. Fink, Die phänomenologische Philosophie E. Husserls in der gegenwärtigen Kritik, in: Kantstudien 38 (Berlin 1933), seš. č. 3–4, str. 319–383. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 239 n. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 363 n. (v. 2008/1).

 

         Německy: Rezension J. Patočkas zu E. Fink, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik. Přel. M. Heitz a B. Nessler, rev. I. Chvatík. In: Eugen Fink und Jan Patočka, Briefe und Dokumente 1933–1977, Praha a Freiburg / München (Oikoymenh a Verlag Karl Alber) 1999, str. 39 n. (v. 1999/3).

 

   1934/19 Rec. na: E. Rothacker, Geschichtsphilosophie (Handbuch der Philosophie), München/Berlin 1934. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 242 n.

 

   1934/20 Rec. na: H. Gomperz, Die Wissenschaft und die Tat, Wien 1934. In: Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 244 n.

 

 

1935

 

 

   1935/1   Několik poznámek o pojmu „světových dějin“. In: Česká mysl 31 (1935), č. 2, str. 86–96. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 47–56 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 46–57 (v. 1996/2).

 

Anglicky: The Idea of Education and its Relevance Today (1938). Přel. Alex Zucker. In: The Selected Writings of Jan Patočka. Care for the Soul, London (Bloomsbury Academic) 2022, str. 39–51 (v. 2022/1).

 

Francouzsky: Quelques remarques sur le concepts d’“histoire univerzelle“. Přel. E. Abrams. In: L’Europe aprèsl’Europe, Lagrasse (Verdier) 2007, str. 155–171 (v. 2007/2).

 

Německy: Zum Begriff der Weltgeschichte. Přel. J. Stárková. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart 1988, str. 331–345 (v. 1988/28).

 

   1935/2   Co je vidění? In: Kvart 2 (1935), č. 4, str. 8–10. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), Praha 1977, str. 384–387 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 31–36, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O výtvarném umění a hudbě, Praha (samizdat) 1979, Edice Kvart (v. 1979/28). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), 2. vyd., Praha 1986, str. 421–423 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 11–13 (v. 2004/1).

 

   1935/3   Pražský filosofický kroužek. In: Česká mysl 31 (1935), č. 2, str. 123–126. Misc. — 2. otisk in: Co jsou Češi? (AS/Č), Praha 1989, str. 439–441 (v. 1989/1). — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 501–504 (v. 2006/11). — Srv. 1934/6 a 1967/7.

 

Francouzsky: Le cercle philosophique de Prague. Přel. E. Abrams. In: Cahiers philosophiques (1992), č. 50, str. 37–40.

 

Německy: Der Prager Philosophische Kreis. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 201–209 (v. 1999/1).

 

   1935/4   Rec. na: E. Utitz, Die Sendung der Philosophie in unserer Zeit, Leiden 1935. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 237 n.

 

   1935/5   Rec. na: H. Kuhn, Sokrates, Berlin 1934. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 238–241.

 

   1935/6   Rec. na: E. Gilson, La théologie mystique de saint Bernard, Paris 1934. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 241 n.

 

   1935/7   Rec. na: E. Schwarz, Über den Wert, das Soll und das richtige Verhalten, Graz 1934. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 242 n.

 

   1935/8   Rec. na: J. Baruzi, Problèmes d’histoire des religions, Paris 1935. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 243.

 

   1935/9   Rec. na: R. Aron, La sociologie allemande contemporaine, Paris 1935. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 243 n.

 

   1935/10 Rec. na: J. Stenzel, Dilthey und die deutsche Philosophie der Gegenwart, Berlin 1934. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 244.

 

   1935/11 Edmund Husserl v Praze. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 252. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 495 n. (v. 2006/11).

 

     Německy: Edmund Husserl in Prag. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 233 n. (v. 1999/1).

 

   1935/12 Mezinárodní filosofická společnost a časopis Philosophia. In: Česká mysl 31 (1935), č. 3–4, str. 252. Misc. — 2. otisk [v rámci edičního komentáře k textu Edmund Husserl Praze, (v. 1935/11)] in: Češi II (SS-13/Češi-II), Praha 2006, str. 444 (v. 2006/21). — 3. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 365 (v. 2008/1).

 

     Německy: Die Internationale Philosophische Gesellschaft und die Zeitschrift „Philosophia“. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 235 n. (v. 1999/1).

 

   1935/13 Encyklopedická hesla. In: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému, sv. III/2, Kon‑Maj, Praha (Jan Otto) 1935. Misc. [Hesla jsou podepsána šifrou »Pa.« Z obsahu hesla „Logika“ vyplývá, že jej též vypracoval Jan Patočka, přestože je podepsáno celým příjmením, což byla šifra bakteriologa Františka Patočky, staršího bratra Jana Patočky. K záměně patrně došlo při redakci slovníku.] — 2. vyd., Praha (Sdružení pro Ottův slovník naučný / Paseka / Argo) 2001.

 

         Seznam hesel:

Kozák Jan Blahoslav. Str. 806. — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 659 n. (v. 2006/11).

Kraus Oskar. Str. 833.

Kroner Richard. Str. 921 n.

Kühnemann Eugen. Str. 956.

Logika. Str. 1262–1266.

 

1936

 

 1936/1   Přirozený svět jako filosofický problém. Praha (Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, J. Rašín) 1936, IV+146 s. Mono. — 2. vyd., Praha (Československý spisovatel) 1970, 237 s. (v. 1970/9). [S doslovem „Přirozený svět“ v meditaci svého autora po třiatřiceti letech (v. 1970/10).] — 3. vyd. in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1980, 1.0, 145 s. (v. 1980/1). — 4. (3. knižní) dopl. vyd., Praha 1992, 281 s. (v. 1992/10). [Doplněno autorovým doslovem k 2. vydání , (v. 1970/10), a překladem autorova franc. doslovu z r. 1976 (v. 1980/3).] — 5. vyd. in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 127–261 (v. 2008/1). — Částečný otisk (pouze kapitola II.6) in: Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami, usp. J. Zouhar, H. Pavlincová a J. Gabriel, Brno (Masarykova univerzita v Brně) 2003, str. 139–145.

 

Anglicky: The Natural World as a Philosophical Problem. Přel. E. Abrams. In: The Natural World as a philosophical Problem, Evanston (Northwestern University Press) 2016, str. 1–114 s. (v. 2016/3).

 

Francouzsky: Le monde naturel comme problème philosophique. Přel. J. Daněk a H. Declève, Den Haag (M. Nijhoff) 1976, 184 s. Phaenomenologica, sv. 68 (v. 1976/3). [S novým doslovem Postface de l’auteur au „Monde naturel comme problème philosophique“ (v. 1976/4).] — Nový překlad: Le monde naturel comme problème philosophique. Přel. Erika Abrams, Paris (J. Vrin) 2016, str. 21–167 (v. 2016/2).

 

Německy: Die natürliche Welt als philosophisches Problem. Přel. E. a R. Melville. In: Die natürliche Welt als philosophisches Problem, Stuttgart 1990, str. 23–179 (v. 1990/3).

 

Polsky: Świat naturalny jako problem filozoficzny. Přel. J. Zychowicz. In: Świat naturalny a fenomenologia, Kraków (Papieska akademia teologiczna) 1987, str. 5–139 (v. 1987/32).

 

   1936/2   Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise evropského lidstva. In: Kvart 3 (1936), č. 2, str. 91–102. Stať. — 2. otisk in: Masaryk (AS/M), Praha 1979, str. 94–106 (v. 1979/1). — 3. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 77–86. — 4. otisk in: Tři studie o Masarykovi, Praha 1991, str. 5–20 (v. 1991/1). — 5. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 21–33 (v. 2006/11).

 

Anglicky: Spiritual Crisis of European Humanity in Husserl and Masaryk. Přel. E. Kohák. In: On Masaryk, ed. J. Novák, Amsterdam (Rodopi) 1988, str. 97–109. — 2. otisk pod názvem Masaryk’s and Husserl’s Conception of the Spiritual Crisis of European Humanity. In: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 145–155 (v. 1989/16).

 

Francouzsky: La conception de la crise spirituelle de l’humanité européenne chez Masaryk et chez Husserl. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, sv. 1, Bruxelles (OUSIA) 1985, str. 19–37 (v. 1985/11).

 

Německy: Masaryks und Husserls Auffassung der geistigen Krise der europäischen Menschheit. Přel. D. Adler. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 455–469 (v. 1991/2).

 

   1936/3   Der Geist und die zwei Grundschichten der Intentionalität. In: Philosophia 1 (Beograd 1936), sv. 1, str. 67–76. Stať. něm. — 2. otisk in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 33–42 (v. 1991/2).

 

Česky: Duch a dvě základní vrstvy intencionality. Přel. Petra Maťová. In: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 290–298. (v. 2008/1).

 

Francouzsky: L’esprit et les deux couches fondamentales de l’intentionnalité. Přeložila a poznámkami opatřila E. Abrams. In: Cahiers philosophiques (1992), č. 50, str. 27–36.

 

   1936/4   Titanism. In: Čin 8 (1936), č. 7, str. 99–101. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 343–348 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 376–388, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, str. 142–149, Edice Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 365–369 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 125–130 (v. 2004/2).

 

Anglicky: Titanism. Přel. E. Kohák. In: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 139–143 (v. 1989/16).

 

   1936/5   O dvojím pojetí smyslu filosofie. In: Česká mysl 32 (1936), č. 3–4, str. 198–211. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 59–72 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 68–84 (v. 1996/2). — Srv. 2007/15.

 

Francouzsky: Des deux manières de concevoir le sens de la philosophie. Přel. E. Abrams. In: Studia Phaenomenologica (Romanian Journal for Phenomenology (2007), vol. VII: Jan Patočka and the European Heritage, Ed. I. Chvatík, Bucharest (Humanitas) 2007, str. 71–88 (v. 2007/12).

 

   1936/6   Kapitoly ze současné filosofie. In: Kvart 3 (1936), č. 3, str. 175–188. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 75–88 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 85–100 (v. 1996/2).

 

   1936/7   Bergson. In: Henri Bergson, Dvojí pramen mravnosti a náboženství, Praha (J. Laichter) 1936, str. V–VIII. Předml.

 

   1936/8   Prázdné (Oprava: Text „E. Husserl: O fenomenologii jazyka“ napsal prý R. Jakobson. In: Slovo a slovesnost 2 (1936), č. 1, str. 64. Misc. [Zpráva o Jakobsonově přednášce ze dne 18. 11. 1935 v “Cercle linguistique“ o Husserlově fenomenologii jazyka. Existuje Patočkův rkp. psaný francouzsky.]

 

   1936/9   Francouz o našem školském systému. In: Česká mysl 32 (1936), č. 3–4, str. 229 n. Misc. [Komentář K článku H. Beuve-Méryho, který v 30. letech vedl Francouzský institut v Praze.] — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 520 n. (v. 2006/11).

 

   1936/10 † Kurt Grube (1903–1936). In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 128. Misc.

 

Německy: Nachruf auf Kurt Grube. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 248 (v. 1999/1).

 

   1936/11 Německý historik o Masarykově a Pekařově pojetí českých dějin a české kulturní orientaci. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 102–104. Misc. [Komentář K článku: J. Pfitzner, Neue Wege der tschechischen Geschichtswissenschaft, in: Historische Zeitschrift, sv. 153, seš. 3, březen 1936, str. 514–537.] — 2. otisk in: Masaryk (AS/M), Praha 1979, str. 217–220 (v. 1979/1). — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 511–514 (v. 2006/11).

 

   1936/12 K článku p. doc. dr. Riegera Na okraj fenomenologie. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 104–106. Misc. — 2. otisk in: Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami, usp. J. Zouhar, H. Pavlincová a J. Gabriel, Brno (Masarykova univerzita v Brně) 2003, str. 138 n. — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 497–500 (v. 2006/11).

 

   1936/13 Rec. na: W. Bröcker, Aristoteles, Frankfurt 1935. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 111–114. [Srv. též Patočkův překlad z 1. kapitoly této knihy: Bröcker, W.: Filosofie jako pravé chtění být člověkem.]

 

   1936/14 Rec. na: M. Dähnert, Die Erkenntnislehre des Albertus Magnus gemessen an den Stufen der „abstractio“, Disertace, Leipzig 1933. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 114 n.

 

   1936/15 Rec. na: E. Gilson, Christianisme et philosophie, Paris 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 115 n.

 

   1936/16 Rec. na: K. Breysig, Die Meister der entwickelnden Geschichtsforschung, Breslau 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 116 n.

 

   1936/17 Rec. na: D. Čyževskyj (ed.), Hegel bei den Slaven, Veröffentlichungen der slavistischen Arbeitsgemeinschaft an der deutschen Universität in Prag, seš. 9, Liberec 1934. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 118 n.

 

   1936/18 Rec. na: H. Gouhier, La jeunesse d’Auguste Comte et la formation du positivisme, vol. II: Saint‑Simon jusqu’à la Restauration, Paris 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 117 n.

 

   1936/19 Rec. na: K. Bittner, Deutsche und Tschechen. Zur Geistesgeschichte des böhmischen Raumes, I. Von den Anfängen zur hussitischen Kirchenerneuerung, Brno 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 119—122. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 507–510 (v. 2006/11).

 

   1936/20 Rec. na: Inventaires. E. Halévy, R. Aron, G. Friedmann, E. Bernard, E. Marjolin, E. Dennery, C. Bouglé: La crise sociale et les idéologies nationales, Paris 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 1–2, str. 122 n.

 

   1936/21 Rec. na: J. Popelová, Problém poznání kulturní skutečnosti, Praha 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 3–4, str. 234–236. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 515–519 (v. 2006/11).

 

   1936/22 Rec. na: K. Krofta, Žižka a husitská revoluce, Praha 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 3–4, str. 236. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 740 (v. 2006/11).

 

   1936/23 Rec. na: K. Löwith, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen, Berlin 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 3–4, str. 243–245.

 

   Německy: „Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen“ von Karl Löwith. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha und Freiburg / München 1999, str. 433–438 (v. 1999/1).

 

   1936/24 Rec. na: F. Meinecke, Die Entstehung des Historismus, sv. I–II, München/Berlin 1936. In: Česká mysl 32 (1936), č. 3–4, str. 245–248.

 

   1936/25 Spengler. In: Sobota 7 (1936), č. 20, str. 412–414. Misc.

 

   1936/26 Z pražských přednášek. In: Česká mysl 32 (1936), č. 3–4, str. 251. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 505 n. (v. 2006/11).

 

1937

 

   1937/1   Význam pojmu pravdy pro Rádlovu diskusi s positivismem. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 40–54. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 91–104 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami, usp. J. Zouhar, H. Pavlincová a J. Gabriel, Brno (Masarykova univerzita v Brně) 2003, str. 77–83. — 4. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 34–51 (v. 2006/11).

 

   1937/2   Karel Jaspers. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 119–124. Stať. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 299–307 (v. 2008/1).

 

Německy: Karl Jaspers (1937). Přel. S. Roth. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 486–496 (v. 1991/2).

 

   1937/3 Descartes a metafysika. In: Česká mysl 33 (1937), č. 3–4, str. 143–156. Stať.

 

    Německy: Descartes und die Metaphysik. Přel. S. Lehmann. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 331–347 (v. 2006/2).

 

   1937/4   Filosofické předpoklady praktické činnosti. In: Edvard Beneš – Filosof a státník, Praha (Mazáč) 1937, str. 7–40. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 111–144 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 52–86 (v. 2006/11).

 

   1937/5   Existe-t-il un canon définitif de la vie philosophique? In: Travaux du IXe Congrès international de philosophie, (Congrès Descartes, Paris 1.–6. 8. 1937) sv. 10: La valeur. Les normes et la réalité.Ire Partie, vyd. Raymond Bayer, Paris (Hermann) 1937, str. 186–189 (Actualités scientifiques et industrielles, sv. 539). Stať. fr. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 147–150 (v. 1987/1).

 

Česky: Existuje definitivní kánon filosofického života? Přel. F. Karfík. In: Kritický sborník 14 (1994), č. 2, str. 1–3. — 2. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 101–104 (v. 1996/2).

 

   1937/6   Ještě k Masarykově filosofii náboženství. In: Česká mysl 33 (1937), č. 3–4, str. 255 n. Misc. [Polemické poznámky K článku M. Habáně.] — 2. otisk in: Masaryk (AS/M), Praha 1979, str. 222–224 (v. 1979/1). — 3. otisk in: Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami, usp. J. Zouhar, H. Pavlincová a J. Gabriel, Brno (Masarykova univerzita v Brně) 2003, str. 187 n. — 4. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 527–529 (v. 2006/11).

 

   1937/7   Něco o filosofickém referentství. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 125 n. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 524–526 (v. 2006/11).

 

   1937/8   K diskusi o nových osnovách úvodu do filosofie. In: Česká mysl 33 (1937), č. 3–4, str. 254 n. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 522 n. (v. 2006/11).

 

   1937/9   Rec. na: Recherches philosophiques [I–IV]. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 74–79; č. 5, str. 308–310.

                

          Anglicky: Edmund Husserl’s Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale

                          Phänomenologie. In: Přel. Erika Abrams a Martin Pokorný. In: Ľubica Učník, Ivan Chvatík a Anita

                          Williams (eds.), The Phenomenological Critique of Mathematisation and he Question of Responsibility.

                          Formalisation and The Life-World, Heildelberg, New York, Dodrecht, Londfon, Springer (2015), str. 17–28

                         (Contributions To Phenomenology, sv. 76).

 

   1937/10 Rec. na: Blätter für deutsche Philosophie, sv. 10, seš. 4. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 79–81.

 

   1937/11 Rec. na: E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Philosophia 1 (1936). In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 98–107. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 366–378 (v. 2008/1).

 

Anglicky: Edmund Husserl’s Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. In: Přel. Erika Abrams a Martin Pokorný. In: Ľubica Učník, Ivan Chvatík a Anita Williams (eds.), The Phenomenological Critique of Mathematisation and he Question of Responsibility. Formalisation and The Life-World, Heildelberg, New York, Dodrecht, Londfon, Springer (2015), str. 17–28 (Contributions To Phenomenology, sv. 76).

 

Maďarsky: Edmund Husserls „Az európai tudományok válsága és a transcendentális fenomenológia“. Přel. E. Rózsahegyi. In: Gond (Budapest 1997), č. 13–14, str. 9–20.

 

Německy: Edmund Husserls „Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie“. Přel. K. Nellen. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 470–485 (v. 1991/2).

 

   1937/12 Rec. na: H. Petersen, Die Eigenwelt des Menschen, Leipzig 1937. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 111–113. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 379–382 (v. 2008/1).

 

   1937/13 Rec. na: J. von Üxküll, Niegeschaute Welten, Ein Erinnerungsbuch, Berlin 1936. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 113.

 

   1937/14 Rec. na: O. Vossler, Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke, München/Berlin 1937. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 113 n.

 

   1937/15 Rec. na: J. Chevalier, Pascal, Paris 1936. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 114 n.

 

   1937/16 Rec. na: E. Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem, Leipzig 1935. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 115.

 

   1937/17 Rec. na: L. Silberstein, Kämpfende Vernunft, Praha 1937. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 115.

 

   1937/18 Rec. na: L. Baudry, Le Tractatus de Principiis Theologiae attribué à G. Occam, Paris 1936. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 115 n.

 

   1937/19 Rec. na: J. Iwanicky, Morin et les démonstrations mathématiques de l’existence de Dieu, Paris 1936. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 116 n.

 

   1937/20 Rec. na: Recherches philosophiques, V. In: Česká mysl 33 (1937), č. 5, str. 308–310.

 

   1937/21 Rec. na: L. Robin, Platon, Paris 1935. In: Česká mysl 33 (1937), č. 5, str. 310.

 

   1937/22 Rec. na: J. B. Čapek, Alegorie Nové rady a Theriobulie, Praha 1937. In: Česká mysl 33 (1937), č. 5, str. 311 n.

 

   1937/23 K článku prof. E. Rádla „Sociologie a historie“ v 9. čísle Naší doby. In: Česká mysl 33 (1937), č. 1–2, str. 70 n. Rec. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 107 n. (v. 1987/1). — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 530–532 (v. 2006/11).

 

   1937/24 Encyklopedická hesla. In: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu Slovníku naučnému, sv. IV/2, Oe‑Pr, Praha (Jan Otto) 1937. Misc. [Hesla jsou podepsána šifrou »Pa.«] — 2. vyd., Praha (Sdružení pro Ottův slovník naučný / Paseka / Argo) 2001.

 

         Seznam hesel:

Ollé-Laprune Léon. Str. 741 n.

Palágyi Melichar. Str. 839.

Parodi Dominik. Str. 911.

Pelikán Ferdinand. Str. 971.

  

1938

 

   1938/1   Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost. In: Kritický měsíčník 1 (1938), č. 6, str. 241–253. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), Praha 1977, str. I–XV (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 1–28, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O vzdělanosti, Praha (samizdat) 1979, str. 3–20, Edice Kvart, sv. 19 (v. 1979/18). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 1–13 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 66–76. — 7. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 14–26 (v. 2004/1).

 

Anglicky: The Idea of Education and its Relevance Today (1938). Přel. Alex Zucker. In: The Selected Writings of Jan Patočka. Care for the Soul, London (Bloomsbury Academic) 2022, str. 39–51 (v. 2022/1).

 

Francouzsky: L’idée de la culture et son actualité aujourd’hui. Přel. E. Abrams. In: L’idée de l’Europe en Bohême, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1991, str. 175–194 (v. 1991/4).

 

Německy: Die Idee der Bildung und ihre heutige Aktualität. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart 1992, str. 3–18 (v. 1992/2).

 

   1938/2   O spolupráci filosofie a vědy. In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 196–209. Předn. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 153–166 (v. 1987/1).

 

   1938/3   Edmund Husserl. In: Česká mysl 34 (1938), č. 1–2, str. 2–7. Předn. [Řeč na památku E. Husserla pronesená česky na smutečním shromáždění pražského „Cercle philosophique“, 13. 5. 1938] — 2. otisk pod názvem Památce Edmunda Husserla in: Vzpomínky a nekrology, Praha (samizdat) 1979, str. 56–66, Edice Kvart (v. 1979/20). — 3. otisk in: Vzpomínky a nekrology, 2. vyd., Praha (samizdat) 1979, 111 s. Ed. Petlice, sv. 164 (v. 1979/33). — 4. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 383–389 (v. 2008/1).

 

Německy: Edmund Husserl zum Gedächtnis. Přel. J. Patočka. In: E. Husserl zum Gedächtnis, Zwei Reden gehalten von L. Landgrebe und J. Patočka, Praha (Academia) 1938, str. 20–30 (Schriften des Prager Philosophischen Cercles, sv. I). ). — 2. otisk in: Perspektiven der Philosophie. Neues Jahrbuch 1 (1975), str. 287–322. — 3. otisk in: Phenomenology – Background, Foreground and Influences, sv. 10, New York/London (Garland Publ.) 1980, str. 20–30. — 4. otisk pod názvem Jan Patocka anläßlich der Husserl-Gedenkfeier, in: Europäische Kultur im europäischen Exil. Ausstellung tschechischer Verlage aus Westeuropa der Landeszentrale für politische Bildung in Vedrbindung mit Amnesty International anläßlich des Kongresses der Europa-Union Deutschlands am 12. Dezember 1981 im Hause der Bremischen Bürgerschaft, Bremen [Landeszentrale für Politische Bildung] 1981, str. 17–27. — 5. otisk pod názvem „Edmund Husser zum Gedächtnis“, in: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha und Freiburg / München 1999, str. 260–269 (v. 1999/1).

 

   1938/4   Prázdné (Oprava: Je to Patočkův překlad vlastního textu, v. 1938/3.)

 

   1938/5   Úvaha o porážce. In: Kritický měsíčník 1 (1938), č. 8, str. 380 n. Misc. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 169 (v. 1987/1). —3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 540 n. (v. 2006/11).

 

         Anglicky: Reflection on Defeat.  Přel. E. Manton. In: Living in Problematicity, Praha 2007, str. 29–31 (v. 2007/18).

 

   1938/6   Edmund Husserl gestorben. In: Prager Presse, 3. 5. 1938, str. 8. Misc. něm. — 2. otisk in: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 258–260 (v. 1999/1).

 

Česky: Zemřel Edmund Husserl. Přel. P. Maťová. In: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 390–392 (v. 2008/1).

 

   1938/7   Před rokem zemřel [...] In: Kritický měsíčník 1 (1938), č. 7, str. 349 n. Misc. [Spoluautor V. Navrátil.] — 2. otisk in: Masaryk (AS/M), Praha 1979, str. 224a–224d (1979/1). — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 542–544 (v. 2006/11).

 

   1938/8   Encyklopedická hesla. In: Pedagogická encyklopedie, sv. 1–3, ed. O. Chlup, J. Kubálek a J. Uher, Praha (Novina) 1938–1940. Misc. [Podepsáno: »J. Patočka«.]

 

         Seznam hesel:

                Anamnese. Sv. I, str. 29.

                Aristoteles. Sv. I, str. 52–56. [Heslo je doplněno oddílem „Aristotelovy názory na výchovu“ (str. 56–58), jehož autorem je J. Uher.]

                Bergson Henri. Sv. I, str. 101 n. [Heslo je doplněno oddílem o významu bergsonismu pro výchovu (str. 102 n.), jehož autorem je O. Epstein.]

                Comte Auguste. Sv. I, str. 172 n. [Heslo je doplněno odstavcem o Comtových názorech na výchovu (str. 173), jehož autorem je O. Chlup.]

                Descartes René du Perron. Sv. I, str. 323 n.

                Determinismus. Sv. I, str. 326.

                Dialektika. Sv. I, str. 334 n.

                Epikureismus. Sv. I, str. 395 n.

                Filosofie. Sv. I, str. 421–424. [Heslo je doplněno oddílem o vztahu filosofie a pedagogiky (str. 424–427), jehož autorem je L. Kratochvíl.]

                Hedonismus. Sv. I, str. 461.

                Heteronomie. Sv. I, str. 471.

                Heuristika. Sv. I, str. 471.

                Hodnota. Sv. I, str. 477.

                Idea. Sv. I, str. 516–518.

                Idealismus. Sv. I, str. 518.

                Ideologie. Sv. I, str. 519.

                Intuice. Sv. I, str. 535.

                Kozák Jan B. Sv. II, str. 8 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 704 n. (v. 2006/11).

                Kvalita. Sv. II, str. 36 n.

                Materialismus. Sv. II, str. 103 n.

                Metafysika. Sv. II, str. 114 n.

                Pantheismus. Sv. II, str. 300 n.

                Positivismus. Sv. II, str. 436–438.

                Psychologie (dějiny). Sv. II, str. 512–518. [Hlavní oddíl hesla – „Psychologie I–IV“, str. 500–512 – vypracoval F. Kratina.]

                Skepse. Sv. II, str. 605.

                Spekulace. Sv. III, str. 8.

                Subjektivismus. Sv. III, str. 31 n.

                Svoboda. Sv. III, str. 36. [Heslo je doplněno oddílem „Svoboda ve výchově“ (str. 37 n.), jehož autorem je J. Uher.]

                Transcendentální. Sv. III, str. 118.

                Utilitarismus. Sv. III, str. 211.

                Úvod do filosofie. Sv. III, str. 211–218. [Heslo je doplněno výkladem pojmu „Úvod do filosofie“ a filosofické propedeutiky (str. 218 n.), jehož autorem je A. Dratvová.]

 

   1938/9   Ruch filosofický [...] In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 256. Misc. [Spoluautoři: J. Hendrich, J. B. Kozák, J. Král, J. Beneš, L. Rieger.]

 

   1938/10 Rec. na: Revue de Métaphysique et de Morale, číslo věnované Descartovi. In: Česká mysl 34 (1938), č. 1–2, str. 85–87.

 

   1938/11 Rec. na: J. G. Droysen, Historik, Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte, München/Berlin 1937. In: Česká mysl 34 (1938), č. 1–2, str. 113–118.

 

   1938/12 Rec. na: E. Straus, Vom Sinn der Sinne, Ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie, Berlin 1935. In: Česká mysl 34 (1938), č. 1–2, str. 122–124. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 393–396 (v. 2008/1).

 

   1938/13 Rec. na: G. Elliot-Smith, Dějiny člověka, Praha 1938. In: Česká mysl 34 (1938), č. 1–2, str. 125 n.

 

   1938/14 Rec. na: V. T. Miškovská, Filosofický význam druhého vydání Kantovy Kritiky čistého rozumu, Praha 1937. In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 250 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 533–535 (v. 2006/11).

 

   1938/15 Rec. na: O. Lauffer, Die Begriffe „Mittelalter“ und „Neuzeit“ im Verhältnis zur deutschen Altertumskunde, Berlin 1936. In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 251.

 

   1938/16 Rec. na: Recherches philosophiques, VI, 1936–1937. In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 251 n. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 397 n. (v. 2008/1).

 

   1938/17 Rec. na: H. Freyer, Das geschichtliche Selbstbewußtsein des 20. Jahrhunderts, Leipzig 1937. In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 252 n.

 

   1938/18 Rec. na: J. J. Poortman, Drei Vorträge über Philosophie und Parapsychologie, Leiden 1938. In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 253.

 

   1938/19 Rec. na: Die Tatwelt, Zeitschrift für Erneuerung des Geisteslebens, roč. 14, seš. 4. In: Česká mysl 34 (1938), č. 3–4, str. 254 n.

 

   1938/20 Rec. na: F. Dohnal, Poutníci a trosečníci absolutna, Olomouc 1939. In: Česká mysl 34 (1938), č. 5, str. 301. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 741 (v. 2006/11).

 

   1938/21 Rec. na: W. M. Schering, Wehrphilosophie, Leipzig 1938. In: Česká mysl 34 (1938), č. 5, str. 301–304.

 

   1938/22 Rec. na: P. Mesnard, L’essor de la philosophie politique au XVIe siècle, Paris 1936. In: Česká mysl 34 (1938), č. 5, str. 305–309.

 

   1938/23 Rec. na: R. Dacík (ed.), Správnou cestou – Stavovská mravouka, Olomouc 1938. In: Česká mysl 34 (1938), č. 5, str. 309 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 742 n. (v. 2006/11).

 

   1938/24 Rec. na: J. Lapšin, A. Spir, sa vie, sa doctrine, Praha 1938. In: Česká mysl 34 (1938), č. 5, str. 310 n.

 

   1938/25 Rec. na: L. Rieger, Idea filosofie, Praha 1939. In: Česká mysl 34 (1938), č. 5, str. 311 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 536–539 (v. 2006/11).

 

1939

 

   1939/1   Česká vzdělanost v Evropě. Praha (V. Petr) 1939, 38 s., Svazky úvah a studií, sv. 6. Mono. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), Praha 1977, str. 10–36 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 84–138, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O vzdělanosti, Praha (samizdat) 1979, str. 59–96, Edice Kvart, sv. 19 (v. 1979/18). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 40–65 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Náš národní program, Praha 1990, str. 1–33 (v. 1990/1). — 7. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 27–52 (v. 2004/1). — 8. otisk in: Spor o smysl českých dějin 2, vyd. M. Havelka, Praha (Torst) 2006, str. 61–83. — Částečný otisk první části (tj. str. 5–10 z prvního otisku) přetištěn pod názvem Osvícenství musí být obnoveno, in: Proměny 16 (New York 1979), č. 2, str. 1–4.

 

Anglicky: Část. překl. pod názvem European Culture. Přel. P. Wilson. In: Cross Currents (1984), seš. 3, str. 3–6.

 

Francouzsky: La culture tchèque en Europe. Přel. E. Abrams. In: L’idée de l’Europe en Bohême, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1991, str. 133–173 (v. 1991/4).

 

Německy: Die tschechische Bildung in Europa. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 351–386 (v. 1987/31).

 

   1939/2   Životní rovnováha a životní amplituda. In: Kritický měsíčník 2 (1939), č. 3, str. 101–106. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 175–179 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 53–61 (v. 2004/1). — 4. otisk in: Od Ještědu k Troskám (2007), č. 2, Příloha Dokumenty, 8 s.

 

         Anglicky: Life in Balance, Life in Amplitude.  Přel. E. Manton. In: Living in Problematicity, Praha 2007, str. 32–42 (v. 2007/18).

 

Francouzsky: Equilibre et amplitude dans la vie. Přel. E. Abrams. In: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 27–39 (v. 1990/6).

 

Italsky: Vita nell’equilibrio e vita nell’ampiezza. Přel. Saverio Alessandro Mantrangolo. In: La cura dellanima, Napoli, Salerno (Orthotes) 2019, str. 67–77 (v. 2019/4). 

 

Maďarsky: Az élet egyensúlya és amplitúdója. Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, sest. I. Chvatík, předml. naps. P. Pithart, dosl. naps. M. Vajda, Pozsony / Bratislava (Kalligram) 1996, str. 27–36 (v. 1996/7).

 

Německy: Leben im Gleichgewicht, Leben in der Amplitude. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha und Freiburg, München 1999, str. 91–102 (v. 1999/1).

 

Španělsky: Vida en eguilibrio y vida en la amplitud. Přel. I. Ortega Rodriguez. In: Libertad y sacrificio, Salamanca (Ediciones Sígueme) 2007, str. 33–45 (v. 2007/7).

 

  1939/3  Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV). In: J. Kapras, Stati psychologické a pedagogické, Brno (Spol. Nových škol) 1939, str. XXIV–XXX. Předml. — 2. otisk pod názvem Z předmluvy ke spisům Jana Kaprase, in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 545–550 (v. 2006/11).

 

  1939/4  Husserl-Bibliographie. In: Revue Internationale de Philosophie 1 (1939), č. 2, str. 374–397. Biblio. něm.

 

  1939/5  Filosofie v dnešní situaci. In: Kritický měsíčník 2 (1939), č. 1, str. 47. Misc. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 172 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 105 n. (v. 1996/2).

 

  1939/6  Filosofie výchovy. Tábor (Škola vys. studií pedagogických) 1939, 58 s. Zázn. [Předneseno v zimním semestru 1938–39 v Táboře. Autorem opravený a doplněný záznam přednášky.] — 2. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 363–440 (v. 1996/2). — 3. otisk: J. Patočka, Filosofie výchovy, vyd. a předml. naps. R. Palouš, Praha (Pedagogická fakulta UK) 1997, 65 s. (Studia paedagogica. Vědecký bulletin Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, sv. 18), v. 1997/6.

 

  1939/7  Česká naděje na duchovní vlast. In: Naše vojsko 12 (1939), č. ?? (z 1. 2. 1939), str. 34. Stať.

 

 

1940

 

   1940/1   O filosofii dějin. In: Kritický měsíčník 3 (1940), č. 5–6, str. 217–223. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 182–188 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Kritický sborník 16 (1996), č. 2, str. 47–51. — 4. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 107–115 (v. 1996/2). — Srv. 1996/3.

 

Francouzsky: Sur la philosophie de l’histoire. Přel. E. Abrams. In: L’Europe apresl’Europe, Lagrasse (Verdier) 2007, str. 173–186 (v. 2007/2).

 

Německy: Zur Philosophie der Geschichte. Přel. L. Hagedorn. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 81–91 (v. 2006/2).

 

   1940/2   Mythus, sen, filosofie. In: Lidové noviny 14. 8. 1940. Rec. [Recenze knihy: V. Navrátil, O smutku, lásce a jiných věcech, Praha 1940.] — 2. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 131–133 (v. 2004/2).

 

   1940/3   Rec. na: I. A. Bláha, Vědecká morálka a mravní výchova, Praha 1940. In: Naše doba 47 (1940), č. 9, str. 567 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 744 n. (v. 2006/11).

 

   1940/4   Rec. na: B. Sekla, Růst národa, Praha 1940. In: Naše doba 47 (1940), č. 9, str. 568. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 746 (v. 2006/11).

 

   1940/5   Prázdné [Oprava: Chlup, Pedagogická encyklopedie – Není to recenze od J. Patočky.]

 

   1940/6   Rec. na: L. Heller, Mladým učitelům, Praha 1940. In: Naše doba 47 (1940), č. 7, str. 442.

 

   1940/7   Rec. na: V. Úlehla, Zamyšlení nad životem, Praha 1939. In: Naše doba 47 (1940), č. 7, str. 443 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 747 n. (v. 2006/11).

 

   1940/8   Rec. na: A. Dratvová, Filosofie a přírodovědecké poznání, Praha 1939. In: Naše doba 47 (1940), č. 7, str. 442. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 749 (v. 2006/11).

 

 

   1940/9   Encyklopedické heslo: Subjektivismus. In: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu Slovníku naučnému, sv. VI/1, Sma-Šew, Praha (Jan Otto) 1940, tr. 475 n. Misc. [Encyklopedické heslo je podepsáno šifrou »Pa.«] — 2. vyd., Praha (Sdružení pro Ottův slovník naučný / Paseka / Argo) 2003, str. 475 n.

 

 

1941

 

   1941/1   O mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu. In: Česká mysl 35 (1941), č. 1–2, str. 76–83. Stať. — 2. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 62–71 (v. 2004/1).

 

   1941/2   O nový pohled na Komenského. In: Kritický měsíčník 4 (1941), č. 5–6, str. 222–231. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.1, 12 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 19–23 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 11–21 (v. 1997/2).

 

Německy: Ein neuer Blick auf Comenius. Přel. L. Hagedorn. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 295–306 (v. 2006/2).

 

   1941/3   Mládí a filosofie. In: Kalendář středoškolského studenstva na rok 1941/42, roč. 19, Praha 1941, str. 23–31. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), Praha 1977, str. 1–9 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 69–83, Edice Expedie, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O vzdělanosti, Praha (samizdat) 1979, str. 1–9, Edice Kvart, sv. 19 (v. 1979/18). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 33–39 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 119–125 (v. 1996/2).

 

   1941/4   Evropský rozum. In: Život 17 (1941), č. 1, str. 15 n. Misc. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 191 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 116–118 (v. 1996/2).

 

Francouzsky: La Raison européenne. Přel. E. Abrams. In: L’Europe apresl’Europe, Lagrasse (Verdier) 2007, str. 187–190 (v. 2007/2).

 

Německy: Die europäische Vernunft. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart 1988, str. 346–349 (v. 1988/28).

 

   1941/5   J. G. Herder a jeho filosofie humanity. In: J. G. Herder, Vývoj lidskosti, Praha (J. Laichter) 1941, str. 451–463. Dosl. [Doslov k vlastnímu překladu.] — 2. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 72–80 (v. 2004/1).

 

Francouzsky: J. G. Herder et sa philosophie de l’humanité. Přel. E. Abrams. In: Lumieres et romantisme, Annales de l’Institut de Philosophie de l’Université de Bruxelles, ed. Gilbert Hottois, Paris (J. Vrin) 1989, str. 17–26.

 

Německy: Johann Gottfried Herder und seine Philosophie der Humanität. Přel. L. Hagedorn. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 409–419 (v. 2006/2).

 

   1941/6   K šedesátinám Františka Novotného (29. 8. 1941). In: Naše doba 48 (1941), č. 10, str. 587–593. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 551–558 (v. 2006/11).

 

   1941/7   † Dr. Josef Kratochvil (1882–1940). In: Česká mysl 35 (1941), č. 1–2, str. 96. Misc.

 

   1941/8   † Josef Kachník (1859–1940). In: Česká mysl 35 (1941), č. 1–2, str. 96. Misc.

 

   1941/9   Rec. na: L. Klíma, Filosofické listy, Praha 1939. In: Česká mysl 35 (1941), č. 1–2, str. 91. — 2. otisk pod názvem Korespondence Ladislava Klímy in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.16, 1 s. (v. 1985/1). [Společně s rec. 1941/10.] — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 750 (v. 2006/11).

 

   1941/10 Rec. na: Duchovní přátelství, Vzájemná korespondence Ladislava Klímy s E. Chalupným a O. Březinou, Praha 1940. In: Česká mysl 35 (1941), č. 1–2, str. 91. — 2. otisk pod názvem Korespondence Ladislava Klímy in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.16, 1 s. (v. 1985/1). [Společně s rec. 1941/9.] — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 751 (v. 2006/11).

 

   1941/11 Rec. na: M. Srb, Živá skutečnost, Praha 1940. In: Česká mysl 35 (1941), č. 1–2, str. 91 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 752 n. (v. 2006/11). — Srv. 1941/18.

 

   1941/12 Rec. na: E. F. Míšek: Chlapec a kouzelník, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 6, str. 376.

 

   1941/13 Rec. na: B. Sílová: Čechy krásné, Čechy mé..., Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 6, str. 376.

 

   1941/14 Rec. zu: T. Trnka, Hledám tajemství života, Praha 1940 a T. Trnka, člověk a věčnost, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 8, str. 507 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 755 n. (v. 2006/11).

 

   1941/15 Prázdné (Oprava: Recenze je součástí předchozí, v. 1941/14.)

 

   1941/16 Rec. na: J. Prokop: O sebevraždě, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 8, str. 508.

 

   1941/17 Rec. na: G. C. Myers: Šťastná rodina, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 8, str. 509.

 

   1941/18 Rec. na: M. Srb, Živá skutečnost, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 188. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 754 (v. 2006/11). — Srv. 1941/11.

 

   1941/19 Rec. na: J. Popelová, Dějiny a hodnocení, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 188. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 757 (v. 2006/11).

 

   1941/20 Rec. na: A. Dratvová, Smutek vzdělanců, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 5, str. 317 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 758 (v. 2006/11).

 

   1941/21 Rec. na: J. Kříženecký, Boj o život a dohoda k životu, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 5, str. 318. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 759 (v. 2006/11).

 

   1941/22 Rec. na: V. H. Matula, Hmota a její Proměny, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 5, str. 318.

 

   1941/23 Rec. na: M. Skořepa, Puberta, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 5, str. 318.

 

   1941/24 Rec. na: B. Špaček, O ducha lékařství, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 5, str. 318 n.

 

   1941/25 Rec. na: B. Chudoba, O dějinách a pokroku, Brno 1939. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 186 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 760 (v. 2006/11).

 

   1941/26 Rec. na: J. Tvrdý, Názory o hrdinství v životě společenském, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 187. [Na rozdíl od titulního listu je na obálce knihy vytištěn název „Názory o hrdinství a životě společenském“.] — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 761 (v. 2006/11).

 

   1941/27 Rec. na: F. Fajfr, Hegelova filosofie světové Moudrosti, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 187. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 762 (v. 2006/11).

 

   1941/28 Rec. na: J. Hendrich, Naše mládež a naše školy, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 187 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 763 n. (v. 2006/11).

 

   1941/29 Rec. na: Hendrik van Loon, Kam spěje lidstvo, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 188.

 

   1941/30 Rec. na: J. Folprecht, Naši krajané v cizině, Praha 1940. In: Naše doba 48 (1940–41), č. 3, str. 186.

 

 

1942

 

   1942/1   Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství. Herderovská studie. Praha (V. Petr) 1942, 30 s., Svazky úvah a studií, sv. 70. Mono. — 2. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 81–99 (v. 2004/1).

 

Anglicky: Two Senses of Reason and Nature in the German Enlightenment: A Herderian Study. Přel. E. Kohák. In: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 157–174 (v. 1989/16).

 

Německy: Zweierlei Vernunft und Natur in der deutschen Auklärung. Přel. L. Hagedorn. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 387–407 (v. 2006/2).

 

   1942/2   Světový názor, obraz světa, filosofie. In: Kritický měsíčník 5 (1942), č. 3, str. 79–87. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 194–202 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši III (SS-3/PD-III), Praha 2002, str. 589–597 (v. 2002/1).

 

   1942/3   Otázka solipsismu a argument souvislého snu. In: Česká mysl 36 (1942), č. 4–5, str. 192–204. Stať. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 308–321 (v. 2008/1).

 

Německy: Die Frage des Solipsismus und das Argument des zusammenhängenden Traums. Přel. P. Sacher. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 43–60 (v. 1991/2).

 

   1942/4   Dějepis filosofie a její jednota. In: Česká mysl 36 (1942), č. 2, str. 58–72, č. 3, str. 97–114. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 205–237 (v. 1987/1).

 

   1942/5   Fragmenty o jazyce. In: Život 18 (1942), č. 1, str. 27 n. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 246–250 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 155–162, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, str. 3–7, Edice Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 274–277 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Literární noviny 2 (1991), č. 13, str. 1. — 8. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 100–103 (v. 2004/1).

 

Bulharsky: Fragmenti za jezika. Přel. M. Kostadinova. In: Jezik i literatura 49 (Sofija 1994), č. 3, str. 12–14.

 

Francouzsky: Fragment sur le langage. Přel. E. Abrams. In: Café Librairie (Paris 1985), č. 5, str. 5–7. — 2. otisk in: L’écrivain, son „objet“, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 15–20 (v. 1990/4). — 3. otisk in: L’écrivain, son „objet“, 2. vyd., Paris, (Presses Pocket) 1992, str. 15–20 (v. 1992/11).

 

Německy: Fragmente über die Sprache. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 343–347 (v. 1987/31).

 

   1942/6   Nicolai Hartmann šedesátiletý (20. 2. 1942). In: Česká mysl 36 (1942), č. 1, str. 43–47. Misc.

 

     Německy: Nicolai Hartmann zum Sechzigsten. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 290–297 (v. 1999/1).

 

     Polsky:     Patočka o fenomenologach. Nicolai Hartmannowi v sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Z něm. překladu přel. Artur Mordka. In: ?????  (Rzeszów 2007), č. 7, str. 243–250.

 

   1942/7   Rec. na: Leonardo da Vinci, Úvahy o malířství, Praha 1941. In: Česká mysl 36 (1942), č. 2, str. 85. — 2. otisk pod názvem Leonardo da Vinci in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.17, 1 s. (v. 1985/1). [Společně s rec. 1942/8.] — 3. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 134 n. (v. 2004/2).

 

   1942/8   Rec. na: Leonardo da Vinci, Tagebücher und Aufzeichnungen, Leipzig 1940. In: Česká mysl 36 (1942), č. 2, str. 85. — 2. otisk pod názvem Leonardo da Vinci in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.17, 1 s. (v. 1985/1). [Společně s rec. 1942/7.] — 3. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 136 (v. 2004/2).

 

   1942/9   Rec. na: O. F. Bollnow, Das Wesen der Stimmungen, Frankfurt 1941. In: Česká mysl 36 (1942), č. 3, str. 133 n. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 399–402 (v. 2008/1).

 

   1942/10 Rec. na: M. Novák, Česká estetika od Palackého po dobu současnou, Praha 1941. In: Kritický měsíčník 5 (1942), č. 3, str. 102–104. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.19, 3 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 137–141 (v. 2004/2).

 

   1942/11 Rec. na: O. Hostinský, Umění a společnost, Praha 1941. In: Kritický měsíčník 5 (1942), č. 4, str. 140 n. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.18, 1 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 142 n. (v. 2004/2).

 

   1942/12 Rec. na: A. I. Bláha, Dnešní krise rodinného života, Brno 1941. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 3, str. 186.

 

   1942/13 Rec. na: V. Čermák, O podstatě práva, Praha 1940. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 3, str. 186 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 765 (v. 2006/11).

 

   1942/14 Rec. na: J. Hořejší, Jak studovat, Praha 1941. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 3, str. 187.

 

   1942/15 Rec. na: V. Úlehla, Za oponou života, Praha 1940. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 5, str. 250 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 767 (v. 2006/11).

 

   1942/16 Rec. na: L. Kratochvíl, F. Drtina, Praha 1941 a J. Novák, G. A. Lindner, Praha 1941. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 6, str. 383. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 768 n. (v. 2006/11).

 

   1942/17 Rec. na: O. Matoušek, člověk kritisuje přírodu, Praha 1941. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 8, str. 507 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 770 (v. 2006/11).

 

   1942/18 Rec. na: J. Popelová, Pravda a jistoty, Praha 1942 a O. Glos, Nedůvěra v myšlení, Praha 1942. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 8, str. 508 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 771 (v. 2006/11).

 

   1942/19 Rec. na: J. Červenka, Friedrich Nietzsche, Praha 1942. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 8, str. 509. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 773 (v. 2006/11).

 

   1942/20 Rec. na: V. Čermák, K logické podstatě práva, Praha 1940. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 3, str. 574 n. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 766 (v. 2006/11).

 

   1942/21 Rec. na: J. Patočka, Dvojí rozum, Praha 1942. In: Naše doba 49 (1941–42), č. 9, str. 575. [Informace o vlastní knize.] — 2. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 144 (v. 2004/2). — Srv. 1942/1.

 

   1942/22 Úmrtí. In: Česká mysl 36 (1942), č. 2, str. 93. Misz. [Nekrolog J. Tvrdého (19. 9. 1877 — 13. 3. 1942), který zahynul v koncentračním táboře Mauthausen, nepodepsáno.]

 

 

1943

 

   1943/1   Poznámky o rozporu. In: Naše doba 51 (1943), č. 3, str. 110–114. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 240–244 (v. 1987/1).

 

Německy: Bemerkungen über den Widerspruch. Přel. P. Sacher. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 504–508 (v. 1991/2).

 

   1943/2   K článkům „Naší vědy“ o mých publikacích. In: Česká mysl 37 (1943), č. 4, str. 130 n. Misc.

 

   1943/3   Rec. na: R. Woltereck, Ontologie des Lebendigen, Stuttgart 1940. In: Česká mysl 37 (1943), č. 4, str. 121 n.

 

   1943/4   Rec. na: B. Knoop, Hegel und die Franzosen, Stuttgart/Berlin 1941. In: Česká mysl 37 (1943), č. 4, str. 122.

 

   1943/5   Rec. na: H. Lipps, Die menschliche Natur, Frankfurt 1941. In: Česká mysl 37 (1943), č. 4, str. 122 n. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 40 n. (v. 2008/1).

 

     Německy: „Die menschliche Natur“ von Hans Lipps. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 438–440 (v. 1999/1).

 

   1943/6   Rec. na: H. G. Gadamer, Volk und Geschichte im Denken Herders, Frankfurt 1942. In: Česká mysl 37 (1943), č. 5, str. 153.

 

     Německy: „Volk und Geschichte im Denken Herders“ von Hans-Georg Gadamer. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 440 n. (v. 1999/1).

 

   1943/7   Rec. na: Geistige Überlieferung, 2. Jahrbuch, Berlin 1942. In: Česká mysl 37 (1943), č. 5, str. 153 n.

 

   1943/8   Encyklopedická hesla. In: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu Slovníku naučnému, sv. VI/2, Šl-Užok, Praha (Jan Otto) 1943. Misc. [Hesla jsou podepsána šifrou »Pa.«] — 2. vyd., Praha (Sdružení pro Ottův slovník naučný / Paseka / Argo) 2003.

 

Seznam hesel:

Tannery Paul. Str. 979.

Tardy Vladimír. Str. 983.

Tetens Johann Nicolaus. Str. 1089.

Thomasius Christian. Str. 1123.

Tradicionalismus. Str. 1197 n.

Transcendentalismus. Str. 1202.

Trendelenburg Adolf. Str. 1217.

 

 

1944

 

   1944/1   Symbol země u K. H. Máchy. Praha (V. Petr) 1944, 29 s. Svazky úvah a studií, sv. 85. Stať/mono. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 281–299 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 231–273a, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, str. 51–78, Edice Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 306–323 (v. 1986/2). — 7. otisk (2. knižní vyd.) in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 104–124 (v. 2004/1). — 8. otisk (=3. knižní, opr. vyd.) in: Dvě máchovské studie, Praha 2007, str. 7–44 (v. 2007/8).

 

Francouzsky: Le symbole de la terre chez Karel Hynek Mácha. Přel. E. Abrams. In: L’écrivain, son „objet“, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 195–231 (v. 1990/4). — 2. vyd., Paris (Presses Pocket) 1992, str. 195–231 (v. 1992/11).

 

Německy: Das Symbol der Erde bei Karel Hynek Mácha. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 387–410 (v. 1987/31).

 

   1944/2   Doslov ke knize: I. Kant, Kritika praktického rozumu, Praha (J. Laichter) 1944, str. 213–228. — 2. vyd., Praha (Svoboda) 1996, str. 281–307.

 

   1944/3   Rec. na: G. W. F. Hegel, Filosofie, umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu, Praha 1943. In: Česká mysl 38 (1944), č. 1–2, str. 40–47. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.21 7 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 145–157 (v. 2004/2).

 

   1944/4   Rec. na: J. Chalupecký, Smysl moderního umění, Praha 1944. In: Česká mysl 38 (1944), č. 3–4, str. 124. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.20, 1 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 158 (v. 2004/2).

 

 

1945

 

1945/1   Přehledné dějiny filosofie. Ed. F. Sedláček, Praha (Akční výbor posluchačů filosofie) 1945, 243 s. Mono/cykl. [Přednášky na Universitě Karlově ze školního roku 1945/46.] — 2. vyd. jako skriptum pro posluchače filosofické fakulty University Karlovy pod titulem: Předsokratovská filosofie, Praha 1968, 154 s. (v. 1968/1). — 3. vyd., bez kap. II a III, doplněno textem „Praesokratovská filosofie“ (1946/1), s autorovými opravami z pozůstalosti, pod názvem Nejstarší řecká filosofie (AS/NRF), Praha 1981, 294 s. (v. 1981/4). — 4. vyd. pod názvem: Nejstarší řecká filosofie, Praha 1996, 359 s. (v. 1996/1). [Doplněno textem „Praesokratovská filosofie“ (v. 1946/1), s kap. II a III v příloze.] — Část. otisk (pouze IV. kap. Vznik filosofie) in: Mýtus, epos a logos, ed. P. Rezek, Praha (Oikoymenh) 1991, str. 108–118, Edice PomFil, sv. 2.

 

Obsah:

I. Jméno filosofie.

II. Problém dějin filosofie.

III. Řecká filosofie – prameny a rozdělení.

IV. Vznik filosofie.

V. Milétská škola.

VI. Náboženství a politika u myslitelů 6. stol. (Solón, Xenofanés, Pythagoras, Filolaos).

VII. Vlastní cesta filosofie (Parmenidés, Hérakleitos).

VIII. Kritika a dialektika (Zénón, Melissos).

IX. Pozitivní filosofie přírody (Empedoklés, Anaxagoras).

 

   1945/2   75 let N. O. Losského. In: Česká mysl 39 (1945), č. 1–5, str. 152 n. Misc.

  

1946

 

 1946/1   Praesokratovská filosofie. Praha (Akční výbor posluchačů filosofie na Karlově universitě) 1946, 25+14 s. Mono/cykl. [Přednášky na Universitě Karlově ze zimního semestru 1946.] — 2. otisk in: Nejstarší řecká filosofie (AS/NRF), Praha 1981, str. 239–294 (v. 1981/4). — 3. otisk in: Nejstarší řecká filosofie, Praha 1996, str. 240–295 (v. 1996/1).

 

        Obsah:

     Atomistika a teleologie.

     I. Leukippos, Démokritos. 25 s.

     II. Archelaos, Diogenés z Apollonie. 14 s.

 

 1946/2   Masaryk a naše dnešní otázky. In: Křesťanská revue 13 (1946), č. 2, str. 35–38. Stať. — 2. otisk in: Masaryk (AS/M), Praha 1979, str. 108–113 (v. 1979/1). — 3. otisk in: Dvě studie o Masarykovi, Toronto (Sixty-Eight Publ.) 1980, str. 27–33 (v. 1977/1). — 4. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 87–91 (v. 2006/11).

 

Francouzsky: Masaryk et nos questions actuelles. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, sv. 1, Bruxelles (OUSIA) 1985, str. 38–45 (v. 1985/11).

 

Německy: Masaryk und unsere heutigen Fragen. Přel. S. Roth. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart 1992, str. 239–244 (v. 1992/2).

 

Polsky: Masaryk a nasze dzisiejsze pytania. Přel. Marcian Furman. In: Folia Philosophica 36 (2016), str. 111–115.

 

   1946/3   Masaryk včera a dnes. In: Naše doba 52 (1946), č. 7, str. 302–311. Stať. — 2. otisk in: Masaryk (AS/M), Praha 1979, str. 115–126 (v. 1979/1). — 3. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 87–95. — 4 otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 92–102 (v. 2006/11).

 

Francouzsky: Masaryk hier et aujourd’hui. Přel. E. Abrams. In: La crise du sens, tome 1, Bruxelles (OUSIA) 1985, str. 46–62 (v. 1985/11).

 

Německy: Masaryk gestern und heute. Přel. P. Ambros. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart 1992, str. 245–257 (v. 1992/2).

 

   1946/4   Ideologie a život v ideji. In: Kritický měsíčník 7 (1946), č. 1–2, str. 8–14. Stať. — 2. otisk in: Jan Patočka – osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 9–17 (v. 1980/27). — 3. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 268–274 (v. 1987/1). — 4. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 125–131 (v. 2004/1).

 

Anglicky: Ideology and Life in the Idea. Přel. E. Manton. In: Report of the Center for Theoretical Study, Prague (CTS) 1996, č. CTS–96–09, str. 1–7. — 2. otisk in: Studia Phaenomenologica (Romanian Journal for Phenomenology (2007), vol. VII: Jan Patočka and the European Heritage, Ed. I. Chvatík, Bucharest (Humanitas) 2007, str. 89–96 (v. 2007/12). — 3. otisk in: Living in Problematicity, Praha 2007, str. 43–50 (v. 2007/18).

 

Francouzsky: L’idéologie et la vie dans l’idée. Přel. E. Abrams. In: Critique 43 (Paris 1987), č. 483–484, str. 813–820. — 2. otisk in: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 41–50 (v. 1990/6).

 

Německy: Ideologie und Leben in der Idee. Přel. I. Šrubař. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart 1988, str. 379–388 (v. 1988/28).

 

Španělsky: La ideología y la vida en la idea. Přel. I. Ortega Rodriguez. In: Libertad y sacrificio, Salamanca (Ediciones Sígueme) 2007, str. 44–56 (v. 2007/7).

 

1946/5   K dopisu Timotheovu. In: Křesťanská revue 13 (1946), č. 9, str. 230–232. Misc. [Publikováno pod pseudonymem Filonoos.] — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 262–264 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 126–130 (v. 1996/2).

 

1946/6   Útěcha z filosofie. In: Naše doba 52 (1946), č. 8, str. 357–361. Rec. [Recenze stejnojm. knihy E. Rádla.] — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 256–259 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 103–106 (v. 2006/11). — Srv. 1947/7, 1947/8 a 1987/25.

 

1946/7   Dnešní cesta Ruska. In: Křesťanská revue 13 (1946), č. 6, str. 132–135. Rec. na: F. Lieb, Russland unterwegs, Bern 1945, 474 s. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 250–253 (v. 1987/1).

 

1946/8   Karel Černý. In: K. Černý, Katalog výstavy obrazů, Topičův salón, Praha 1946. Misc. — 2. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 159 n. (v. 2004/2).

  

1947

 

1947/1   Sokrates. Praha (Spolek posluchačů filosofie) 1947, 115 s. Mono/cykl. [Přednášky na Universitě Karlově z letního semestru 1946.] — 2., opr. vyd., Praha 1977, 138 s. (v. 1977/35). — 3. vyd. Praha (samizdat) 1978, 337 s. Ed. Expedice, sv. 40 (v. 1978/6). — 4. vyd., Praha 1985, 138 s. (v. 1985/12). — 5. (1. knižní) vyd., Praha 1991, 158 s. (v. 1991/7). — 6. otisk in: Socrate, česko-italské vydání, Santarcangelo di Romagna 1999, 502 s. (v. 1999/2). — 7. otisk in: Socrate, česko-italské vydání, Milano 2003, 502 s. (v. 2003/22).

 

Francouzsky: Socrate. Přel. E. Abrams. In:  Socrate. Cours du semestre d’été 1946 suivi de „Remarques sur le problème de Socrate“, Fribourg (Academic Press Fribourg Suisse) 2017, str. 1–256 (v. 2017/1). 

 

Italsky: Socrate. Přel. M. Cajthaml. In: Socrate, testo ceco a fronte, Santarcangelo di Romagna (Rusconi) 1999, 502 s. (v. 1999/2). — 2. vyd.: Socrate, testo ceco a fronte, Milano (Bompiani) 2003, 502 s. (v. 2003/22).

 

Persky: Část. překl. pod názvem Soqrát: Ágáhí az džahl. [Sókatés: poznání nevědomosti.] Z česk. orig. vybral a přel. Mahmúd Ebádiján, Teheran (Hermes) 1999, 125 s. (v. 1999/5). [Překladatel mírně zkrátil všechny kapitoly.]

 

1947/1a  Exkurs o attické tragédii. In: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), ed. J. Němec, Praha 1977, str. 178–184 (v. 1977/12). [Jde o vydavateli vyjmutou část z 2. kapitoly textu Sokrates (1. otisk z r. 1947: str. 19–23, v. 1947/1; 5. otisk z r. 1991: str. 30–34, v. 1991/7), — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 28–41, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 3. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, str. 18–25, Edice Kvart (v. 1979/19). — 4. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 155 (v. 1979/32). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 228–233 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Svět a divadlo (1990), č. 1, str. 116–118. — 7. otisk in: Světová literatura 36 (1991), č. 5, str. 54–56. 

 

Francouzsky: Digression sur la tragédie attique. Přel. E. Abrams. In: L’écrivain, son „objet“, Paris (P.O.L) 1990, str. 21–29 (v. 1990/4). — 2. vyd., Paris (Presses Pocket) 1992, str. 21–29 (v. 1992/11).

 

Německy: Exkurs über die attische Tragödie. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 99–105, přel. I. a V. Šrubařovi (v. 1987/31).

 

1947/2   Pochybnosti o existencialismu. In: Listy 1 (1947), č. 3, str. 360–363. Stať. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy I (SS-6/Fen–I), Praha 2008, str. 322–326 (v. 2008/1).

 

Německy: Zweifel am Existentialismus. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 509–514, přel. Peter Sacher (v. 1991/2).

 

1947/3   Šalda mezi včerejškem a dneškem. In: Naše doba 54 (prosinec 1947), č. 3, str. 104–108. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 326–331 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 338–349, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, str. 119–125, Edice Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 350–354 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Kritický sborník 12 (1992), č. 3, str. 57–59. — 8. otisk in: Zápisník o Šaldovi, Praha (Společnost F. X. Šaldy) 1992, str. 16–18. — 9. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 132–136 (v. 2004/1).

 

1947/4   Osobnost a tvorba. In: Kytice 2 (1947), č. 4, str. 177–182. Stať. [O knize V. Černého „Osobnost, tvorba a boj“, Praha 1947.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), Praha 1977, str. 41–49 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 146–162, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O vzdělanosti, Praha (samizdat) 1979, str. 102–113, Edice Kvart, sv. 19 (v. 1979/18). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 69–76 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Václav Černý – Sborník z konference konané 4. 11. 1993 na Doběíši, ed. E. Langerová, Praha (Obec spisovatelů v nakl. Český spisovatel) 1994, str. 117–124. — 7. otisk in: Z dějin českého myšlení o literatuře 1 (1945–1948). Antologie k Dějinám české literatury 1945–1948, ed. Michal Přibáň a Jarmila Vojtová, Praha (Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR) 2001, str. 492–498. — 8. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 161–168 (v. 2004/2).

 

1947/5   Předmluva ke knize: J. Tvrdý, Úvod do filosofie, Brno (Komenium) 1947, Pedagogické studium, sv. 15, str. 5 n. — 2. otisk pod názvem Úvodem, in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 559 n. (v. 2006/11).

 

1947/6   Rec. na: K. Svoboda (ed.), Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1944. In: Česká mysl 40 (1946–48), č. 3, str. 182–184.

 

1947/7   Ještě k některým novějším kritikám Rádla. In: Křesťanská revue 14 (1947), č. 7, str. 197–201. Rec. [Rec. článků: L. Rieger, Kritika Rádlova programu theokracie a nový anthropocentrický humanismus, in: Česká mysl 40 (1947), č. 1–2, str. 76–92; J. Štern, Filosofie defaitismu, in: Nová mysl 1 (1946), č. 1, str. 92–96.] — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 277–279 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 110–114 (v. 2006/11). — Srv. též 1946/6, 1947/8 a 1987/25.

 

1947/8   Rec. na: E. Rádl, Útěcha z filosofie, Praha 1946. In: Kritický měsíčník 8 (1947), č. 7–8, str. 194–196. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 283 n. (v. 1987/1). — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 107–109 (v. 2006/11). — Srv. 1946/6, 1947/7 a 1987/25.

 

 

1948

 

1948/1   Platon. Praha (Karlova universita) 1948, 65+166 s. Mono/cykl. [Přednášky na Universitě Karlově z let 1947–1948.] — 2. opr. a dopl. vyd., Praha 1983, 424 s. (v. 1983/37). — 3. vyd., Praha 1992, 384 s. (v. 1992/13).

 

Francouzsky: Část. překl. (3. vyd. z r. 1992, pouze str. 70–83) pod názvem Criton. Přel. Philippe Merlier a Youri Boisselet. In: Les Temps Modernes 53 (1998), č. 599, str. 66–87.

 

1948/2   Počátky teorie a učených škol. In: O. Chlup, Výchova v zrcadle pramenů, Příručka k dějinám pedagogiky, sv. I, Praha (Dědictví Komenského) 1948, str. 10–15. Stať.

 

1948/3   La philosophie en Tchécoslovaquie et son orientation actuelle. In: Les études philosophiques, Nouvelle série 3 (1948), č. 1, str. 63–74. Stať. fr. — 2. otisk in: Co jsou Češi? (AS/Č), Praha 1989, str. 442–453 (v. 1989/1). — Srv. 1969/6.

 

Česky: Filosofie v Československu a její současná orientace. Přel. F. Karfík. In: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 706–718 (v. 2006/11).

 

1948/4   Český humanismus a jeho poslední slovo v Rádlovi. In: Kritický měsíčník 9 (1948), č. 7–8, str. 161–165. Stať. [Tento text později ]. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 287–291 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Proměny 27 (1990), č. 2, str. 3–7. — 4. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 115–121 (v. 2006/11). — 5. otisk in: Věčnost a dějinnost, 3. knižní, rozš. vyd., Praha 2007, str. 11–17 (v. 2007/11).

 

        Francouzsky: L’humanisme tchèque et son dernier mot chez Rádl. Přel. Erika Abrams. In: Éternité et historicité, Lagrasse (Verdier) 2011, str. 15–23 (v. 2011/14).

 

1948/5   Humanismus Edvarda Beneše. In: Kritický měsíčník 9 (1948), č. 15, str. 329–334. Stať. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 294–298 (v. 1987/1). — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 122–126 (v. 2006/11).

 

1948/6   Z nové francouzské filosofické literatury, I. In: Česká mysl 40 (1946–48), č. 4–5, str. 256–260. Rec.

 

1948/7   K úmrtí N. Berdjajeva. [23. 3. 1948] In: Slovanský Přehled (1948), str. 489 n.

  

1949

 

 1949/1   Aristoteles. Praha (Karlova universita) 1949, 83 s. Mono/cykl. [Přednášky na Universitě Karlově z letního semestru 1949.] — 2. vyd., Praha 1985, 138 s. (v. 1985/13). — 3. vyd., Praha 1994, 128 s. (v. 1994/8).

 

 1949/2   J. L. Hromádka a filosofie. In: Křesťanská revue 16 (1949), č. 6, str. 177–184. Stať. — 2. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 101–108. — 3. otisk in: Péče o duši, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1987, str. 301–308 (v. 1987/1). — 4. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 127–135 (v. 2006/11).

 

 1949/3   Remarques sur le probleme de Socrate. In: Revue philosophique de la France et de l’ étranger 74 (1949), č. 4–6, str. 186–213. Stať. fr. — 2. otisk in: Socrate. Cours du semestre d’été 1946 suivi de „Remarques sur le problème de Socrate“, Fribourg (Academic Press Fribourg Suisse) 2017, str. 1–256 (v. 2017/1).

  

1950

 

   1950/1 Josef Čapek – myslitel. Praha, Společnost bratří Čapků, 22. 3. 1950, 18 s. Stať. [Přednáška proslovená 22. 3. 1950 na paměť 5. výročí úmrtí J. Čapka v koncentračním táboře.] — Srv. 1964/3.

 

 

1952

 

   1952/1 Čas, mythus, víra. In: Křesťanská revue 19 (1952), č. 3–4, str. 112–116. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), Praha 1977, str. 51–57 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 163–174, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, ed. Jan Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 55–60, Edice Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 109–114 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 131–136 (v. 1996/2).

      

       Anglicky: Time, Myth, Faith. Přel. L.Hagedorn. In: The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy XIV (2015): Religion, War and the Crisis of Modernity. A Special Issue Dedicated to the Philosophy of Jan Patočka. Eds. Ludger Hagedorn a James Dodd, str. 3–12 (v. 2015/2). Jiný překlad: Time, Myth, Faith (1952). Přel. Alex Zucker. In: Care for the Soul. Three essays by Jan Patočka Reflecting on the Arts and Culture, London (The Rimbaud and Verlaine Foundation) 2019,str. 5–9 (v. 2019/3). — 2. otisk in: The Selected Writings of Jan Patočka. Care for the Soul, London (Bloomsbury Academic) 2022, str. 165–169 (v. 2022/1).

 

Bulharsky: Vremje, mit, vjara. Přel. M. Kostadinova. In: Jezik i literatura 49 (Sofija 1994), č. 3, str. 14–17.

 

Francouzsky: Část. překl. pod názvem Le temps, le mythe, la foi. Přel. E. Abrams. In: Esprit (Paris 1987), č. 127, str. 45.

                    Úplný překl. pod názvem Le temps, le mythe, la foi. Přel. E. Abrams. In: L’art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 27–46 (v. 1990/5). [Na str. 35–46 je text rozšířen o překlad údajného pokračování z rukopisné pozůstalosti.] — 2. vyd., Paris (Presses Pocket) 1992, str. 27–46 (v. 1992/12).

 

Německy: Zeit, Mythos und Glaube. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 70–84 (Viz 1987/31). [Na str. 76–84 je text rozšířen o překlad údajného pokračování z rukopisné pozůstalosti.]

 

   1952/2   Rec. na: R. Bultmann, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, Zürich 1949. In: Křesťanská revue 19 (1952), č. 10, str. 311–315.

 

   1952/3   Jan Amos Komenský. In: Přednášky Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, ústřední sekce: Pedagogika – psychologie (1952), č. 1., 21 s. Předn. [Společnost byla založena v r. 1952; v r. 1965 byla přejmenována na „Socialistická akademie“.] — 2. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 41–58 (v. 1997/2). — Srv. 2003/18.

 

 

1953

 

   1953/1   Dvojí filosofování mladého Komenského. In: Křesťanská revue 20 (1953), Theologická příloha č. 4–5 k číslům 8–10, str. 123–133. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.2, 19 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 24–29 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 22–40 (v. 1997/2).

 

   1953/2   Aristotelova filosofická přírodověda. In: Vesmír 32 (1953), č. 3, str. 102–105. Stať. [Části textu byly použity pro stejnojmennou III. kapitolu in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha (Nakladatelsství ČSAV) 1964, str. 72–207 (v. 1964/1)].

 

   1953/3   První kritikové aristotelismu. In: Vesmír 32 (1953), č. 7, str. 254–256. Stať. — 2. otisk (s malými odchylkami) jako V. kapitola in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964, str. 255–266 (v. 1964/1).

 

Německy: Die ersten Kritiker der Aristotelismus. Přel. L. Hagedorn. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 211–223 (v. 2006/2).

 

   1953/4   Rozklad Aristotelovy dynamiky a předehra moderního mechanismu. In: Vesmír 32 (1953), č. 8, str. 285–287. Stať. [Použito jako předloha pro VI. kapitolu in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha (Nakl. ČSAV) 1964, str. 267–287, v. 1964/1.]

 

Německy: Zerfall der Aristotelischen Dynamik und Vorspiel des modernen mechanistischen Weltbildes. Přel. L. Hagedorn. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 225–235 (v. 2006/2).

 

   1953/5   Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský. In: Vesmír 32 (1953), č. 9, str. 322–325. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.3, 17 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 30–33 (v. 1981/1). — 4. otisk (s malými úpravami) in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964, str. 329–341 (v. 1964/1). — 2. otisk verze z r. 1964 in: J. A. Komenský II, sv. 1 (AS/JAK-II,1), Praha 1980, 2.28, 20 s. (v. 1980/26). — 3. otisk verze z r. 1964 in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 287–293 (v. 1981/1). — 4. otisk. verze z r. 1964 in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 134–148 (v. 1998/6).

 

 

1954

 

   1954/1   Cusanus a Komenský. In: Pedagogika 4 (1954), č. 7, str. 508–523. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.4, 32 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 34–44 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 59–85 (v. 1997/2). — Srv. 1953/3.

 

   1954/2   Galileo Galilei a konec starověkého kosmu. In: Vesmír 33 (1954), č. 1, str. 27–29. Stať.  — 2. otisk (s úpravami) jako VIII. kapitola in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964, str. 302–310 (v. 1964/1).

 

       Anglicky: Galileo Galilei and the End of the Ancient Cosmos. Přel. Martin Pokorný. In: Studies in East European

                      Thought 73 (2021), č. 3, str. 370–375. [Otištěno v rámci textu: M. Pokorný, Translation of Jan Patočka’s

                      „Galileo Galilei and the End of the Ancient Cosmos“, str. 367–375.]

       

     Německy: Galileo Galilei und das Ende des antiken Kosmos. Přel. S. Lehmann. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 245–256 (v. 2006/2).

 

 

1955

 

   1955/1   Slovo úvodem. In: R. Alt, Pokrokový charakter Komenského pedagogiky, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1955, Knihovna pedagogických klasiků, sv. 8, str. 5–7. Předml. [Předmluva k překladu z němčiny. Spolu s J. Bramborou. Patočka překlad též revidoval.] — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.16, 3 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 190 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 86–88 (v. 1997/2).

 

   1955/2   Rec. na: J. Brambora, Knižní dílo J. A. K..omenského, Praha 1954. In: Pedagogika 5 (1955), č. 9, str. 692. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.15, 2 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 189 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 89 n. (v. 1997/2).

 

   1955/3   Vydání díla: Preceptor gentium, Comenii cogitationes de societate reformanda – Vychovatel národů, Komenského úvahy o přetvoření společnosti, ed. J. Patočka a J. Brambora, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1955. 168 s. [Jeden z textů, Řeč o vzdělávání ducha (De cultura ingeniorum oratio), Patočka také přeložil (str. 81–105)]. — Otisk překladu in: J. A. Komenský, Vybrané spisy, sv. 2, Výbor z pedagogických prací potockých a amsterodamských, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1960, str. 107–141. Pro toto vydání opatřil Patočka svůj překlad poznámkami.

 

 

1956

 

   1956/1   Filosofie dějin v Palackého "Krásovědě". In: Křesťanská revue 23 (1956), č. 3, str. 86–91. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), Praha 1977, str. 463–475 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 194–222, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, Praha (samizdat) 1979, str. 176–195, Edice Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 195–207 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 159–171 (v. 2004/1). — Srv. 1956/2 a 2006/22.

 

Německy: Die Geschichtsphilosophie in Palackýs „Wissenschaft vom Schönen“. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart 1992, str. 199–210, přel. P. Ambros (v. 1992/2).

 

   1956/2   Idea božnosti v Palackého "Krásovědě". In: Křesťanská revue 23 (1956), č. 4, str. 118–123. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), Praha 1977, str. 476–486 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 223–244, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, Praha (samizdat) 1979, str. 196–207, Edice Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 208–217 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 172–182 (v. 2004/1). — Srv. 1956/1 a 2006/22.

 

Německy: Die Idee des Göttlichen in Palackýs „Wissenschaft vom Schönen“. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart 1992, str. 211–222, přel. P. Ambros (v. 1992/2).

 

   1956/3   Komenský a hlavní filosofické myšlenky 17. století. In: Vesmír 35 (1956), č. 10, str. 346–350. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.9, 15 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 75–78 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 138–150 (v. 1997/2).

 

Německy: Comenius und die Hauptgedanken in der Philosophie des 17. Jahrhunderts. Přel. autor. In: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 79–92 (v. 1981/1). — 2. otisk in: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 307–320 (v. 2006/2).

 

   1956/4   Bacon Verulamský a Komenského Didaktika. In: Pedagogika 6 (1956), č. 2, str. 207–212. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.5, 11 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 45–49 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 151–160 (v. 1997/2).

 

    Německy: Francis Bacon und die Didaktik des Comenius. Přel. L. Hagedorn. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 321–329 (v. 2006/2).

 

   1956/5   Náčrt Komenského díla ve světle nových objevů. In: Pedagogika 6 (1956), č. 4, str. 411–426. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.6, 29 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 50–61 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 91–116 (v. 1997/2).

 

   1956/6   K otázce základního a aplikovaného výzkumu. In: Pedagogika 6 (1956), č. 5, str. 621–626. Misc. [Zpráva M. Jarolímové a Z. Holubára o přednášce J. Patočky na zasedání psychologického semináře pod vedením V. Chmelaře při Kabinetu pedagogiky Československé akademie věd, ze dne 5. 6. 1956.] — Srv. úplný text přednášky O pojmu základního a aplikovaného výzkumu, v. 1999/4.

 

   1956/7   Doslov ke knize: J. A. Komenský, Gentium salutis reparator, Posel míru a blaha národů, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1956, str. 131–142. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.8, 15 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 66–74 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 125–137 (v. 1997/2).

 

     Německy: Vom Wohl des Volkes zum Frieden der Völker. Comenius’ Schriften Gentis felicitas und Angelus pacis. Přel. L. Hagedorn. In: Comenius and World Peace, , ed. W. Korthaase, S. Hauff a A Fritsch, Berlin 2005, str. 268–286.

 

   1956/8   O pozdních pedagogických spisech J. A. Komenského. In: Scholarum reformator Pansophicus, Comenii de educatione et scholis methodo naturali emendandis cogitationes novissimae – Pansofický vychovatel, Komenského poslední myšlenky o reformě výchovy a škol přirozenou metodou. Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1956, str. 85–89. Dosl. [Patočka knihu také sestavil, přeložil a opatřil poznámkami.] — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.7, 9 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 62–65 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 117–124 (v. 1997/2). —  Srv. variantu 2003/6.

 

   1956/9   Kolem jubilea akademika O. Chlupa. In: Pedagogika 6 (1956), č. 1, str. 116–119. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 561–567 (v. 2006/11).

 

   1956/10 Dnešní stav vydání děl J. A. Komenského. In: Pedagogika 6 (1956), č. 4, str. 474 n. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.17, 2 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 192 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 161–163 (v. 1997/2).

 

 

1957

 

   1957/1   J. A. Komenský a vyučování přírodním vědám. In: Přírodní vědy ve škole 7 (1957), č. 9, str. 769–780. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.11, 19 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 125–136 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 284–299 (v. 1997/2).

 

   1957/2   Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství. In: J. Kopecký, J. Kyrášek, J. Patočka, J. A. Komenský. Nástin života a díla, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1957, str. 93–128. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.14, 31 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 172–188 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 258–283 (v. 1997/2).

 

   1957/3   Některé z dnešních úkolů bádání o Komenském. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 1, str. 18–25. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.12, 14 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 137–142 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 291–312 (v. 1997/2).

 

   1957/4   Filosofické základy Komenského pedagogiky. In: Pedagogika 7 (1957), č. 2, str. 137–177. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.10, 68 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 93–124 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 164–231 (v. 1997/2).

 

   1957/5   O vzniku a stavbě díla „Opera didactica omnia“. In: J. A. Comenius, Opera didactica omnia, díl 3, Praha (Nakl. ČSAV) 1957, str. 5–13. Předml. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.13, 20 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 143–151 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 232–250 (v. 1997/2). — Srv. 2003/19.

 

Latinsky: De origine et compositione Operum Didacticorum Omnium. Přel. Karel Líkař. In: J. A. Comenius, Opera didactica omnia, díl 3, Praha (Nakl. ČSAV) 1957, str. 17–27. — 2. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 152–162 (v. 1981/1).

 

Německy: Entstehung und Aufbau der Opera didactica omnia von J. A. Komenský. Přel. autor. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin‑Luther Universität Halle‑Wittenberg, Geschichte-Sprachwissenschaft, roč. 7 (Halle 1957), č. 1, str. 187–196. — 2. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 163–171 (v. 1981/1).

 

   1957/5a Commentationes. In: J. A. Comenius, Opera didactica omnia, 3. díl, Praha (Nakl. ČSAV) 1957, str. 33, 65 n., 68 a 141. Misc. [Komentáře ke Schola infantiae, Pansophiae prodromus a Pro latinitate januae linguarum.]

 

Česky: [Komentáře.] Z lat. přel. M. Steiner. In: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 251–257 (v. 1997/2).

 

   1957/6   Prof. Jean Piaget v Praze. In: Pedagogika 7 (1957), č. 4, str. 522 n. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 568–570 (v. 2006/11).

 

   1957/7   Komenského učebnice pro národní školu, Janua linguarum a Velká didaktika. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 1, str. 60–62. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.18, 6 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, (Comeniusforschungsstelle sv. 12), Bochum 1981, str. 193 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 313–318 (v. 1997/2).

 

   1957/8   Velká didaktika, Bacon a Josef Hendrich. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 1, str. 65 n. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.19, 3 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 195 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 319–321 (v. 1997/2).

 

   1957/9   Nad komeniologickou prací Dmytra Čyževského. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 2, str. 208–210. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.22, 5 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 199 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 322–326 (v. 1997/2).

 

         Rusky: O komeniologičeskich trudach Dmitra Čiževskovo. Podle komentovaného rukopisného překladu Wernera Korthaazeho z němčiny přeložil Wladimir Janzen. S českým orig. porovnal G. Šalichov. In: D. I. Čiževskij. Izbrannoje v trech tomach, sv. I: Materialy k biografiji /1894–1977),  vyd. W. Janzen, Moskva (Biblioteka-fond !Russkoje Zarubežje“ – Russkij puť) 2007, str.328–330.

 

   1957/10 K textu II. gradu „Pansofie“. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 1, str. 66. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.20, 1 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 196 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 327 (v. 1997/2).

 

   1957/11 Rec. na: J. Hendrich, Comeniana, Praha 1951. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 2, str. 214–216. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.21, 7 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 197 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 328–333 (v. 1997/2).

 

   1957/12 Komenský v Psychological Review. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 2, str. 240. Misc. [Spoluautor J. Souček.] — 2. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 334 (v. 1997/2).

 

 

1958

 

   1958/1   O Hegelově pojetí zkušenosti. In: Křesťanská revue 25 (1958), Theologická příloha č. 3 k číslu 6, str. 73–77. Stať. [Psáno k 70. narozeninám J. B. Kozáka.]

 

   1958/2   Bolzanovo místo v dějinách filosofie. In: Filosofie v dějinách českého národa. Protokol celostátní konference o dějinách české filosofie v Liblicích ve dnech 14.–17. 4. 1958. Ed. J. Popelová‑Otáhalová a K. Kosík, Praha (Nakl. ČSAV) 1958, str. 111–123. Předn. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 136–152 (v. 2006/11).

 

Německy: Bolzanos Platz in der Philosophiegeschichte. Přel. L. Hagedorn. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 445–464 (v. 2006/2).

 

Polsky: Bolzano a problem teorii nauki. Přel. Tadeusz Kroński. In: Studia filozoficzne 6 (Warszawa 1958), č. 9, str. 170–186.

 

   1958/3   Úvod prvního svazku Vybraných spisů J. A. Komenského. In: J. A. Komenský, Vybrané spisy, sv. 1, ed. J. Patočka a kol., Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1958, str. 9–27. Předml. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1 (AS/JAK-II,1), Praha 1980, 2.23, 24 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 205–220 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 335–352 (v. 1997/2).

 

   1958/4   Komenského oslavy v Rumunsku. In: Pedagogika 8 (1958), č. 4, str. 517–520. Misc. [Spoluautor Stanislav Mařan.] — 2. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 353 n. (v. 1997/2). — Srv. 1958/10.

 

   1958/5   Mezinárodní konference k jubileu 300. výročí vydání amsterdamského souboru děl J. A. Komenského „Opera didactica omnia“ pořádaná Československou akademií věd v Praze v září 1957. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 131–140. Misc. — 2 otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 355–366 (v. 1997/2).

 

   1958/6   Rec. na: J. A. Komenský, Izbrannye pedagogičeskije sočinenija, Moskva 1955. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 110 n. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.37, 5 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 451 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 367–370 (v. 1997/2).

 

   1958/7   Rec. na: J. A. Comenius, Große Didaktik, přel. A. Flitner, Düsseldorf/München 1954. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 111 n. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.38, 2 s. sv. 12, (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 453 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 371 n. (v. 1997/2).

 

   1958/8   Rec. na: J. A. Comenius, Große Didaktik, ed. H. Ahrbeck, Berlin 1957. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 112 n. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.39, 3 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 454 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 373–375 (v. 1997/2).

 

   1958/9   Rec. na: Ł. Kurdybacha, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, Warszawa 1957. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 120 n. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.40, 4 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 455 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 376–379 (v. 1997/2).

 

   1958/10 Oslavy Jana Amose Komenského v Rumunsku ve dnech 13. – 21. 11. 1957. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 142 n. Misc. — Srv. 1958/4.

 

 

1959

 

   1959/1   L’état présent des études coméniennes. In: Historica I, Praha (Nakl. ČSAV) 1959, str. 197–240. Stať fr. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1 (AS/JAK-II,1), Praha 1980, 2.24, 102 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 221–256 (v. 1981/1).

 

Česky: Přítomný stav bádání o Komenském. Přel. I. Tretera. In: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 7–63 (v. 1998/6).

 

   1959/2   G. W. F. Hegel, Dramatická poesie. In: Divadlo 10 (1959), č. 3, str. 180. Předml. [Předmluva k vlastnímu překladu poslední části Hegelovy Estetiky.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.3, 1 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 169 n. (v. 2004/2).

 

   1959/3   Několik poznámek K článku Jos. Tvrdého „Komenský a Descartes“. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 18 (1959), č. 1, str. 16–18. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.41, 6 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 457–459 (v. 1981/1). — 4. Otisk in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 64–69 (v. 1998/6).

 

 

1950

 

   1950/1 Josef Čapek – myslitel. Praha, Společnost bratří Čapků, 22. 3. 1950, 18 s. Stať. [Přednáška proslovená 22. 3. 1950 na paměť 5. výročí úmrtí J. Čapka v koncentračním táboře.] — Srv. 1964/3.

 

 

1952

 

   1952/1 Čas, mythus, víra. In: Křesťanská revue 19 (1952), č. 3–4, str. 112–116. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), Praha 1977, str. 51–57 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 163–174, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, ed. Jan Vladislav, Praha (samizdat) 1979, str. 55–60, Edice Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 109–114 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 131–136 (v. 1996/2).

      

       Anglicky: Time, Myth, Faith. Přel. L.Hagedorn. In: The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy XIV (2015): Religion, War and the Crisis of Modernity. A Special Issue Dedicated to the Philosophy of Jan Patočka. Eds. Ludger Hagedorn a James Dodd, str. 3–12 (v. 2015/2)Jiný překlad: Time, Myth, Faith (1952). Přel. Alex Zucker. In: Care for the Soul. Three essays by Jan Patočka Reflecting on the Arts and Culture, London (The Rimbaud and Verlaine Foundation) 2019,str. 5–9 (v. 2019/3). — 2. otisk in: The Selected Writings of Jan Patočka. Care for the Soul, London (Bloomsbury Academic) 2022, str. 165–169 (v. 2022/1).

 

Bulharsky: Vremje, mit, vjara. Přel. M. Kostadinova. In: Jezik i literatura 49 (Sofija 1994), č. 3, str. 14–17.

 

Francouzsky: Část. překl. pod názvem Le temps, le mythe, la foi. Přel. E. Abrams. In: Esprit (Paris 1987), č. 127, str. 45.

                    Úplný překl. pod názvem Le temps, le mythe, la foi. Přel. E. Abrams. In: L’art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 27–46 (v. 1990/5). [Na str. 35–46 je text rozšířen o překlad údajného pokračování z rukopisné pozůstalosti.] — 2. vyd., Paris (Presses Pocket) 1992, str. 27–46 (v. 1992/12).

 

Německy: Zeit, Mythos und Glaube. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 70–84 (Viz 1987/31). [Na str. 76–84 je text rozšířen o překlad údajného pokračování z rukopisné pozůstalosti.]

 

   1952/2   Rec. na: R. Bultmann, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, Zürich 1949. In: Křesťanská revue 19 (1952), č. 10, str. 311–315.

 

   1952/3   Jan Amos Komenský. In: Přednášky Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, ústřední sekce: Pedagogika – psychologie (1952), č. 1., 21 s. Předn. [Společnost byla založena v r. 1952; v r. 1965 byla přejmenována na „Socialistická akademie“.] — 2. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 41–58 (v. 1997/2). — Srv. 2003/18.

 

 

1953

 

   1953/1   Dvojí filosofování mladého Komenského. In: Křesťanská revue 20 (1953), Theologická příloha č. 4–5 k číslům 8–10, str. 123–133. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.2, 19 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 24–29 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 22–40 (v. 1997/2).

 

   1953/2   Aristotelova filosofická přírodověda. In: Vesmír 32 (1953), č. 3, str. 102–105. Stať. [Části textu byly použity pro stejnojmennou III. kapitolu in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha (Nakladatelsství ČSAV) 1964, str. 72–207 (v. 1964/1)].

 

   1953/3   První kritikové aristotelismu. In: Vesmír 32 (1953), č. 7, str. 254–256. Stať. — 2. otisk (s malými odchylkami) jako V. kapitola in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964, str. 255–266 (v. 1964/1).

 

Německy: Die ersten Kritiker der Aristotelismus. Přel. L. Hagedorn. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 211–223 (v. 2006/2).

 

   1953/4   Rozklad Aristotelovy dynamiky a předehra moderního mechanismu. In: Vesmír 32 (1953), č. 8, str. 285–287. Stať. [Použito jako předloha pro VI. kapitolu in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha (Nakl. ČSAV) 1964, str. 267–287, v. 1964/1.]

 

Německy: Zerfall der Aristotelischen Dynamik und Vorspiel des modernen mechanistischen Weltbildes. Přel. L. Hagedorn. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 225–235 (v. 2006/2).

 

   1953/5   Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský. In: Vesmír 32 (1953), č. 9, str. 322–325. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.3, 17 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 30–33 (v. 1981/1). — 4. otisk (s malými úpravami) in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964, str. 329–341 (v. 1964/1). — 2. otisk verze z r. 1964 in: J. A. Komenský II, sv. 1 (AS/JAK-II,1), Praha 1980, 2.28, 20 s. (v. 1980/26). — 3. otisk verze z r. 1964 in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 287–293 (v. 1981/1). — 4. otisk. verze z r. 1964 in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 134–148 (v. 1998/6).

 

 

1954

 

   1954/1   Cusanus a Komenský. In: Pedagogika 4 (1954), č. 7, str. 508–523. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.4, 32 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 34–44 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 59–85 (v. 1997/2). — Srv. 1953/3.

 

   1954/2   Galileo Galilei a konec starověkého kosmu. In: Vesmír 33 (1954), č. 1, str. 27–29. Stať. — 2. otisk (s úpravami) jako VIII. kapitola in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964, str. 302–310 (v. 1964/1).

 

       Anglicky: Galileo Galilei and the End of the Ancient Cosmos. Přel. Martin Pokorný. In: Studies in East European

                         Thought 73 (2021), č. 3, str. 370–375. [Otištěno v rámci textu: M. Pokorný, Translation of Jan Patočka’s 

                        „Galileo Galilei and the End of the Ancient Cosmos“, str-367–375.]

 

     Německy: Galileo Galilei und das Ende des antiken Kosmos. Přel. S. Lehmann. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 245–256 (v. 2006/2).

 

 

1955

 

   1955/1   Slovo úvodem. In: R. Alt, Pokrokový charakter Komenského pedagogiky, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1955, Knihovna pedagogických klasiků, sv. 8, str. 5–7. Předml. [Předmluva k překladu z němčiny. Spolu s J. Bramborou. Patočka překlad též revidoval.] — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.16, 3 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 190 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 86–88 (v. 1997/2).

 

   1955/2   Rec. na: J. Brambora, Knižní dílo J. A. K..omenského, Praha 1954. In: Pedagogika 5 (1955), č. 9, str. 692. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.15, 2 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 189 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 89 n. (v. 1997/2).

 

   1955/3   Vydání díla: Preceptor gentium, Comenii cogitationes de societate reformanda – Vychovatel národů, Komenského úvahy o přetvoření společnosti, ed. J. Patočka a J. Brambora, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1955. 168 s. [Jeden z textů, Řeč o vzdělávání ducha (De cultura ingeniorum oratio), Patočka také přeložil (str. 81–105)]. — Otisk překladu in: J. A. Komenský , Vybrané spisy, sv. 2, Výbor z pedagogických prací potockých a amsterodamských, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1960, str. 107–141. Pro toto vydání opatřil Patočka svůj překlad poznámkami.

 

 

1956

 

   1956/1   Filosofie dějin v Palackého Krásovědě. In: Křesťanská revue 23 (1956), č. 3, str. 86–91. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), Praha 1977, str. 463–475 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 194–222, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, Praha (samizdat) 1979, str. 176–195, Edice Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 195–207 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 159–171 (v. 2004/1). — Srv. 1956/2 a 2006/22.

 

Německy: Die Geschichtsphilosophie in Palackýs „Wissenschaft vom Schönen“. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart 1992, str. 199–210, přel. Peter Ambros (v. 1992/2).

 

   1956/2   Idea božnosti v Palackého Krásovědě. In: Křesťanská revue 23 (1956), č. 4, str. 118–123. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), Praha 1977, str. 476–486 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 223–244, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, Praha (samizdat) 1979, str. 196–207, Edice Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 208–217 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 172–182 (v. 2004/1). — Srv. 1956/1 a 2006/22.

 

Německy: Die Idee des Göttlichen in Palackýs „Wissenschaft vom Schönen“. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart 1992, str. 211–222, přel. Peter Ambros (v. 1992/2).

 

   1956/3   Komenský a hlavní filosofické myšlenky 17. století. In: Vesmír 35 (1956), č. 10, str. 346–350. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.9, 15 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 75–78 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 138–150 (v. 1997/2).

 

Německy: Comenius und die Hauptgedanken in der Philosophie des 17. Jahrhunderts. Přel. autor. In: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 79–92 (v. 1981/1). — 2. otisk in: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 307–320 (v. 2006/2).

 

   1956/4   Bacon Verulamský a Komenského Didaktika. In: Pedagogika 6 (1956), č. 2, str. 207–212. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.5, 11 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 45–49 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 151–160 (v. 1997/2).

 

    Německy: Francis Bacon und die Didaktik des Comenius. Přel. Ludger Hagedorn. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 321–329 (v. 2006/2).

 

   1956/5   Náčrt Komenského díla ve světle nových objevů. In: Pedagogika 6 (1956), č. 4, str. 411–426. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.6, 29 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 50–61 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 91–116 (v. 1997/2).

 

   1956/6   K otázce základního a aplikovaného výzkumu. In: Pedagogika 6 (1956), č. 5, str. 621–626. Misc. [Zpráva M. Jarolímové a Z. Holubára o přednášce J. Patočky na zasedání psychologického semináře pod vedením V. Chmelaře při Kabinetu pedagogiky Československé akademie věd, ze dne 5. 6. 1956.] — Srv. úplný text přednášky O pojmu základního a aplikovaného výzkumu, v. 1999/4.

 

   1956/7   Doslov ke knize: J. A. Komenský, Gentium salutis reparator, Posel míru a blaha národů, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1956, str. 131–142. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.8, 15 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 66–74 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 125–137 (v. 1997/2).

 

     Německy: Vom Wohl des Volkes zum Frieden der Völker. Comenius’ Schriften Gentis felicitas und Angelus pacis. Přel. Ludger Hagedorn. In: Comenius and World Peace, , ed. W. Korthaase, S. Hauff a A Fritsch, Berlin 2005, str. 268–286.

 

   1956/8   O pozdních pedagogických spisech J. A. Komenského. In: Scholarum reformator Pansophicus, Comenii de educatione et scholis methodo naturali emendandis cogitationes novissimae – Pansofický vychovatel, Komenského poslední myšlenky o reformě výchovy a škol přirozenou metodou. Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1956, str. 85–89. Dosl. [Patočka knihu také sestavil, přeložil a opatřil poznámkami.] — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.7, 9 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 62–65 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 117–124 (v. 1997/2). —  Srv. variantu 2003/6.

 

   1956/9   Kolem jubilea akademika O. Chlupa. In: Pedagogika 6 (1956), č. 1, str. 116–119. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 561–567 (v. 2006/11).

 

   1956/10 Dnešní stav vydání děl J. A. Komenského. In: Pedagogika 6 (1956), č. 4, str. 474 n. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.17, 2 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 192 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 161–163 (v. 1997/2).

 

 

1957

 

   1957/1   J. A. Komenský a vyučování přírodním vědám. In: Přírodní vědy ve škole 7 (1957), č. 9, str. 769–780. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.11, 19 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 125–136 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 284–299 (v. 1997/2).

 

   1957/2   Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství. In: J. Kopecký, J. Kyrášek, J. Patočka, J. A. Komenský. Nástin života a díla, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1957, str. 93–128. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.14, 31 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 172–188 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 258–283 (v. 1997/2).

 

   1957/3   Některé z dnešních úkolů bádání o Komenském. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 1, str. 18–25. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.12, 14 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 137–142 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 291–312 (v. 1997/2).

 

   1957/4   Filosofické základy Komenského pedagogiky. In: Pedagogika 7 (1957), č. 2, str. 137–177. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.10, 68 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 93–124 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 164–231 (v. 1997/2).

 

   1957/5   O vzniku a stavbě díla „Opera didactica omnia“. In: J. A. Comenius, Opera didactica omnia, díl 3, Praha (Nakl. ČSAV) 1957, str. 5–13. Předml. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.13, 20 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 143–151 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 232–250 (v. 1997/2).

 

Latinsky: De origine et compositione Operum Didacticorum Omnium. Přel. Karel Líkař. In: J. A. Comenius, Opera didactica omnia, díl 3, Praha (Nakl. ČSAV) 1957, str. 17–27. — 2. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 152–162 (v. 1981/1).

 

Německy: Entstehung und Aufbau der Opera didactica omnia von J. A. Komenský. Přel. autor. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin‑Luther Universität Halle‑Wittenberg, Geschichte-Sprachwissenschaft, roč. 7 (Halle 1957), č. 1, str. 187–196. — 2. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 163–171 (v. 1981/1).

 

   1957/5a Commentationes. In: J. A. Comenius, Opera didactica omnia, 3. díl, Praha (Nakl. ČSAV) 1957, str. 33, 65 n., 68 a 141. Misc. [Komentáře ke Schola infantiae, Pansophiae prodromus a Pro latinitate januae linguarum.]

 

Česky: [Komentáře.] Z lat. přel. M. Steiner. In: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 251–257 (v. 1997/2).

 

   1957/6   Prof. Jean Piaget v Praze. In: Pedagogika 7 (1957), č. 4, str. 522 n. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 568–570 (v. 2006/11).

 

   1957/7   Komenského učebnice pro národní školu, Janua linguarum a Velká didaktika. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 1, str. 60–62. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.18, 6 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, (Comeniusforschungsstelle sv. 12), Bochum 1981, str. 193 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 313–318 (v. 1997/2).

 

   1957/8   Velká didaktika, Bacon a Josef Hendrich. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 1, str. 65 n. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.19, 3 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 195 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 319–321 (v. 1997/2).

 

   1957/9   Nad komeniologickou prací Dmytra Čyževského. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 2, str. 208–210. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.22, 5 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 199 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 322–326 (v. 1997/2).

 

         Rusky: O komeniologičeskich trudach Dmitra Čiževskovo. Podle komentovaného rukopisného překladu Wernera Korthaazeho z němčiny přeložil Wladimir Janzen. S českým orig. porovnal G. Šalichov. In: D. I. Čiževskij. Izbrannoje v trech tomach, sv. I: Materialy k biografiji /1894–1977),  vyd. W. Janzen, Moskva (Biblioteka-fond !Russkoje Zarubežje“ – Russkij puť) 2007, str.328–330.

 

   1957/10 K textu II. gradu „Pansofie“. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 1, str. 66. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.20, 1 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 196 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 327 (v. 1997/2).

 

   1957/11 Rec. na: J. Hendrich, Comeniana, Praha 1951. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 2, str. 214–216. — 2. otisk in: J. A. Komenský I (AS/JAK-I), Praha 1980, 1.21, 7 s. (v. 1980/25). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 197 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 328–333 (v. 1997/2).

 

   1957/12 Komenský v Psychological Review. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16 (1957), č. 2, str. 240. Misc. [Spoluautor J. Souček.] — 2. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 334 (v. 1997/2).

 

 

1958

 

   1958/1   O Hegelově pojetí zkušenosti. In: Křesťanská revue 25 (1958), Theologická příloha č. 3 k číslu 6, str. 73–77. Stať. [Psáno k 70. narozeninám J. B. Kozáka.]

 

   1958/2   Bolzanovo místo v dějinách filosofie. In: Filosofie v dějinách českého národa. Protokol celostátní konference o dějinách české filosofie v Liblicích ve dnech 14.–17. 4. 1958. Ed. J. Popelová‑Otáhalová a K. Kosík, Praha (Nakl. ČSAV) 1958, str. 111–123. Předn. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 136–152 (v. 2006/11).

 

Německy: Bolzanos Platz in der Philosophiegeschichte. Přel. L. Hagedorn. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 445–464 (v. 2006/2).

 

Polsky: Bolzano a problem teorii nauki. Přel. Tadeusz Kroński. In: Studia filozoficzne 6 (Warszawa 1958), č. 9, str. 170–186.

 

   1958/3   Úvod prvního svazku Vybraných spisů J. A. Komenského. In: J. A. Komenský, Vybrané spisy, sv. 1, ed. J. Patočka a kol., Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1958, str. 9–27. Předml. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1 (AS/JAK-II,1), Praha 1980, 2.23, 24 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 205–220 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 335–352 (v. 1997/2).

 

   1958/4   Komenského oslavy v Rumunsku. In: Pedagogika 8 (1958), č. 4, str. 517–520. Misc. [Spoluautor Stanislav Mařan.] — 2. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 353 n. (v. 1997/2). — Srv. 1958/10.

 

   1958/5   Mezinárodní konference k jubileu 300. výročí vydání amsterdamského souboru děl J. A. Komenského „Opera didactica omnia“ pořádaná Československou akademií věd v Praze v září 1957. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 131–140. Misc. — 2 otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 355–366 (v. 1997/2).

 

   1958/6   Rec. na: J. A. Komenský, Izbrannye pedagogičeskije sočinenija, Moskva 1955. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 110 n. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.37, 5 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 451 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 367–370 (v. 1997/2).

 

   1958/7   Rec. na: J. A. Comenius, Große Didaktik, přel. A. Flitner, Düsseldorf/München 1954. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 111 n. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.38, 2 s. sv. 12, (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 453 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 371 n. (v. 1997/2).

 

   1958/8   Rec. na: J. A. Comenius, Große Didaktik, ed. H. Ahrbeck, Berlin 1957. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 112 n. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.39, 3 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 454 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 373–375 (v. 1997/2).

 

   1958/9   Rec. na: Ł. Kurdybacha, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, Warszawa 1957. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 120 n. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.40, 4 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 455 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie I (SS-9/KS-I), Praha 1997, str. 376–379 (v. 1997/2).

 

   1958/10 Oslavy Jana Amose Komenského v Rumunsku ve dnech 13. – 21. 11. 1957. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17 (1958), č. 1, str. 142 n. Misc. — Srv. 1958/4.

 

 

1959

 

   1959/1   L’état présent des études coméniennes. In: Historica I, Praha (Nakl. ČSAV) 1959, str. 197–240. Stať fr. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1 (AS/JAK-II,1), Praha 1980, 2.24, 102 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 221–256 (v. 1981/1).

 

Česky: Přítomný stav bádání o Komenském. Přel. I. Tretera. In: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 7–63 (v. 1998/6).

 

   1959/2   G. W. F. Hegel, Dramatická poesie. In: Divadlo 10 (1959), č. 3, str. 180. Předml. [Předmluva k vlastnímu překladu poslední části Hegelovy Estetiky.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.3, 1 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 169 n. (v. 2004/2).

 

   1959/3   Několik poznámek K článku Jos. Tvrdého „Komenský a Descartes“. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 18 (1959), č. 1, str. 16–18. Misc. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.41, 6 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 457–459 (v. 1981/1). — 4. Otisk in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 64–69 (v. 1998/6).

 

 

Giuseppe Di Salvatore za spolupráce Evy Novákové a Mileny Fučíkové1960

 

   1960/1   Vývoj pedagogického myšlení Komenského ve všenápravném období. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 19 (1960), č. 1, Zvláštní příloha Nationum conciliatarum provisoris memoriae (Paměti předvídatele spojených národů), Materialen einer komeniologischen Konferenz, Praha, September 1957, str. 166–184. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1 (AS/JAK-II,1), Praha 1980, 2.25, 47 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 257–270 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 70–107 (v. 1998/6). — Srv. 2003/16.

 

   1960/2   Slavnostní zasedání na počest 70. narozenin Todora Pavlova, presidenta Bulharské akademie věd. In: Věstník ČSAV 69 (1960), č. 3, str. 361 n. Misc.

 

   1960/3   Poznámky a komentář k českému překladu Hegelovy „Fenomenologie ducha“. In: G. W. F. Hegel, Fenomenologie ducha, Praha (Nakl. ČSAV) 1960, přel. J. Patočka. Misc.

 

 

1961

 

   1961/1   L’idée d’espace depuis Aristote jusqu’à Leibniz. (Esquisse historique). In: Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university 10 (1961), Řada uměnovědná (F), č. 5, str. 23–41. Stať fr. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.2, 19 s. (v. 1985/1).

 

Česky: Srv. přepracovanou verzi Náčrt vývoje pojmu prostoru od počátku k Leibnizovi. In: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové (IV. kapitola), Praha (Nakl. ČSAV) 1964, str. 208–254 (v. 1964/1).

 

   1961/2   Cesta světla – předosvícenská brána k osvícenským ideálům. In: J. A. Komenský, Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná – Via lucis vestigata et vestiganda, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1961, vydali, přeložili a doslov napsali J. Kopecký, J. Kyrášek, J. Patočka a J. Popelová‑Otáhalová, str. 287–307. Dosl. — Srv. 1983/17.

 

   1961/3   O významu Francise Bacona z Verulamu I. a II. K 400. výročí narození. In: Vesmír 40 (1961), č. 5, str. 152 a 155.; č. 6, str. 186–188. Stať. — 2. otisk, s malými změnami, pod názvem Francis Bacon jako VII. kapitola in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964, str. 288–301 (v. 1964/1).

 

   1961/4   Rec. na: J. Polišenský, Nizozemská politika a Bílá hora, Praha 1958. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 20 (1961), č. 2, str. 249–251. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.42, 4 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften- zur Comeniusforschung (Comeniusforschungsstelle, sv. 12), Bochum 1981, str. 460 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 124–126 (v. 1998/6).

 

   1961/5   Vydání díla: Aristoteles, První analytiky – Organon III, přel. A. Kříž, předml. naps. K. Berka, Praha (Nakl. ČSAV) 1961, 220 s.

 

   1961/6   Hegelova estetika jednání. In: Divadlo 12 (1961), č. 9, str. 692. Předml. [Úvod k vlastnímu překladu ukázky z Hegelovy „Estetiky“.].

 

 

1962

 

   1962/1   Z osudů Komenského Opus grande. In: Křesťanská revue 29 (1962), Teologická příloha č. 2 k číslu 4, str. 59–64. Stať. — 2. otisk in: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, jako první část XI. kapitoly „Komenského všeobecná porada“, str. 346–357 (v. 1964/1). — 3. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1 (AS/JAK-II,1), Praha 1980, 2.26, 16 s. (v. 1980/26). — 4. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 271–275 (v. 1981/1). — 5. dopl. otisk pod názvem Komenského Všeobecná porada (v. 1964/1) in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 149–211 (v. 1998/6).

 

   1962/2   Vydání díla: Aristoteles, Druhé analytiky – Organon IV, přel. A. Kříž, Praha (Nakl. ČSAV) 1962, 190 s. [Spolueditor K. Berka.]

 

   1962/3   Rec. na J. Semotán, Mentální hygiena v díle J. A. Komenského, Čs. psychiatrie 57 (1961), č. 3, str. 156–163. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 21 (1962), č. 1, str. 72 n. — 2. otisk in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 127 (v. 1998/6).

 

 

1963

 

   1963/1   J.-J. Rousseau. In: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica (1963), č. 2, str. 59–67. Stať. [Sborník věnován L. Svobodovi.]

 

     Německy: Jean-Jacques Rouseau. Přel. S. Lehmann. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 353–364 (v. 2006/2).

 

   1963/2   Bernard Bolzano. In: Antologie z dějin československé filosofie, sv. 1, ed. R. Kalivoda a J. Zumr, Praha (Nakl. ČSAV) 1963, str. 365–373. Stať. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 571–582 (v. 2006/11).

 

   1963/3   Svět Ivana Vyskočila. In: Divadlo 14 (1963), č. 10, str. 70–73. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 237–244 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha, (samizdat) 1978–80, str. 137–153, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, str. 71–80. Edice Kvart (v. 1979/19). — 5. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice (v. 1979/32). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 267–273 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Aluze 3 (1999), č. 2, str. 260–265. — 8. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 183–189 (v. 2004/1).

 

   1963/4   Les antécédents hussites de Comenius. In: Pédagogues et juristes, Congrès du Centre d’études supérieures de la renaissance de Tours: Eté 1960, Paris (J. Vrin) 1963, str. 223–236 (De Pétrarque à Descartes, sv. IV). Stať. fr. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1 (AS/JAK-II,1), Praha 1980, 2.27, 27 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 276–286 (v. 1981/1).

 

Česky: Komenského husitské antecedenty. Přel. I. Tretera. In: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 108–123 (v. 1998/6).

 

   1963/5   O významu „Všeobecné porady o napravení věcí lidských“ pro celkové dílo a oceňování J. A. Komenského. In: Informační bulletin pro otázky jazykovědné 1963, č. 4, str. 20–26. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.43, 8 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 461–465 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 128–133 (v. 1998/6). — Srv. Komenského Všeobecná porada (Neuveřejněný závěr), v. 1983/16.

 

 

1964

 

   1964/1   Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové. Studie z dějin filosofie od Aristotela k Hegelovi. Praha (Nakl. ČSAV) 1964, 415 s. Mono.

 

Obsah:

 

       Předmluva. Str. 7–15.

       A. Aristoteles a problém pohybu:

       I. Počátky matematizace pohybu a Aristotelova úloha v jejím rozvoji. Str. 19–46.

II. Grammata a stoicheia v řecké filosofii do Aristotela. Str. 47–71. — 2. otisk in: Kosmos a živly, Praha (OIKOYMENH) 1992, str. 61–84.

III. Aristotelova filosofická přírodověda. Str. 72–207. [Rozšíř. verze stejnojm. textu (v. 1953/2).]

IV. Náčrt vývoje pojmu prostoru od počátků k Leibnizovi. Str. 208–254. [Přeprac. čes. verze fr. textu „L’idée d’espace depuis Aristote jusqu’à Leibniz“ (v. 1961/1).]

V. První kritikové aristotelismu. Str. 255–266. [Přeprac. verze stejnojm. textu (v. 1953/3).]

VI. Rozklad Aristotelovy dynamiky a předehra moderního mechanismu. Str. 267–287. [Rozšíř. verze stejnojm. textu (v. 1953/4).]

VII. O významu Francise Bacona z Verulamu. Str. 288–301. [Přeprac. verze stejnojm. textu (v. 1961/3).]

VIII. Galileo Galilei a konec starověkého kosmu. Str. 302–310. [Přeprac. verze stejnojm. textu (v. 1954/2).]

IX. Descartes a Hegel. Str. 311–325.

B. K filosofii J. A. Komenského:

X. Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský. Str. 329–341. [Přeprac. verze stejnojm. textu, v. 1953/5.] — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1 (AS/JAK-II,1), Praha 1980, 2.28, 20 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 287–293 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 134–148 (v. 1998/6).

XI. Komenského Všeobecná porada. Str. 342–388. [Jako 1. část této kap. byl použit text „Z osudů Komenského Opus grande“, v. 1962/1.] — 2. otisk in: J. A. Komenský, Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. 3, Praha (Svoboda) 1992, str. 533–564. — 3. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1 (AS/JAK-II,1), Praha 1980, 2.29, 75 s. (v. 1980/26). — 4. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 294–317 (v. 1981/1). — 5. otisk, doplněný textem „Komentář k vydání Komenského Lexicon reale pansophicum“ (v. 1983/23), in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 149–211 (v. 1998/6).

 

           Latinsky: Epilogus. Přel. B. Sládeček. In: J. A. Comenius, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, díl 2, Praha (Nakl. ČSAV) 1966, str. 685–717 (v. 1966/4). [Latinský překlad XI. kap. doplněné lat. překladem textu „Komentář k vydání Komenského Lexicon reale pansophicum“ (v. 1983/23).] — Srv. též původní neuveřejněný doslov Komenského Všeobecná porada (Neuveřejněný závěr), v. 1983/16.

 

Resumé, fr., str. 389–403. — 2. částečný otisk in: J. A. Komenský II, sv. 1 (AS/JAK-II,1), Praha 1980, 2.30, 5 s. (v. 1980/26). — 3. částečný otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 351 n. (v. 1981/1). — 4. částečný otisk pod názvem K filosofii J. A. Komenského – Resumé, in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 212–215 (v. 1998/6).

 

Německy: ?. Přel. J. Loužil. In: Jindřich Zelený použil do své knihy překlad Jaromíra Loužila – asi 10 stran.

 

   1964/2   O filosofickém významu Aristotelova pojetí pohybu a historických výzkumů věnovaných jeho vývoji. In: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica (1964), č. 1, str. 87–96. Stať. [Sborník věnován J. Popelové.] — 2. otisk in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1980, 1.1, 11 s. (v. 1980/1).

 

Francouzsky: La conception aristotélicienne du mouvement: signification philosophique et recherches historiques. Přel. E. Abrams. In: Le monde naturel et le mouvement de l’existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, str. 127–138 (v. 1988/29).

 

   1964/3   Kulhavý poutník Josef Čapek. In: Tvář 1 (1964), č. 9/10, str. 9–16. Stať. [Přepracovaná verze přednášky Josef Čapek – myslitel (v. 1950/1, přednesené ve Společnosti bratří Čapků 22. března 1950 v Lékařském domě v Praze k pátému výročí zmizení Josefa Čapka), rozšíšená a upravená u příležitosti druhé Patočkovy přednášky proslovené ve Společnosti bratří Čapků v Lékařském domě v Praze dne 25. března 1953 pod titulem Ethos a tragika cesty Kulhavého poutníka, a posléze vydané v časopisu Tvář.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 349–367 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 389–435, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, str. 172–199, Edice Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 385–403 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Tvář. Výbor z časopisu, ed. M. Špirit, Praha (Torst) 1995, str. 101–115. — 8. otisk in: Malíř‑básník. Vzpomínání na Josefa Čapka, k vyd. připr. Společnost bratří Čapků, Praha (Academia) 2004, str. 181–207. — 9. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 137–158 (v. 2004/1). — Srv. 1950/1.

 

Anglicky: Josef Čapek, a Limping Pilgrim. Přel. David Short. In: Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia / Word & Sense. A Journal of Interdisciplinary Theory and Criticism in Czech Studies 2 (2005), č. 3, str. 360–380. — Jiný překlad: Limping Pilgrim Josef Čapek. Přel. Alex Zucker. In: The Selected Writings of Jan Patočka. Care for the Soul, London (Bloomsbury Academic) 2022, str. 55–73 (v. 2022/1).

 

Francouzsky: Josef Čapek, pèlerin boiteux. Přel. E. Abrams. In: L’écrivain, son „objet“, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L.) 1990, str. 161–194 (v. 1990/4). — 2. vyd., Paris (Presses Pocket P.O.L.) 1992, str. 161–194 (v. 1992/11).

 

Německy: Der hinkende Wanderer Josef Čapek. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 451–474 (v. 1987/31).

 

   1964/4   Zur Entwicklung der ästhetischen Auffassung Hegels. In: Hegel-Jahrbuch, ed. W. R. Beyer, Meisenheim am Glan (A. Hain) 1964, str. 49–59. Předn. něm. [Přednáška na kongresu Hegelovy společnosti v Salzburgu, 10. 9. 1964.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.4, 11 s. (v. 1985/1). — Srv. přepracovanou českou verzi „K vývoji Hegelových estetických názorů“ (v. 1965/9).

 

   1964/5   Jean-Paul Sartre návštěvou ve Filosofickém ústavě ČSAV. In: Filosofický časopis 12 (1964), č. 2, str. 195–200. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 583–594 (v. 2006/11).

 

Německy: Jean-Paul Sartre zu Besuch am Philosophischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg, München 1999, str. 298–313 (v. 1999/1).

 

   1964/6   Dvě filosofické návštěvy v poslední době. In: Filosofický časopis 12 (1964), č. 5, str. 796–798. Misc. [K. Schaller: duben 1964; L. Landgrebe: beseda 20.4.1964, přednáška 21.4.1964.] — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 595–599 (v. 2006/11).

 

Německy: Zwei philosophischen Besuche in der letzten Zeit. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 383–389 (v. 1999/1).

 

   1964/7   Rec. na: „Hegel-Studien“, sv. I, Bonn 1961. In: Filosofický časopis 12 (1964), č. 4, str. 568–570.

 

   1964/8   Rec. na: J. A. Comenius, Pampaedia, Heidelberg 1960. In: Deutsche Literaturzeitung für Kritik und internationale Wissenschaft 85 (1964), č. 1, str. 52–57. Něm. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.44, 9 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 466–468 (v. 1981/1).

 

Česky: Jan Amos Komenský, Pampaedia. Přel. V. Schifferová. In: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 216–222 (v. 1998/6).

 

 

1965

 

   1965/1   Die Lehre von der Vergangenheit der Kunst. In: Beispiele, Festschrift für E. Fink zum 60. Geburtstag, ed. L. Landgrebe, Den Haag (M. Nijhoff) 1965, str. 46–61. Stať. něm. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.5, 16 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 217–233 (v. 1987/31).

 

Česky: Srv. přepracovanou verzi: Učení o minulém rázu umění, 1977/13.

 

Francouzsky: Srv. překlad přepracované verze: La théorie de l’art comme chose du passé, v. 1990/5 a 1992/12.

 

Maďarsky: A művészet múlttá válásának tana. Přel. M. Hegyessy. In: Gond (Budapest 1997), č. 13–14, str. 21–33.

  

   1965/2   O Burckhardtově pojetí renesance. In: Dějiny a současnost 7 (1965), č. 4, str. 4–8; č. 5, str. 23–27. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), Praha 1977, str. 127–141 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 315–343, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, Praha (samizdat) 1979, str. 157–175, Edice Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 181–194 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 190–203 (v. 2004/1).

 

Francouzsky: La conception de la Renaissance chez Burckhardt. In: L’art et le temps, ed. a přel. E. Abrams, Paris (P.O.L.) 1990, str. 104–127 (v. 1990/5). — 2. vyd., Paris (Presses Pocket P.O.L.) 1992, str. 104–127 (v. 1992/12).

 

Německy: Zu Burckhardts Auffassung der Renaissance. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 157–174 (v. 1987/31).

 

   1965/3   Gehlenovy názory o úloze umění v antropogenezi. In: Divadlo 16 (1965), č. 2, str. 73–76. Stať/rec. [Recenze knihy: A. Gehlen, Der Mensch, 7. vyd., Bonn 1962 a týž, Urmensch und Spätkultur, 2. vyd., Bonn 1964.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), Praha 1977, str. 395–402 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 50–65, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O výtvarném umění a hudbě, Praha (samizdat) 1979, Edice Kvart (v. 1979/28). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), 2. vyd., Praha 1986, str. 430–436 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 204–210 (v. 2004/1).

 

Německy: Arnold Gehlens Auffassung von der Rolle der Kunst in der Anthropogenese. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 517–524 (v. 1987/31).

 

   1965/4   A. Gehlen o moderním výtvarnictví. In: Divadlo 16 (1965), č. 6, str. 77–79. Stať/rec. [Recenze knihy: A. Gehlen, Zeit-Bilder, Bonn/Frankfurt 1960.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), Praha 1977, str. 388–394 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 37–49, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O výtvarném umění a hudbě, Praha (samizdat) 1979, Edice Kvart (v. 1979/28). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), 2. vyd., Praha 1986, str. 424–429 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 211–215 (v. 2004/1).

 

   1965/5   La doctrine husserlienne de l’intuition eidétique et ses critiques récents. In: Revue internationale de philosophie 19 (1965), č. 71–72, str. 17–33. Stať. fr.

 

Česky: Husserlova nauka o eidetickém názoru a její současní kritikové. Přel. Ondřej Švec. In: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen–II), Praha 2009, str. 175–191 (v. 2009/1).

 

Anglicky: The Husserlian Doctrine of Eidetic Intuition and Its Recent Critics. Přel. F. Elliston a P. McCormick. In: Husserl, Expositions and Appraisals, ed. F. Elliston a P. McCormick, London/Notre Dame (University of Notre Dame Press) 1977, str. 150–159.

 

Německy: Husserls Lehre von der eidetischen Reduktion im Spiegel neuerer Kritik. Přel. S. Marten. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 515–534 (v. 1991/2).

 

 

   1965/6   Úvod do Husserlovy fenomenologie. In: Filosofický časopis 13 (1965), č. 5, str. 693–701; č. 6, str. 821–849; Filosofický časopis 14 (1966), č. 1, str. 1–21; č. 3, str. 289–305; č. 5, str. 569–589. Stať. — 2. vyd. pod názvem: Úvod do studia Husserlovy fenomenologie, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1966, 101 s. Mono. [Skriptum pro posluchače filosofické fakulty University Karlovy, v. 1966/9.] — 3. vyd. pod názvem: Úvod do Husserlovy fenomenologie, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1969, 101 s. [Skriptum pro posluchače filosofické fakulty University Karlovy, v. 1969/16]. — 4. vyd. pod názvem Úvod do Husserlovy fenomenologie, in: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen–II), Praha 2009, str. 7–171 (v. 2009/1). — Srv. 1989/14 a 1992/4.

 

Anglicky: An Introduction to Husserl’s Phenomenology. Přel. E. Kohák, ed. a úvodem opatřil J. Dodd, Chicago‑La Salle (Open Court) 1996, 195 s. (v. 1996/6). — Část. překl. pod názvem Husserl’s Transcendental Turn: The Phenomenological Reduction in ‘The Idea of Phenomenology’ and in ‘Ideas I’. Přel. E. Kohák. In: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 207–222 (v. 1989/16). [Přeloženy jen str. 11–21 z Filosofického časopisu 14 (1966), č. 1.]

 

Francouzsky: Část. překl. pod názvem L’homme et le monde. Přel. E. Abrams. In: Qu’est-ce que la phénoménologie?, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1988, str. 97–148. [Přeložena jen kap. VIII, tj. str. 569–589 z Filosofického časopisu 14 (1966), č. 5, v. 1988/30.]

                       Úplný překl.: Introduction àla phénoménologie de Husserl. Přel. E. Abrams. In: Introduction àla phénoménologie de Husserl, Grenoble (J. Millon) 1992, str. 7–224 (v. 1992/3)

 

Italsky: Část. překl. La fenomenologia come filosofia e il suo rapporto con le tendenze storiche della metafisica (kap. I) a [Corpo e mondo] (kap. VIII). Přel. Giuseppe Di Salvatore za spolupráce Evy Novákové a Mileny Fučíkovél. In:  Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo, corpo, Verona (Edizioni Fondazione Centro Studi Campostrini) 2009, str. 175–218 (kap. VIII) a 241–260 (kap. I) (v. 2009/3).

 

Německy: Část. překl. pod názvem Einführung in die Phänomenologie Husserls. Přel. P. Sacher. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 144–162. [Přeložena jen kap. I, tj. str. 693–701 z Filosofického časopisu 13 (1966), č. 5, v. 1991/2.]

 

Polsky: Část. překl.: Wprowadzenie do fenomenologii Husserla (I. kap.). Přel. Dariusz Bęben. In: Principia 29 (2001), str. 9–26. [Přeloženo z něm. vydání „Einführung in die Phänomenologie Husserls“, in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 144–162.]

 

 

1965/7  K prehistorii vědy o pohybu: svět, země, nebe a pohyb lidského života. In: Tvář 2 (1965), č. 10, str. 1–5. Stať. — 2. otisk in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 1 (AS/PS-1), Praha 1980, 1.2, 11 s. (v. 1980/1). — 3. otisk otisk in: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen–II), Praha 2009, str. 192–201 (v. 2009/1).

 

Anglicky: On the Prehistory of the Science of Movement: World, Earth, Heaven and the Movement of Human Life. Přel. Erika Abram. In: Dis-orientations. Philosophy, Literature and the Lost Grounds of Modernity, ed. Marcia Sá Cavalcate Schuback a Tora Lane, London, New York (Rowman & Littlefield International) 2014, str. 65–73.

 

Francouzsky: Notes sur la préhistoire de la science du mouvement: le monde, la terre, le ciel et le mouvement de la vie humaine. Přel. E. Abrams. In: Le monde naturel et le mouvement de l’existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, str. 3–12 (v. 1988/29).

 

Italsky: Per la preistoria della scienza del movimento: il mondo, la terra, il cielo e il movimento della vita umana. Přel. Gianlorenzo Pacini. In: Aut aut (2000), č. 299/300, str. 129–141 (2000/33). — 2. otisk in: Il mondo naturale e la fenomenologia, Milano 2003, str. 57–71 (v. 2003/23).

 

Německy: Zur Vorgeschichte der Wissenschaft von der Bewegung: Welt, Erde, Himmel und die Bewegung des menschlichen Lebens. Přel. S. Löwenstein. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 132–143 (v. 1991/2).

 

   1965/8   Aristoteles. In: Dějiny a současnost 7 (1965), č. 3, str. 10–12. Stať.

 

   1965/9   K vývoji Hegelových estetických názorů. In: Filosofický časopis 13 (1965), č. 2, str. 382–386. Předn. [Česká přepracovaná verze přednášky na 5. kongresu Hegelovy společnosti, viz 1964/4.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), Praha 1977, str. 108–117 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 276–297, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, Praha (samizdat) 1979, str. 131–145, Edice Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 163–172 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 216–226 (v. 2004/1). — Srv. 1964/4.

 

   1965/10 Jací jsme a jací nejsme. In: Literární noviny 14 (1965), č. 23, str. 6. Misc. [Int. s B. Blažkem.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), Praha 1977, str. 37–40 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 139–145, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O vzdělanosti, Praha (samizdat) 1979, str. 97–101, Edice Kvart, sv. 19 (v. 1979/18). — 5. otisk in: Jan Patočka – osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 55–58 (v. 1980/27). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 66–68 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 600–603 (v. 2006/11).

 

Německy: Wie wir sind und wie wir nicht sind. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 499–502 (v. 1987/31).

 

Polsky: Jacy jesteśmy, a jacy nie. Bez uvedení překladatele. In: Miesięcznik Małopolski (1985), č. 11,  str. 76–78.

 

 

   1965/11 5. mezinárodní kongres Hegelovy společnosti v Salcburku. In: Filosofický časopis 13 (1965), č. 2, str. 378–382. Misc. [5. kongres, konaný 6. – 12. 9. 1964, byl věnován Hegelově estetice. Ve Filosofickém časopisu je v názvu chybně uveden jako „3. mezinárodní kongres“.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), Praha 1977, str. 98–107 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 257–275, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, Praha (samizdat) 1979, str. 118–130, Edice Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 154–162 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 171–179 (v. 2004/2). — Srv. 1965/9, 3000/183 a 3000/300.

 

   1965/12 K referátu Dušana Machovce. In: Filosofický časopis 13 (1965), č. 2, str. 324 n. Misc. [Odpověď na kritiku knihy „Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové“, v. 1964/1.]

 

 

1966

 

   1966/1   Komenského názory a pansofické literární plány od spisů útěšných ke „Všeobecné poradě“. In: Orbis scriptus, Festschrift für D. Čyževskij zum 70. Geburtstag, ed. D. Gerhardt, W. Weintraub a H.‑J. zum Winkel, München (W. Fink) 1966, str. 593–620. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.31, 60 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 354–375 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 223–270 (v. 1998/6).

 

   1966/2   Epičnost a dramatičnost, epos a drama. In: Divadlo 17 (1966), č. 10, str. 1–6. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 167–177 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 1–27, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, str. 3–17, Edice Kvart (v. 1979/19). — 5. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 155 (v. 1979/32). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 218–227 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 348–358 (v. 2004/1).

 

Francouzsky: L’épique et le dramatique, l’epos et le drame. Přel. E. Abrams. In: Revue de métaphysique et de morale (1985), č. 2, str. 172–182. — 2. otisk in: L’écrivain, son „objet“, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L.) 1990, str. 60–77 (v. 1990/4). — 3. otisk in: L’écrivain, son „objet“, 2. vyd., Paris (Presses Pocket P.O.L.) 1992, str. 60–77 (v. 1992/11).

 

Německy: Das Epische und das Dramatische, Epos und Drama. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 85–98 (v. 1987/31).

 

   1966/3   Hegelův filosofický a estetický vývoj. In: G. W. F. Hegel, Estetika, sv. 1, Praha (Odeon) 1966, str. 9–56. Předml. [Předmluva k vlastnímu překladu.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.6, 48 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 227–302 (v. 2004/1). — Srv. 1966/9. Dále srv. 1965/9.

 

Francouzsky: L’évolution philosophique et esthétique de Hegel. Přel. E. Abrams. In: L’art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L.) 1990, str. 177–304 (v. 1990/5). — 2. vyd., Paris (Presses Pocket P.O.L.) 1992, str. 177–304 (v. 1992/12).

 

Německy: Hegels philosophische und ästhetische Entwicklung. Přel. J. Brus. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 234–324 (v. 1987/31).

 

   1966/4   Epilogus. Doslov ke knize: J. A. Comenius, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, díl 2, přel. B. Sládeček, Praha (Nakladatelství ČSAV) 1966, str. 685–717. Dosl. lat. [Latinský překlad textu „Komenského Všeobecná porada“ (v. 1964/1) doplněného textem „Komentář k vydání Komenského Lexicon reale pansophicum“ (v. 1983/23). – Česky vyšlo společně v rámci textu Komenského Všeobecná porada, in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 149–211 (v. 1998/6).] — 2. otisk in: J. A. Komenský, Gesammelte Schriften zur Comeniusforschung, ed. K. Schaller, Bochum, 1981, str. 318–350 (v. 1981/1). — Srv. Komenského Všeobecná porada (Neuveřejněný závěr), v. 1983/16.

 

   1966/5   Předmluva ke knize: Simone de Beauvoir, Druhé pohlaví, ed. J. Patočka, Praha (Orbis) 1966, str. 5 n. — 2. a 3. vyd., Praha (Orbis) 1967.

 

   1966/6   Francouzský existencialismus a Simone Beauvoirová. In: S. Beauvoirová, Druhé pohlaví, ed. J. Patočka, Praha (Orbis) 1966, str. 389–403. Dosl. — 2. a 3., vyd. Praha (Orbis) 1967.

 

   1966/7   Simona Beauvoirová a „Druhé pohlaví“. In: Nové knihy 1966, č. 48, str. 6. Misc.

 

   1966/8   Hegelova „Estetika“ v českém překladu. In: Nové knihy 1966, č. 39, str. 1. Misc. [Zpráva o vydání vlastního překladu Hegelovy Estetiky, viz abecedně řazený oddíl: Autorské překlady.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.7, 1 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 180–182 (v. 2004/2). — Srv. 1966/3.

 

   1966/9   Úvod do studia Husserlovy fenomenologie. 2. vyd., Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1966, 101 s. Mono. [Skriptum pro posluchače filosofické fakulty University Karlovy.] — 1. vyd. viz 1965/6.

 

 

1967

 

   1967/1   Čas, věčnost a časovost v Máchově díle. In: Realita slova Máchova, ed. Růžena Grebeníčková a Oldřich Králík, Praha (Československý spisovatel) 1967, str. 183–207. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 300–325 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1979, str. 274–337, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, str. 79–118, Edice Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 324–349 (v. 1986/2). [Doplněno podle rukopisu o novou variantu III. části (str. 349a–349d), kterou autor chystal pro časopis Postylla Bohemica.] — 7. otisk (= 2. knižní, opr. vyd.) in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 359–388, včetně druhé verze III. části, str. 385–388 (v. 2004/1). — 8. otisk (= 3. knižní, opr. vyd., ale bez druhé verze III. části) in: Dvě máchovské studie, Praha 2007, str. 45–93 (v. 2007/8). — Srv. 1985/4.

 

Anglicky:  Time, Eternity, and Temporality in the Work of Karel Hynek Mácha. Přel. Alex Zucker. In: Care for the Soul. Three Essays by Jan Patočka Reflecting on the Arts and Culture, London (The Rimbaud and Verlaine Foundation) 2019, str. 11–37 (v. 2019/3). — 2. otisk in: The Selected Writings of Jan Patočka. Care for the Soul, London (Bloomsbury Academic) 2022, str. 185–211 (v. 2022/1).

 

Francouzsky: Temps, éternité et temporalité dans l’śuvre de Mácha. Přel. E. Abrams. In: L’écrivain, son „objet“, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 232–282 (v. 1990/4). [Překlad zahrnuje pod názvem Annexe také novou variantu III. části.] — 2. vyd., Paris (Presses Pocket P.O.L.) 1992, str. 232–282 (v. 1992/11).

 

Maďarsky: Az idő, az örökkévalóság és az időbeliség Mácha műveiben. Přel. R. Kiss Szemán. In: Mi a cseh?, sest. I. Chvatík, předml. naps. P. Pithart, dosl. M. Vajda, Pozsony / Bratislava (Kalligram) 1996, str. 111–138 (v. 1996/7).

 

Německy: Zeit, Ewigkeit und Zeitlichkeit in Máchas Werk. Přel. F. Boldt. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 411–443 (v. 1987/31). [V překladu byla nahrazena III. část novou variantou.]

 

   1967/2   Prirodzený svet a fenomenológia. Přel. J. Bodnár. In: Existencializmus a fenomenológia, ed. J. Bodnár, Bratislava (Obzor) 1967, str. 27–71. Stať. slovensky.

 

Česky: Srv. původní verzi: Přirozený svět a fenomenologie, v. 1980/2.

 

   1967/3   Ještě jedna Antigona a Antigoné ještě jednou. In: Divadlo 18 (1967), č. 10, str. 1–7. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 224–236 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 109–136, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1977, str. 54–70, Edice Kvart (v. 1979/19). — 5. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 155 (v. 1979/32). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 255–266 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Světová literatura 36 (1991), č. 5, str. 60–65. — 8. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 389–400 (v. 2004/1).

 

Francouzsky: Část. překl. pod názvem Encore une fois Antigone. Přel. E. Abrams. In: L’écrivain, son „objet“, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L.) 1990, str. 43–59 (1990/4). — 2. vyd., Paris (Presses Pocket) 1992, str. 43–59 (v. 1992/11).

 

Německy: Část. překl.: Noch eine Antigone und Antigone noch einmal. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 116–126 (v. 1987/31).

 

   1967/4   Ladislav Klíma. Pokus o rozbor klíčových tezí. In: Orientace 2 (1967), č. 3, str. 40–45. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 332–342 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 350–375, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, str. 126–141, Edice Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk. in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 355–364 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Kritický sborník 12 (1992), č. 4, str. 50–55. — 8. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 153–164 (v. 2006/11). — Srv. 1977/22.

 

Francouzsky: Část. překl.: Ladislav Klíma. Analyse des thèses clefs. Přel. E. Abrams. In: L. Klíma, Je suis la Volonté Absolue, ed. E. Abrams, Langres (Café‑Clima) 1984, str. 223–232.

 

Německy: Ladislav Klíma. Versuch einer Analyse seiner Schlüsselthesen. Přel. P. Sacher. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 486–498 (v. 1987/31).

 

   1967/5   Roman Ingarden. Pokus charakteristiky filosofické osobnosti a díla. In: R. Ingarden, O poznávání literárního díla, Praha (Československý spisovatel) 1967, str. 261–276. Dosl. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.10, 16 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 401–415 (v. 2004/1).

 

     Německy: Roman Ingarden. Persönlichkeit und Werk. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 314–334 (v. 1999/1).

 

   1967/6   Slova a věci. Rozbor antropologiocké epochy evropského myšlení v „archeologii“ Michela Foucaulta In: Světová literatura 12 (1967), č. 6, str. 229–234. Stať/rec. [Recenze knihy: M. Foucault, Les Mots et les Choses, Paris 1966.] — 2. otisk in: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen–II), Praha 2009, str. 527–541 (v. 2009/1).

 

Německy: „Die Wörter und die Dinge“. Eine Analyse der anthropologischen Epoche des europäischen Denkens in Michel Foucaults „Archäologie“. Přel. E. H. Plattner. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 542–555 (v. 1987/31).

 

   1967/7   K filosofovým šedesátinám. S Janem Patočkou o filosofii a filosofech. In: Filosofický časopis 15 (1967), č. 5, str. 585–598. Misc. [Int. s J. Zumrem.] — 2. otisk pod názvem Rozhovory o filosofii a filosofech, in: Vzpomínky a nekrology, Praha (samizdat) 1979, str. 4–36, Edice Kvart (v. 1979/20). — 3. otisk in: Vzpomínky a nekrology, 2. vyd., Praha (samizdat) 1979, 111 s. Edice Petlice, sv. 164 (v. 1979/33). — 4. otisk in: Co jsou Češi? (AS/Č), Praha 1989, str. 325–338 (v. 1989/1). — 5. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 607–629 (v. 2006/11). — 6. otisk pod názvem S Janem Patočkou o filosofii a filosofech, in: Filosofický časopis 55 (2007), č. 3, str. 339–358.

 

Francouzsky: Entretien avec Jan Patočka sur la philosophie et les philosophes. Přel. E. Abrams. In: Jan Patočka, Philosophie, phénoménologie, politique, ed. E. Tassin a M. Richir, Grenoble (J. Millon) 1992, str. 7–36.

 

Italsky: Sulla filosofia e i filosofi. Intervista a Jan Patočka. Přel. G. Pacini. In: Saggi eretici sulla filosofia della storia, Bologna (CSEO) 1981, str. 163–183 (v. 1981/6).

 

Německy: Mit Jan Patočka über Philosophie und die Philosophen. Přel. D. Adler. In: Akropolis II, Perspektiven der Philosophie, sv. 17, Neues Jahrbuch 1991, Amsterdam (Rodopi) 1991, str. 385–417.

 

   1967/8   Je dobře vědět, o čem je řeč. In: Literární noviny 16 (1967), č. 12, str. 3. Misc. [Polemika s I. Svitákem o knize S. Beauvoirové „Druhé pohlaví“.]

 

   1967/9   Prázdné [Oprava: Considérations... posudek na doktorskou práci J. Taminiauxe vyšel až ve sborníku v r. 1989, viz 1989/17.]

 

   1967/10 Nejen o LN. In: Literární noviny 16 (1967), č. 6, str. 3. Misc. [Odpovědi na otázky v anketě Literárních novin. Dále přispěli: J. Brdečka, F. Červika, L. Fikar, E. Goldstücker, D. Hamšík, A. Hoffmeister, E. Hruška, O. Krejča, L. Novomeský, J. Skácel, M. Uhde, O. Wichterle.]

 

   1967/11 Příležitost pro filosofii. Ed. J. Hes, in: Kulturní tvorba 5 (1967), č. 26, str. 3. Misc. [Diskuse mezi J. Patočkou, J. Cveklem, L.?? Holubem, J. Netopilíkem a J. Popelovou.]

 

   1967/12 Hodnocení filosofické produkce. In: Hodnocení ediční činnosti v rámci Vědeckého kolegia filosofie a sociologie ČSAV za rok 1966 (I). Sociologický časopis 3 (1967), č. 4, str. 507–509. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 723–729 (v. 2006/11).

 

   1967/13 Předmluva [doporučení] ke knize: K. Schaller, Studie k systematické pedagogice, Praha (Krajský pedagogický ústav) 1967, str. 3 (Na pomoc pedagogické praxi, sv. 40). — Srv. 1993/2.

 

   1967/14 Hesla: Kierkegaard, Spinoza. In: Slovník spisovatelů – Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Island, Nizozemí a Belgie, ed. L. Heger, Praha (Odeon) 1967, str. 196 n.; str. 299–301. Misc. — 2. otisk hesla Kierkegaard, in: Slovník severských spisovatelů, ed. Dagmar Hartlová, Praha (Nakladatelství Libri) 1998., str. 260–262. [Heslo revidoval a doplnil F. Frölich.]

 

 

1968

 

   1968/1   Předsokratovská filosofie. 2. vyd., Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1968. Mono/cykl. [Skriptum pro posluchače filosofické fakulty University Karlovy.] — 1. vyd. viz Přehledné dějiny filosofie, 1945/1.

 

Obsah:

I. Jméno filosofie. Str. 3–9.

II. Problém dějin filosofie. Str. 10–17.

III. Řecká filosofie. Prameny a rozdělení. Str. 18–21.

IV. Vznik filosofie. Str. 22–28.

V. Milétská škola. (Thales, Anaximandros, Anaximenes, Konec miletské filosofie). Str. 29–47.

VI. Náboženství a politika u myslitelů šestého století. Str. 48–77.

VII. Vlastní cesta filosofie (Parmenidés, Hérakleitos). Str. 78–110.

VIII. Kritika a dialektika (Zénón, Melissos). Str. 111–125.

IX. Positivní filosofie přírody (Empedoklés, Anaxagoras). Str. 126–154.

 

   1968/2   Věda a její filosofie v posledním padesátiletí. In: Vesmír 47 (1968), č. 10, str. 291–294. Stať. — 2. otisk in: O smysl dneška, Praha (Mladá fronta) 1969, str. 51–65 (v. 1969/2). — 3. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 51–65 (1987/34). — 4. otisk in: Péče o duši, sv. 3 (AS/PD-3), Praha 1988, str. 71–85 (v. 1988/1). — 5. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 269–279 (v. 2006/11).

 

Italsky: Scienza e filosofia nell’ultimo cinquantennio. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell’oggi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 45–58 (v. 1970/13).

 

Maďarsky: A tudomány és a tudományfilozófia ez elmúlt fél évszázadban. Přel. Németh István. In: A jelenkor értelme, Bratislava (Kalligram) 1999, str. 59–75 (v. 1999/7).

 

Španělsky: La ciencia y su filosofía en los últimos cincuenta ańos. Přel. F. Valenzuela. In: Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, str. 73–90 (v. 1976/1).

 

  1968/3   Husserlův pojem názoru a prafenomén jazyka. In: Slovo a slovesnost 29 (1968), č. 1, str. 17–22. Stať. [Napsáno do č. 4/67 věnovaného k 60. narozeninám prof. P. Trostovi; pro nedostatek místa některé příspěvky včetně Patočkova otištěny až v dalším čísle 1/68, bez uvedení dedikace.] — 2. otisk in: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen–II), Praha 2009, str. 542–549 (v. 2009/1).

 

Německy: Husserls Anschauungsbegriff und das Urphänomen der Sprache. Přel. S. Roth. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 535–544 (v. 1991/2).

 

 1968/4   O principu vědeckého svědomí. In: Literární listy 1 (1968), č. 18, str. 3. Stať. — 2. otisk in: O smysl dneška, Praha (Mladá fronta) 1969, str. 25–30 (v. 1969/2). — 3. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 25–30 (1987/34). — 4. otisk in: Péče o duši, sv. 3 (AS/PD-3), Praha 1988, str. 29–34 (v. 1988/1). — 5. otisk in: Jaro 1968. Čítanka pro děti a mládež (Knihovna 150 000 slov), Köln (Index) 1988, str. 232–234. — 6. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 250–254 (v. 2006/11). — Srv. 1968/13, 1969/4, 1970/5, 1988/8, 1988/17, 1988/18.

 

        Anglicky: On the Principle of Scientific Conscience. Přel. K. Kovanda. In: Telos (1973/1974), č. 18, str. 158–161. — Jiný překlad: On the Principle of Scientific Conscience. Přel. Alex Zucker. In: The Selected Writings of Jan Patočka. Care for the Soul, London (Bloomsbury Academic) 2022, str. 213–217 (v. 2022/1).

 

        Italsky: I principi della coscienza scientifica. In: La scienza assediata. Libertà della ricerca scientifica nell'Europa dell'Est, Venedig (Marsilio) 1977, str. 11–15. — Jiný překlad pod názvem: Del principio della morale scientifica. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell’oggi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 21–26 (v. 1970/13). — Jiný překlad:

 

        Maďarsky: A tudományos lelkiismeret elve. Přel. Németh István. In: A jelenkor értelme, Bratislava (Kalligram) 1999, str. 30–36 (v. 1999/7).

 

        Německy: Das Prinzip des Gewissens in der Wissenschaft. Přel. D. Neumärker. In: Nachrichten aus der ČSSR, ed. J. Škvorecký, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1968, str. 85–90.

 

        Španělsky: Acerca del principio de la conciencia científica. Přel. F. Valenzuela. In: Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, str. 41–47 (v. 1976/1).

 

 1968/5   L’art et le temps. In: Kunst und Erziehung, Bericht über den 18. Kongreß der INSEA, Praha 1966, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1968, str. 105–113. Předn. fr. [Předneseno 4. 8. 1966 na kongresu International Society for Education through Art.] — 2. otisk, doplněný podle rukopisu, in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.8, 18 s. (v. 1985/1). — 3. otisk, revidovaná verze, in: L’art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L.) 1990, str. 344–368 (v. 1990/5). — 4. otisk in: L’art et le temps, 2. vyd., Paris (Presses Pocket P.O.L.) 1992, str. 344–368 (v. 1992/12). 5. otisk in: Anàlisi. Quaderns de Comunicació i cultura (2001), č. 27: Imate i coneixement / Imagen y conocimiento, str. 237–251. — Srv. 1977/28.

     

       Anglicky: Art and Time. Přel. Alex Zucker. In: The Selected Writings of Jan Patočka. Care for the Soul, London (Bloomsbury Academic) 2022, str. 171–184 (v. 2022/1).

 

       Česky: Umění a čas. Přednáška na kongresu INSEA 4. 8. 1966. Přel. autor. In: Orientace 1 (1966), č. 5, str. 12–22. — 2. otisk pod názvem Krize racionální civilizace a úloha umění, in: Umění a výchova. Výtvarná výchova – výchova pro budoucnost, Zpráva z 18. světového kongresu INSEA, Praha 1966, Praha (Státní pedagogické nakladatelství) 1968, str. 49–56. — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), Praha 1977, str. 58–73 (v. 1977/12). — 4. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 175–209, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 5. otisk in: O kráse, Praha (samizdat) 1979, str. 61–83, Edice Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 115–130 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 303–318 (v. 2004/1).

 

       Maďarsky: Művészet és idő. Přel. V. Horváth Károly. In: Gond (Budapest 1997), č. 13–14, str. 34–48.

 

       Německy: Kunst und Zeit.  Přel. F. Boldt. In: Postylla Bohemica 4 (Bremen 1976), č. 13–14, str. 3–26. — Jiný překl.: Kunst und Zeit. Erziehung zum Kunstverständnis in unserer Zeit. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 49–69 (v. 1987/31).

 

  1968/6   Die Kritik des psychologischen Objektivismus und das Problem der phänomenologischen Psychologie bei Sartre und Merleau-Ponty. In: Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, Wien 2. – 9. September 1968, sv. II, Wien (Herder) 1968, str. 175–184. Předn. něm. [Do diskuse přispěli A. Gurwitsch a A. de Waelhens (str. 209–215 a 225 n.).] — 2. otisk in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 545–555 (v. 1991/2).

 

             Česky: Kritika psychologického objektivismu a problém fenomenologické psychologie u Sartra a Merleau-Pontyho. Z něm. orig. přel. Jan Palkoska. In: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen–II), Praha 2009, str. 550–560 (v. 2009/1).

 

             Francouzsky: La critique de l’objectivisme et le problème de la psychologie phénoménologique chez Sartre et Merleau-Ponty. Z něm. orig. přel. G. a Y. Boisselet a P. Merlier. In: Les Temps Modernes 55 (2000), č. 608, str. 223–234.

 

 1968/7   Max Scheler. Pokus celkové charakteristiky. In: M. Scheler, Místo člověka v kosmu, Praha (Academia) 1968, str. 5–41. Předml. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen–II), Praha 2009, str. 561–597 (v. 2009/1).

 

            Německy: Max Scheler – Versuch einer Gesamtcharakteristik. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 338–382 (v. 1999/1).

 

1968/8   Profesor L. Landgrebe a jeho Filosofie přítomnosti. In: L. Landgrebe, Filosofie přítomnosti, Praha (Academia) 1968, str. 5–10. Předml. — 2. otisk in: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen–II), Praha 2009, str. 598–603 (v. 2009/1).

 

            Německy: Ludwig Landgrebe und seine „Philosophie der Gegenwart“. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 390–396 (v. 1999/1).

 

1968/9   Husserlova fenomenologie, fenomenologická filosofie a „Karteziánské meditace“. In: E. Husserl, Karteziánské meditace, Praha (Svoboda) 1968, str. 161–190. Dosl. — 2. vyd., Praha (Svoboda-Libertas) 1993. — 3. otisk in: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen-II), Praha 2009, str. 238–264 (v. 2009/1).

 

      Francouzsky: Část. překl.: La phénoménologie, la philosophie phénoménologique et les Méditations cartésiennes de Husserl. Přel. E. Abrams. In: Qu’est-ce que la phénoménologie?, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1988, str. 149–188 (v. 1988/30). [Přeloženy jen str. 163–190 1. otisku originálu.]

 

       Německy: Část. překl.: Husserls Phänomenologie, die phänomenologische Philosophie und die „Cartesianischen Meditationen“. Přel. P. Sacher. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 163–181 (v. 1991/2). [Přeloženy jen str. 174–190 1. otisku originálu.]

 

 1968/10 Vznik ČSR a idea dnešní doby. In: Nové knihy 1968, č. 44, str. 1. Misc. — Srv. 1969/7.

 

 1968/11 Životní jubileum J. B. Kozáka. In: Literární listy 1 (1968), č. 23, str. 3. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 642–644 (v. 2006/11).

 

 1968/12 Falešná teorie národa a Slovensko. In: Literární listy 1 (1968), č. 13 (23. 5. 1968), str. 1. Misc. — 2. otisk in: Jaro 1968. Čítanka pro děti a mládež (Knihovna 150 000 slov), Köln (Index) 1988, str. 186 n. — 3. otisk in: Co jsou Češi? (AS/Č), Praha 1989, str. 163 n. (v. 1989/1). — 4. otisk in: Kultúrny život 26 (Bratislava 1992), č. 35, str. 7. — 5. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 604–606 (v. 2006/11).

 

 1968/13 Reflexions sur la relation entre science et morale traditionelle. In: Journées d’études 58 (1968), č. Novembre, str. 109–117. Předn. fr. [Diskuse str. 119 n. Předneseno 10. 11. 1968 na Colloque internationale de moral, Bredene 9. — 11.11. 1968.] — Srv. 1968/4, 1969/4, 1970/5, 1988/17, 1988/18.

 

             Česky: O vztahu mezi vědou a tradiční morálkou. Přel. Karel Palek. In: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 165–174 (v. 2006/11).

 

 1968/14 Protestní rozklad Československé akademii věd, Ministerstvu školství, Ústřednímu výboru KSČ, oddělení pro vědu v Praze. In: Literární listy 1 (1968), č. 12 (16. 5. 1968), str. 6. Misc. [Spoluautoři: M. Boháček, F. Čáda, V. Černý, J. Král, V. Příhoda, B. Ryba, F. Tauer, B. Toman, B. Trnka, O. Vočadlo.]

 

 1968/15 K „ideji Národního divadla“. In: Divadlo 19 (1968), č. 8/9, str. 1–3. Stať. — 2. otisk in: O smysl dneška, Praha (Mladá fronta) 1969, str. 135–142 (v. 1969/2). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 217–223 (v. 1977/12). — 4. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 96–108, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 5. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, str. 46–53, Edice Kvart (v. 1979/19). — 6. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 155 (v. 1979/32). — 7. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 249–254 (v. 1986/2). — 8. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 135–142 (1987/34). — 9. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 328–333 (v. 2006/11).

 

        Italsky: Intorno all’idea del Teatro nazionale. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell’og­gi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 119–124 (v. 1970/13).

 

       Maďarsky: „A Nemzeti Színház eszméje“. Přel. Németh István. In: A jelenkor értelme, Bratislava (Kalligram) 1999, str. 146–153 (v. 1999/7).

 

       Německy: Zur „Idee des Nationaltheaters“. Přel. F. Boldt. In: Postylla Bohemica 1 (Bremen 1972), č. 1, str. 30–34. — 2. otisk in: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 444–450 (v. 1987/31).

 

1968/16 Pedagogika a „pedagogové“. Prohlášení. In: Literární listy 1 (1968), č. 10 (2. 5. 1968), str. 4. Misc. [Spoluautoři: Z. Holubář, F. Jiránek, J. Kopecký, J. Kotásek, J. Kyrášek, E. Opravilová, R. Palouš, V. Pařízek, F. Singule, J. Souček, H. Sychrová, E. Vyskočilová.

 

1968/17 Die Funktion der Literatur in der Gesellschaft. In: Anstösse. Berichte aus der Arbeit der Evangelischen Akademie Hofgeismar (1968), č. 5/6 Dezember, str. 166–175. Předn. něm. [Předneseno 21. 9. 1968 na slavnostním setkání přátel Evangelické akademie v Hofgeismaru.] — 2. otisk in: Labyrinth 19 (2017), č. 1, str. 13–22 [K vydání připravil a poznámkami opatřil L. Hagedorn (vynechány první dva odstavce, které přednášku pouze uváděly). Za textem, na str. 22, omylem uvedeno, že jde o překlad z češtiny.] — Srv. 1969/5.

 

           Česky: Společenská funkce literatury. Z něm. orig. přel. M. Ritter. In: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 175–187 (v. 2006/11).

 

1968/18 Výzva. In: Literární listy 1 (1968), č. 7 (11. 4. 1968), str. 3. Misc. [Podnět k založení Svazu vědeckých pracovníků. Spoluautoři: J. Boguszak, J. Filip, E. Goldstücker, B. Havránek, Z. Horák, V. Kadlec, J. Kopecký, K. Kosík, J. Koryta, J. Koutecký, V. Laufberger, J. Mukařovský, V. Outrata, O. Plunder, J. Popelová, O. Poupa, R. Richta, B. Sekla, I. Sviták, O. Starý, L. Svoboda, F. Šamalík, O. Šik, J. Tauc, Z. Urban, A. A. Vlček, F. Vodička, O. Wichterle a O. Zich.] — Srv. 1988/8.

 

1968/19  Je-li nám zabráněno říkat, co je pravda... In: Večerní Praha (1968), č. 196, str. 1. Misc. 

 

 

1969

 

 

1969/1   Dilema v našem národním programu – Jungmann a Bolzano. In: Divadlo, 20 (1969), č. 1, str. 1–8. Stať. — 2. otisk in: O smysl dneška, Praha (Mladá fronta) 1969, str. 87–104 (v. 1969/2). — 3. otisk. in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 87–104 (v. 1987/34). — 4. otisk in: Co jsou Češi? (AS/Č), Praha 1989, str. 133–150 (v. 1989/1). — 5. otisk in: Náš národní program, Praha 1990, str. 41–56 (v. 1990/1). — 6. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 293–305 (v. 2006/11).

 

      Italsky: Il dilemma del nostro programma nazionale. Jungmann e Bolzano. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell’og­gi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 77–92 (v. 1970/13).

 

      Maďarsky: Nemzeti programunk dilemmája: Jungmann és Bolzano. Přel. Németh István. In: A jelenkor értelme, Bratislava (Kalligram) 1999, str. 96–114 (v. 1999/7).

 

      Německy: Das Dilemma in unserem nationalen Programm. Jungmann und Bolzano. Přel. F. Boldt. In: Postylla Bohemica 1 (Bremen 1972), č. 1, str. 19–29. — Nový překl.: Das Dilemma in unserem Nationalprogramm – Jungmann und Bolzano. Přel. P. Ambros. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart 1992, str. 223–236 (v. 1992/2).

 

1969/2   O SMYSL DNEŠKA. Devět kapitol o problémech světových i českých. Dosl. J. Zumr, Praha (Mladá fronta) 1969, 156 s. Váhy, sv. 5. Sb. [Náklad byl z větší části zničen.] — 2. vyd. Purley (Rozmluvy) 1987, 160 s. [Fotomechanický přetisk prvního vydání, v. 1987/34.] — 3. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 231–338 (v. 2006/11).

 

     Italsky: Il senso dell’oggi in Cecoslovacchia. Přel. G. Pacini, Milano (Lampugnani Nigri) 1970, [X]+130 s. (v. 1970/13).

 

     Maďarsky: A jelenkor értelme. Kilenc fejezet egyetemes és cseh problémákról. Přel. Németh István, Bratislava (Kalligram) 1999, 160 s. (v. 1999/7).

 

     Španělsky: Část. překl.: Los intelectuales ante la nueva sociedad. Přel. F. Valenzuela, předml. naps. C. París, Madrid (AKAL) 1976, 160 s. (v. 1976/1). [Neobsahuje Dilema v našem národním programu – Jungmann a Bolzano (v. 1969/1) a K „ideji Národního divadla“ (v. 1968/15).]

 

             Obsah:

 

1969/3   Inteligence a opozice. Str. 5–24. Stať. — 2. otisk, částečný, in: Universita Karlova 15 (Praha 1969), č. 15, str. 1 n. — 3. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 5–24 (v. 1987/34). — 4. otisk in: Péče o duši, sv. 3 (AS/PD-3), Praha 1988, str. 7–26 (v. 1988/1). — 5. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 233–249 (v. 2006/11). — Srv. 1988/10, 2006/14 a 2006/16.

 

     Anglicky: Opposition and Intellectuals. Přel. E. Findlay. In: Report of the Center for Theoretical Study, Praha 1998, č. CTS–98–07, str. 1–10. Jiný překlad: Intellctuals and Opposition. Přel. Francesco Tava a Darian Meacham. In: Thinking After Europe. Jan Patočka and Politics, ed. Francesco Tava a Darian Meacham, London, New York (Rowman & Littlefield) 2016, str. 7–21; Opposition and Intellectuals. Alternative End, str. 23–26 v. 2016/7).

 

     Francouzsky: L’intelligentsia et l’opposition. Přel. É. Gaspard. In: L’autre Europe (Paris 1986), č. 11–12, str. 131–141.

 

     Italsky: Gli intellettuali e l’opposizione. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell’og­gi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 3–20 (v. 1970/13).

 

     Maďarsky: Az értelmiség és az ellenzékiség. Přel. Németh István. In: A jelenkor értelme, Bratislava (Kalligram) 1999, str. 9–29 (v. 1999/7).

 

     Německy: Intellektuelle und Opposition. Přel. L. Hagedorn. In: Report of the Center for Theoretical Study, Praha 1998, č. CTS–98–07, str. 11–21.

 

     Španělsky: Los intelectuales y la oposición. Přel. F. Valenzuela. In: Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, str. 17–39 (v. 1976/1).

 

                O principu vědeckého svědomí. Str. 25–30. Stať. (Viz 1968/4.)

 

1969/4   Morálka obecná a morálka vědce. Str. 31–50. Stať. — 2. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 31–50 (v. 1987/34). — 3. otisk in: Péče o duši, sv. 3 (AS/PD-3), Praha 1988, str. 37–56 (v. 1988/1). — 4. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 255–268 (v. 2006/11). — Srv. 1968/4, 1968/13, 1970/5, 1988/17, 1988/18.

 

      Italsky: La morale comune e la morale dello scienziato. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell’og­gi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 27–44 (v. ­1970/13).

 

     Maďarsky: Az általános erkölcs. Přel. Németh István. In: A jelenkor értelme, Bratislava (Kalligram) 1999, str. 37–58 (v. 1999/7).

 

      Španělsky: La moral general y la moral del científico. Přel. F. Valenzuela. In: Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, str. 49–71 (v. 1976/1).

 

                Věda a její filosofie v posledním padesátiletí. str. 51–65. (Viz 1968/2.)

 

 1969/5   Spisovatel a jeho věc. Str. 67–85. Stať. [Přepracovaná česká verze přednášky Die Funktion der Literatur in der Gesellschaft, v. 1968/17.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 251–265 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 163–196, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, str. 8–29, Edice Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 6. otisk in: Jan Patočka – osobnost a dílo, ed. A. Müller, Köln (Index) 1980, str. 61–76 (v. 1980/27). — 7. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 278–291 (v. 1986/2). — 8. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 67–85 (v. 1987/34). — 9. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 280–292 (v. 2006/11). — Srv. 2006/17.

 

     Anglicky: The Writer’s Concern (Toward a Philosophy of Literarure). Přel. Alex Zucker. In: Care for the Soul. Three Essays by Jan Patočka Reflecting on the Arts and Culture, London (The Rimbaud and Verlaine Foundation) 2019,str. 39–50 (v. 2019/3). — 2. otisk in: The Selected Writings of Jan Patočka. Care for the Soul, London (Bloomsbury Academic) 2022, str. 219–231 (v. 2022/1).

 

      Bulharsky: Poslanijeto na pisatjelja. Přel. M. Kostadinova. In: Jezik i literatura 49 (Sofija 1994), č. 3, str. 17–25.

 

      Francouzsky: Část. překl.: L’écrivain, son objet. Přel. E. Abrams. In: Café Librairie (1982), č. 1, str. 73–78.

                     Úplný překl.: L’écrivain, son „objet“. Přel. E. Abrams. In: L’écrivain, son „objet“, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L.) 1990, str. 78–100 (v. 1990/4). — 2. vyd., Paris (Presses Pocket P.O.L.) 1992, str. 78–100 (v. 1992/11).

 

      Italsky: Lo scrittore e il suo problema. Per una filosofia della letteratura. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell’og­gi in Cecoslova­cchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 59–75 (v. 1970/13).

 

      Maďarsky: Az író dolga. Přel. Németh István. In: A jelenkor értelme, Bratislava (Kalligram) 1999, str. 76–95 (v. 1999/7).

 

      Německy: Der Schriftsteller und seine Sache. Zur Philosophie der Literatur. Přel. F. Boldt. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 325–342 (v. 1987/31).

 

      Španělsky: El escritor y su cosa. Contribución a la filosofía de la literatura. Přel. F. Valenzuela. In: Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, str. 91–112 (v. 1976/1).

 

                Dilema v našem národním programu – Jungmann a Bolzano. Str. 87–104. (Viz 1969/1.)

 

 1969/6   Česká filosofie a její soudobá fáze. Str. 105–133. Stať. [České přepracování nevydané německé přednášky „Die tschechiche Philosophie und ihre gegenwärtige Phase“, kterou J. Patočka přednesl 6. 2. 1968 na universitě ve Freiburgu.] — 2. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 105–133 (v. 1987/34). — 3. otisk in: Co jsou Češi? (AS/Č), Praha 1989, str. 273–301 (v. 1989/1). — 4. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 306–327 (v. 2006/11). — Srv. 1948/3 a 2006/18.

 

      Italsky: La filosofie cèca e la sua fase attuale. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell’og­gi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 93–117 (v. 1970/13).

 

      Maďarsky: A cseh filozófia a múltban és a jelenben. Přel. Németh István. In: A jelenkor értelme, Bratislava (Kalligram) 1999, str. 115–145 (v. 1999/7).

 

      Španělsky: La filosofía checa y su época actual. Přel. F. Valenzuela. In: Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, str. 113–146 (v. 1976/1).

 

                    K „ideji Národního divadla“. Str. 135–142. (Viz 1968/15.)

 

 1969/7   Náš národní program a dnešek. Str. 143–150. Stať. [Text byl prosloven dne 4. 11. 1968 na slavnostním shromáždění Filosofického ústavu Československé akademie věd k 50. výročí vzniku ČSR a 15. výročí založemí Filosofického ústavu. V zkrácené verzi byl publikován pod názvem Vznik ČSR a idea naší doby, viz 1968/10.] — 2. otisk in: O smysl dneška, 2. vyd., Purley (Rozmluvy) 1987, str. 143–150 (v. 1987/34). — 3. otisk in: Co jsou Češi? (AS/Č), Praha 1989, str. 153–160 (v. 1989/1). — 4. otisk in: Náš národní program, Praha 1990, str. 34–40 (v. 1990/1). — 5. otisk in: Kultúrny život 26 (Bratislava 1992), č. 35, str. 7. — 6. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 334–338 (v. 2006/11).

 

      Francouzsky: Notre programme national aujourd’hui. Přel. É. Gaspard. In: L’autre Europe (Paris 1986), č. 11–12, str. 142–146.

 

      Italsky: Il nostro programma nazionale. Přel. G. Pacini. In: Il senso dell’og­gi in Cecoslovacchia, Milano (L. Nigri) 1970, str. 125–130 (v. 1970/13).

 

      Maďarsky: Nemzeti programunk és a jelenkor. Přel. Németh István. In: A jelenkor értelme, Bratislava (Kalligram) 1999, str. 154–160 (v. 1999/7).

 

      Německy: Unser Nationalprogramm und die heutige Zeit. Přel. P. Ambros. In: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart 1992, str. 19–25 (v. 1992/2).

 

      Španělsky: Nuestro programa nacional y el momento actual. Přel. F. Valenzuela. In: Los intelectuales ante la nueva sociedad, Madrid (AKAL) 1976, str. 147–155 (v. 1976/1).

 

 1969/8   Co je existence? In: Filosofický časopis 17 (1969), č. 5–6, str. 682–702. Stať. [Od str. 695 se text shoduje s doslovem k 2. vyd. „Přirozeného světa“, srv. 1970/10.] — 2. otisk in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 1 (AS/PD-1), Praha 1980, 1.4, 21 s. (v. 1980/1). — 3. otisk in: Fenomenologické spisy II (SS–7/Fen–II), Praha 2009, str. 335–366 (v. 2009/1).

 

      Francouzsky: Část. překl.: Qu’est-ce que l’existence? Přel. E. Abrams. In: Le monde naturel et le mouvement de l’existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, str. 243–264 (v. 1988/29). [Přeloženy jen str. 682–695 1. otisku českého originálu.]

 

     Maďarsky: Část. překl.: Mi az egzisztencia? Přel. E. Rózsahegyi. In: Gond (Budapest 1997), č. 13–14, str. 81–100. [Přeloženy jen str. 682–695 1. otisku českého originálu.]

 

     Německy: Část. překl.: Was ist Existenz? Přel. P. Sacher. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 230–256 (v. 1991/2). [Přeloženy jen str. 682–695 originálu.]

 

     Španělsky: ¿Qué es la existencia? Přel. A. Serrano de Haro. In: El movimiento de la existencia humana, Madrid 2004, str. 57–83 (v. 2004/10).

 

 1969/9   Romantismus, romantika, romantický a příbuzné pojmy. In: Divadlo 20 (1969), č. 5, str. 1–5. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), Praha 1977, str. 118–126 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha (samizdat) 1978–80, str. 298–314, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O kráse, Praha (samizdat) 1979, str. 146–156, Edice Kvart, sv. 18 (v. 1979/17). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1 (AS/UF-1), 2. vyd., Praha 1986, str. 173–180 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 433–440 (v. 2004/1).

 

    Francouzsky: Romantisme, romantique. Přel. E. Abrams. In: L’art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 128–141 (v. 1990/5). — 2. vyd., Paris (Presses Pocket) 1992, str. 128–141 (v. 1992/12).

 

     Německy: Romantismus, Romantik, romantisch. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 191–200 (v. 1987/31).

 

 1969/10 Úvahy nad Readovou knihou o sochařství. In: Sborník pětadvacíti, ed. V. Černý, Praha (Československý spisovatel) 1969, str. 180–191. Stať/rec. [Recenze knihy: H. Read, The Art of Sculpture.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), Praha 1977, str. 403–416 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 66–96, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O výtvarném umění a hudbě, Praha (samizdat) 1979, Edice Kvart (v. 1979/28). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), 2. vyd., Praha 1986, str. 437–449 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 441–453 (v. 2004/1).

 

      Německy: Überlegungen zu Herbert Reads „Art of Sculpture“. Přel. C. Hansen‑Löve. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 525–541 (v. 1987/31).

 

 1969/11 Filosofie českých dějin. In: Sociologický časopis 5 (1969), č. 5, str. 457–472. Předn. [Prosloveno 23. 4. 1969 v rámci cyklu „Česká otázka“ v Klubu Socialistické akademie Praha. Na str. 464–472 otištěna diskuse k přednášce.] — 2. otisk in: Co jsou Češi? (AS/Č), Praha 1989, str. 115–130 (v. 1989/1). — 3. otisk in: Náš národní program, Praha 1990, str. 57–71 (v. 1990/1). — 4. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 188–213 (v. 2006/11). — 5. otisk in: Spor o smysl českých dějin 2, vyd. M. Havelka, Praha (Torst) 2006, str. 181–204.

 

      Francouzsky: La philosophie de l’histoire tchèque. Přel. E. Abram. In: L’idée de l’Europe en Bohême, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1991, str. 115–132 (v. 1991/4).

 

      Německy: Die Philosophie der tschechischen Geschichte. In: Postylla Bohemica 1 (Bremen 1972), č. 1, str. 8–18, přel. Gerhart Höfflin. — 2. otisk in: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart 1992, str. 107–121 (v. 1992/2).

 

 1969/12 † Karl Jaspers. 23. II. 1883 – 26. II. 1969. In: Listy 2 (1969), č. 11, str. 12. Misc.

 

      Německy: Nachruf auf Karl Jaspers. Přel. S. Roth. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 497–503 (v. 1991/2).

 

 1969/13 J. A. Komenský – metafyzický univerzalismus. Ed. D. Machovec. In: Filosofické osobnosti a typy filosofického myšlení III, Praha (Socialistická akademie) 1969, str. 24–27. Zázn. [Záznam přednášky z roku 1968.] — 2. otisk in: Studia Comeniana et historica 24 (1994), č. 52, str. 125–127. [Otištěno v rámci článku D. Machovce, Vzpomínka na Patočkovu přednášku o Komenském v roce 1968, str. 124–128.]

 

 1969/14 Utopie und System der Ziele der Menschheit bei Comenius. In: Acta Comeniana 1 (Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 25) (1969), str. 67–75. Předn. něm. [Předneseno v září 1967 v Olomouci na konferenci věnované Komenského spisu „Consultatio catholica“.] — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.32, 17 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 376–382 (v. 1981/1).

 

            Česky: Utopie a soustava lidských cílů u Komenského. Přel. V. Schifferová. In: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 271–282 (v. 1998/6).

 

 1969/15 Prázdné [Oprava: Rec. na Blekastad, Comenius – vyšla až v r. 1970, viz 1970/15.]

 

 1969/16 Úvod do Husserlovy fenomenologie. 3. vyd. Praha (SPN) 1969, 101 s. — 1. vyd. viz 1965/6.

 

 1969/17 Maličko o Edmundu Husserlovi přï příležitosti 110. výročí jeho narození. In: Štafeta 1 (1969) č. 2, str. 1–3. Misc. — 2. otisk in: Vzpomínky a nekrology, Praha 1979, str. 82–85, Edice Kvart (v. 1979/20). — 3. otisk in: Vzpomínky a nekrology, 2. vyd., Praha (samizdat) 1979, 111 s., Ed. Petlice, sv. 164 (v. 1979/33). — 4. otisk in: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen–II), Praha 2009, S. 604–606 (v. 2009/1).

 

            Německy: Weniges über Edmund Husserl. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 269–272 (v. 1999/1).

 

 1969/18  [Vážený pane redaktore!] In: Hlas revoluce 23 (1969) č. 11 (21. 3.), str. [5]. Misc.

                 [O ideji Svazu protifašistických bojovníků a jeho funkci v naší společnosti.]

 

 

Francouzsky: 

1970

 

   1970/1   J. A. Komenský a dnešní člověk. In: Vesmír 49 (1970), č. 10, str. 312 n. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.45, 6 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 469 n. (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 352–359 (v. 1998/6). — Srv. 1983/18.

 

   1970/2   O filosofii J. A. Komenského. In: Slavia 39 (1970), č. 4, str. 489–511. Stať. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.33, 45 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 383–400 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 289–319 (v. 1998/6). — Částečný otisk pod názvem Komenského filosofie výchovy (v Didaktice a jiných spisech počátku 30. let 17. století) [str. 496–504 1. otisku] in: Pamiątnik Słowiański 21 (Wrocław / Warszawa /Kraków / Gdańsk) 1971, str. 27–39. S fr. shrnutím.

 

         Německy: Srv. pozměněnou verzi: Die Philosophie der Erziehung des J. A. Comenius, v. 1971/1.

 

   1970/3  Comenius und die offene Seele. In: Jan Amos Komenský. Wirkung eines Werkes nach drei Jahrhunderten, ed. K. Schaller, Heidelberg (Quelle & Meyer) 1970, str. 61–74. Stať. něm. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.35, 24 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 414–421 (v. 1981/1). — 4. otisk in: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 175–190 (v. 1987/31). — Srv. 1994/5.

         

           Anglicky: ).

 

           Česky: Komenský a otevřená duše. Přel. A. Mandl, revidoval a doplnil autor. In: Křesťanská revue 37 (1970), č. 10,

                         str. 223–231. 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 266–280 (v. 1977/12). —

                        3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 197–230, Edice Expedice, sv. 41

                        (v. 1978/7). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, str. 30–50, Edice Kvart, sv. 17

                        (v. 1979/16). — 5. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31).

                        — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 292–305 (v. 1986/2). — 7. otisk

                        in: Osobnost a komunikace, Praha (Pedagogická fakulta University Karlovy) 1990, str. 9–24. — 8. otisk in:

                        Přítomnost 3 (1992), č. 3, 16. 4. 1992, str. 22 n. — 9. otisk in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha

                       1998, str. 337–351 (v. 1998/6).

 

Anglicky: Comenius and the Open Soul. Přel. Andrea Rehberg. In: The Selected Writings of Jan Patočka. Care for the Soul, London (Bloomsbury Academic) 2022, str. 93–104 (v. 2022/1).

 

Francouzsky: Comenius et l’âme ouverte. Přel. E. Abrams. In: Le messager européen (Paris 1989), č. 3, str. 75–98. — 2. otisk in: L’écrivain, son „objet“, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L.) 1990, str. 101–127 (v. 1990/4). — 3. otisk in: L’écrivain, son „objet“, 2. vyd., Paris (Presses Pocket P.O.L.) 1992, str. 101–127 (v. 1992/11).

 

Italsky: Comenio e l’anima aperta. Přel. M. Švehlík. In: Vita e pensiero 74 (1991), č. 3, str. 126–140. — Jiný překlad: Comenio e l’anima aperta. Přel. Alessandro Matrangolo a Brooke Penna. In: La cura dell’anima, Napoli, Salerno (Orthotes) 2019, str. 51–66 (v. 2019/4).

 

 Maďarsky: Comenius és a nyitott lélek. Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, sest. I. Chvatík, předml. naps. P. Pithart, dosl. M. Vajda, Pozsony / Bratislava (Kalligram) 1996, str. 139–153 (v. 1996/7).

 

   1970/4   Betrachtungen über die „Pambiblia“ des J. A. Comenius. In: Pädagogische Rundschau 24 (1970), č. 12, str. 887–902. Stať. něm. — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.34, 28 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 401–413 (v. 1981/1). — Srv. přepr. verzi Hrst úvah nad Pambiblií J. A. Komenského, 1970/12.

 

   1970/5   De la relation entre la science et la morale traditionelle. In: Revue Universitaire de Science Morale 15 (Genève 1970), str. 141–150. Stať. fr. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 3 (AS/PD-3), Praha 1988, str. 59–68 (v. 1988/1). — Srv. 1968/4, 1968/13, 1969/4, 1988/17, 1988/18.

 

   1970/6   Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit einer „asubjektiven“ Phänomenologie. In: Philosophische Perspektiven, ein Jahrbuch, sv. 2, ed. R. Berlinger a E. Fink, Frankfurt/M. (v. Klostermann) 1970, str. 317–334. Stať. něm. — 2. otisk in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 267–285 (v. 1991/2). — Srv. 1971/2.

 

Česky: Subjektivismus Husserlovy fenomenologie a možnost „asubjektivní“ fenomenologie. Z něm. orig. přel. Jakub Čapek. In: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen-II). Praha 2009, str. 379–396 (v. 2009/1).

 

Čínsky: Z něm. orig. přel. Lau Kwok‑ying. In: To the Things Themselves. Selected Clasical Essays in Phenomenology, ed. Ni Liangkang, Peking (Eastern Press) 2000, str. 690–709.

 

Francouzsky: Le subjectivisme de la phénoménologie husserlienne et la possibilité d’une phénoménologie „asubjective“. Přel. E. Abrams. In: Qu’est-ce que la phénoménologie?, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1988, str. 189–215 (v. 1988/30).

 

Italsky: Il soggettivismo della fenomenologia husserliana e la possibilità di una fenomenologia “asoggettiva”.

                      Přel. Giuseppe Di Salvatore. In: Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo, corpo, Verona

                      (Edizioni Fondazione Centro Studi Campostrini) 2009, str. 261–283 (v. 2009/3). 

 

Maďarsky: A Husserli fenomenológia szubjektivizmusa és egy „aszubjektív“ fenomonelógia Lehetősége. Přel. B. Mezei. In: Gond (Budapest 1997), č. 13–14, str. 100–115.

 

Portugalsky: O subjectivismo da fenomenologia husserliana e a possibilidade de uma fenomenologia „asubjectiva“. Přel. Pedro M. S. Alves. In: Phainomenon. Revista de Fenomenologia 4 (Lisboa 2002) str. 149–165.

 

Španělsky: El subjektivismo de la fenomenología husserliana y la posibilidad de una fenomenología „asubjetiva“. Přel. T. Padilla. In: El movimiento de la existencia humana, Madrid 2004, str. 93–112 (v. 2004/10).

 

   1970/7   Heidegger vom anderen Ufer. In: Durchblicke, M. Heidegger zum 80. Geburtstag, ed. V. Klostermann, Frankfurt/M. (v. Klostermann) 1970, str. 394–411. Stať. něm. — 2. otisk in: Co jsou Češi? (AS/Č), Praha 1989, str. 305–322 (v. 1989/1). — 3. otisk in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 556–573 (v. 1991/2).

 

     Anglicky: Ivanov. Přel. Alex Zucker. In: The Selected Writings of Jan Patočka. Care for the Soul, London (Bloomsbury Academic) 2022, str. 233–238 (v. 2022/1).

 

     Česky: Heidegger z druhého břehu. Z něm. orig. přel. I. Chvatík. In: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 214–229 (v. 2006/11).

 

     Polsky: Heidegger z drugiegi brzegu. Přel. Wojciech Patyna. In: Aletheia 4 (Warszawa 1990), č. 1: Heidegger dzisiaj (vyd. P. Marciuszuk a C. Wodziński), str. 216–224.

 

     Srbsky: Hajdeger s druge obale. Přel. D. Stojanović. In: Rani Hajdeger, Recepcija i kritika „Bivstva i vremena“, ed. D. Stojanović a D. Basta, Beograd (Vuk Karadžić) 1979, str. 113–130, Biblioteka Zodijak, sv. 42.

 

   1970/8   Ivanov. In: A. P. Čechov – Ivanov, Program Divadla za branou, Praha 1970, 8 s. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 194–201 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 61–77, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, str. 37–45, Edice Kvart (v. 1979/19). — 5. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 155 (v. 1979/32). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 242–248 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Světová literatura 36 (1991), č. 6, str. 73–76. — 8. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 454–460 (v. 2004/1).

 

Francouzsky: Ivanov. Přel. E. Abrams. In: L’écrivain, son „objet“, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 150–160 (v. 1990/4). — 2. vyd., Paris (Presses Pocket) 1992, str. 150–160 (v. 1992/11).

 

   1970/9   Přirozený svět jako filosofický problém. 2. vyd., Praha (Československý spisovatel) 1970, 237 s. (Dílna, sv. 35). Sb. — 1. vyd. viz 1936/1.

 

         Obsah:

                 Přirozený svět jako filosofický problém. str. 7–153. (Viz 1936/1.)

 

   1970/10 „Přirozený svět“ v meditaci svého autora po třiatřiceti letech. Str. 155–234. Dosl. — 2. otisk in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 2 (AS/PS-2), Praha 1980, 1.5, 80 s. (v. 1980/1). — 3. otisk in: Přirozený svět jako filosofický problém, Praha 1992, str. 167–251 (v. 1992/10). — 4. otisk in: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen–II), Praha 2009, str. 265–334 (v. 2009/1). — Srv. 1969/8.

 

 Anglicky: „The Natural World“ remeditated Thirty-Three Years Later. Přel. E. Abrams. In: The Natural World as a philosophical Problem, Evanston (Northwestern University Press) 2016, str. 115–180 (v. 2016/3).

 

Francouzsky: Méditation sur „Le Monde naturel comme problème philosophique“. Přel. E. Abrams. In: Le monde naturel et le mouvement de l’existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, str. 50–124 (v. 1988/29). — 2. otisk s titulem Le Monde naturel dans la méditation de son auteur trente-trois an après. In: Le monde naturel comme problème philosophique, Paris (Librairie Philosophique J. Vrin) 2016, str. 169–247 (v. 2016/2).

 

 Maďarsky: A szerző utószava. „A természetes világ nimt filozófiai probléma“ cseh kiadásához. Přel. E. Rózsahegyi.                       In: Gond (Budapest 1997), č. 13–14, str. 116–178.

 

Německy: Nachwort des Autors zur tschechischen Neuausgabe (1970). Přel. S. Löwenstein ve spolupráci s K. Nellenem. In: Die natürliche Welt als philosophisches Problem, Stuttgart 1990, str. 181–269 (v. 1990/3).

 

Polsky: „Świat naturalny“ w medytacjach autora po trzydziestu trzech latach. Přel. Anna Bystrzycká a Dariusz Bęben (který napsal též komentář), doslov Naděža Pelcová, vyd. Dariusz Stępkowski, Warszawa (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 2019, 115 s. (Educatio) (v. 2019/2).
 

 1970/11 Duchovní základy života v naší době. In: Křesťanská revue 37 (1970), č. 1, str. 12–15 a č. 2, str. 33–40. Předn. [Předneseno na letním srazu Svazu českobratrského evangelického duchovenstva v Praze v r. 1969.] — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha 1977, str. XVI–XXXVI (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, Praha 1978–80, str. 29–68, Edice Expedice, sv. 45 (v. 1978/7). — 4. otisk in: O vzdělanosti, Praha 1979, str. 21–48 (v. 1979/18). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 1, 2. vyd., Praha 1986, str. 14–32 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Péče o duši II (SS-2/PD-II), Praha 1999, str. 9–28 (v. 1999/6). 

 

     Anglicky: The Spiritual Foundations of Life in Our Time. Přel. Alex Zucker. In: The Selected Writings of Jan Patočka. Care for the Soul, London (Bloomsbury Academic) 2022, str. 263–280 (v. 2022/1).

 

     Francouzsky: Les fondements spirituels de la vie contemporaine. Přel. E. Abrams. In: Études phénoménologiques (Bruxelles 1985), č. 1, str. 65–94. — 2. otisk in: Liberté et sacrifice, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1990, str. 215–241 (v. 1990/6).

 

     Italsky: Fondamenti spirituali della vita contemporanea. Přel. Ricardo Paparusso. In: Cristianesimo e mondo naturale e altri saggi, Roma (Lithos) 2011, str. 53–83 (v. 2011/16)

 

      Německy: Die geistigen Grundlagen des Lebens in unserer Zeit. Přel. I. Šrubař. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart 1988, str. 353–378 (v. 1988/28).

 

     Srbssky: Duhovni temelji života u našem vremenu. Přel. Tihana Hamović. In: Izbor iz filosofskih spisa, ed.

                  Časlav D. Koprivica, Novi Sad (Akademska knjiga) 2013, str. 45–67 (v. 2013/2).

 

     Španělsky: Los fondamentos spirituales de la vida contemporánea. Přel. I. Ortega Rodriguez. In: Libertad y sacrificio, Salamanca (Ediciones Sígueme) 2007, str. 221–248 (v. 2007/7).

 

   1970/12 Hrst úvah nad Pambiblií J. A. Komenského. In: Orientace 5 (1970), č. 6, str. 34–43. Stať. [Přepracovaná verze stati „Betrachtungen über die ‘Pambiblia’ des J. A. Comenius“ (v. 1970/4).] — 2. otisk in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 320–336 (v. 1998/6). — Srv. 1994/3.

 

    Německy: Srv. pozměněnou verzi Betrachtungen über die `Pambiblia’ des J. A. Comenius, 1970/4.

 

   1970/13 Il senso dell’oggi in Cecoslovacchia. Přel. G. Pacini, předml. naps. J. Zumr, Milano (L. Nigri) 1970, [X]+130 s. Sb. it. — Orig. viz 1969/2.

 

         Obsah:

                 Gli intellettuali e l’opposizione. Str. 3–20 (v. 1969/3).

                 Del principio della morale scientifica. Str. 21–26 (v. 1968/4).

                 La morale comune e la morale dello scienziato. Str. 27–44 (v. 1969/4).

                 Scienza e filosofia nell’ultimo cinquantennio. Str. 45–58 (v. 1968/2).

                 Lo scrittore e il suo problema. Per una filosofia della letteratura. Str. 59–75 (v. 1969/5).

                 Il dilemma del nostro programma nazionale. Jungmann e Bolzano. Str. 77–92  

                    (v. 1969/1).

                 La filosofia cèca e la sua fase attuale. Str. 93–117 (v. 1969/6).

                 Intorno all’idea del Teatro nazionale. Str. 119–124 (v. 1968/15).

                 Il nostro programma nazionale. Str. 125–130 (v. 1969/7).

 

   1970/14 Georg Wilhelm Friedrich Hegel – filosofie absolutna, filosofie člověka a dějin.

                  In: Dušan Machovec, Filosofické osobnosti a typy filosofického myšlení V., Praha (Socialistická akademie) 1970, str. 13–23. Misc. [Referát D. Machovce o Patočkově přednášce v r. 1969 pro Lidovou universitu vědy, techniky a umění pořádanou Socialistickou akademií v Praze.]

 

   1970/15 Rec. na: M. Blekastad, Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský, Oslo a Praha 1969. In: Slavia 39 (1970), č. 4, str. 616–618. — 2. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 471–473. (v. 1981/1) — 3. otisk in: Komeniologické studie II (SS-10/KS-II), Praha 1998, str. 283–288 (v. 1998/6). — Srv. 1981/2.

 

   1970/16 „Selv om ytringsfriheten knebles kan ingen ta min tanke fra meg!“( „I když je svoboda projevu potlačena, nikdo mi nemůže vzít mou myšlenku!“), in: Östlands-Posten, 24. 2. 1970, str. 6. [Rozhovor J. Patočky s Reidarem Husebym pro norskou tiskovou agenturu NTB, vedený v němčině, se uskutečnil u příležitosti  Patočkovy návštěvy Osla v říjnu 1969. J. Patočka se tehdy jako oponent účastnil obhajoby doktorské práce M. Blekastadové.]

 

        Česky:   Rozhovor Jana Patočky s Reidarem Husebym. Přel. Marie Novotná. In: Korespondence s komeniology I (SS-21/KK-I), Praha 2011, str. 449–454 (v. 2011//1).

 

 

1971

 

 1971/1   Die Philosophie der Erziehung des J. A. Comenius. Paderborn (F. Schöningh) 1971, 54 s. Mono/Stať něm. [Přepracovaná verze textu „O filosofii J. A. Komenského“, v. 1970/2 a rozšířena o část IV, která česky vyšla ve statích „Jan Amos Komenský a dnešní člověk“, v. 1970/1 a v textu „Nepublikovaná část článku ‚J. A. Komenský a dnešní člověk’“, v. 1983/18.] — 2. otisk in: J. A. Komenský II, sv. 2 (AS/JAK-II,2), Praha 1980, 2.36, 92 s. (v. 1980/26). — 3. otisk in: GS/JAK-I, Bochum 1981, str. 422–450 (v. 1981/1). — Srv. 1970/2.

 

 1971/2   Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie. In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university 19–20 (1971), Řada uměnovědná (F), č. 14–15, str. 11–26. Stať. něm. — 2. otisk in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 286–309 (v. 1991/2). — 3. otisk in: Edmund Husserl. Critical Assessments of Leading Philosophers, sv. I: Circumscriptions. Classic essays on Husserl's phenomenology, vyd. Rudolf Bernet, Donn Welton, Gina Zavota, London 2005, str. 278–297. — Srv. 1970/6.

 

Česky: Subjektivismus Husserlovy fenomenologie a požadavek fenomenologie asubjektivní. Z něm. orig. přel. Ivan Chvatík. In: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen-II). Praha 2009, str. 397–418 (v. 2009/1).

 

Francouzsky: Le subjectivisme de la phénoménologie husserlienne et l’exigence d’une phénoménologie asubjective. Přel. E. Abrams. In: Qu’est-ce que la phénoménologie?, ed. E. Abrams, Grenoble (J. Millon) 1988, str. 217–248 (v. 1988/30).

 

Portugalsky: O subjectivismo da fenomenologia husserliana e a exigęncia de uma fenomenologia asubjectiva. Přel. Pedro M. S. Alves. In: Phainomenon. Revista de Fenomenologia 4 (Lisboa 2002) str. 127–148.

 

Španělsky: El subjektivismo de la fenomenología husserliana y la exigencia de una fenomenología „asubjetiva“. Přel. T. Padilla. In: El movimiento de la existencia humana, Madrid 2004, str. 113–135 (v. 2004/10).

 

   1971/3   Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích. In: Sofokles – Oidipus, Antigone. Program Divadla za branou, Praha 1971, str. 3–10. Stať. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 185–193 (v. 1977/12). — 3. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 42–60, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 4. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, str. 26–36, Edice Kvart (v. 1979/19). — 5. otisk in: Studie o divadle, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 155 (v. 1979/32). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 234–241 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Světová literatura 36 (1991), č. 5, str. 57–60. — 8. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 461–467 (v. 2004/1).

 

Anglicky: The Truth of Myth in Sophocles’ Theban Plays. Přel. Alex Zucker. In: The Selected Writings of Jan Patočka. Care for the Soul, London (Bloomsbury Academic) 2022, str. 239–245 (v. 2022/1).

 

Francouzsky: La vérité du mythe dans les drames de Sophocle sur les Labdacides. Přel. E. Abrams. In: L’écrivain, son „objet“, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 30–42 (v. 1990/4). — 2. vyd., Paris (Presses Pocket) 1992, str. 30–42 (v. 1992/11).

 

Německy: Die Wahrheit des Mythos in Sophokles’ Labdakiden-Dramen. Přel. I. a V. Šrubařovi. In: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 106–115 (v. 1987/31).

 

   1971/4   Německá duchovnost Beethovenovy doby. In: Hudební rozhledy 24 (1971), č. 1, str. 30–38. Stať. — 2., zkrácený otisk pod názvem Estetika hudby doby Hegelovy, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica (1971), č. 5, str. 29–42. — 3. otisk pod původním názvem in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), Praha 1977, str. 488–509 (v. 1977/12). — 4. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 246–292, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 5. otisk in: O výtvarném umění a hudbě, Praha (samizdat) 1979, Edice Kvart (v. 1979/28). — 6. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), 2. vyd., Praha 1986, str. 493–513 (v. 1986/2). — 7. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 468–488 (v. 2004/1). — Srv. 2004/6.

 

Anglicky: The German Spirit in Beethoven’s Era. Přel. Martin Pokorný. In: Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia / Word & Sense. A Journal of Interdisciplinary Theory and Criticism in Czech Studies 7 (2011), č. 16, str. 217–239.

 

Francouzsky: La spiritualité allemande de l’époque de Beethoven. Přel. E. Abrams. In: L’art et le temps, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L) 1990, str. 142–176 (v. 1990/5). — 2. vyd., Paris (Presses Pocket) 1992, str. 142–176 (v. 1992/12).

 

Německy: Die Geistige Epoche Beethovens. Přel. L. Hagedorn. In: Andere Wege in die Moderne, Würzburg/Praha 2006, str. 421–443 (v. 2006/2).

 

 

1972

 

 

   1972/1   La philosophie de la crise des sciences d’après E. Husserl et sa conception d’une phénoménologie du „monde de la vie“. In: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 18 (Warszawa 1972), ed. A. Walicki, str. 3–18. Stať/předn. fr. [Předneseno 7. 6. 1971 ve Filosofické jednotě ve Varšavě.] — 2. otisk in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 2 (AS/PS-2), Praha 1980, 1.7, 16 s. (v. 1980/1). — 3. otisk, revidovala E. Abrams, in: Le monde naturel et le mouvement de l’existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, str. 227–242 (v. 1988/29).

 

Anglicky: Edmund Husserl’s Philosophy of the Crisis of the Sciences and His Conception of a Phenomenology of the „Life World“. Přel. E. Kohák. In: Husserl Studies 2 (Boston 1985), č. 2, str. 129–155. — 2. otisk in: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago (University of Chicago Press) 1989, str. 223–238 (v. 1989/16).

 

Česky: Filosofie krize věd podle E. Husserla a jeho koncepce fenomenologie „světa našeho života“. Z fr. orig. přel. I. Chvatík a I. Santar. In: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 3 (AS/PS-3), Praha 1980, 3.3, 19 s. (v. 1980/1). — 2. otisk in: In: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen–II), Praha 2009, S. 419–434 (v. 2009/1).

 

Italsky: La filosofia della crisi delle scienze secondo Edmund Husserl e la sua concezione di una fenomenologia del „mondo della vita“. Přel. Alessandra Pantano. In: Il mondo naturale e la fenomenologia, Milano 2003, str. 127–148 (v. 2003/23).

 

Německy: Die Philosophie der Krisis der Wissenschaften nach Edmund Husserl und sein Verständnis einer Phänomenologie der Lebenswelt. Přel. K. Nellen. In: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 310–329 (v. 1991/2).

 

Polsky: Filozofia kryzysu nauki według E. Husserla i jego koncepcja fenomenologii „świata życia“. Přel. J. Zychowicz. In: Świat naturalny a fenomenologia, Kraków (Papieska akademia teologiczna) 1987, str. 140–157 (v. 1987/32). — 2. otisk pod názvem Filozofia... „świata przeżywanego“. In: Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne, ed. Z. Krasnodębski a K. Nellen, Warszawa (PIW) 1993, str. 25–47.

 

Španělsky: La filosofía de la crisis de las sciencias según Edmund Husserl y su concepción de una fenomenología del mundo de la vida. Přel. J. María Ayuso. In: El movimiento de la existencia humana, Madrid 2004, str. 137–155 (v. 2004/10).

 

   1972/2   Weltganzes und Menschenwelt. Bemerkungen zu einem zeitgenössischen kosmologischen Ansatz. In: Weltaspekte der Philosophie, Festschrift für R. Berlinger, ed. W. Beierwaltes a W. Schrader, Amsterdam (Rodopi) 1972, str. 243–250. Stať. něm. — 2. otisk in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 2 (AS/PS-2), Praha 1980, 1.6, 8 s. (v. 1980/1). — 3. otisk in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart 1991, str. 257–264 (v. 1991/2). — Srv. 1980/19, 2000/3 a 2000/12.

 

Česky: Celek světa a svět člověka. Poznámky k jednomu současnému náběhu ke kosmologii. Přel. P. Kouba. In: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 3 (AS/PS-3), Praha 1980, 3.2, 7 s. (v. 1980/1). — 2. otisk in: Filosofický časopis 38 (1990), č. 6, str. 729–735. ). — 3. otisk in: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen–II), Praha 2009, str. 435–441 (v. 2009/1).

 

Francouzsky: Le tout du monde et le monde de l’homme. Přel. E. Abrams. In: Le monde naturel et le mouvement de l’existence humaine, ed. E. Abrams, Dordrecht (Kluwer Academic Publ.) 1988, str. 265–272 (v. 1988/29).

 

Italsky: Intero del mondo e mondo dell’uomo. Osservazioni per un inizio di cosmologia contemporanea. Přel. Alessandra Pantano. In: Il mondo naturale e la fenomenologia, Milano 2003, str. 149–158 (v. 2003/23).

 

Španělsky: Universo y mundo del hombre. Observaciones a un planteamiento cosmológico contemporáneo. Přel. T. Padilla. In: El movimiento de la existencia humana, Madrid 2004, str. 85–92 (v. 2004/10).

 

   1972/3   Zur ältesten Systematik der Seelenlehre. In: Phänomenologie heute, Festschrift für L. Landgrebe, ed. W. Biemel, Den Haag (M. Nijhoff) 1972, str. 122–137. Stať. něm. — 2. otisk in: Péče o duši, sv. 3 (AS/PD-3), Praha 1988, str. 103–118 (v. 1988/1). — 3. otisk in: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart 1988, str. 288–303 (v. 1988/28).

 

Česky: Nejstarší systematika nauky o duši. Přel. I. Chvatík. In: Péče o duši III (SS-3/PD-III), Praha 2002, str. 735–748 (v. 2002/1).

 

   1972/4   Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks. In: Philosophische Perspektiven (Frankfurt/M. 1972), č. 4, ed. R. Berlinger a E. Fink, str. 117–125. Stať, něm. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.12, 9 s. (v. 1985/1). — 3. otisk in: Kunst und Zeit, Suttgart 1988, str. 509–516 (v. 1987/31). — 4. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 304–313 (v. 2004/2). — Srv. 1985/3, 1985/5–7.

 

Česky: K Ingardenově ontologii malířského díla. Přel. I. Chvatík. In: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), Praha 1977, str. 450–457 (v. 1977/12). — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3, Praha (samizdat) 1978–80, str. 97–115, Edice Expedice, sv. 42 (v. 1978/7). — 3. otisk in: O výtvarném umění a hudbě, Praha (samizdat) 1979, Edice Kvart (v. 1979/28). — 4. otisk in: Umění a filosofie, sv. 3 (AS/UF-3), 2. vyd., Praha 1986, str. 450–457 (v. 1986/2). — 5. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 501–510 (v. 2004/1).

 

 

1973

 

   1973/1   Der Sinn des Mythus vom Teufelspakt. Eine Betrachtung zu den Varianten der Faustsage. In: Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie 15 (Berlin 1973), seš. 3, str. 291–303. Stať. něm. — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 4 (AS/UF-4), Praha 1985, 4.13, 13 s. (v. 1985/1). — 3. otisk, jazykově upraveno, in: Kunst und Zeit, Stuttgart 1987, str. 201–216 (v. 1987/31). — 4 otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 330–346 (v. 2004/2). — Srv. 2004/7–8.

 

Anglicky: On Faust: The Myth of the Pact with the Devil-Observation on the Variants of the Faust Legend. Přel. David Charlston. In: The Selected Writings of Jan Patočka. Care for the Soul, London (Bloomsbury Academic) 2022, str. 247–259 (v. 2022/1).

 

Česky: Smysl mýtu o paktu s ďáblem. Přel. I. Chvatík. In: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), Praha 1977, str. 202–216 (v. 1977/12). — 2. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2, Praha (samizdat) 1978–80, str. 78–95, Edice Expedice, sv. 41 (v. 1978/7). — 3. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, str. 150–171, Edice Kvart, sv. 17 (v. 1979/16). — 4. otisk in: Spisovatel a jeho věc, Praha (samizdat) 1979, Edice Petlice, sv. 141 (v. 1979/31). — 5. otisk in: Umění a filosofie, sv. 2 (AS/UF-2), 2. vyd., Praha 1986, str. 370–384 (v. 1986/2). — 6. otisk in: Létající ryba 1 (1990), č. 1, str. 12–16. — 7. otisk in: Svět a divadlo (1991), č. 2, str. 6–16. — 8. otisk in: J. W. Goethe, Faust, Praha (Národní divadlo) 1997, str. 50–62. — 9. otisk in: Umění a čas I (SS-4/UČ-I), Praha 2004, str. 510–525 (v. 2004/1).

 

Francouzsky: Le sens du mythe du pacte avec le diable. Méditation sur les variantes de la légende de Faust. Přel. E. Abrams. In: L’écrivain, son „objet“, ed. E. Abrams, Paris (P.O.L.) 1990, str. 128–149 (v. 1990/4). — 2. vyd., Paris (Presses Pocket P.O.L.) 1992, str. 128–149 (v. 1992/11).

 

Polsky: Trzy fazy legendy Fausta. Přel. I. Krońska. In: Twórczość 29 (Warszawa 1973), č. 8, str. 91–102.

 

   1973/2   J. B. Kozák pětaosmdesátiletý. In: Kostnické jiskry 58 (1973), č. 27, str. 3. Misc. — 2. otisk in: Češi I (SS-12/Češi-I), Praha 2006, str. 648–650 (v. 2006/11).

 

   1973/3   Stabilisierung der Wissenschaft und Bildung: Auguste Comte. In: Th. Ballauff – K. Schaller, Pädagogik. Eine Geschichte der Bildung und Erzihung, sv. III: 19./20. Jahrhundert, Freiburg / München (Verlag Karl Alber) 1973, str. 487–498 (4. kapitola). [Patočkův text je součástí 4. kapitoly knihy Stabilisierung der Wissenschaft und Bildung: Auguste Comte]

 

 

1974

 

   1974/1   Filosofie a společenský problém informace. Praha (Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací) 1974, 26 s. Stať. [Jedna ze studií objednaných ředitelem Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (UVTEI) od různých specialistů. Dále nepoužito.] — 2. otisk in: Acta bibliothecaliae et informatica, Opava 1996, sv. 1, str. 7–19.

   1974/2   Heidegger. Přel. K. Michałski. In: Znak 26 (Kraków 1974), seš. 240, č. 6, str. 713–716. Stať. pol. [Zasláno Patočkou jako vlastní příspěvek k diskusi na téma „O odpovědnosti filosofa“, jež se konala v redakci časopisu „Znak“ 14. prosince 1973. Originál byl pravděpodobně psán německy (vzhledem k jazyku vzájemné Patočkovy korespondence s překladatelem) a nedochoval se.] — Srv. český překlad, pořízený z polštiny, v. 1984/1.

 

Anglicky: Heidegger. Viz 1984/1.

 

Česky: Heidegger. Z něm. strojopisu s autorovými opravami a vpisky přel. Ivan Chvatík s přihlédnutím k staršímu překladu Jiřího Němce. In: Fenomenologické spisy II (SS-7/Fen–II), Praha 2009, S. 607–611 (v. 2009/1). — Překlad Jiřího Němce viz 1984/1.

 

Francouzsky: Heidegger. Viz 1984/1.

 

Německy: Heidegger. Viz 1984/1.

 

 

1975

 

 1975/1   Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha (samizdat) 1975, 238 s., Edice Petlice, sv. 49. Sb. — 2. vyd., rozšířeno o Vlastní glosy ke „Kacířským esejům“ (v. 1975/8), Praha (samizdat) 1976, 261+31 s., Ed. Expedice, sv. 9 (v. 1976/8). — 3. vyd. bez „Vlastních glos“ (1975/8), s doslovem V. Bělohradského, München (K. Jadrný) 1980, 163 s., Arkýř, sv. 1 (v. 1980/28). — 4. vyd. in: Péče o duši, sv. 6 (AS/PD-6), Praha 1988, str. 7–124 (v. 1988/19). — 5. vyd. in: J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha 1990, 164 s. (v. 1990/8). — 6. vyd. in: Péče o duši III (SS-3/PD-III), Praha 2002, str. 11–144 (v. 2002/1). — 7. otisk: Kacířské eseje o filosofii dějin, 3. opr. vyd., Praha 2007, 133 s. (v. 2007/10).

 

         Anglicky: Heretical Essays in the Philosophy of History. Přel. E. Kohák, ed. J. Dodd, předml. naps. P. Ricœur, Chicago / La Salle (Open Court) 1996, 189 s. (v. 1996/4).

 

         Bulharsky: Eretični eseta za filosofija na istorijata. Přel. V. Trajanov, dosl. naps. F. Karfík, Sofija (v. Trajanov) 1994, 156 s. (v. 1994/7).

 

         Francouzsky: Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire. Přel. E. Abrams, předml. naps. P. Ricœur, dosl. R. Jakobson, Lagrasse (Verdier) 1981, 171 s. (v. 1981/7). — 2. vyd., Lagrasse (Verdier) 1988, 171 s. (v. 1988/31). — 3., rev. vyd., Lagrasse (Verdier) 1999, 204 s. (1999/8) — 4. (2. rev.) vyd., Lagrasse (Verdier/poche) 2007, 250 s. (v. 2007/1).

 

         Chorvatsky: Heretički eseji o filozofiji povijesti. Přel. Matija Ivačić. In: Europski glasnik – Le Messager européen 20 (2015), str. 510–615 [https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=458612]. — 2. vyd. (1. knižní): Heretički eseji o filozofiji povijesti, Zagreb (Litteris) 2018, 287 s. (v. 2018/2).

        

         Italsky: Saggi eretici sulla filosofia della storia. Přel. G. Pacini, předml. naps. V. Bělohradský, Bologna (CSEO) 1981, 190 s. (v. 1981/6). — Další překlad: Saggi eretici sulla filosofia della storia [včetně textu Glosse, v. 1975/8]. Přel. Davide Stimilli, předml. Paul Ricœur, dosl. R. Jakobson, úvod a ed. Mauro Carbone, Torino (Giulio Einaudi) 2008, XXXVII + 184 s. (v. 2008/4).

 

         Japonsky: [Rekishi tetsugaku ni tsuite no itanteki ronkō.] Přel. Tatsuo Ishikawa. Tokyo (Misuzu Shobo) 2007, 278 s. (v. 2007/17).

 

         Litevsky: Eretiški esė apie istorijos filosofiją. Přel. Almis Grybauskas, Vilnius (Regnum fondas) 2002, 162 s. (v. 2002/21). — 2. vyd. s titulem Eretiškos esė apie istorijos filosofiją, Vilnius (Phi knygos) 2021, 179 s. (v. 2021/2).

 

         Maďarsky: Eretnek esszék a történelem filozófiájáról. Přel. I. Németh a R. Kiss Szemán. In: Mi a cseh?, sest. I. Chvatík, předml. naps. P. Pithart, dosl. M. Vajda, Pozsony / Bratislava (Kalligram) 1996, str. 254–379 (v. 1996/7).

 

         Německy: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte. Přel. J. Bruss. a P. Sacher. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart 1988, str. 21–164 (v. 1988/28). — Jiný překlad: Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte. Mit Texten von Paul Ricœr und Jacques Derrida. Přel. Sandra Lehman, doslov Hans Rainer Sepp, ed. Jan-Patočka-Archiv des Institut für Wissenschaften vom Menschen (Wien), Berlin (Suhrkamp) 2010, 240 s. (v. 2010/3). — Srv. též přepracované německé verze prvních tří esejů, v. 2002/5–2002/7.

 

         Norsky: Kjetterske studier i historiens filosofi. Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, ed. A. Aarnes a E. A. Wyller, Oslo (Tanum-Norli) 1979, str. 15–186 (v. 1979/25). [Včetně Patočkova eseje 1975/8 „Vlastní glosy ke Kacířským esejům“ (str. 187–207).]

 

         Polsky: Eseje heretyckie z filozofii historii. Přel. J. Zychowicz, Warszawa (samizdat) 1988, 68 s., Bibliotéka Aletheia, sv. 4 (v. 1988/34). — 2., rev. vyd., Warszava 1998, str. 5–188 (v. 1998/3).

    

      Rumunsky: Eseuri eretice despre filosofia istoriei. Přel. a úvod naps. Anca Irina Ionescu, Bucureşti (Editura Herald) 2016, 175 s. (v. 2016/4).

 

         Rusky: Jeretičeskije esse o filosofiji istoriji. Přel. Pavel Priluckij, Minsk (I. P. Logvinov) 2008, 203 s. (v. 2008/3).

 

         Slovinsky: Krivoverski eseji o filozofiji zgodovine. Přel. a dosl. naps. Frane Jerman, Ljubljana (Cankarjeva založba) 1997, 185 s. (v. 1997/7).

 

         Srbsky:  Jeretički eseji o filosofiji povesti. Přel. Tihana Hamović. In: Izbor iz filosofskih spisa, Časlav D. Koprivica, Novi Sad (Akademska knjiga) 2013, str. 69–202 (v. 2013/2).

 

         Španělsky: Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia seguido de glosas. Přel. A. Clavería, předml. naps. P. Ricœur, Barcelona (Península) 1988, str. 17–162 (v. 1988/32). Jiný překlad: Ensayos heréticos sobre filosofía de la historia. Přel. Iván Ortega Rodríguez, Madrid (Encuentro) 2016, str. 29–214 (v. 2016/6).

 

         Švédsky: Kätterska essäer om historiens filosofi. Přel. a doslov naps. Leo Kramár, Göteborg (Daidalos) 2006, 205 s. (v. 2006/1). [Včetně Patočkova eseje „Vlastní glosy ke Kacířským esejům“ (str. 187–202); s předmluvou Ivana Dubského z r. 1990 (str. 7–20).]

 

         Ukrajinsky: Jeretyčni ese pro filosofiju istoriji. Přel. H. Syvačenko a I. Melnyčenko. In: Jeretyčni ese pro filosofiju istorii, Kyjiv (Vydavnyctvo Solomiji Pavlyčko „Osnovy“) 2001, str. 203–369 (v. 2001/9).

 

        Obsah:

 

 1975/2   Pre-historické úvahy. Str. 1–45. Stať.

 

         Anglicky: Reflections on Prehistory. Přel. E. Kohák. In: Heretical Essays in the Philosophy of History, Chicago / La Salle (Open Court) 1996, str. 1–26 (v. 1996/4).

 

         Bulharsky: Razsăždenija za pred‑istoričeskoto. Přel. V. Trajanov. In: Eretični eseta za filosofija na istorijata, Sofija (v. Trajanov) 1994, str. 5–27 (v. 1994/7).

 

         Francouzsky: Considerations pre-historiques. Přel. E. Abrams. In: Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Lagrasse (Verdier) 1981, str. 17–40 (v. 1981/7). — 2. vyd., Lagrasse (Verdier) 1988, str. 17–40 (v. 1988/31). — 3., rev. vyd., Lagrasse (Verier) 1999, str. 19–47 (1999/8). — 4. (2. rev.) vyd., Lagrasse (Verdier/poche) 2007, str. 21–56 (2007/1).

 

         Chorvatsky: Pretpovijesna razmatranja. Přel. Matija Ivačić. In: Europski glasnik – Le Messager européen 20 (2015), str. 511–530. — 2. (1. knižní) vyd. in: Heretički eseji o filozofiji povijesti, Zagreb (Litteris) 2018, str. 5–50 (v. 2018/2).

        

          Italsky: Considerazioni pre-historiche. Přel. G. Pacini. In: Saggi eretici sulla filosofia della storia, Bologna (CSEO) 1981, str. 39–60 (v. 1981/6). — Jiný překlad: Meditazioni sulla pre-istoria. Přel. Davide Stimilli. In: Saggi eretici sulla filosofia della storia, Torino (Giulio Einaudi) 2008, str. 3–30 (v. 2008/4).

 

         Litevsky: Prešistorės pastabos. Přel. Almis Grybauskas. In: Eretiški esė apie istorijos filosofiją, Vilnius (Regnum fondas) 2002, str. 7–31 (v. 2002/21). — 2. vyd. in: Eretiškos esė apie istorijos filosofiją, Vilnius (Phi knygos) 2021, str. 38–59 (v. 2021/2).

 

         Maďarsky: Prehisztorikus elmélkedések. Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, Pozsony / Bratislava (Kalligram) 1996, str. 254–273 (v. 1996/7).

 

         Německy: Vor-geschichtliche Betrachtungen. Přel. J. Bruss. In: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, Stuttgart (Klett‑Cotta) 1988, str. 21–49 (v. 1988/28). — Jiný překlad: Vor-geschichtliche Betrachtungen. Přel. Sandra Lehman. In: Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte. Mit Texten von Paul Ricœr und Jacques Derrida, Berlin (Suhrkamp) 2010, str. 21–46 (v. 2010/3). — Srv. též autorovo německé přepracování tohoto eseje, v. 2002/5.

 

         Norsky: Betraktninger over før-historien. Přel. M. Blekastad. In: Kjetterske studier i historiens filosofi, Oslo (Tanum‑Norli) 1979, str. 15–47 (v. 1979/25).

 

         Polsky: Refleksje pre-historyczne. Přel. J. Zychowicz. In: Eseje heretyckie z filozofii historii, Warszawa (samizdat) 1988, str. 5–17 (v. 1988/34). — 2. vyd., Warszava 1998, str. 5–38 (v. 1998/3).

 

         Rusky: Razmyšlenija o dojistoričeskoj epoche. Přel. P. Priluckij. In: Jeretičeskije esse o filosofiji istoriji, Minsk 2008, str. 15–43 (v. 2008/3).

 

         Srbsky: Pretpovesna razmišljanja. Přel. Tihana Hamović. In: Izbor iz filosofskih spisa, Novi Sad (Akademska knjiga) 2013, str. 71–92 (v. 2013/2).

       

         Španělsky: Consideraciones pre-históricas. Z něm. přel. A. Clavería. In: Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia seguido de glosas, Barcelona (Península) 1988, str. 19–45 (v. 1988/32). — Jiný překlad: Consideraciones prehistóricas. Přel. Iván Ortega Rodríguez.In: Ensayos heréticos sobre filosofía de la historia, Madrid (Encuentro) 2016, str. 31–60 (v. 2016/6).

 

         Švédsky: Pre-historiska betraktelser. Přel. Leo Kramár. In: Kätterska essäer om historiens filosofi, Göteborg (Daidalos) 2006, str. 21–56 (v. 2006/1).

 

         Ukrajinsky: 1. Peredistoryčni zauvahy. Přel. Halina Syvačenko a Ihor Melnyčenko. In: Jeretyčni ese pro filosofiju istoriji, Kyjiv (Vydavnyctvo Solomiji Pavlyčko „Osnovy“) 2001, str. 203–231 (v. 2001/9).

 

 1975/3 Počátek dějin. Str. 46–88. Stať. — Srv. též český překlad přepr.verze O počátku dějin, v. 2002/6.

 

         Anglicky: The Beginning of History. Přel. E. Kohák. In: Heretical Essays in the Philosophy of History, Chicago / La Salle (Open Court) 1996, str. 27–51 (v. 1996/4).

 

         Bulharsky: Načalo na istorijata. Přel. V. Trajanov. In: Eretični eseta za filosofija na istorijata. Sofija (v. Trajanov) 1994, str. 29–51 (v. 1994/7).

 

         Francouzsky: Le début de l’histoire. Přel. E. Abrams. In: Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Lagrasse (Verdier) 1981, str. 41–64 (v. 1981/7). — 2. vyd., Lagrasse (Verdier) 1988, str. 41–64 (v. 1988/31). — 3., rev. vyd., Lagrasse (Verier) 1999, str. 48–76 (1999/8). —  4. (2. rev.) vyd., Lagrasse (Verdier/poche) 2007, str. 57–92 (2007/1).

 

          Chorvatsky: Početak povijesti. Přel. Matija Ivačić. In: Europski glasnik – Le Messager européen 20 (2015), str. 530–549. — 2. (1. knižní) vyd. in: Heretički eseji o filozofiji povijesti, Zagreb (Litteris) 2018, str. 51–95 (v. 2018/2).

 

          Italsky: Inizio della storia. Přel. G. Pacini. In: Saggi eretici sulla filosofia della storia, Bologna (CSEO) 1981, str. 61–82 (v. 1981/6). — Jiný překlad: L’inizio della storia. Přel. Davide Stimilli. In: Saggi eretici sulla filosofia della storia, Torino (Giulio Einaudi) 2008, str. 31–58 (v. 2008/4).

 

         Litevsky: Istorijos pradžia. Přel. Almis Grybauskas. In: Eretiški esė apie istorijos filosofiją, Vilnius (Regnum fondas) 2002, str. 32–57 (v. 2002/21). — 2. vyd. in: Eretiškos esė apie istorijos filosofiją, Vilnius (Phi knygos) 2021, str. 60–81 (v. 2021/2).

 

         Maďarsky: A történelem kezdete. Přel. I. Németh. In: Mi a cseh?, Pozsony / Bratislava (Kalligram) 1996, str. 274–293 (v. 1996/7).